Wat is onvoorwaardelijke liefde?

In het kort gezegd is dit liefde waarbij er sprake is van volledige vrijheid en vertrouwen in de ander. Er is geen enkele vorm van angst aanwezig waarmee de liefde beperkt en dus voorwaardelijk wordt. 

Veel mensen roepen dat ze onvoorwaardelijk van iemand houden, maar eigenlijk bedoelen ze dat ze hun leven zouden willen opofferen voor een ander. Het houden van is dan zo groot, dat er meestal toch sprake is van een angst om iemand te verliezen. En daarmee wordt de relatie of verbinding met die ander gelijk voorwaardelijk.  

Welke vormen van angst maken liefde voorwaardelijk?

Voorwaardelijke liefde en dus beperkende liefde wordt door angst in stand gehouden. Alle vormen van angst zijn beperkend en in dit geval is dit de angst om om iemand te verliezen. Het kan zijn dat je bang bent dat iemand ziek wordt en overlijdt of dat iemand je verlaat om je vervolgens in te ruilen voor iemand anders. De angst kan dus op alle verbindingen die er zijn van toepassing zijn. Bijvoorbeeld op je partner, kinderen, je ouders en familieleden. De angst resulteert vaak in gedrag waarmee de angst kan worden gereguleerd. Zoals iemand controleren, claimen of iemand extra veel aandacht en zorg geven. 

Waarom is onvoorwaardelijke liefde zo belangrijk? 

Onvoorwaardelijke liefde is je natuurlijke staat van zijn. Het zegt dus alles over de mate waarin je in verbinding staat met jezelf. Heb jij jezelf onvoorwaardelijk lief, dan kun je anderen ook onvoorwaardelijk lief hebben. 

Hoe kun je komen tot onvoorwaardelijke liefde 

Door te beginnen bij jezelf. Wanneer jij jezelf behandelt als een ongelooflijk mooi wezen die jouw leven verrijkt, dan zal je zien dat de liefde voor jezelf elke dag groeit. 

Deze liefde is zo groots en vrij, dat wanneer je het vermogen hebt om een kind of partner nooit meer te veroordelen en diegene in zijn / haar volledige kracht te zien, je dat zelfde gevoel kunt bereiken. Dan ben je onderweg naar onvoorwaardelijk liefhebben. Het is de manier om volledig te vertrouwen in iemand zijn eigen zelfstandigheid, iemand te waarderen om wie hij / zij is en iemand zijn authenticiteit te bewaken door geen remmingen uit te voeren of negatieve gedachten te hebben.

De weg naar onvoorwaardelijke liefde is de weg naar spiritueel ontwaken. Het vraagt je namelijk om alle overtuigingen, patronen en negatieve gedachten uit je systeem te verwijderen en om vanuit nieuwsgierigheid in het moment te leven en te genieten en te waarderen van wat er is.