Wat is het ego?

Het ego bestaat uit alle negatieve gedachten en daaruit voortvloeiende negatieve emoties en negatieve gedragingen waarmee we een beschermingsmechanisme hebben ingebouwd. Soms hoor ik mensen zeggen dat het ego heel functioneel kan zijn. Dat je het ego dus ook mag koesteren. Dat klopt, wanneer je de wereld van goed en kwaad, de wereld van dualiteit ambieert. Wanneer je je comfortabel en rustig voelt in een wereld van oordelen en verdeeldheid.
Verlang je naar onvoorwaardelijke liefde, dan is het ego een vervuiling van je systeem. Sterker nog, wanneer je daar naar verlangt dan zal je ervaren dat het ego helemaal niet bij jou hoort. Dat het als het ware aan je plakt, zonder dat jij daar toestemming voor geeft. Het ego is het werk van het kwaad, van het donker. Want in de onzichtbare wereld hebben we net als in de wereld die we met onze zintuigen kunnen waarnemen, een goed en een kwaad. Dit noemen we het rijk van God en het rijk van de duivel. 

Wat is het rijk van de duivel?

Het rijk van de duivel vertegenwoordigt het kwaad. Het is de duivel die daar de leiding heeft. De betekenis van "de duivel" vertaalt naar het Grieks is kwaadspreker. In het Hebreeuws betekent duivel "satan". Vandaar dat deze begrippen door elkaar heen worden gebruikt. Je hebt dus de duivel en satan als gelijke. Zij vertegenwoordigen het kwaad. Met het kwaad wordt bedoeld: 
-daar waar tegenstand is
-de verleider
-de beproever

De onzichtbare wereld is de wereld waar het rijk van de duivel actief is. En die onzichtbare wereld heeft invloed op de mens. Er zijn verschillende onzichtbare wezens actief die onder leiding van de duivel staan. Je hebt onder meer gevallen engelen, demonen en ook entiteiten die de mens overnemen. 
Het rijk van de duivel heeft het doel om je weg te houden bij God. God staat voor liefde, voor harmonie, voor gelijkheid en voor vrede. En ook voor eeuwigheid en voor gehoorzaamheid. De duivel probeert via list en bedrog mensen uit balans te brengen. Uit balans betekent dat ze gaan twijfelen aan God en dat ze daardoor kiezen voor ongezond gedrag en ongezonde gewoonten in hun leven. Hoe de duivel dit doet is vrij eenvoudig:

1.Allereerst is het belangrijk om je te realiseren dat we worden geboren in het rijk van de duivel. Dat wil zeggen dat jij en ik bij de geboorte al te maken kregen met een wereld waar ook kwaad in voor kwam. Door verkeerde voorbeelden in je gezin, door programmeringen op televisie en school, werd je als het ware gemanipuleerd zodat je er in ging geloven dat kwaad en donker bij het leven horen. mensen die onbewust in het leven staan die accepteren dat het kwaad er bij hoort. Ze gebruiken woorden als "je moet er mee dealen en er het beste van maken". Veel mensen die het kwaad accepteren hebben heel veel beschermingsmechanismen ingebouwd. Ze zijn voortdurend bang, waakzaam en wantrouwend. Het kwaad zit dan in de mens, omdat hun basishouding wantrouwen is en ze bezig zijn met overleven in plaats van leven. Ze staan daarom als vanzelf altijd "aan" en raken daardoor sneller uitgeput. Deze waakzaamheid, dit wantrouwen is het ego. Het ego heeft ze daarmee volledig in hun macht. Ze leven voor het ego en niet voor iets anders.   

2.De duivel zal pech in je leven brengen. Dit noemen we ook wel beproevingen. Iedereen in dit leven heeft te maken met beproevingen. De vraag is hoe je hier mee om gaat. Mensen die onbewust in het leven staan zullen sneller geneigd zijn om de pech in hun leven te vertalen naar negatieve gedachten. Gedachten als "waarom ik" en "wat heeft het leven nog voor zin". Deze gedachten worden geproduceerd door het ego. Mensen hebben niet in de gaten dat zij die gedachten niet kiezen, maar dat die aan hen worden opgedrongen door de duivel. Op het moment wanneer je in de fuik van negatieve gedachten stapt kom je uiteindelijk uit bij negatieve emoties. Je bent dan op de bodem en precies waar de duivel je wil hebben. Je gaat dan gebukt door het leven. Het ego heeft je dan volledig in je macht. 

3.De duivel zal triggers in je leven brengen. Triggers zijn uitspraken of situaties die jou raken en waardoor je van slag raakt. Het kan een oordeel zijn van iemand, een beschuldiging of een aanval. Het kan een situatie zijn waarin je geduld op de proef wordt gesteld of waarin je te maken krijgt met onrecht. Triggers zorgen ervoor dat het ego daar direct op inspeelt door meteen na het gevoel van weerstand een gedachte af te vuren die jou tot actie aan zet. Bijvoorbeeld "wie denk je wel niet dat je bent!" of "en nu kom ik voor mezelf op!". Op het moment wanneer je je laat verleiden door het ego, dan ontstaat er negativiteit in jou. Het ego heeft je dan volledig in je macht. Meer over triggers lees je HIER

4.De duivel is er altijd op uit om verdeeldheid te zaaien onder de mensen. Hij wil mensen tegen elkaar opzetten. Dat doet hij door eerst verwarring en twijfel te zaaien, want daardoor ontstaat chaos. En van chaos komt lijden. Denk aan de politieke partijen. Als je voor de ene partij bent, dan ben je dus tegen de andere partij. Ook in het geloof kom je tegenstellingen tegen, zelfs tussen katholieken en protestants christenen. Maar ook tussen culturen kom je verdeeldheid tegen. Het staat allemaal lijnrecht op het plan en beeld van God. In het rijk van God bestaat namelijk geen verdeeldheid. Hoe dat zo? De mensen streven naar gelijkheid en laten het oordeel over aan Hem. Zo lang we dat doen, kunnen we elkaar volledig accepteren en liefhebben. 

5.Er zijn een aantal basis termen die rechtstreeks verbonden zijn met de duivel. Die zijn bijvoorbeeld: manipulatie, controle, lust, hebzucht, aanzien, trots, hoogmoed, leugens, roddelen, geldzucht, jaloezie, schuldgevoel (Spreuken 8:13) (1 Timoteüs 6:10). Deze termen brengen je altijd naar het ego. Het ego zorgt er dan voor dat de gedachte slechter wordt en dat je er uiteindelijk naar gaat gaat handelen.

6.In het rijk van de duivel hebben we te maken met sterfelijkheid. We zijn allemaal sterfelijk, te meer omdat we ouderdom niet tegen kunnen houden. Uiteindelijk sterven we. In het rijk van God is dit niet zo. In het rijk van God bestaat geen sterfelijkheid. Het grote voorbeeld is Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis en stond daarna weer op uit de dood. Hierdoor werd Hij onsterfelijk. God heeft oorspronkelijk de mens geschapen naar dit beeld, naar Jezus Christus. Het was de eerste mens als in Adam en Eva die onsterfelijk waren. Ze hadden een niet-stoffelijk lichaam en leefden in het Koninkrijk van God. Door wangedrag werden ze uit dit paradijs gezet. Hierdoor kwamen ze in de wereld van de duivel terecht, waar ze hard moesten werken voor hun eten en waar overleven een vast gegeven werd. Zo lang als we leven naar ons lichaam, naar het sterfelijke, blijven we in handen van de duivel. We kunnen hieruit ontsnappen door te gaan leven vanuit de geest. Hierdoor kun je het Godsbewustzijn gaan ervaren. 

Het ego helpt je toch om voor jezelf op te komen? 

Wat deze mensen meestal bedoelen is dat het best gezond is als je soms voor jezelf kiest of voor jezelf op komt. Maar dat is geen ego! Dat is gezond gedrag. Het hangt er vanaf vanuit welk perspectief je gedrag in zet, vanuit welke intentie. 

Om het ego goed te kunnen begrijpen is het nodig om even een stap naar achter te zetten. Zo word je de observeerder en vergeet je even de details van het leven waar jij je mee identificeert. Vanuit de rol van observeerder kun je namelijk zien dat het ego in je jeugd is ontstaan. Net zoals elke baby kwam je als een onbeschreven blad ter wereld en bekeek en ervaarde alles vanuit neutraliteit. Je blik op iets was nog niet gekleurd, vanwege het ontbreken van ervaringen. Er was geen goed of kwaad. Dit zie je ook terug bij dieren. Dieren zijn onbevangen, ze accepteren dat wat er is en denken niet na over de consequenties of over het "waarom" van gebeurtenissen. Pas na onze geboorte zijn we gaan leren dat de wereld bestaat uit goed en fout. De wereld van goed en fout werd in jou geprogrammeerd en de buitenwereld bracht je beproevingen waardoor een en ander bevestigd werd. De omgeving waarin je opgroeide is bepalend geweest in het vormen van jouw waarheid. Was deze omgeving zeer kritisch of beschermend, dan zijn jouw overtuigingen hierdoor beinvloed. Alles wat we in onze jeugd hebben ervaren is doorslaggevend geweest in de mate waarin het ego is gevormd. En het is een vast gegeven, dat als je in deze wereld opgroeit dat je dan wordt gevormd door het ego.

Voor jezelf opkomen, zonder ego, houdt in dat je grenzen bewaakt. Grenzen die gaan over zelfrespect. Mensen mogen van mening verschillen, maar mogen je niet uitschelden of tegen je wil in dingen doen die jou kunnen schaden. 

Je komt voor jezelf op, zonder ego, wanneer je in alle rust kunt zeggen dat er een grens is bereikt en dat je even afstand neemt. Op het moment wanneer je merkt dat innerlijke boosheid omgezet wordt in gedrag of verbale expressie is het ego aan zet. Bedenk bij alles wat je doet dat je nooit verdeeldheid wilt. Dat jij degene bent die het goede voorbeeld geeft. Iemand afwijzen is ego. Iemand terugpakken is ego. Iemand veroordelen is ego. Het oordelen over iemand ook. 
Wanneer je woorden bij jezelf houdt, en die woorden gaan ook over jezelf, dan is dat geen ego. "ik beeindig nu dit gesprek, want ik laat me niet zo tegenspreken" of "ik word naar van deze woorden. Ik wil dit gesprek stoppen".  

De bedoeling van het leven is het vernietigen van je ego 

Het is mijn overtuiging dat iedere ziel de weg naar aarde heeft afgelegd om wakker te worden en vervolgens de afslag te nemen die leidt naar je thuis. Soms heb je iemand anders nodig die je dit laat inzien en soms zijn het de gebeurtenissen in je leven die zoveel impact hebben dat je dit uit jezelf wilt. In de zoektocht naar thuis kom je alsnog op een moeras te lopen waar misleiding en manipulatie te vinden zijn. Je weet dan al dat je geen kwaad meer wilt in je leven, je weet dan al dat God liefde is. Je bent op zoek naar dat punt, daar waar liefde is. En in de zoektocht om daar te komen worden we opnieuw misleid door de duivel. Zo stap je dan als vanzelf in new age praktijken die je vertellen dat liefde gaat over jezelf. Dat het in jou zit en dat je daar contact mee mag maken. In die zoektocht kom je in het land van meditaties en van visualisaties. Je vraagt je dan af wanneer de zoektocht stopt, wanneer je er bent. Want de onrust en de leegte blijven aanwezig in je leven.
De onrust en leegte zijn een typisch kenmerk van de duivel. Dat komt, omdat onze essentie de Geest is. Maar onze geest heeft geen functie gehad in ons leven. Alles was gericht op de buitenkant, op het leven buiten. De buitenwereld kon je veroordelen en buitensluiten. Op het moment dat we naar binnen keren, zijn we nog steeds niet één met de geest. We maken dan contact met onze ziel. Onze ziel is de optelsom van emoties, gedachten, gevoelens en keuzes. Op het moment dat we naar binnen keren, zonder de leiding uit handen te geven aan de geest, blijven we ons lichaam de leiding geven. Ons lichaam is sterfelijk en als we daar leiding aan geven, dan heeft de duivel ons vast. Daar vind je het ego. 
Het komt er dus op neer om een switch te maken naar de Geest. Om de leiding uit handen te geven aan de Geest en om vanuit daar de ziel en het lichaam mee te nemen. In de Geest is er geen ego. Daar is het ego vernietigd. Om daar te komen ervaar je een wedergeboorte. 

Hoe kom je af van het duivelse ego? 

De weg van de duivel gaat over misleidingen, beproevingen en het zaaien van verdeeldheid door list en bedrog. De eerste stap om van het duivelse ego af te komen is door je bewust te zijn. Wanneer je gaat inzien dat verdeeldheid tussen mensen energie kost en dat het ego een masker is waarmee we een nep-identiteit in stand houden. Wanneer je beseft dat het jou geen liefde brengt, geen energie geeft, dan heb je een belangrijke eerste stap genomen. Bewustzijn zorgt ervoor dat je keuzes gaat maken. De keuze wordt op zielsniveau gemaakt. 

Daarna zal je merken dat je door alleen te zijn, het veel eenvoudiger is om in liefde te blijven. Je zal merken dat op drukke plaatsen of in verbinding met anderen, het een stuk lastiger is om in liefde te kunnen zijn. Deze constatering is belangrijk, omdat je dan beseft dat je beter afstand kunt nemen van de drukte en de mensen om in liefde te kunnen zijn. Je begint dan aan een onthechtingsproces (wil je meer weten over onthechten, klik dan HIER). Dit proces zal veel met je gaan doen, omdat je stap voor stap de controle gaat loslaten over je leven. De controle van verwachtingen, de controle van voorspelbaarheid, de controle van verdedigingsmechanismen. Je laat alles stap voor stap los en dat kan je angstig maken. Het ego werpt met het zwaard van angst in de hoop dat je terug in je schulp kruipt. 

Op dit punt helpt het je om met God in verbinding te staan, om te werken aan een warme relatie met God. Door over je leven aan Hem te vertellen en door te bidden dat Hij je leidt en beschermt kun je in het onthechtingsproces als het ware een valscherm inbouwen. God is liefde en zal jou opvangen waar dit nodig is. Dat geeft je kracht en doorzettingsvermogen. Je kunt dus parallel aan je onthechtingsproces actief werken aan je verbinding met God. Meer hierover lees je HIER

Het ego zal proberen om je gedachten te maximaliseren. Door zoveel mogelijk met God bezig te zijn, kun je de gedachten weg wuiven en er nieuwe gedachten voor in de plaats brengen. Soms is het nodig om negativiteit bij je weg te halen, omdat het teveel is. Dan is een spirituele healing een belangrijke ondersteuning. Meer hierover lees je HIER

Zo lang als we nog een lichaam hebben, begeven we ons in de wereld van de duivel. Hij is de heerser van het leven hier op aarde. Je kunt dit leven accepteren en er het beste van maken of je kunt er geestelijk gezien afstand van nemen. Het verschil is dat het leven in de wereld van de duivel uiteindelijk resulteert in lijden en in een permanente dood. Neem je geestelijk gezien afstand van de duivel en ga je leven naar de wil van God, dan stopt je lijden. Het lijden wat voortkomt uit het ego door negatieve gedachten. 
Het enige wat dan nog over blijft in je leven zijn beproevingen en misleidingen (waaronder ook afwijzing en vervolging).
Je leeft in de Geest, wanneer het aardse leven er niet meer toe doet. Je hebt je prioriteit dan gelegd bij de relatie tussen jou en God. Leven in de geest vraagt van jou om efficient en effectief met je tijd om te gaan. Alles wat niet over God gaat is namelijk tijdverspilling, is een reden voor de duivel om je te misleiden. 
Een belangrijke toevoeging is dat wanneer je erkent dat Jezus geleefd heeft en dat je weet dat Zijn pad gaat over een Geestelijk leven, dan is iedere beproeving een ode aan Jezus. Want wat Hij heeft moeten doorstaan wilt niemand doorstaan. Zijn lijden was vele male groter dan al ons lijden bij elkaar. Iedere beproeving geeft je dan kracht in plaats van twijfel of zwakte. 

De verslaving van het ego

Het ego wil je altijd hechten aan iets of iemand. Zodra je comfort voelt, zet je ego je vast. Je wordt hierdoor meer en meer afhankelijk. Wil je weten hoe verslaving werkt en op welke manier het ego hier een rol in speelt, klik dan HIER

Ik wil graag hulp bij het vernietigen van het ego

Je bent van harte welkom. Tijdens een spirituele healing sessie is het God die je aan raakt. Hij zorgt ervoor dat er balans in je leven komt. Vanaf dat moment is je leven niet meer hetzelfde. Stap voor stap ontvang je leiding en begeleiding om je leven richting onvoorwaardelijke liefde mogelijk te maken. Wil je meer lezen over spirituele healing of wil je een sessie boeken, klik dan HIER