Soms gaan we er vanuit dat we te maken hebben met een tweelingziel, terwijl je op dat moment te maken hebt met een zielsverwant. Soms gaan we er vanuit dat het een zielsverwant is, terwijl er sprake is van een tweelingzielenverbinding. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? En hoe weet ik zo zeker of ik met een tweelingziel dan wel met een zielsverwant te maken heb? 

Wat is een zielsverwant?

We spreken van een zielsverwant wanneer je te maken hebt met iemand die op zielsniveau op één of meerdere aspecten op dezelfde frequentie resoneert als jij. Dit kan zijn op emotioneel niveau, op mentaal niveau, op lichamelijk niveau en/ of op spiritueel niveau. In de ontmoeting met die ander heb je daarom ergens van binnen het gevoel dat je thuiskomt, dat die ander als heel comfortabel voelt. Je kan of heel gemakkelijk met elkaar praten, of er is een lichamelijke aantrekkingskracht die als heel warm voelt. Ook kan het zijn dat je spiritueel gezien met die ander door één deur kunt, jullie spreken daarin dezelfde taal. Een zielsverwant resoneert voor bepaalde aspecten op dezelfde frequentie, maar zeker niet allemaal. Een zielsverwant draagt zijn/haar eigen unieke zielsenergie die los staat van jouw zielsenergie. Soms wordt gezegd dat je als zielsverwant afkomstig bent uit een zelfde zielsfamilie. Het is maar net welk label je er aan hangt. Een zielsverwant is wat mij betreft een breder begrip dan een soulmate,omdat het begrip soulmate vaak refereert naar een diepe verbinding terwijl de diepte van de verbinding afhankelijk is van de match die ervaart op de verschillende aspecten van het mens-zijn. Uiteindelijk komt het er op neer, dat je in de ontmoeting iets bijzonders voelt, iets vanzelfsprekends en gedurende de contactmomenten ga je ontdekken wat dat dan is.    

Wat is een tweelingziel? 

We spreken van een tweelingziel wanneer je in de ander jezelf ziet. Wanneer je te maken hebt met iemand die dezelfde zielsenergie draagt. Jullie denken hetzelfde en hebben dezelfde levensinstelling. Je tweelingziel voelt als thuiskomen en in de verbinding ervaar je op ALLE vlakken een match. Je kunt alles met elkaar delen, jullie voelen de lichamelijke magnetische aantrekkingskracht, spiritueel gezien begrijpen jullie elkaar en emotioneel gezien kun je bij elkaar alle steun vinden.     

Wat zijn de overeenkomsten tussen een zielsverwant en een tweelingziel? 

De belangrijkste overeenkomsten tussen een zielsverwant en een tweelingziel zijn: 

1.De ander voelt als thuiskomen

2.In het begin ervaar je in de verbinding een vorm van harmonie. Er zijn weinig tot geen conflicten of triggers

3.Je kunt elkaar op afstand waarnemen, ofwel je kunt telepathische boodschappen door krijgen  

Wat zijn de verschillen tussen een zielsverwant en een tweelingziel? 

De belangrijkste verschillen tussen een zielsverwant en een tweelingziel zijn: 

1.Tweelingzielen gaan vrijwel altijd een separatie periode in. Vanaf dat moment is er geen sprake meer van harmonie. Bij zielsverwanten is er vrijwel nooit sprake van separatie. Er is vrijwel altijd harmonie. 

2.Tweelingzielen spiegelen elkaar zonder dat ze dit willen. Daar waar de een weg rent, zal de ander harder gaan duwen. De duw- en trekfase maakt onderdeel uit van de tweelingzielenreis en verstoort de mooie harmonische liefdesenergie die er tussen hen is. Dit is nodig om uiteindelijk in separatie te gaan. Zielsverwanten ervaren géén duw- en trekfase. Zielsverwanten hebben bij elkaar en naar elkaar toe geen angsten die gevoelens van wantrouwen oproepen (waardoor ze moeten rennen). Het is altijd gemakkelijk, altijd comortabel, altijd vredig, altijd rustig tussen hen.

3.De liefde tussen tweelingzielen zal een heel leven aanhouden. Deze liefde gaat niet kapot of verloren. Tweelingzielen zullen de rest van hun leven aan elkaar blijven denken en hopen dat union ooit nog mogelijk zal zijn. De liefde tussen zielsverwanten is eindigend, omdat uiteindelijk één van de twee verder groeit. Diegene groeit dan verder voor wat betreft de aspecten waar geen match in aanwezig was. Wanneer de groei op zijn hoogtepunt is, ontstaat er bij die ene zielsverwant een behoefte om alleen verder te gaan. Een relatie met een zielsverwant is daarmee karmisch en dus aards. 

4.De liefde tussen zielsverwanten is aards en dat wil zeggen dat beide zielsverwanten in de ontmoeting en in de relatie heel graag aardse dingen blijven doen. Met aardse dingen worden bedoeld vormen van entertainment zoals uiteten gaan, naar de bioscoop gaan, naar het theater. Bij tweelingzielen is dit niet het geval. Deze verbinding is niet-aards waardoor tweelingzielen ook niet de behoefte hebben om in de relatie aardse dingen te gaan ondernemen. Ze zijn dan veel meer gefocsussed op het uitdragen van een roeping, veel meer gefocussed op het gezin, op samen zijn en samen de energie ervaren als één. 

5.Tweelingzielen zijn met elkaar verbonden via de zielsenergie, maar ook met alle chakra's en alle organen. Wanneer de een last heeft van maagprobleem, kan de ander dit op afstand voelen. Dit is bij zielsverwanten niet het geval. Zielsverwanten kunnen telepathisch gezien wel gedachten oppikken, maar daar houdt het ook mee op. De verbinding is dus vooral door middel van gedachten op te pikken. Terwijl bij tweelingzielen álles inclusief is dat wil zeggen het lichamelijke aspect en ook het energetische aspect. 

6.Wanneer zielsverwanten met elkaar een relatie aan gaan, dan vallen ze voor elkaars uiterlijk. Het uiterlijk speelt hierin een belangrijke rol. Bij tweelingzielen is dit niet het geval. Tweelingzielen vallen voor de energie die ze oppikken. Ze kunnen er zelf vaak ook geen woorden aan geven. Het kijken in elkaars ogen activeert iets van binnen wat er voor zorgt dat je bij de ander wilt zijn, voor de rest van je leven. Die ander is het gewoon, het is een weten. Het is thuiskomen en het voelt overweldigend. Zielsverwanten kunnen er vaak wel woorden aan geven. Aardse woorden als in knap en intelligent, succesvol, grappig of aantrekkelijk. 

7.Tweelingzielen moeten los van elkaar in union komen. Ze moeten in separatie, omdat de energie in hen hersteld moet worden. De man- en vrouw energie moet terug in balans komen en dat kan alleen wanneer ze niet samen zijn. Om te kunnen groeien hebben ze de ander juist niet nodig. Zielsverwanten hebben elkaar nodig om te kunnen groeien. Er hoeft geen balans hersteld te worden tussen hen. Veel vrouwelijke zielsverwanten dragen teveel mannelijke energie in zich. In een relatie tussen zielsverwanten is dat geen enkel probleem en houdt de relatie stand.   

8.Tweelingzielen kunnen niet vriendschappelijk met elkaar verbonden zijn, tenminste niet als in een hechte vriendschap. Hiervoor is de lichamelijke aantrekkingskracht tussen beide te sterk. Zielsverwanten hoeven geen liefdesrelatie te hebben. Ze kunnen ook vriendschappelijk met elkaar om gaan, tenzij ze matchen op fysiek gebied. Ook dan is het lastig om vriendschappelijk in alle zuiverheid met elkaar om te kunnen blijven gaan.   

9.De timing van de ontmoeting tussen tweelingzielen is meestal onhandig. Eigenlijk kunnen ze niet voor elkaar open staan, omdat ze hier niet aan toe zijn. Alle omstandigheden blokkeren die verbinding en dat maakt het lastig. Bij zielsverwanten is er meestal geen sprake van een handige- of een onhandige timing, omdat ze altijd kunnen starten vanuit een vriendschappelijke verbinding. De liefde die ze voor elkaar voelen als in lichamelijke aantrekkingskracht kunnen ze beter en gemakkelijker onderdrukken dan dat dit bij tweelingzielen het geval is.  

10.Tweelingzielen kunnen elkaar op afstand helpen om te groeien door zich te focussen op zichzelf. Tweelingzielen zijn het sterkste verbonden via het hartchakra. De sleutel voor union gaat over het openen van het hartchakra door middel van reiniging. Daar waar de een het hart opent, wordt het hart bij de ander ook geopend.

11.Tweelingzielen ervaren veel tekens die hen herinneren aan de ander. Tekens als in naam, auto, nummerbord, specifieke dieren, lievelingseten, geboorteplaats, enzovoort. Dit is bij zielsverwanten niet of veel minder het geval.  

12.Tweelingzielen doorlopen dezelfde levenslessen. Dat wil zeggen dat ze met dezelfde thema's te maken hebben, ook al is er sprake van een andere context. Hierdoor kun je jezelf ook zo gemakkelijk inleven in de ander. Je begrijp hem/haar volledig. Dit is bij zielsverwanten niet het geval.  

Welke andere varianten zijn er nog meer?   

Soms denken we dat dit de enige twee opties zijn. In de ontmoeting ervaar je bij de ander een vorm van thuiskomen en je denkt dan dat er sprake is van een zielsverbinding. Helaas is dat niet altijd zo. Je kunt namelijk ook te maken hebben met iemand met wie je een vorig leven hebt gedeeld. In dat vorige leven of in die vorige levens kan het zijn dat jullie elkaars vijanden waren. Wat je vaak ziet is dat de een de ander in dat leven heeft omgebracht of mishandeld. De ontmoeting in dit leven gaat dan over het uitwerken van karma. Die destructieve energie moet uiteindelijk omhoog komen om deze voor eens en voor altijd los te laten. Ontmoet je elkaar in dit leven, dan kun je in de ogen van de ander het gevoel krijgen dat je iets herkent. Je kent die ander, maar waarvan? Dát maakt die ander zo interessant en ook die ander heeft dit bij jou. Veel mensen doen dan de aanname dat ze zielsverwanten zijn, terwijl ze te maken hebben met een destructieve relatie. Vaak zie je dat één van de partners gaandeweg de tijd verandert in een werkelijke tiran of heks. Ineens komt de narcist omhoog, maar vaak is het dan al te laat. Omdat je jezelf zo emotioneel aan die ander gebonden en verbonden hebt, omdat je volledig afhankelijk bent geworden van die ander, ben je er van overtuigd dat het allemaal aan jou ligt en dat het de bedoeling is dat je voor de rest van je leven aan die ander vast zit.  

Zowel bij tweelingzielen als bij zielsverwanten is er NOOIT sprake van een destructieve geest als in de ander bewust pijn willen doen, de ander bewust krenken, de ander bewust het leven zuur maken, onzeker maken en afhankelijk maken. Wat je wel ziet is dat tweelingzielen in staat zijn om elkaar te blokkeren of om elkaar af te wijzen. Dat is de duw- en trekfase. Dat is iets anders dan de ander bewust mentaal en emotioneel kapot maken.

Ik wil graag hulp om mezelf uit een destructieve relatie te bevrijden

je bent van harte welkom. Een spirituele healing gaat je helpen. Voor het aanvragen van een sessie klik je HIER