Conspiracy theorieën noemen ze ook wel samenzweringstheorieën of complottheorieën. Het gaat hier over geruchten en soms ook om feitelijke verslagen ontstaan uit onderzoekingen waarmee de dagelijkse wereld waarin we leven in een ander perspectief geplaatst wordt. Het doel van conspiracy theorieën is om de mensheid wakker te maken, omdat de theorieën duidelijk maken dat we als mens worden voorgelogen. Tijdens de Corona crisis vond er een toename plaats in het aantal conspiracy theorieën. Dat komt, omdat de regels die toen gesteld werden afweken van het normaal wat we gewend waren. Ineens moesten we binnen blijven, moesten we onszelf beschermen met een mondkapje en stonden gevaccineerden en niet-gevaccineerden lijnrecht tegenover elkaar. 

In de conspiracy theorieën wordt er vanuit gegaan dat wat gedeeld wordt met de bevolking niet over dé waarheid gaat. Mensen worden in onwetendheid gehouden, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om de mensheid meer en meer onder controle te krijgen. In welke mate is de mens maakbaar, manipuleerbaar en controleerbaar?  

Conspiracy theorieën zetten je vast in dualiteit

De mensen die de waarheid willen achterhalen en die deze ook willen delen met de wereld doen dit met de beste intenties. Ze willen de mens beschermen tegen het kwaad. Wat ze niet in de gaten hebben, is dat ze met deze theorieën niet uit het kwaad stappen, maar er juist dieper in vast komen te zitten. Want conspiracy theorieën maken je nóg meer achterdochtig en angstig en vaak roept het ook veel boosheid op. Mensen die zich teveel bezig houden met complotteorieën voelen zich vaak meer en beter dan andere mensen, omdat zij de echte waarheid beheersen. Deze mensen hebben de behoefte om te strijden en om te demonstreren. Ze gaan graag discussies aan met anderen en zijn oordelend. Conspiracy theorieën zorgen ervoor dat er meer verdeeldheid komt in de wereld. Ze brengen verwarring en daardoor ook chaos in de wereld en dat is precies wat de wereld van het kwaad ook wilt.

Ontwaken is niet hetzelfde als wakker worden

Veel mensen die in conspiracy theorieën geloven zijn er van overtuigd dat ontwaken hetzelfde betekent als wakker worden. In hun beleving zijn ze wakker geworden, omdat ze nu pas inzien hoe we als mens door invloedrijke en machtige organen gecontroleerd en gemanipuleerd worden. Echter, het enige wat deze mensen zien zijn de aardse machten en krachten. Ze hebben nog geen idee welke invloed de onzichtbare wereld heeft op deze machten en krachten. Feit is dat het de onzichtbare wereld is die alles bepaalt en niet de aardse wereld. Het is de onzichtbare wereld die ons doet geloven dat het leven wat we altijd geleid hebben heel normaal is. En het is diezelfde wereld die ons doet geloven dat dát leven dus niet klopt en bestaat uit één grote misleiding. 

Het effect van wakker worden is dus niet dat je jezelf bevrijdt uit de handen van het kwaad, maar dat je er juist dieper in zakt.
Ontwaken houdt in dat je jezelf bevrijdt uit de handen van het kwaad. 

Het kwaad heeft met dualiteit te maken, de donkere wereld zorgt voor dualiteit. Dus zolang als jij je met conspiracy bezig houdt blijft de dualiteit ín jou bestaan en heeft de donkere wereld je onder controle. Conspiracy theorieën werken hetzelfde als alle andere aardse verlangens: ze creeren een hechting. Je wilt er meer en meer over lezen. En dát is het ego.

Of conspiracy theorieën nu wel of niet waar zijn, eigenlijk maakt dat helemaal niets uit. Het gaat er om dat jij je focus weghaalt bij angst. Weghaalt bij complottheorieën. Alles wat angst voedt is een illusie. 

In de wereld van ovoorwaardelijke liefde is er geen angst. Daar vind je rust en harmonie. Daar zijn er geen negatieve gedachten die je naar beneden halen