Wie op de tweelingzielenreis zit weet dat het vrijwel onmogelijk is om je oude leven weer op te pakken. Het oude leven is weg, bestaat niet meer. Je ziet het nog wel om je heen, maar je maakt er geen onderdeel meer van uit. Het lukt je niet meer. Je kan niet meer genieten zoals je dit eerst kon. Je bent niet meer wie je was of hoe mensen je kennen. Dit maakt de tweelingzielenreis zwaar. En daarnaast lijkt er telkens weer iets te gebeuren, iets tussen te komen, waardoor je opnieuw uit balans raakt. Iets lijkt jouw pad structureel te blokkeren. Het oude is er niet meer en mag blijkbaar ook niet meer terugkomen. Soms zijn de blokkades heel subtiel en soms zie en voel je dat er geen sprake kan zijn van toeval. Dit is met name van toepassing op tweelingzielen die in separatie gaan en geen enkel contact meer hebben. Ondanks de pogingen van je omgeving zoals familie en vrienden om je terug te roepen en ook ondanks alle successen in het werk: het oude leven werkt niet meer. Het geeft je geen voldoening meer, de fut is er uit. In de separatiefase hebben beide tweelingzielen hier last van. Ook al lijkt die ander vanaf de buitenkant zijn/haar oude leven wel weer te hebben opgepakt, ook hij/zij ervaart een verschil. Innerlijk gezien is er een leegte en die leegte groeit met de dag. Soms zijn er huilbuien, spontaan en veel. soms is het onmogelijk voor anderen om contact te  krijgen. Je omgeving en de omgeving van je tweelingziel heeft hier last van, maar ze weten niet dat dit ook de bedoeling is. Want er moeten veel puzzelstukjes gaan bewegen en dat kan alleen wanneer jij verandert.

De definitieve separatie is het ideale scenario voor het universum om beide levens te gaan beinvloeden. Het is het ideale scenario, omdat union gaat over een hereniging waarin tweelingzielen compleet getransformeerd zijn. Als in dag en nacht. Ze zijn van binnen veranderd, energetisch en zelfs tot op het niveau van dna. Dit noemen we de wedergeboorte. Vaak zie je dat eén van de twee, zo niet beide, in de periode van separatie tot aan union veranderen van baan, veranderen van vrienden en veranderen van woonomgeving. Vaak zie je dat ze in deze periode tragisch verlies hebben moeten verwerken, heftige ziektes hebben moeten doorstaan en dat de verbinding met familie totaal is veranderd. Tweelingzielen die in separatie zijn, of dit nu een separatie van tien jaar is of een separatie van twee jaar, zullen compleet transformeren. In union zijn ze niet meer wie ze ooit waren. Union brengt ze naar compleetheid en balans en ondanks dat ze volledig veranderd zijn voelen ze in de energie nog precies hetzelfde. Het gevoel voor elkaar is niet veranderd en zal nooit veranderen. De energie tussen tweelingzielen is ook dan weer volledig en compleet en door de verandering zijn ze in staat om een harmonieuze relatie aan te gaan.    

Beide tweelingzielen moeten spiritueel gezien sterven om bij elkaar te kunnen komen.   

De separatiefase herstelt en transformeert 

Wanneer er sprake is van separatiefase, dan gooit één van de twee de deur dicht. Dit gebeurt onherroepelijk en vaak ook op een onverwacht moment. Hierdoor keert één van de twee zich om en rent weg. Hij/zij rent weg uit wanhoop of uit angst. Op dat moment is er geen ingrijpen meer mogelijk. De ander weet dat dit definitief is. Dit zijn de ingredienten voor een "perfecte" separatiefase. Hiermee bedoel ik dat het universum dan alle vrijheid krijgt om op beide levens te kunnen gaan werken, zonder dat er "bemoeienis" of "beinvloeding" is van de andere tweelingziel. Blijven tweelingzielen toch nog af en toe contact houden, dan wordt het lastig om werkelijk te transformeren of dan vertraag je het proces. Dit komt, omdat de mannelijke energiedrager (de runner) baat heeft bij "bijtank" momenten. Wanneer hij/zij contact kan houden met de ander, dan wordt het innerlijke sterfproces gesaboteerd. Hij/zij kan dan bijtanken wat er voor zorgt dat hij/zij van binnen gevuld is en blijft met liefde waardoor het hem/haar minder moeite kost om zijn/haar uiterlijke leven vanuit een masker voort te blijven zetten. De vrouwelijke energiedrager lekt dan gemakkelijk energie waardoor het gemis aan die ander haar eigen transformatieproces dan telkens in de weg zit.  

De separatiefase is nodig om tweelingzielen op aards niveau veel uit te laten werken. In uiterlijke zin worden ze uitgedaagd om verbindingen uit te werken. Verbindingen met ouders, met partner, met kinderen, met vrienden, met collega's. Het universum zal waarheden presenteren en in het licht zetten die nodig zijn om de ware aard van elke verbinding te verhelderen. Tweelingzielen krijgen steeds meer te "zien", alsof het stof uit hun ogen verdwijnt. Hierdoor kunnen we steeds meer maskers af zetten en willen we niet meer terug. Of het nu gaat om het masker van pleasegedrag of emotionele afhankelijkheid dat maakt niet uit. Met elk masker handelen we op basis van een leugen, want dat masker zorgt voor camouflerend gedrag. We zijn bijvoorbeeld bang om iemand kwijt te raken en handelen daardoor heel liefdevol en betrokken. Dat is dan een leugen, omdat het handelen voortkomt uit angst en niet uit liefde. Wanneer je uit liefde zou handelen, dan hoef je niet extra je best doen, dan "ben" je en dat is meer dan genoeg.  

In de separatieperiode ontvangen beide tweelingzielen veel inzichten. Inzichten over zichzelf, over het zelfbeeld en de eigenwaarde, over anderen, over de verhoudingen met anderen, over systemen, over het leven. Ook komen er inzichten die gaan over de andere tweelingziel en ergens zullen ze dan tot het besef komen dat ze omwille van dat masker die ander pijn hebben moeten doen of tekort hebben gedaan. Deze inzichten helpen om de energie tussen beide tweelingzielen op afstand te reinigen. Deze inzichten helpen om te transformeren.     

Separatie is noodzakelijk om in union te kunnen komen

Voor veel tweelingzielen, misschien wel voor alle tweelingzielen, is het noodzakelijk om in separatie te gaan om union mogelijk te maken. De belangrijkste reden hiervoor is dat union gaat over:

een specifiek moment

een specifieke plaats

een specifieke omstandigheid

Union gaat over het "lot". Het lot brengt jullie samen en dat lot bevindt zich ergens op een specifieke tijdlijn. De omstandigheden die er op dat moment zijn, zijn doorslaggevend. Met andere woorden: union tussen jou en die ander maakt onderdeel uit van een ontwerpschets die vóór jullie geboorte al op tafel lag. Deze ontwerpschets zegt dat het doel van jullie union moet passen in het geheel. Het moet passen in dat wat het universum van plan is met de aarde. Jullie union, jullie licht moet daarom effect hebben op:

1.een X-groep mensen
2.een x-omgeving
3.een x-tijdstip / x-periode

Union wordt bepaald door het universum en dient het universum. Dat wil zeggen, dat je ondergeschikt bent aan dat plan. Het gaat niet om jouw wil, maar om de wil van het universum. Daarom is het zo belangrijk om te komen tot overgave. 

Oftewel de vorm en inhoud waarop union plaats kan vinden is al lang vastgelegd. Jullie worden er naar toe geleid en dat kan alleen wanneer jij je richt op het universum en niet op de ander. Daarom is het zo belangrijk om de focus bij die ander weg te halen tijdens de separatie. 

Om in union te kunnen komen moet je bepaalde levenslessen hebben doorlopen. Hierdoor kan het zijn dat de ander eerst nog keuzes moet gaan maken die niet goed en/of niet gezond zijn. Keuzes die jou pijn kunnen doen wanneer je hier achter zou komen. Deze keuzes maken onderdeel uit van het plan, van de levenslessen die een ander helpen om te groeien. Groei ontstaat in pijn en verkeerde keuzes brengen tweelingzielen altijd bij pijn oftewel bij lijden.     

Union gaat dus over een architectonisch bouwwerk waarvan het fundament essentieel is, maar de constructie ook. Alle verdiepingen moeten naadloos op elkaar aansluiten. En dus kan het zijn dat beide eerst nog moeten verhuizen, eerst nog moeten verliezen en eerst nog moeten verwerken voordat ze samengebracht kunnen worden.

Hoe dan ook: Union vindt plaats op een andere tijdlijn, in een andere dimensie. Dat houdt in dat wanneer jij toe bent aan union, je hele leven getransformeerd is. Je bent niet meer dezelfde. Beide tweelingzielen worden naar dit punt toegeleid.   

Tweelingzielen mogen elkaar niet vergeten    

Waar veel tweelingzielen moeite mee hebben is dat die ander, ongeacht de separatiefase, toch nog steeds in hun leven verschijnt. Ofwel via "look-a-like" personen, ofwel door zijn/haar naam telkens te zien. Ook zijn er de vele dromen die gaan over de ander of de gedachten die toch nog dagelijks over hem/haar gaan. Je kunt er soms moe van worden en ook emotioneel, omdat het de reis zo zwaar maakt. Je bent namelijk hard aan het werk om je eigen leven weer op te pakken en telkens opnieuw lijk je te worden teruggefloten.

Pas er voor op dat je een toxische ex niet verward met je tweelingziel. Een toxische ex kan ook nog steeds in je nachtmerries terugkomen of in je gedachten aanwezig zijn. Het belangrijkste verschil is dat tweelingzielen aan elkaar herinnerd worden met name via tekens in de buitenwereld. De woonplaats, leeftijd, naam, geboortejaar, lievelingseten, auto, hobbies, werk: noem maar op. Het universum doet er alles aan om je tweelingziel in je leven te houden, terwijl jij zo je best doet om die ander te vergeten. Bravo: het is een bevestiging dat je een tweelingziel bent!

Tweelingzielen mogen elkaar niet vergeten, omdat jullie samenkomst Goddelijk bepaald is. Jullie zijn uitgekozen tot partners, ook al had jij iets anders bedacht. Dít is je partner en alleen deze partner is goedgekeurd. Deze goedkeuring houdt in dat wanneer je union bereikt er geen tegenslagen meer zullen zijn. Jullie relatie is dan harmonieus en de energie om jullie heen is dan ook harmonieus.
De relaties die we tot nu toe zijn aangegaan, zijn niet Goddelijk. Deze relaties zijn aangegaan op basis van een leugen. Dat kan zijn angst of jaloezie of bezit. Liefde was niet de basis van deze relatie en dus werkt de energie in deze relatie ook niet mee. Hierdoor kun je in de relatie tegenslagen verwachten zoals pech, verlies en/of gezondheidsproblemen. De meeste aardse partnerrelaties zijn gebaseerd op een leugen waardoor je als vanzelf in de derde dimensie beweegt en leeft. Dit is de dimensie van dualiteit en dat houdt in dat lagere energie invloed heeft op deze relatie. Kom je in union, dan ben je in de vijfde dimensie. Daar waar geen dualiteit meer aanwezig is. 

Aardse relaties zijn er voor om uitgewerkt te worden, zodat alle levenslessen geintegreerd zijn. Het is voor veel tweelingzielen daarom belangrijk om in een bestaande relatie maskers af te gaan zetten en gevoelens te gaan uiten. Pas wanneer we onze waarheid spreken en voelen dat er geen leugens meer in stand worden gehouden is het tijd om keuzes te maken.  

Ik wil in de separatiefase graag hulp om te blijven groeien 

Je bent van harte welkom. Tijdens een spirituele healing wordt je energie verhoogd. Hierdoor kun je gezondere keuzes maken, krijgen inzichten de kans om tot je door te dringen, ga je meer "zien" en zit je beter in je vel. Klik HIER voor het versturen van een aanvraag.