Nieuwsberichten geplaatst door Memorable 

Nieuwsberichten zullen standaard bovenaan deze pagina blijven staan. Wekelijks worden er nieuwsberichten geplaatst. Elk bericht wordt voorzien van een datum. Een nieuwsbericht bestaat uit inzichten die je kunnen helpen op het pad van je groei. 

02-06-2023 Hoe schoon ben je van binnen? 

We zijn gewend om elke dag of in ieder geval regelmatig onze buitenkant schoon te maken. Dit doen we door te douchen of in bad te gaan. En ook door onze handen te wassen na toiletgebruik of voor het eten. Soms trekken we er een hele dag voor uit en gaan we naar een sauna complex. De buitenkant is belangrijk. Niet alleen vanwege hygiëne, maar ook omdat we soms ballast met ons meedragen en dan helpt het om jezelf af te spoelen. 

De vraag is of je met deze regelmaat ook de binnenkant schoon maakt? Wanneer je gewend bent om één keer per dag jezelf te douchen, gebruik dan dat ritme om ook je binnenkant te douchen. Hoe dan? 

In de ochtend: 
Zodra je je ogen opent begin je met het uitspreken van dankbaarheid
Je vraagt daarna direct om uit te kijken naar de dag. Deze dag die nog vol verrassingen is en waarmee je aangemoedigd wordt om verder te groeien
Bid voor de mensen die het nodig hebben om vandaag ook positief verrast te worden 
Herhaal 3 positieve woorden die jij jezelf toewenst vandaag. Bijvoorbeeld: Vandaag ontvang ik liefde, groei en inspiratie
Zing over de mooie dingen in het leven, dans of zet mooie opwekkende muziek op
Hou dit in ieder geval net zo lang vol als de lengte van een douche beurt

In de avond:
In het laatste uur voordat je gaat slapen begin je met het uitspreken van dankbaarheid
Benoem alle aspecten uit je leven die je vandaag blij hebben gemaakt
Voel dat je hier blij van wordt
Bid voor de mensen die je een goede nachtrust toewenst
Zing zachtjes een liefdevol nummer, wat gaat over de liefde. Dit nummer komt binnen in je hart
Leg je handen op je hart en voel wat het met je van binnen doet
Eindig met de wens: Deze nacht ga ik tevreden en ontspannen slapen. Ik voel me beschermd, ik voel me gedragen. Mijn gedachten zijn schoon
Zorg ervoor dat dit schoonmaak ritueel net zo lang duurt als een douchebeurt.  

Lucas 11:39-42
Jezus zei tegen hem: 'Jullie Farizeeën wassen alleen de buitenkant. Maar van binnen zijn jullie nog vuil, vol hebzucht en boosaardigheid. Dwazen! Heeft God niet de buitenkant én de binnenkant gemaakt? Uw innerlijke zuiverheid blijkt het beste uit de mildheid waarmee u geeft. U geeft tien proces van wat u heeft aan munt en andere kruiden aan de tempel, maar u denkt er niet aan rechtvaardig te zijn en God lief te hebben. En daar komt het nu juist p aan. U moet het ene doen en het andere niet nalaten. 

01-06-2023 Kiezen voor geloof of religie

Je kunt er voor kiezen om te geloven. Wat geloof je dan? In mijn geval geloof ik dat God de schepper is van hemel en aarde en van alles wat daarop leeft. Ik geloof dat Hij na eeuwen van verdeeldheid en menselijk lijden ervoor gekozen heeft om een evenbeeld van Hem naar de aarde te laten incarneren. Deze man, Jezus, wist dat Hij zou sterven. Hij heeft Zijn leven geleid en daarin laten zien hoe je in onvoorwaardelijke liefde kunt leven. In Zijn leven heeft Hij de mensen verrast en wakker geschud door de wonderen die Hij kon verrichten. Zijn overlijden was het offer van God voor de mens. Om de mens te bevrijden van schuld en daardoor van lijden. Het één hangt samen met het ander. Dit is een heel belangrijk punt, omdat de spirituele healing in mijn praktijk hiermee te maken heeft.  
Pas na zijn overlijden zijn mensen echt gaan beseffen wat voor man Hij was. Veel mensen waren in de ban van het kwaad en leefde vanuit wantrouwen en een oordeel. Na Zijn overlijden kwam Hij weer tot leven. Het was de Geest van God die dit mogelijk maakte en het was diezelfde Geest die de apostelen ontvingen.
Ik geloof er in dat we net als Jezus in dit leven een wedergeboorte kunnen ervaren. In die wedergeboorte word je een nieuw mens, omdat je niet meer van deze wereld bent. Je bent dan compleet nieuw, vernieuwd, getransformeerd. In die wedergeboorte ontvang je dan de Geest van God waardoor je onsterfelijk wordt, op dezelfde manier zoals dit bij Jezus ging. Om tot die wedergeboorte te komen lees je de Bijbel, omdat daarin staat hoe Jezus leefde. Behalve de praktische kijk op Zijn leven ervaar je dan ook de mystieke kant van de Bijbel. Want het vasthouden van dit heilige boekwerk doet iets met je. Ik moet denken aan een cursus die ik jaren geleden volgde waarin de cursusleider zei dat je vooraf zijn boek moest lezen. En hij zei er ook bij dat er iets met je handen gebeurde wanneer je dat boek vasthield. En dat was ook zo. Hetzelfde gebeurt bij de Bijbel, alleen is de Bijbel een heilig boekwerk en dat wil zeggen: puur, zuiver en van de hoogste graad. Het doet daarom niet iets met je handen, maar met je hele wezen. Er wordt iets in beweging gebracht. 

Je kunt er ook voor kiezen om te leven binnen een religie. Voorbeelden van religies zijn Protestants Christelijk, Hervormd, Gereformeerd, Katholiek. Ik moet je eerlijk zeggen dat het me soms voor de ogen duizelt te weten hoeveelheid religies er zijn binnen het Christendom. Het verschil tussen geloof of religie is dat je in een religie te maken hebt met regels, rituelen en ceremonies die niet als zodanig in de Bijbel zijn opgenomen. Religie benadrukt daarmee de buitenkant in plaats van de binnenkant. Het is de vorm waarbinnen geloof een plek krijgt. En deze vorm zorgt er bij veel mensen voor dat de nadruk daar komt te liggen. Zo lang je trouw bent aan de vorm, dan is het goed. De vorm is een manier van het ego om te kunnen blijven leven. Zo zie ik bijvoorbeeld mensen heel actief  en betrokken zijn bij de kerk, maar die bij elke hoeksteen op God in hun scheldcanon gebruiken. Of mensen die actief betrokken zijn bij de kerk en daardoor de mensen die niet betrokken zijn afwijzen en terechtwijzen. Dat is geen liefde. Zo is geloof niet bedoeld. Geloof komt van binnenuit. God wil je raken met Zijn liefde en wil je laten ervaren hoe echte vrijheid voelt. Misschien is de ervaring die mensen hebben met religie wel de voornaamste reden waarom ze niets meer met God te maken willen hebben. Het zijn de verhalen van vroeger die gaan over een opvoeding waarin de nadruk lag op alles wat niet mocht en niet goed was en waar zware preken plaatsvonden. God werd als streng afgeschilderd, terwijl God gaat over licht verteerbare voeding voor het hart. 

God heeft een hekel aan religie, aan die religie die op zichzelf gericht is, zonder liefde voor God en zonder liefde voor andere mensen. Daar waar mensen zich als engelen gedragen in de kerk, maar de rest van de tijd beinvloed zijn door het kwaad. Het zijn de mensen die zich in de vorm voorbeeldig gedragen, maar die in hun dagelijkse leven oordelend en  afwijzend zijn en die niet in staat zijn om te vergeven.  

Amos 5:21
Ik haat, ik veracht uw religieuze feesten; ik kan uw samenkomsten niet uitstaan.

Jesaja 1:13-15
Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is Mij een gruwel. Nieuwemaansdag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten: ik verdraag het niet; het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten. Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen haat Ik met heel Mijn ziel; ze zijn Mij tot last; Ik ben het moe om ze te dragen. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister Ik niet: uw handen zitten vol bloed. 

31-05-2023 Het verschil tussen de ziel en de geest

De ziel is het centrum van ons mens-zijn. Het is geincarneerd in een menselijk lichaam en is onzichtbaar. De ziel is bij geboorte neutraal, kent geen referentiekader, is in overgave en tevreden. Een baby wordt geboren als een onbeschreven blad, het is als een nulpunt. Vanaf de geboorte wordt het referentiekader van een baby opgebouwd. Door woorden en voorbeeldgedrag kan een baby zien en horen wat "men" "normaal" vindt in het leven. Het is de ziel die dit allemaal opneemt en registreert. Daarnaast is het de ziel die een wezenlijke verbinding met een ander persoon kan ervaren. De ziel bestaat uit drie aspecten:

de wil
gedachten
emoties

In de kern van de ziel, dus het meest innerlijke deel van ons wezen, vind je de Geest. De Geest is het deel dat zich met God verbindt. God is onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde gaat over gelijkheid, onbaatzuchtigheid, naastenliefde, harmonie en positiviteit.  

We worden geboren in een wereld waarin ons wordt geleerd om met onze ziel te focussen op het lichaam. Het is de ziel die er voor kiest om zich te laten leiden door het lichaam. Het lichaam is aan aarde gebonden, omdat het stoffelijk is, sterfelijk. Het heeft aardse dingen nodig om van te kunnen leven en het heeft aardse dingen nodig om de permanente onrust en leegte in het lichaam te kunnen bedekken. Het lichaam werkt hierdoor hard en staat bij velen in de overlevingsstand. De ziel weet dat het lichaam sterfelijk is en ook dat het kwetsbaar is. De gedachten zijn daardoor ook gebonden aan het lichaam. Gedachten die gaan over angst staan centraal. De ziel ervaart emoties die hiermee te maken hebben. 

We worden geboren in een wereld waarin de Geest als het ware dood is. De ziel weet niet beter. Het zijn de verslavingen van het lichaam die de ziel sturen en waardoor hij is vastgezet. Verslavingen leiden tot verdeeldheid, omdat een te kort van de verslaving altijd angst oproept. En angst vraagt om actie, omdat het lichaam opdracht geeft om deze angst te sussen met nog meer voeding. 

Soms kunnen mensen in een meditatie, in de stilte, terugkomen bij neutraliteit. Er is dan even helemaal niets meer, niets heeft dan meer de leiding. Ze worden dan één met de omgeving en ervaren als het ware het 0-punt waarmee we geboren zijn. Er is dan een diepe vorm van vrede en rust voelbaar. Op dit punt ben je dan nog niet verbonden met de Geest. Dat gebeurt pas wanneer je de leiding hebt gegeven aan de Geest. Tot die tijd zal je ervaren dat er nog heel veel andere geesten zijn die je aandacht willen. De geest van macht, de geest van kracht, de geest van vermoeidheid. Het zijn deze geesten die proberen je weg te halen bij de Geest van God.  

Pas wanneer je ziel, wanneer jij, er voor kiest om de leiding te geven aan de Geest van God, dan ga je door een transformatie heen. Je lichaam zal gaan tegenstribbelen, die wil de leiding niet uit handen geven. Alle verslavingen zullen proberen om je ziel terug te halen. De keuze voor de Geest van God is er één die je moet maken met heel je wezen. Vanaf dan zal je de wil, de gedachten en de emoties moeten richten op God anders ga je de strijd niet winnen. 

Leven in de Geest van God is iets anders dan leven naar je ziel. Je kunt dit testen. Ik neem even als voorbeeld alcohol. Alcohol is aards en door het verslavende karakter zorgt alcohol ervoor dat je lichaam weer even de leiding krijgt. Je leeft dan niet in de Geest van God. Dat lukt je gewoonweg niet. Hoezo? Stel dat je op een avond 3 glazen alcohol drinkt, dan kan ik je voorspellen dat je misschien wel terug kunt keren naar het 0-punt maar het is zeker dat je dan niet in de Geest met God kunt zijn. Dat lukt gewoonweg niet. In de Geest met God zijn gaat over samensmelten met zijn Geest en daar kom je door aanbidding en door gebed. Want wanneer je er voor kiest om te leven vanuit dankbaarheid en nederigheid dan ontkom je er niet aan om in God de meest mooiste Geest te zien die er is. Je gedachten zijn dan één met Hem. En dat bereik je nooit met alcohol. 

Wanneer we de ziel vergelijken met een horizontale as als zijnde het richtpunt van de mens waarmee hij/zij in de wereld staat en we vergelijken de Geest met een verticale opstijgende as die je bij God brengt. Dan kunnen we het lichaam zien als de verticale dalende as die je bij het aardse brengt. In deze vergelijking zie je dat de ziel en de geest en het lichaam elkaar ontmoeten op het kruispunt van de horizontale- en de verticale as. Het is de keuze van de ziel om de weg omhoog te maken of om de weg omlaag te maken. Het is de weg naar vrijheid en liefde of de weg naar verslaving en onderdrukking.    

Matteüs 22:37
Houd van je Heer Hod met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. 

30-05-2023 Waarom zijn er levenslessen? 

Levenslessen zijn gebeurtenissen of omstandigheden die je pijn doen op fysiek-, spiritueel- of emotioneel niveau. Ieder mens is uniek en krijgt op zijn eigen manier te maken met levenslessen. Misschien kun je ergens een overtuiging hebben dat iedereen in dezelfde gradatie levenslessen te verduren krijgt. Ik geloof daar niet in. Iedereen ontvangt wat voor hem of haar in dit leven nodig is. Het dient een doel. Wat mij betreft kun je levenslessen opsplitsen in twee afzonderlijke aspecten: 

Levenslessen die tot doel hebben je te corrigeren, zodat je op het goede pad komt 

Met een correctie wordt een situatie of omstandigheid bedoeld die het ego laat lijden. Je verliest bijvoorbeeld veel geld, je verliest een dierbare, er wordt bij je ingebroken, er is een ziekte bij je vastgesteld, je wordt ontslagen, je wordt bedrogen, enzovoort. De pijn die je voelt gaat over
verlies van status
verlies van veiligheid en comfort
verlies van aandacht
verlies van macht
verlies van de zekerheid

Door de situatie of omstandigheid raak je in verwarring. Er ontstaat een onrust in je en deze onrust wil je vermijden. De vraag is wat je in zo'n situatie gaat doen. Ga je de onrust vermijden en kies je dus voor een vlucht naar alcohol of andere vormen van afleiding of ga je de onrust aan en probeer je inzicht te krijgen wat deze situatie je te vertellen heeft? De levensles kan er in resulteren dat je verder afdaalt in de wereld van het ego. Door mentale kwellingen enerzijds en het opzoeken van aardse verleidingen anderzijds. Het kan er ook in resulteren dat je voelt dat deze gebeurtenis vraagt om een andere weg in te slaan. De weg van gezondheid, liefde, vrede en zuiverheid.  

We zijn allemaal verschillend, dat maakt je uniek. Iedereen ervaart daarom ook op zijn eigen manier correcties in het leven. De een krijgt er al op vroege leeftijd mee te maken terwijl de ander er nauwelijks last van lijkt te hebben. De een ontvangt een aantal grote wake up calls, terwijl een ander er geen ervaart. De een sterft al op vroege leeftijd, terwijl een ander met gemak de 100 haalt. Waarom er zoveel verschillen zijn in levenslessen en waarom de impact bij de een groter is dan bij de ander, weten we niet. We kunnen niet alles begrijpen in het leven. Als het goed is vind je de antwoorden voor jouw lijden als vanzelf. Het is mijn overtuiging dat van de mensen die veel moeten lijden wordt gevraagd om de weg die ze wandelen volledig te zuiveren. Dat is de weg van overgave.       

levenslessen die je wijsheid en kracht brengen en je laten groeien als mens

Wanneer je leven gericht is op goedheid en vrede, dan overkomen jou ook levenslessen die je pijn doen. Echter deze pijn is dan puur en alleen fysieke pijn. Het is de pijn die Jezus Christus moest doorstaan, omdat Hij het goede deed. Dit is pijn die gaat over afwijzing en ook over tegenwerking en veroordeling. Het is de pijn die je ervaart, omdat mensen je niet meer begrijpen en zich tegen je gaan keren. Alle andere vormen van pijn bestaan dan niet meer. Omdat je door je goedheid als vanzelf wordt geholpen.    

1 Petrus 4:1-2
Christus heeft dus als mens voor ons geleden. Daarom moeten jullie zelf ook bereid zijn om net als Hij te lijden. Want als je in dit leven hebt geleden, doe je niet meer mee met het kwaad. Zo hoef je de rest van de tijd die je nog op aarde leeft niet meer te luisteren naar de verlangens van je oude ik. Je kan nu leven zoals God het wil. 

1 Petrus 3:17
Want als God wil dat jullie lijden, is het beter om te lijden voor het doen van goede dingen, dan voor het doen van slechte dingen. 

28-05-2023 Wat maakt Pinksteren zo bijzonder? 

Of je nu wel of niet gelovig bent, het levensverhaal van Jezus Christus is legendarisch. De reden waarom het legendarisch is, is niet omdat Zijn leven bestond uit een complete vorm van goedheid. Of waarin Hij mensen kon genezen en wonderen kon verrichten. Of waaruit je kon afleiden dat Hij de grootste beproevingen moest doorstaan. Het is ook niet legendarisch, omdat hij na Zijn sterven weer tot leven kwam en aan Zijn mensen verscheen.
Zijn leven is legendarisch en zal nooit vergeten worden, omdat het de Heilige Geest is die tijdens Pinksteren over zijn discipelen werd uitgestort (de 11 apostelen die bij Jezus aanwezig waren tot en met zijn wederopstanding). Deze uitstorting zorgde ervoor dat er een wezenlijke verandering in hen plaatsvond. Dát was de wedergeboorte. Deze wedergeboorte kun je vergelijken met een momentopname waarop je één op één in verbinding staat met Jezus, waarop er een zwaartekracht over je heen komt en er in jou een hitte voelbaar is. De wedergeboorte is een samensmelting van de geest van God en jouw lichaam. De Heilige Geest ís de Geest van God en deze zelfde Geest was in Jezus Christus.  Net als God is Hij alwetend, eeuwig, onveranderlijk, grenzeloos en machtig. Het was deze Geest die op het moment van sterven uit Hem ontsteeg en het was deze Geest die ervoor zorgde dat Hij daarna weer tot leven werd gebracht.  

Het levensverhaal van Jezus Christus is legendarisch, omdat Zijn geest tot leven werd gebracht in de apostelen. En hierdoor waren zij in staat om Zijn verhaal, het goede nieuws, door te geven aan anderen. Voor veel mensen voelt de Heilige Geest nog aan als God: ongrijpbaar en niet zichtbaar. Maar wanneer de Heilige Geest over jou wordt uitgestort, veranderd het heel je leven. Want de Heilige Geest is meer dan levend. Deze kracht, eenmaal gevoeld, vergeet je nooit meer.
(En Hij zei: "Daarom heb ik jullie gezegd dat niemand in Mij kan geloven als de hemelse Vader hem er niet bij helpt." Johannes 6:65). 

God, Jezus Christus en de Heilige Geest zijn een zogeheten drie-eenheid. Ze zijn één, met elk afzonder een eigen taak. Deze taakverdeling is:
God is de Geestelijke Vader. Hij is de Schepper, degene die voor alle voorzieningen zorgt en heeft gezorgd. God heeft zijn plek in de hoogste hemel en heeft vanaf daar het hoogste gezag. 
Jezus Christus is de Zoon. Hij is degene die ons gered heeft, omdat je door Hem onsterfelijk kunt worden. Zijn leven is het voorbeeld voor de huidige mens en Hij is nu in de hoogste hemel en zit naast zijn Vader. Hij heeft het hoogste gezag. 
De Heilige Geest is als een persoon die je helpt, comfort biedt en liefde brengt, wijsheid en kennis. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je op het pad van onvoorwaardelijke liefde blijft. Hij heeft een onmetelijke kracht en macht. Je kunt Hem niet negeren, omdat Hij liefde is.      

Wanneer je de Heilige Geest ontvangt dan ontstaat er een kracht in je die je helder kunt onderscheiden van jezelf. Vanaf dan voel je een stuwing, een trek, een emotie die je aandacht wilt. Het is in woorden lastig uit te leggen, maar het is de Heilige Geest die in jou een honger aanwakkerd om het leven van Jezus Christus verder uit te diepen. Het is de Heilige Geest die met dromen, liedjes, teksten e.d. komt die bevestigen dat Jezus Christus bestaan heeft. De Heilige Geest brengt Jezus in jou tot leven. Je kunt de Heilige Geest voelen, horen, zien en Zijn wil waarnemen. Hij leidt je, Hij helpt je, Hij brengt je comfort. 
Op het moment dat je ego sterft en je ervaart een wedergeboorte dan is het de Heilige Geest die over je wordt uitgestort. Je ontvangt dan de Heilige Geest, omdat je hebt laten zien dat het pad naar onvoorwaardelijke liefde, naar Gods wil, voor jou het enige pad is. Je bent dan in overgave en het is de Heilige Geest die je vanaf dan zal leiden. Vanaf dat moment komt er een kracht in je vrij die je aanzet tot actie, die je in een richting duwt. Je kunt dan ook visioenen krijgen en in vreemde talen gaan spreken. Je interesse in de achterliggende betekenis van de Bijbelse geschriften neemt dan toe en het begrip er van ook. Je voelt dan geen schaamte meer om het belang en de weg van Christus aan anderen uit te leggen.

Sommige mensen beweren dat je gedoopt moet zijn om de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Dit is niet waar. Je kunt de Heilige Geest ontvangen zonder gedoopt te zijn, echter de doop is na de wedergeboorte een vanzelfsprekendheid, omdat je dan weet dat de Christus de weg is naar bevrijding. 

Tijdens een sessie in de praktijk kun je Zijn aanwezigheid voelen. Het is de kou, de lichte wind die je dan om je heen waarneemt. Het is de zwaartekracht van je lijf, de tintelingen en electrische lading in je lijf, de hitte of warmtegolven die maken dat je Hem in je voelt. Het is een combinatie van factoren en onderaan de streep weet je het. Want de Heilige Geest brengt ook liefde en vrede. Je hart opent en emoties stromen dan als vanzelf.   

Het levensverhaal van Jezus Chistus is legendarisch geworden door de kracht van de Heilige Geest. Zonder Heilige Geest zou Zijn levensverhaal al lang verloren zijn geraakt. Het is niet voor niets dat Zijn verhaal blijft bestaan, omdat de mensen die de Heilige Geest ontvangen weten dat Hij bestaat. En het is voor iedereen weggelegd. Het pad naar deze uitstorting is smal. Dat komt, omdat Hij jouw aandacht wil en zoveel mogelijk. Hij ontvangt jouw aandacht in de soberheid van het leven, in de simpelheid, in de saaiheid. Op een plek waar jij alleen bent met Hem, waar geen prikkels zijn, waar geen drukte is. Just you and Him. 

Je kunt er actief aan werken door Hem te aanbidden en Hem uit te nodigen in je leven te komen. Om met Hem samen te smelten. Vraag Hem of Hij jou wil leiden, vraag Hem om je ego te verwijderen uit je leven. Wie blijft vragen, zal uiteindelijk ontvangen. 
Heb je de Heilige Geest ontvangen, dan zal Hij je vanaf dat moment actief gaan leiden. Hij heeft het leven meegekregen zoals Jezus dit ervaren heeft en weet dus als geen ander hoe Zijn pad er uit zag. Het was een pad van toewijding, onderwijzen, leiderschap, dienen, delen en lijden. Iedereen die de Heilige Geest ontvangt wordt op ditzelfde pad gezet. Dát maakt het leven van Jezus zo legendarisch. Hij wordt niet vergeten door de Heilige Geest.  Het is een Godsgeschenk. 

Handelingen 1:8
Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.

Romeinen 8:11
En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, die in u woont. 

26-05-2023 Het leven kent vele beproevingen

Misschien ervaar je het leven als niet eerlijk, omdat het lijkt alsof jij die wilt groeien zoveel beproevingen moet ondergaan. Alsof het eenvoudige en gelukkige leven niet voor jou is weggelegd. Laat ik het zo zeggen: iedereen die het verlangen heeft om te groeien, die dus werkt aan eenheid en vrede in zichzelf en om zich heen, krijgt te maken met beproevingen.

Daar waar ik voorheen sprak over de derde dimensie, de Matrix, bedoel ik nu hetzelfde wanneer ik het heb over het kwaad. We leven nu nog steeds in een wereld waarin verdeeldheid is en waarin verdeeldheid ook gevoed wordt. Het kwaad is er op uit om verwarring en twijfel te zaaien. Want van verwarring komt chaos en van chaos komt lijden. De mensen die willen werken aan eenheid en vrede, zijn nog in de minderheid.

Hierdoor ervaar je beproevingen, omdat de onbewuste mensen niet inzien dat het kwaad ze beïnvloed. Hierdoor gaan dierbaren om je heen, die nog onbewust zijn, jou onder druk zetten of je terechtwijzen, waardoor je met je rug tegen de muur komt te staan. Je verliest hierdoor mensen en het voelt alsof je minder kunt genieten van het leven. Je ziet dat je levensweg breed begon en je ziet ook dat deze steeds smaller wordt.

Soms is het kwaad er overduidelijk. Je ziet het aankomen en kunt het parkeren. Denk aan de mailtjes die je ontvangt van zogenaamde postorderbedrijven die vragen om een betaling te doen voor een pakket wat je niet verwacht. Het overkomt ons allemaal en veel kwaad zien we aankomen. Maar het zijn juist de slangen die je niet ziet aankomen. Die onbewuste en ook bewuste mensen over het hoofd kunnen zien. Het kwaad wil je dan beïnvloeden en beïnvloeden is een stuk subtieler dan iemand iets aan willen doen. Beïnvloeding ontstaat via anderen zoals social media en ook via de mensen om je heen. Het kwaad kan je ongemerkt beïnvloeden wanneer je: 

vasthoudt aan overtuigingen
oordeelt
naar een ander wijst wanneer jij je rot of gekwetst voelt
een meningsverschil interpreteert als een conflict
iemand niet kunt vergeven
wantrouwt in plaats van vertrouwt

We hebben allemaal een blinde vlek en soms is het nodig dat iemand anders je even helpt om die blinde vlek zichtbaar te maken. Dat vraagt om kwetsbaarheid en vertrouwen. Wanneer we elkaar helpen vanuit het gegeven dat we allemaal aan het groeien zijn. En dat groei gaat over beweging en verandering en dat het gaat over vallen en opstaan. En dat groei gaat over vertrouwen. Dan kunnen we elkaar ondersteunen en is er liefde. Dat zorgt ervoor dat elke beproeving minder zwaar ervaren wordt. Zo helpen we elkaar.

Op de weg van elke beproeving kunnen de volgende uitspraken je steun en kracht geven:  

Je liefde moet écht zijn. Heb dus een hekel aan het kwaad en doe je best om te doen wat goed is (Romeinen 12:9)
Houd als broeders en zusters van elkaar. Laat elkaar zien dat je respect voor elkaar hebt. Wees daarin een voorbeeld voor elkaar (Romeinen 12:10)
Als iemand je kwaad doet, doe dan niet iets kwaads terug . Wees voor ieder mens goed (Romeinen 12:17)
We moeten de wapens gebruiken die bij het licht horen (Romeinen 12:12)
Doe niet meer waar je maar zin in hebt. Dan ga je ook niet verlangen naar dingen die niet goed zijn (Romeinen 12:14)
Denk niet dat je alles zelf kunt, je moet op God vertrouwen (Spreuken 3: 5-6)
Blijf elkaar moed inspreken en blijf elkaar helpen (1 thesalonicen 5:11)
Wees blij over de dingen die nog zullen komen (Romeinen 12:12)
Wees één met elkaar (Romeinen 12:16)
Als je jezelf beter vindt dan een ander, houd je jezelf voor de gek (Galaten 6:3)

In het geloof staan twee uitgangspunten centraal:
Doe je je best om op God te lijken, dan ervaar je liefde, vrede en plezier in je leven. Dat is een vast gegeven. 
We ervaren allemaal beproevingen, verleidingen, hartenzeer en vervolging in ons leven. We wandelen het pad van Jezus Christus en daarmee kunnen we onszelf nog beter in Hem verplaatsen. Het hoort er bij, het is een onderdeel van het leven. Hoe gek het ook klinkt: Het brengt je bij bevrijding. Daarom is het ook belangrijk om iedereen als broer of zus te zien, want iedereen heeft hier mee te maken.   

Dus sta op en ga door. Zet een streep door de begrippen luiheid en eigenwijsheid. Pak je eigen kruis op en ga door. Geloven in God geeft je energie, bergen met energie. Hij wil dat je Zijn energie goed gebruikt. Zinvol en efficiënt.   

25-05-2023 Afscheid nemen - Sterven - Groei 

Iedereen die wil groeien, die geroepen wordt door zijn binnenste of door God, ondergaat een sterfproces. Het leven voelt soms zo zwaar en ook eenzaam. Zwaar, omdat je veel bordjes de lucht in moet houden. Zwaar, omdat je kompas niet lijkt te werken. Welke signalen moet je volgen, waar is je pad? Welk pad is voor jou bedoeld en welk pad gaat over misleiding en mislukking. Soms weten we het niet meer. Je kijkt dan naar boven en smeekt: Help me!

Wat er feitelijk gebeurt is dat je op die momenten van binnen sterft. Er sterft een deel in jou die controle zoekt. Er sterft een ongezond stuk in jou, zonder dat je je hier bewust van bent. Sterven hoort bij groei. Het is onoverkomelijk. Mensen die niet willen sterven, die gaan verslavingen of obsessies ontwikkelen. Verslavingen brengen een tijdelijke rust aan in je hoofd en in je systeem. En deze is net lang genoeg dat wanneer die rust is uitgewerkt, je er meer van wilt. Obsessies zorgen ervoor dat je druk bent. Heel druk met iets wat niet gezond is. Druk met je telefoon, druk met een onbeantwoorde liefde, druk met verzamelen of druk met schoonmaken. Er is en grijs gebied tussen obsessies en verslavingen en uiteindelijk zorgen ze er beide voor dat je niet gaat voelen. Dat voelen moet omhoog komen, zodat je breekt. Dat breken is sterven. 

Neem van mij aan: vrijwel iedereen om je heen die je ziet werken aan innerlijke groei, doorloopt een sterfproces. De een sterft, omdat het leven oneerlijk voelt. Omdat je werkt voor iets wat er nog niet is en waarvan je niet weet of het ooit zal komen. De ander sterft, omdat diegene alles en iedereen lijkt te verliezen en heeft daar geen controle meer op. Weer een ander sterft, omdat hij/zij telkens tegen een muur aan loopt. Alles lijkt tegen te zitten, alles lijkt op ongeluk en pech.  

Sterven kan je in een dark night of the soul brengen. Dat hoeft niet. Het kan ook betekenen dat je een dag of meerdere dagen van slag bent, veel huilt en je moe voelt. Je weet dat het er bij hoort, je bent dan mentaal gezien al gegroeid en begrijpt dat dit een sterfproces is. Dan blijf je uit de dark night, omdat een dark night gaat over diepe diepe angsten die naar boven komen en waar je van gaat zweten en waardoor er paniek kan ontstaan.     

In de praktijk ontmoet ik dagelijks mensen die in een sterfproces zitten. Lieve mensen, dagelijks! We gaan allemaal door dezelfde fasen heen, we ervaren allemaal dezelfde struggeling en het is de bedoeling dat we ook allemaal zélf door dit proces heen gaan. Eenzaamheid in dit proces hoort er ook bij. Hopelijk brengen deze woorden je wat steun, omdat je in ziet dat ook op straat mensen hun masker op zetten. Thuis gaat het masker af en huilen ze in stilte. 

Elke fase van een sterfproces heeft een andere tijdsduur. De een ervaart dat het een week duurt, de ander een dag. Hoe dan ook: bij elk sterfproces hoort een wedergeboorte. Er komt dus altijd weer een dag dat je wakker wordt en voelt en weet dat er iets wezenlijks in jezelf getransformeerd is. Meestal gaat dit gepaard met inzichte die je hebt gekregen in je dromen of tijdens je wandeling. Je hebt inzicht gekregen in de reden waarom iets niet goed loopt of waarom mensen wegvallen. En die reden gaat altijd over een ego-sterfte. Dan weet je dat het goed is en je weet ook waar je nog meer afscheid van mag nemen. Want bij sterven hoort altijd afscheid nemen. Die twee gaan hand in hand. Afscheid nemen, sterven, groei, afscheid nemen, sterven, groei, enzovoort: Dat is de weg.   

Johannes 3:3
Luister goed! Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent. 

Johannes 3:6
Uit een mens wordt menselijk leven geboren. Maar uit Gods Geest wordt geestelijk leven geboren. Het is dus niet vreemd dat ik zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. 

24-05-2023 Liefde zorgt ALTIJD voor verbinding en eenheid

De reden waarom het Christendom op mijn pad is gekomen, is omdat de manier waarop de liefde van God door Hem in de Bijbel is uitgelegd voelbaar is tot in mijn diepste cellen. Een andere reden waarom het Christendom op mijn pad is gekomen, is omdat het verhaal van Jezus Christus van geboorte tot en met wederopstanding magisch mooi is en dit verhaal goed nieuws bevat voor ons allemaal. Tot slot is het Christendom op mijn pad gekomen, omdat Hij me daarheen geleid heeft. Hij heeft het verlangen om mensen te kunnen bereiken en ze te kunnen helen en genezen. Hij is ook Jezus Christus. God kiest voor partnerschap en heeft mij als kanaal nodig. Als Hij via mij de mensen wil kunnen bereiken, dan moet er in de praktijk een fundament liggen wat Hij zelf gemaakt heeft.    

God heeft het verlangen dat we op Hem lijken. Hij is onvoorwaardelijke liefde. Als we willen leven in onvoorwaardelijke liefde, dan moeten we allemaal stoppen met oordelen en veroordelen. Want dat zorgt voor verdeeldheid. Onvoorwaardelijke liefde kent geen dualiteit of afwijzingen. Onvoorwaardelijke liefde ontvangt iedereen met open armen en zorgt voor iedereen, ongeacht geloof, geslacht, leeftijd of afkomst.

In het Christelijke geloof word je aangespoord om andere mensen te helpen. Te helpen door ze dichter bij God te brengen. En dat doe je door vertrouwen in hen te laten groeien, door voor ze te bidden, door ze te helen en door ze te helpen om zichzelf en anderen te vergeven. Dat doe je voor iedereen. Dat is mooi en fijn!
Je wordt niet aangespoord om andere mensen te bekeren of om ze terecht te wijzen of af te wijzen. Omdat ze verslaafd zijn, crimineel zijn, gescheiden zijn, homoseksueel zijn of om wat voor reden dan ook. Waarom niet? Omdat niemand van ons heilig is. Dus wie ben jij dan of ik om over een ander te oordelen. Oordelen over een ander is de grootste ziektemaker in dit leven. Dat is niet hoe de liefde werkt. Dat is niet hoe God werkt. Sterker nog: Hij veroordeelt iedereen die oordeelt.
Matteüs 7:1-3 Oordeel niet over andere mensen. Dan zal God ook niet over jullie oordelen. Want zo streng als jullie over iemand anders oordelen, zo streng zal er ook over jullie geoordeeld worden. Met de maat waarmee jullie iemand anders meten, zullen jullie zelf ook gemeten worden. Jullie zien wel dat er een splinter zit in het oog van iemand anders. Maar jullie merken helemaal niet dat er een hele balk in je eigen oog zit!

Het Christelijke geloof is voor mij de ultieme manier om met liefde bezig te zijn. Liefde verbindt mensen, liefde maakt mensen beter, liefde maakt mensen mooier, liefde vind je in de Geest en niet in het aardse leven van alcohol en entertainment. Liefde vind je aan tafel, tijdens een goed gesprek en terwijl je elkaar aan kijkt. Liefde vind je in de natuur, tijdens een wandeling. Liefde komt het beste tot zijn recht in een sobere omgeving. In een omgeving waar puurheid overheerst en er niets anders is dan een gesprek, een glimlach, een aanraking en stilte.  

Romeinen 15:7
Daarom wil ik dat jullie elkaar accepteren, zoals ook Christus ons heeft geaccepteerd. Want dat zal God eren. Ik bedoel dit: Jezus Christus kwam om het Joodse vol te dienen. Hij kwam laten zien dat God altijd te vertrouwen is. Hij liet zien dat God doet wat Hij aan de voorvaders had beloofd. Maar Hij kwam ook om ervoor te zorgen dat de andere volken God zouden gaan prijzen, omdat Hij goed voor hen is geweest. Ook al had Hij met hen geen verbond. 

23-05-2023 Waar is God? 

God is de Schepper van alles. Hij is de meest machtige Geest die er is. Hij is oneindig en alwetend. Hij kan wonderen verrichten en is rechtvaardig. Veel mensen denken dat we God in ons dragen, omdat we afkomstig zijn van Hem. Dat Hij ons heeft gestuurd naar de aarde om ervaring op te doen. En wanneer je terug keert naar Hem, dan heeft deze ervaring ook Hem rijker gemaakt.

Veel mensen geloven dat we een leven hebben gekregen om de weg naar God te vinden. Naar onvoorwaardelijke liefde. En dat die weg een leven lang kan duren en dat dit oke is, omdat er volgende levens op je wachten waarin je dit pad kunt vervolgen.

Veel mensen hebben de behoefte om alles over zichzelf en het leven te weten te komen. Vorige levens, gidsen, familiesystemen, familielijnen, familiekarma, planeten, buitenaardse wezens, complottheorieën. Ze zoeken en zoeken en bij elke stap dient zich weer een nieuw hoofdstuk aan. De weg wordt dan breder en breder. Ze voelen zich met de dag wijzer worden en ook machtiger. Want je wordt bij elke nieuwe stap op een troon gezet. De troon van gaven, van kwaliteiten en van voorspellingen. Het is mijn overtuiging dat hoe meer je in jezelf en in het leven gaat graven, hoe groter je ego wordt. Waarom? Omdat het ego je weg wilt houden bij rust, liefde en tevredenheid. Het ego wil je weghouden bij overgave.   

Er zijn mensen die menen dat ze God in zichzelf gevonden hebben en dat ze daardoor God zijn. Ze claimen wonderen te kunnen verrichten, ze claimen klachten weg te kunnen halen. Ze claimen met overledenen te kunnen praten en ook dat ze kunnen reizen in de tijd en in de ruimte. Elke tegenvaller in hun leven kunnen ze weerleggen, omdat ze God zijn. Er op dat punt dan een trots ontwikkeld waardoor goei wordt belemmerd, omdat iemand zelf wil kunnen kiezen waar hij/zij in wil groeien. De groei waar ze voor kiezen gaat dan nooit meer over het hier en nu en het gedrag wat ze laten zien of de intentie waarmee ze handelen. Ze kiezen dan alleen nog voor groei op vastgestelde momenten en die door een cursusleider of trainer worden aangestuurd en begeleid.   

God is de Schepper van alles wat leeft. Hij staat boven het universum en boven alle hemelen. Hij is onvoorwaardelijke liefde. Hij is de meest heilige kracht die er is. Zo heilig, dat zelfs engelen voor Hem buigen en knielen. De enige die naast hem zit is Jezus Christus. Verder niemand. 
God ziet ons als Zijn kinderen. Hij is altijd om je heen en Hij is ook in jou. Maar jij bent niet Hem! Hij leidt je en begeleidt je door het geven van wijze raad of door andere manieren van sturing. God wil dat we op Hem lijken. Niet morgen, maar nu. Niet in stapjes, maar helemaal. Niet soms wel en soms niet, maar altijd. Mensen die denken dat het een spel is, dat Zijn wil ondergeschikt is aan dat van jou, die maken een grote vergigging. God is heel duidelijk, de tijd is nu.
Hij heeft niets aan ervaring op doen en Hij heeft niets aan een zoektocht naar je verleden of jezelf. Hij wil dat je op Hem gaat lijken en dat je daar je best voor doet. En de manier om dit te bereiken is via Jezus Christus. Want Jezus was het levende voorbeeld van God op aarde. Het moment waarop je dit beseft zie je in hoe belangrijk het is om nederig te zijn. Zie je ook in hoe belangrijk het is om jezelf weg te cijferen. 
Want als je op Hem gaat lijken, dan gaat Hij meer en meer door je heen werken. Dat is een feit. Dan krijg je meer kracht, dan krijg je meer energie, dan krijg je meer plezier, dan voel je jezelf fijner, dan word je liefdevoller, dan ervaar je meer geluk, dan komen de gaven tot leven waar Hij je voor heeft uitgekozen. De gave van het woord, de gave van de stem, de gave van wijsheid, de gave van schrift, de gave van counseling, de gave van heling, de gave van voorspellingen doen, de gave van leiderschap, de gave van armen helpen, de gave van daklozen helpen, enzovoort. 

God is in ons aanwezig als zijnde Zijn kracht en niet jouw kracht. Daar ligt een belangrijk verschil en die nuance kan je helpen om met een heldere focus in het leven te staan.  

Johannes 14:9-12
Jezus zei tegen hem: Nu ben Ik al zó lang bij jullie, Filippus, en ken je Mij nu nog niet? Als je Mij hebt gezien, héb je de Vader gezien. Waarom zeg je dan: 'Laat ons de Vader zien'? Geloof je dan niet dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij? Wat Ik tegen jullie zeg, zijn niet mijn eigen woorden. De Vader, die één met Mij is, doet Zijn werk door Mij heen. Geloof Mij als Ik zeg dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij. En als je niet gelooft wat Ik zeg, geloof Mij dan om wat je Mij ziet doen. Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die in Mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als Ik. Hij zal zelfs nog geweldiger dingen doen. 

Matteüs 7:13-14
Ga binnen door de smalle poort. Want de poort naar de dood is wijd, en de weg daar naar toe is breed. En er zijn heel veel mensen die die weg nemen en door die poort binnengaan. Maar de poort naar het leven is nauw, en de weg daar naar toe is smal. Er zijn maar weinig mensen die die weg en die poort vinden. 

22-05-2023 De liefde is zacht, mooi en maakt je blij    

Om de week mee te beginnen: een poëtische beschrijving van de schoonheid van de liefde. Waarin twee geliefden meeslepende uitspraken doen over menselijke liefde. Waarin ze hun verlangen naar elkaar uiten en waarin ze de schoonheid van de geliefde prijzen. 
Om te voelen hoe de echte liefde via poëzie kan doorwerken tot in de ziel. 

(Hij): Wat ben je toch mooi, mijn liefste,
wat ben je toch mooi!
Je hebt de ogen van een duif.

(Zij): Liefste, wat ben je mooi, 
wat is het heerlijk bij je.
Het gras en mos zijn ons bed.
De cederbomen zijn de balken van ons dak
en de cipressen zijn de muren van ons huis.
En ik ben een narcis in de Saron-vlakte,
of een lelietje-van-dalen.

(Hij): Je bent zo mooi als een lelie tussen de distels. 
Je bent mooier dan alle andere meisjes

(Zij): En jij, liefste, bent als een appelboom tussen de andere bomen van het bos.
Zo ben jij, vergeleken met de andere jongens.
Ik wil zo graag in jouw schaduw zitten en van jouw appels eten, want die zijn heerlijk zoet. 

Hij heeft mij naar het wijnhuis gebracht.
Ik geniet daar van zijn warmte liefde voor mij.
Verfris me met wijn en appels,
want ik smelt van liefde voor hem.
Zijn linkerarm ligt onder mijn hoofd,
zijn rechterarm omarmt mij.

Meisjes van Jeruzalem, ik zweer bij de gazellen en herten:
je moet de liefde niet dwingen. 
Je moet wachten tot de liefde vanzelf komt!

Luister! Ik hoor mijn liefste roepen!
Kijk, daar komt hij,
Hij springt over de bergen, huppelt over de heuvels.
Mijn liefste lijkt op een gazelle, of op een hertenjong.
Kijk, nu staat hij achter onze muur.
Hij kijkt stiekem door de ramen, gluurt tussen de tralies door.
Mijn liefste wil me spreken. Hij zegt: Mijn schat, sta op, mooi meisje, en kom!
Want de winter is voorbij,
het regent niet meer.
De bloemen bloeien en de vogeltjes zingen.
Overal hoor je tortelduiven koeren. 
Er zitten al vijgen in de vijgenboom.
De wijnstruiken staan al in bloei en geuren heerlijk. 
Mijn schat, sta op, mooi meisje, en kom!
Duifje van me, kom uit je rotsspleet!
Kom uit je schuilplaats in de rots!
Laat me je zien, laat mij je stem horen. 
Want jouw stem klinkt mij als muziek in de oren. 
En je bent zo mooi!
Ga voor ons de vossen vangen, 
die kleine vossen die onze wijngaard
vernielen nu die in bloei staat. 
Mijn liefste is van mij en ik ben van hem.
Ik ben van hem die zijn schapen tussen de lelies hoedt.
Als de dag aanbreekt en het donker verdwijnt,
kom dan hierheen, springend als een gazelle, liefste,
springend als een hertenjong op de bergen. 

Dit lied, deze dichtvorm, vind je in Hooglied. Het is een uniek boek in de Bijbel waarin geen wetten zijn opgenomen en waarin God niet wordt genoemd. Er staan geen doctrines of prediker in. Je leest in dit boek het veranderende samenspel van verlangen en vervulling, van scheiding en vereniging tussen twee mensen. 

21-05-2023 Liefde, vrede, plezier, geduld, goedheid

Hoe vaak op de dag ben jij bewust in liefde en vrede? Dat je dit van binnen voelt en er contact mee maakt. 

Wist je dat je bewust kunt kiezen om wel of niet in vrede te zijn? Elk moment van de dag, in elke situatie en in elk moment. 

Om je hierbij te helpen, heb ik een tip die ik graag met je deel:

Iedereen die niet bewust in het leven staat zal meerdere keren per dag oordelen. Oordelen over anderen en ook over jezelf. Oordelen zijn ziekmakend en is donkere energie. Het is een hele schadelijke manier om in het leven te staan. Het ego wil dat je oordeelt, omdat je dan terug glipt in het aardse leven waar lijden centraal staat. Alle negatieve eigenschappen van de mens komen meestal uit bij oordelen. Bijvoorbeeld "ongeduld". Wanneer je ongeduld ervaart ga je oordelen. Of bijvoorbeeld "wantrouwen". Wanneer je iemand niet vertrouwt ga je oordelen. Of bijvoorbeeld "jaloezie". Wanneer je jaloers bent op iemand, dan ga je over hem/haar oordelen. De eigenschap van oordelen zouden we bij elkaar mogen uitroeien tot de laatste druppel. Het maakt jezelf kapot en ook een ander. Het houdt je weg bij liefde, vrede en goedheid.   

Wanneer je bewust in het leven staat, kun je het oordelen signaleren en proberen te onderdrukken. In veel gevallen zal dit lukken, maar niet altijd. 

Wanneer je leeft vanuit de Geest, kun je alle oordelen van je af werken. Direct en voor altijd. 

Het verschil tussen bewust in het leven staan en leven vanuit de Geest heeft er mee te maken dat bewust in het leven staan gaat over de innerlijke verbinding, de verbinding met je ziel. Je ziel is je nulpunt, daar waar neutraliteit is. Wanneer je uit verbinding met je ziel bent, dan zit je in je hoofd. Het ego heeft je dan onder controle. Oordelen komen uit het ego. Op het moment wanneer je oordeelt, als gevolg van een situatie die zich voor deed, dan duurt het even voordat je dit kwijt bent. Omdat het loslaten van ego en het verbinden met de ziel altijd vraagt om rust en vertraging. Je moet "het oordeel" ergens laten of achterlaten en via de weg naar de ziel kan dat ingewikkeld zijn. Omdat het van je vraagt om de situatie achter je te laten, terwijl je er net nog in zat. 
Leven vanuit de Geest gaat over de verbinding met God. God is overal, om je heen en in jou als in de Geest van God. Hij heeft leven op aarde gecreert vanuit het verlangen dat de mens ALTIJD in liefde, vrede, plezier, geduld en goedheid zou leven. Wanneer je naar Zijn wil gaat leven, dan is het een opdracht om altijd in liefde en vrede te zijn. Er is dan geen enkel moment meer in je leven dat je oordeelt. Alle oordelen die dan opkomen geef je direct aan Hem. Hij is namelijk de enige die mag oordelen. Door het oordeel aan Hem te geven, weet je dat het in goede handen is. Wat dan overblijft in jou is liefde, vrede, plezier, geduld en goedheid.     

Matteüs 7:1-3
Oordeel niet over andere mensen. Dan zal God ook niet over jullie oordelen. Want zo streng als jullie over iemand anders oordelen, zo streng zal er ook over jullie geoordeeld worden. Met de maat waarmee jullie iemand anders meten, zullen jullie zelf ook gemeten worden. Jullie zien wel dat er een splinter zit in het oog van iemand anders. Maar jullie merken helemaal niet dat er een hele balk in je eigen oog zit!

Galaten 5:22
Door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing

20-05-2023 Hoe ga jij om met vrijheid?

Ergens hebben we het geluk dat we opgroeien in een democratisch land, omdat we hierdoor meer vrijheid ervaren dan iemand die moet leven in een communistisch land. Vrijheid is als begrip sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog meer en meer populair geworden. De Nederlandse overheid heeft in een boekje met kernwaarden staan: Iedereen in Nederland heeft dezelfde vrijheden. Dat betekent dat ook andere mensen mogen denken, zeggen en doen wat zij willen. Vrijheid geeft aan dat je naar eigen wil mag handelen. 

Met de komst van internet werd dit begrip nog verder uitgebreid. Vrijheid betekent nu ook dat je wereldwijd je informatie kunt ophalen. De digitale wereld heeft mogelijk gemaakt dat we over landsgrenzen heen én zonder toestemming, overal mogen rondkijken en informeren. 

De vrijheid in Nederland gaat gepaard met regels. Die zijn vastgelegd in een wet. De digitale vrijheid kent ook regels en ook die regels zijn in de Nederlandse wet vastgelegd. 

Maar hoe zit het met de bovennatuurlijke wereld? De wereld die we niet kunnen zien, maar die er wel is. Zijn daar regels voor? Of heeft iedereen alle toegang en dus alle vrijheid om hierin te zwemmen, te surfen en informatie op te halen? In welke mate is er ontzag, respect, eerbied en vooral ook nederigheid voor deze wereld? 
De vrijheid die "de mens" neemt om rond te snuffelen in de bovennatuurlijke wereld is vooral in de laatste 15 jaar enorm toegenomen. "We" hebben de neiging om ons alle vrijheid toe te eigenen als het om de bovennatuurlijke wereld gaat. Er zijn geen voorgechreven regels of wetten en dus staat het iedereen vrij om te gaan en staan waar ze willen. Hierdoor neemt "de mens" eenzijdig initiatief om in die bovennatuurlijke wereld te duiken en er informatie uit op te halen. Zonder toestemming, zonder overleg. Het is de "wil" van de mens die hierin bepaalt of dit mag of kan. Soms zeggen mensen dat als ze een duik nemen in die wereld, dat ze vooraf vragen om alleen maar "goede geesten" en "Gods liefde". Maar aan wie vraag je dat? Want als je dit aan boze geesten vraagt, dan zullen ze natuurlijk altijd liegen.  

Die wereld, de bovennatuurlijke wereld, is net zo levend als wij zelf. Ze hebben hun eigen wetten en regels. Dus wanneer jij daar in gaat vissen, dan pakken zij hun eigen wetboek uit de kast om te kijken wat er tegenover mag staan. De bovennatuurlijke wereld is een bestaande wereld en alles wordt vanuit daar gezien en gehoord wat wij doen. Iemand die zijn "wil" oplegt en in die wereld gaat hengelen die moet ook accepteren dat er een respons komt. En dat vinden "we" vaak lastig. Want als die respons niet aards en liefdevol is, dan worden we bang of boos. 

"bezint eer ge begint" is een mooi spreekwoord die hierop van toepassing is.  

Het is net als de wind. Je kunt de wind niet zien, maar hij is er wel. De wind kan vriendelijk zijn, maar ook vernietigend. En wat de wind ons ook brengt, we hebben het allemaal te accepteren. Want niemand is in staat om de wind tijdelijk in een kooi te zetten. Zo sterk en machtig is de bovennatuurlijke wereld. Ze hebben hun eigen wet. De enige wet die we kennen is de wet van God. En die stelt: blijf weg van alle vormen van tovenarij, afgoderij, waarzeggerij en spiritisme (=oproepen van geesten).  

Galaten 5:13-18
Broeders en zusters, jullie zijn geroepen om vrij te zijn. Maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar jullie zin in hebben. Nee, jullie moeten elkaar liefdevol dienen. Want de hele wet van Mozes wordt samengevat met deze woorden: Houd net zoveel van je medemens als van jezelf. Maar als jullie als beesten tegen elkaar tekeer gaan, pas dan maar op dat jullie niet door elkaar verscheurd worden! Ik bedoel dit: laat je leiden door de Geest en niet door je "ik". Want wat het "ik" wil, is precies het tegenovergestelde van wat de Geest wil. En wat de Geest wil, is precies het tegenovergestelde van wat het "ik" wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil. Maar als jullie je door de Geest laten leiden, is de wet van Mozes niet voor jullie.  

19-05-2023 Wat is jouw karakter? 

Het karakter van een persoon bestaat uit een optelsom van aanleg, gedachten, intenties, verlangens en acties. Dit houdt in dat jouw huidige karakter gevormd is door je ouders, school, maatschappij en de keuzes die jij daarbinnen hebt gemaakt.
Een mooie reflectie hierop is deze: Schrijf de namen op van 7 personen die op dit moment onderdeel uit maken van jouw "inner cirkle". De mensen die je dagelijks om je heen hebt en die je regelmatig spreekt. De manier waarop deze 7 mensen in het leven staan en de manier waarop ze hun leven vormgeven, bepaalt jouw karakter. Ze programmeren jou, zonder dat je het door hebt. De vraag is of je hier blij mee bent, of deze mensen jouw intenties en verlangens en acties reflecteren voor hoe je graag in het leven wil staan.

Want hoe je het ook went of keert: Als we zouden mogen kiezen willen we diep van binnen allemaal hetzelfde. We willen namelijk allemaal graag een karakter waarin liefde, goedheid, onbaatzuchtigheid, rust, plezier en vrede in voor komt. En eigenlijk, als ik zo vrij mag zijn, vinden we allemaal dat dit karakter ook op onszelf van toepassing is. Want je bent aardig tegen je buren, je neemt op tijd rust, je maakt plezier in je leven en op de bank ervaar je vrede. Maar dat is niet wat met karakter bedoeld wordt. Met karakter wordt bedoeld, de constante aanwezigheid van eigenschappen in je leven. Karakter wordt niet bepaald door een moment, maar door continuiteit. En nu is het zo dat karakter met name tot uiting komt, of duidelijk wordt, wanneer er sprake is van druk. 

Want: kun jij onder druk nog steeds vrede ervaren, vriendelijk blijven, plezier ervaren? Ben je onder druk nog steeds in staat om jezelf onder controle te houden? Blijf je dan menselijk en liefdevol?  

Elk moment van de dag wordt ons karakter bepaald door de keuzes die we maken. Het zijn de keuzes die ons karakter vormen. Keuzes die gaan over je manier van reageren, over je manier van handelen, over je gedachten, over je intenties. 

Wanneer je streeft naar onvoorwaardelijke liefde is het belangrijk dat je oog hebt voor je karakter. En met name op de momenten dat je druk of stress ervaart. Karakter wordt gevormd uit volharding en wilskracht. Door met jezelf af te spreken dat niemand en niets jou kan verleiden of misleiden om af te wijken van dat wat je nastreeft. Het is in de momenten van zwakte, dat je karakter ontdekt.  

Spreuken 14:8
Een verstandig mens probeert de vinden hoe hij leven moet.
Maar een dwaas ziet niet dat hij zichzelf voor de gek houdt. 

Spreuken 16:16
Je kan beter wijsheid hebben dan goud. 
Je kan beter verstand bezitten dan zilver.

Spreuken 16:17
Een goed mens blijft ver bij het kwaad vandaan. Door eerlijk en goed te zijn, bewaar je je leven 

Spreuken 16:21
Als je een wijs hart hebt, zegt je mond wijze dingen. Je zal steeds goede raad weten te geven

Spreuken 16-24
Vriendelijke woorden zin als honing voor de ziel en als medicijn voor het lichaam

Galaten 5:22
Maar door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets. De mensen die van Christus zijn, hebben hun "ik" met alles wat daarbij hoort gekruisigd. Laat je dus leiden door Gods Geest. Dan zul je ook door de Geest op het rechte pad blijven. 

18-05-2023 Kun jij leven zonder geld en bezittingen?

De Bijbel is heel helder over geld en bezittingen. Op het moment wanneer je van geld en bezittingen houdt, dan keer jij je af van God. God en geld gaan niet samen. Sterker nog: Wie van geld houdt, heeft geen enkele verbinding met God. Daar komt bij dat God een grote hekel heeft aan mensen die geld adoreren. 

Nu kan het zijn dat je de overtuiging hebt dat geld en bezittingen voor jou niets betekenen. Daag jezelf uit om dit na te gaan. Klopt je overtuiging met de werkelijkheid? Ben jij los van de hechting van geld en bezittingen? Pas dan de volgende twee manieren toe. Niet binnenkort, maar vandaag. Voel wat er in jou gebeurd en met welke aarzeling je keuzes maakt. Voel op welke manier het ego je terugroept of corrigeert. Het zegt alles over de hechting die er is en de mate waarin je niet in union bent met God. Het zegt alles over de manier waarop jij nog onder controle staat, over de mate waarin je in gevangenschap leeft in dit leven.      

Twee manieren om te onthechten van geld en bezittingen 
Een manier om jezelf hierin uit te dagen is door elke maand iets moois uit je huis weg te geven aan een ander. Niet ies wat je graag kwijt wilt, juist niet. Iets wat je zelf heel mooi vindt en waar je altijd van genoten hebt sinds je het in huis hebt. Je zal merken dat je dit lastig vindt, maar eenmaal gedaan ga je ervaren hoeveel blijdschap en voldoening het je brengt.   

Een andere manier om te onthechten van geld en bezittingen is door elke maand 10% van je inkomsten weg te geven aan armen in je omgeving. En het sterkste is wanneer je dit anoniem doet, zonder dat iemand weet dat het van jou komt. 

In de Bijbel wordt op verschillende plekken een uitleg gegeven over geld en God. De volgende verzen kunnen je inspireren: 

Matteüs 6:24
Je kan nooit twee heren dienen. Want je zal altijd meer van de één dan van de ander houden. Je kan niet God dienen, én Mammon. 

1 Timoteüs 6:9
Maar mensen die graag rijk willen worden, lopen in de val van de duivel. Ze krijgen allerlei dwaze en verkeerde verlangens, waardoor het langzaam maar zeker slecht met hen afloopt. Want het verlangen naar geld is een bron van al het kwaad. 

Mammon betekent geld, eigendom, winst of rijkdom. Het woord omvat veel meer dan dat. Het woord Mammon duidt aan dat geld een duivelse, spirituele kracht in zich draagt waarmee mensen onder controle gehouden kunnen worden. Het maakt van de mens een slaaf. Iemand die gehecht is aan geld, wordt door een duivelse macht onder controle gehouden. Het is een vorm van afgoderij, waardoor de aandacht voor God verdwijnt en mensen in handen komen van de duivel. En de duivel is uit op chaos en vernietiging. 

Het is met die reden dat Jezus in de Bijbel aan geeft dat rijke mensen soms moeilijker tot overgave kunnen komen dan armere mensen. 

Lukas 18:24
Jezus zag dat de man verdrietig was geworden. En Hij zei: Wat is het voor rijke mensen toch moeilijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen, dan voor een rijk mens om het Koninkrijk van God binnen te gaan.  

17-05-2023 It's a two way street

Wanneer jij de behoefte hebt om even geen contact meer met iemand te hebben, dan kun je dat aan die ander kenbaar maken. Echter wanneer je besluit om uit iemand zijn/haar leven te stappen permanent en voorgoed, dan heeft het ego je in zijn macht. 

Waarom?
Het eerste gevoel, even geen contact en toch in verbinding blijven, is gebaseerd op liefde. Het tweede gevoel, alle deuren sluiten nu en voorgoed, is het tegenovergestelde van liefde. Het is een voorbeeld van de twee wegen die we elke dag opnieuw kunnen bewandelen. De weg van liefde of de weg van jouw wil op dat moment. Het zijn de keuzes die jij zelf maakt in je leven en alle keuzes hebben een consequentie.   

In het Christelijke geloof wordt een onderscheid gemaakt tussen de Geest en het vlees. Het is wat we tot op heden beschreven als de strijd tussen de ziel en het ego. Maar  het geloof voegt hier nog een extra dimensie aan toe:
De Geest en het vlees zijn elkaars tegengestelden. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. In de Bijbel wordt met het vlees bedoeld de aardse verlangens die het mens-zijn benadrukken. In de Bijbel wordt met de Geest, de Geest van God bedoeld. Tot slot heeft de Bijbel het ook over de ziel. De ziel is wie jij bent en het is de ziel die het vermogen heeft om te kunnen kiezen tussen de Geest of het vlees. Dit houdt in dat in ieder van ons een vijand van God zit en met die vijand moet worden afgerekend. 

Dit onderscheid tussen vlees, Geest en ziel vind ik mooi. Het geeft je een handvat om te zien dat jij als ziel elke dag opnieuw een keuze kan maken. Kies je voor de vleselijke verlangens of kies je voor de weg en de wil van God. Deze laatste, de weg en de wil van God, impliceert dat je niet doet wat je zou willen.   

In het boek van Romeinen beschrijft Paul zijn persoonlijke worsteling tegen het vlees. Wat je vaker ziet in de praktijk is dat de mensen die het meest toegewijd zijn aan God, dat dit de mensen zijn met de grootste strijd.  

Romeinen 7:14-15
We weten dat de wet van Mozes een geestelijke wet is. Maar ik ben van vlees en bloed en een slaaf van het kwaad. En ik begrijp zelf niet wat ik zou willen doen. Maar ik doe juist dat wat ik niet wil doen, omdat het slecht is. 

Romeinen 7:20-23
Als ik nu juist doe wat ik niet wil, dan komt dat niet door mijzelf, maar door het kwaad dat in mij zit. En zo gaat het altijd: als ik het goede wil doen, zorgt het kwaad in mij ervoor dat ik het slechte doe. Want met mijn geest en mijn verstand wil ik graag doen wat de wet van God vraagt. Maar mijn "ik" strijdt tegen mijn verstand en wil andere dingen doen. Zo word ik een gevangene van het kwaad dat in mij zit.  

In de Bijbel wordt het woord "ego" niet specifiek benoemd. Wel lees je terug dat God een ongelooflijke hekel heeft aan eigenbelang, trots, arrogantie en leugens. als een manier van Satan om je leven te beïnvloeden. Want hoe meer je kiest voor de vleselijke verlangens, hoe meer Satan in staat is om je te verleiden. Door deze verleidingen breng je chaos in je leven en chaos brengt je bij lijden.   

Spreuken 8:12
Ik ben de Wijsheid, en ik woon bij de Verstandigheid. Door goed na te denken, ben ik wijs geworden, Diep ontzag voor de Heer hebben, betekent: ver weg blijven van het kwaad, van trots en van misdaad. Ik haat ook leugens.    

13-05-2023 Het zwoegen van de mens waarin alles aan tijd gebonden is  

In het aardse leven is alles vergankelijk. Alles wat we met onze ogen kunnen zien komt en gaat. Niets is blijvend. Vanuit dit gegeven kun je denken: dan geniet ik nu! Dan doe ik precies wat ik wil en profiteer ik van alle voordelen die op mijn pad komen.
Veel mensen zitten vast in dit denkpatroon. Het gaat om Ik, Ik, Ik. Want de tijd is kort, en je leeft maar één keer. 

Je kunt het ook anders bekijken. Het onzichtbare leven is niet vergankelijk. De onzichtbare wereld is de wereld van de geest en deze is blijvend en voor altijd. Door in de geest aanwezig te zijn, kun je het aardse en alles wat tijdelijk is overstijgen. Het brengt je bij wijsheid. In de Bijbel wordt een onderscheid gemaakt tussen dwaasheid en wijsheid. Dwaasheid vind je bij de mensen die onbewust in het leven staan. Die gehecht zijn aan de aardse genuchten en de aardse verwachtingen en verlangens. Wijsheid is een innerlijk proces, waar aardse verleidingen geen plek hebben.

Om te komen tot wijsheid zal je bestaande gewoonten af gaan breken, verlangens negeren en zal je offers brengen. Dit alles brengt je bij een wedergeboorte. Het hele proces tot aan de wedergeboorte is een stervensproces. Het is voor iedereen weggelegd. 
Er is één "maar" in dit geheel: je kiest er volledig voor of niet. "Een beetje" of "af en toe" gaat niet werken, omdat het proces van wedergeboorte er één van volledige toewijding is. 

En wat je ook kiest, het is oke. Je kunt kiezen voor een aards leven waarin de factor tijd een belangrijke rol speelt. Waar mensen zwoegenen en genieten en waar Satan de controle heeft. Alles gaat hand in hand. Innerlijke onrust resulteert in afleiding en afleiding resulteert in een fijn gevoel en wanneer de afleiding voorbij is begint de cirkel weer opnieuw. Uiteindelijk komt de dood en die is definitief.   

Prediker 3:1-8
Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen onder de hemel is er een tijd.
Er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven.
Er is een tijd om te planten en er is een tijd om uit de grond te trekken.
Er is een tijd om te doden en er is een tijd om te genezen.
Er is een tijd om af te brengen en er is een tijd om op te bouwen.
Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen.
Er is een tijd om te treuren en er is een tijd om te dansen.
Er is een tijd om stenen weg te gooien en er is een tijd om stenen te verzamelen.
Er is een tijd om te omhelzen en er is een tijd om afstand te houden.
Er is een tijd om te zoeken en er is een tijd om te verliezen.
Er is een tijd om te bewaren en er is een tijd om weg te gooien.
Er is een tijd om te scheuren en er is een tijd om dicht te naaien.
Er is een tijd om te zwijgen en er is een tijd om te spreken.
Er is een tijd om van iemand te houden en er is een tijd om iemand te haten
Er is een tijd voor oorlog en er er is een tijd voor vrede.

Prediker 3:15
Wat er nu is, was er al lang. En wat er zal zijn, is al lang geweest. God laat steeds weer dingen gebeuren die al eerder gebeurd zijn. 

Je kunt kiezen voor een geestelijk leven wat betekent dat je er voor kiest om tijd met God door te brengen. God als de Vader, de Schepper, de Almachtige, zal er altijd voor je zijn. Maar dit gaat niet wanneer je het af en toe graag wilt. Wat je nog wel eens ziet gebeuren is dat als mensen een tegenvaller in hun leven ervaren, dat ze zich dan tot God richten. En wanneer de tegenvaller is hersteld, dat God daarna naar de achtergrond verdwijnt.   
Tijd met God doorbrengen, is geestelijke tijd. Deze tijd helpt je om alle verlangens van het ego te overwinnen. Deze tijd helpt je om antwoorden te krijgen op vragen waar je in de zichtbare wereld geen antwoord op krijgt. Deze tijd helpt je om jezelf te bezinnen op de stukken in jou die nog niet in lijn zijn met de wil van God. Dit leven bestaat uit eenvoud en toewijding, uit vrede en liefde. Het gaat hand in hand. Het brengt je bij de wederopstanding, waarin het stoffelijke verdwijnt en je de wereld betreedt die oneindig is. Je komt dan in de wereld waar Adam en Eva waren voordat ze van de verboden vrucht aten. 

Prediker 3:18-19
God zal de mensen laten zien dat ze zonder Hem net als de dieren zijn. Want het lot van de mensen is hetzelfde als van de dieren. Ze worden allebei door hetzelfde lot getroffen. Want dieren en mensen sterven allebei. Allebei hebben dezelfde soorten adem. De mensen zijn niet anders dan de dieren. Ze zijn maar lucht, tijdelijk, voorbijgaand. 

Romeinen 8:6
De mensen die zich door hun "ik" laten leiden, komen uiteindelijk uit bij de dood. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, krijgen leven en vrede. Mensen die zich door hun "ik" laten leiden, doen precies het tegenovergestelde van wat God wil. Ze gedragen zich als vijanden van God.

Romeinen 8:22-23
We weten dat de hele aarde op dit moment zucht en kreunt van pijn, totdat het zover is. En niet alleen de aarde, maar ook wijzelf. Het is wel zo dat we Gods Geest alvast gekregen hebben, als voorproef van de hemelse dingen die we nog gaan krijgen. Maar toch zuchten en kreunen we nu van pijn, terwijl we wachten op het moment dat God ons totaal zal bevrijden. Dan zal Hij ons voorgoed tot zijn kinderen maken. Dat zal zijn op het moment dat we bevrijd zullen worden van ons sterfelijke lichaam. 

1 Korintiërs 7:30
Als je verdriet hebt, geef daar dan niet te veel aan toe. Als je blij bent, vergeet dan niet alle andere dingen. Als je iets gekocht hebt, laat het dan niet te belangrijk voor je zijn. Als je gebruik maakt van de dingen van deze wereld, laat je er dan niet door beinvloeden. Want de wereld van nu zal niet lang meer bestaan. 

11-05-2023 Lijden is nodig om te komen tot overgave

Lijden in de zin van tegenwerkingen, teleurstellingen, mentale kwellingen, fysieke problemen hebben tot doel om je te brengen tot overgave. Dit klinkt misschien gek, maar het komt er op neer dat je ergens op gewezen wordt. Je wordt gewezen op een of meerdere punten die nog niet in lijn zijn met God. 

Mensen die geen tijd besteden aan de aspecten in hun leven die lijden veroorzaken zie je veelal afleiding zoeken. Afleiding door sport, drank, sociale contacten en wat allemaal nog meer.  

Wanneer je er voor open staat om jouw lijden te gaan zien als een cadeau, omdat er een disbalans is tussen jou en God. Wanneer je er voor open staat om jouw lijden te gaan zien als een uitnodiging, om jezelf te corrigeren op die fronten waarin je nog niet leeft naar God zijn wil. Dan wordt het lijden omgezet naar kracht. 

Ieder mens heeft op enig moment in zijn/haar leven te maken met tegenwerkingen of kwellingen. Sommige ervaren dit een leven lang, voor anderen is dit een komen en gaan. Het maakt niet uit hoe het zich in jouw leven presenteert. Het gaat er om dat je gaat in zien dat er een uitnodiging onder ligt. 
Soms is het lijden onomkeerbaar, soms overkomt het je door het wegvallen van een dierbare. Niet alle vormen van lijden zijn met het menselijke verstand te begrijpen, maar wel met de geest. 

De tegenwerkingen die Jezus op zijn pad heeft mogen ervaren, gaven hem de moed en wilskracht om door te gaan. Hij was gehoorzaam aan Zijn Vader. Dat wil zeggen: Jezus was in de geest verbonden en aanwezig. Hij wist dat Zijn Vader de schepper van hemel en aarde was. Hij wist dat Zijn wil centraal stond en niet de wil van de aardse persoonlijkheid. Hij was dit ontstegen, waardoor het leven op aarde op een andere manier beleefd kon worden. Vanuit een ander perspectief.
Op het moment wanneer jij de wil van God centraal stelt en jezelf hieraan verbindt. Dan zal je zien dat alle aardse kwellingen, al het aardse lijden, je uitnodigen om te werken aan de hoop en het vertrouwen in God. Wanneer de hoop en het vertrouwen in God nog niet 100% is zal je merken dat het lijden je klein krijgt en afbreekt. Je bent dan vele malen kwetsbaarder. 

Hoe kun je werken aan het geloof en vertrouwen in God? Door tijd met Hem door te brengen. Door over Hem te lezen. Door Zijn wil op aarde uit te voeren. Hoe meer tijd je met Hem door brengt, hoe meer inzichten er tot je komen. Inzichten die gaan over de aspecten in je leven die nog niet met Zijn wil corresponderen. Aspecten zoals bolwerken, sociale contacten, gewoonten, hechtingen, tijdbesteding, gedachten, enzovoort. Ga maar eens na hoe vaak je "wil" en "verlangens" nog overheersen. Ga maar eens na hoe vaak je bezig bent met negativiteit. Ga maar eens na hoe vaak je geluk en leuke dingen in je leven vanzelfsprekend vindt. Hoe vaak je andere mensen bedankt in plaats van de Heer. Hij is degene die jou de leuke dingen brengt. Hij is degene die andere mensen op jouw pad brengt.

Wanneer je soms even niet meer kunt, wanneer je leven een beproeving is, wanneer je uitgeput bent en het niet meer weet: Denk dan aan Jezus Christus. Hij heeft zijn hele leven gegeven aan de wil van God. Hij was de enige die geen zonden droeg. Hij was het die vanuit volle bewustzijn er voor koos om zich te laten oppakken, mishandelen en kruisigen. Hij wist wat hem te wachten stond en toch wist hij zichzelf tot aan de laatste handeling over te geven. Zijn vertrouwen lag in de Vader zijn handen. Hij wist dat Zijn Vader de waarheid bezat en het juiste deed. Wanneer je vast loopt, denk dan aan Zijn pad en zet door. Zet jezelf er overheen en ga door. Ga door, altijd en overal. Het leven kent uitdagingen, maar niets is toeval en alles is bedoeld zoals het is. Haal de lessen er uit en houd regie over je leven. Laat je niet afleiden of misleiden door anderen. Raak niet van slag door oordelen of afwijzingen. Focus en ga door. 

1 Petrus 4:1-2
Christus heeft dus als mens voor ons geleden. Daarom moeten jullie zelf ook bereid zijn om net als Hij te lijden. Want als je in dit leven hebt geleden, doe je niet meer mee met het kwaad. Zo hoef je de rest van de tijd die je nog op aarde leeft niet meer te luisteren naar de verlangens van je oude ik. Je kan nu leven zoals God het wil.

10-05-2023 Bolwerken signaleren en uitschakelen

Er zijn een aantal manieren om het ego uit te dagen en vervolgens uit te schakelen. Het ego leeft van gedachten. Dat is zijn bestaansrecht. Neerbuigende, neerslachtige, negatieve gedachten. Het ego is niet wie jij bent, maar waar jij je aan bent gaan hechten. Het ego wordt gevoed door overtuigingen. Dit noemen we ook wel bolwerken, omdat het zeer hardnekkige principes en vooronderstellingen zijn die diep diep in je onderbewustzijn zijn geprogrammeerd. Een bolwerk kun je ziet als een belangrijke oorzaak van alle negativiteit in je leven. Het is een netwerk van gedachten die blijven circuleren rondom een principe / een houding. Je gelooft in een leugen en daarom zit je vast. Een bolwerk is meestal de sleutel van de kooi waar veel mensen in gevangen zitten. Die kooi is Satan, eenmaal buiten de kooi zijn ze bevrijd en komen ze in het rijk van God. Een bolwerk kun je niet zomaar achter je laten. Daarvoor is het te hardnekkig. Het vraagt wilskracht en contemplatie. Met andere woorden: ga er mee zitten, vraag om vergeving, vraag om inzichten, bid dat het bolwerk verdwijnt, dat het je los laat. Bolwerken kunnen alleen verdwijnen als je je er bewust van bent en als je er elke dag mee bezig bent. 

Bolwerken zitten niet alleen in jou, maar waarschijnlijk in heel je familie en zelfs in de gemeente of het land waar je in opgroeid. Het gaat verder en dieper dan je denkt.   

Voorbeelden van bolwerken:

Niet in staat zijn om te vergeven
Dit bolwerk maakt het voor jou onmogelijk om iemand te vergeven. Hoe graag je het ook zou willen. Je blijft haat, boosheid, teleurstelling voelen. Je voelt dat iets je tegenhoudt. En dat is dat hardnekkige principe, dat niet iedereen te vergeven is. 

Oordeelsvorming
Dit bolwerk zorgt ervoor dat je andere mensen altijd vanuit een oordeel bekijkt. Hoe graag je ook wilt, dat je dit niet doet. Wanneer je eerlijk bent en let op je eigen gedachten en handelen, dan zie je dat je er in vast zit. 

Trots
Dit bolwerk gaat vaak hand in hand met koppigheid. Het zorgt ervoor dat je niet open staat voor groei. Dat iets in jou blokkeert wanneer een ander je aanspreekt of feedback geeft. 

Ik ben God
Deze overtuiging houdt veel new age praktijken overeind. Door de mens te doen geloven dat ze God zijn, helpen ze hen om verder van God af te drijven. Hoe dat zo? Er is maar één God. Wij zijn kinderen van God. Dat houdt in dat we vanuit nederigheid en gehoorzaamheid hier op aarde de wil van God mogen realiseren. Wanneer je gelooft dat je God bent, dan haal je alle aandacht naar jezelf en ben je bezig om het ego te voeden. Zo lang we onszelf als God zien, kom je nooit in union met God. Het haalt de meest krachtigste eigenschappen van je weg, namelijk overgave, gehoorzaamheid, nederigheid, bescheidenheid, vrijgevigheid.   

De meest effectieve manier om van bolwerken af te komen is door te vasten. Vasten in de zin van: een maaltijd of meerdere maaltijden overslaan. Begin eenvoudig, om je lijf hier aan te laten wennen. Dit kun je 1x per week doen of vaker. Je kunt het 1x per maand doen of 1x per kwartaal. Wanneer het je lukt om 2 tot 3 dagen achter elkaar geen maaltijd te eten en geen suikers te drinken, dan zal je merken dat er in je lijf en in je geest een strijd gevoerd gaat worden. Door op dat moment niets te doen, niets te willen, te bidden, te observeren en te ontvangen zal je merken dat je tot inzichten komt en dat je bevrijd wordt. 

Uit de Bijbel 2 Corinthiërs 10:3-5
Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen; alle barrieres tussen God en de mensen worden omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. 

09-05-2023 Wilskracht en discipline

De tekst over demonie en het rijk van God is inmiddels verplaatst naar de Blog pagina. De tekst vind je HIER

Wilskracht en discipline zijn twee hele belangrijke begrippen voor de tijd waarin we nu leven. Elke dag opnieuw sta je weer op en ga je door. Je blik is gericht op vooruit. Terugkijken heeft geen zin. Focus maakt je sterk en vastberaden. Zet door, hou vol!

Uit de Bijbel: 2 Petrus 2:9
De Here kan de mensen, die doen wat Hij wil en Hem liefhebben, helpen de verleidingen te weerstaan; en Hij weet tot de grote oordeelsdag Zijn straf te bewaren voor de mensen, die zich niets van Hem aantrekken. Dat laatste geldt vooral voor hen die zich aan hun zwoele hartstochten overgeven, voor hen die trots en eigenzinnig zijn, die zich van enig gezag niets aantrekken en zonder blikken of blozen met geestelijke machten durven te spotten. 

08-05-2023 "Ik kan niet iedereen vergeven"

De tekst over demonie, geplaatst op 06-05-2023, is opnieuw aangevuld. Ter aanvulling hierop:
wanneer iemand niet in staat is om een ander te vergeven, dan is er eveneens sprake van demonie. Demonen kunnen in lichamelijk- en emotioneel opzicht mensen belasten en dus ook in geestelijk opzicht. Het niet kunnen vergeven van een ander is het werk van demonen op geestelijk niveau.

Oefening om te controleren of jij kunt vergeven. Ofdat je nog mag werken aan vergeving: Wanneer je aan een persoon denkt die jou iets heeft aangedaan, wat voel je dan? Voel je negativiteit, neutraliteit of positiviteit? De laatste twee zijn nodig om verlost te zijn van de demonen die hier graag een deur in open houden bij jou.  

07-05-2023 De wereld van demonen, de wereld van 3D

De tekst over demonie en het rijk van God is inmiddels verplaatst naar de Blog pagina. De tekst vind je HIER

Het is een vast gegeven dat de aanvallen van demonische krachten de komende tijd verder gaan toenemen. In de wereld van het geloof ligt de bevrijding. Voor mij is dit inmmiddels een zekerheid. Niet alleen, omdat ik heb ervaren en gemerkt dat één worden met het geloof de kracht van healing versterkt in de praktijk. Maar ook, omdat geloof hét fundament is waar ieder mens momenteel naar op zoek is. Ik zie mensen zoeken en rondjes rennen. Ze zoeken naar een basis, naar een handvat, op basis waarvan ze hun leven kunnen inrichten. En tegelijkertijd worden ze in deze zoektocht gemanipuleerd en gevoed in hun ego waardoor ze bijna het gevoel krijgen dat ze zelf dat fundament voor anderen moeten gaan creeren.
In het Engels wordt een sterke term gebruikt die de tijd van nu weer geeft: "deception". We leven in een wereld van deceptie, van bedrog. Veel mensen zijn door overtuiging en programmering gaan geloven in een wereld die ver van Goddelijk af staat. Ze zijn gaan geloven dat licht donker is en dat donker licht is. Ze zijn zelfs gaan geloven dat God straft en dat Satan interessant is en het je verder brengt. Het is ongelooflijk hoe verward sommige mensen zijn. Het gevoel voor richting ontbreekt, alles lijkt grenzenloos te zijn geworden. Dat wat grenzenloos is, voelt als een uitnodiging. Alles onder het mot van "je leeft maar één keer". 
Het is de wereld van demonie. Demonie leidt tot verdeeldheid en chaos. En hierdoor ga je lijden. lijden ontstaat via gedachten en als die hardnekkig geworden zijn, wordt het moeilijk om er nog vanaf te komen. Een healing kan dan helpen, soms zijn er meer sessies voor nodig. En ook is er dan nazorg nodig, een andere manier van leven. Zodat de demonen niet meer terug kunnen komen.    

Ter inspiratie uit de Bijbel:

Romeinen 12:2 - U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door de nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt. 

Galaten 5:16-21 - Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest (= dit is God); dan zal de zonde (= dit zijn de aardse ongezonde verleidingen) geen kans krijgen zich uit te leven. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. Als u zich voortdurend door de Heilige Geest laat leiden, valt u niet meer onder de wet. Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid; afgoderij en spiritisme; haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen.   

Markus 4:19 - Maar de zorgen van het leven, de zinloze jacht naar rijkdom en het verlangen naar allerlei andere dingen krijgen de overhand. Het gevolg is dat deze mensen niets doen met wat zij hebben gehoord.   

06-05-2023 Hoe weet ik of ik word lastig gevallen door demonen? 

De tekst over demonie en het rijk van God is inmiddels verplaatst naar de Blog pagina. De tekst vind je HIER

05-05-2023 Verbinding gaat over gemeenschappelijkheid

Onze ziel verlangt naar verbinding. Naar verbinding, vrijheid en liefde. Het maakt niet uit in welke dimensie je leeft, iedereen zoekt binnen de mogelijkheden van die betreffende dimensie verbinding met een ander. 
In de wereld van het ego, waar de buitenkant belangrijker is dan de binnenkant, ervaren mensen met elkaar verbinding wanneer je een overeenkomstige hobby hebt. Samen aan de hobby werken of hierover praten schept een basis van waaruit veel vriendschappen ontstaan. Een andere manier waarop met elkaar verbinding gezocht wordt in 3D is op mentaal niveau. Het IQ is een bepalende factor in de wereld van het ego, de wereld van 3D. Hierop is het gezegde van toepassing "soort zoekt soort". Kun je met iemand mentaal levelen dan zijn alle maatschappelijke - en sociaal-economische onderwerpen bespreekbaar. Al doe je het thuis of in de kroeg, je hebt altijd iets om over te praten en te discussieren. In de wereld van 3D zoeken mensen ook op emotioneel opzicht verbinding met elkaar. Je zou kunnen zeggen: slachtoffer zoekt redder en redder zoekt slachtoffer. Vaak ook zie je dat mensen die klagen, die zich eenzaam voelen of die zich in welk opzicht dan ook negatief en verloren voelen, verbinding zoeken met andere klagers. Ook dit schept een band. Dat waar je hoofd vol van is kun je bij een ander kwijt en ergens lucht dat op.
In de wereld van het ego, van de derde dimensie, moet het "ik" gevoed worden. Onbewust word je dan geleid door de gedachte "bij wie kan ik wat halen?". Het krijgen van aandacht, erkenning. aanzien, medelijden en bevestiging zijn hierin belangrijke drijfveren. Maar ook worden verbindingen vanuit een doorgeschoten en ongezonde drijfveer tot stand gebracht. Bijvoorbeed om meer geld te kunnen genereren, om iemand te manipuleren en tegen een ander op te zetten en ook om iemand te beschadigen, zodat de eigen pijn niet gevoeld hoeft te worden. In de meeste gevallen zijn de verbindingen in 3D karmisch. Dat wil zeggen, dat er geen fundament ligt voor de verbinding. Dat de verbinding tot stand is gekomen om afleiding te vinden, om niet te hoeven voelen. De verbinding kan morgen ophouden te bestaan en meestal ligt daar dan ook een oordeel op. Een verbinding in 3D moet onderhouden worden, anders dooft de vlam. Het is hard werken om het sociale netwerk te onderhouden. Het sociale netwerk vormt ergens een belangrijke pilaar voor jouw bestaansrecht. De meeste verbindingen dragen een hechting in zich. Je bent er van afhankelijk, er ligt een angst onder. Je moet er in investeren, omdat je anders afgewezen wordt. In heel veel karmische verbindingen zeggen we "ja", maar denken we op onbewust niveau "nee". Bij karmische verbindingen spreken we meestal ook van een onderstroom. Je zegt dingen niet, omdat het tegen je gebruikt kan worden. Je bent open tot een bepaalde hoogte. Je hebt de deur op een kier staan, zodat als de deur sluit je er zelf niet zoveel schade van ondervindt.        

In de wereld van onvoorwaardelijke liefde, de wereld van de vijfde dimensie, ben je met alles en iedereen verbonden. De verbinding komt tot stand door te "zijn". Er is altijd verbinding en niemand hoeft zich buitengesloten te voelen. In deze dimensie zijn er geen oordelen of verwachtingen. Alles is goed zoals het is. We worden allemaal geleid en door in overgave te zijn kun je het "nu" accepteren en waarderen. De verbinding met een ander dringt door tot in de ziel. De verbinding kan eenzijdig zijn, omdat de ander nog niet zover is. De ander is nog niet zover als hij/zij het ego laat leiden. Het ego verbreekt de verbinding met de ziel. Het ego kan geen verbinding voelen op zielsniveau. Wanneer de verbinding eenzijdig is, dan is het beter om (fysieke) contactmomenten zo kort mogelijk te houden. Het ego van de ander zal er alles aan doen om jou uit balans te brengen. Op afstand kunnen we net zoveel in liefde zijn met die ander, dat is even waardevol. 

Iemand die in onvoorwaardelijke liefde is, heeft een roeping. Die roeping is de hemel op aarde creeren. Die roeping gaat over het doel waarmee je in dit leven staat. Het doel is niet "geld verdienen" of "zo goed mogelijk worden in je werk". Dit doel is niet "het gezin kunnen onderhouden" of "zo gelukkig mogelijk worden". Het doel is de hemel op aarde creeren. Daar ligt je focus en de rest komt dan als vanzelf. En vanuit die roeping, daar komt de diepe verbinding tot stand met een ander. Wanneer je beide hierin aanwezig bent, wanneer dit je drijfveer in het leven is, dan is die ander als vanzelf je broer of zus. Zo dichtbij komt iemand dan te staan. Die verbinding is niet voor even, die is voor het leven. Of je nu eenmaal per jaar contact hebt of drie keer in de week. Er zit geen gradatie in verbinding, de verbinding is voor iedereen gelijk en gaat even diep. Een broer is een broer en en zus is een zus, ongeacht de intensiteit waarmee je contact hebt. Het is de mooiste en meest dierbaarste vorm van verbinding.

04-05-2023 Praten met overledenen

Is het mogelijk om met overledenen te praten? Is het behulpzaam of schaadt het je?
Dit onderwerp ligt bij veel mensen heel gevoelig. Vele jaren heb ik de overtuiging gehad dat praten met overledenen heel mooi kan zijn en ook helend is. En toch bleef er ergens op de achtergrond iets knagen, iets wat onduidelijk of onzichtbaar bleef. Bepaalde vragen bleven onbeantwoord en het leek alsof deze ook onder het tapijt geschoven werden. Vragen zoals: hoe zit het dan met reincarnatie, kan ik én met een overledene praten terwijl hij/zij al weer gereincarneerd is? Of hoe zit het met de lessen in de hemel, wat als iemand op aarde veel slecht heeft gedaan? Er waren wel antwoorden, maar het was diffuus. Iedereen leek er zijn eigen invulling te geven. Het was alsof een fantasiewereld betrokken was bij iets wat zo wezenlijk is en waar feiten kunnen helpen om het fundament stevigheid te geven. 
Daar komt bij dat het me opviel hoeveel grote mediums met regelmaat ziek waren of ongeluk ervaarden in hun leven. Het was echter niet overduidelijk aanwezig, niet bij iedereen, en dus kon ik nergens een echte bevestiging in vinden. Totdat ik meer begon te lezen over occult.
Het staat daarom voor mij vast dat het praten met overledenen in de zin van "een dialoog aan gaan" of iemand anders het contact laten leggen, je uit je kracht haalt. Je kunt er letterlijk ziek van worden. Hoezo? 

Er is sprake van occult wanneer je spirituele rijken bezoekt en opent die niets met God te maken hebben. Deze rijken horen bij Satan en hebben tot doel om demonische energie aan jou te verbinden. Dat doen ze aan de hand van bijgeloof en misleiding. Door deze rijken aan te spreken krijg je het gevoel en de bevestiging dat je iets bijzonders te pakken hebt, terwijl je niet ziet dat je op dat moment een parasiet aan je hebt hangen.
Op het moment wanneer je energie oproept van een overledene, dan stel jij je open voor demonische energie. Je tuned als het ware in op een bovennatuurlijke kracht, iets wat jou speciaal maakt of waar jij je speciaal door voelt. Het ego wordt dan gevoed, omdat jij jezelf neer kunt zetten als een heel sterk medium. Het gaat dan om jou, om je "ik". Wanneer jij een medium of paragnost bezoekt verbind je je met diezelfde energie. Je raakt er door betoverd en eenmaal thuis wil je meer. Sterker nog, het gevoel dat je dit zelf ook zou kunnen doen roept een verlangen in je op. Ook dit is niet op iedereen van toepassing. Het zijn mogelijke opties die maken dat je de stap zet naar een occulte praktijk. 
De demonische energie kun je niet waarnemen. Het is als een sluipparasiet. Het hangt aan je, terwijl je daar pas later effecten van ondervindt. Effecten door kleine gezondheidsklachten, door pech in huis of om je heen of depressievere gedachten en gevoelens.
Dit wat je nu lees kan verwarrend bij je binnen komen. Omdat je er zo nog nooit naar had gekeken. 

Het is heel goed mogelijk dat je, in het contact maken met een overledene, boodschappen ontvangt die ongelooflijk mooi en kloppend zijn. En ook kun je de aanwezigheid soms voelen en waarnemen. Of het nu lichten zijn die knipperen of een fysieke aanraking, alles is mogelijk. De feiten die tot je komen kloppen en dus ben je er van overtuigd dat de overledene bij je is. Niet wetende dat je op een andere manier vanaf dan belast gaat worden. Door pech, gezondheidsklachten of door hardnekkige negatieve gedachten. Dat is allemaal het werk van demonische energie. Demonische energie gaat over onzichtbare wezens die de taak hebben om een mens uit te putten en over te nemen. 

Volgende de Tora is het verboden om contact te maken met overledenen. Iemand die overlijdt gaat naar de hemel. Iemand die in de hemel is, kan niet meer op aarde zijn. De enige die dit kan is Jezus Christus.

Kun je dan helemaal niet meer aan een overledene denken? Tuurlijk wel. Soms zie je een vlinder of een vogeltje die jou aan de overledene herinnert. Of zie je de geboortedatum ergens verschijnen. Je ontvangt nog steeds genoeg tekens die jou aan hem/haar herinneren. Door er op dat moment van te genieten en die ander rust te gunnen daar waar hij/zij nu is, zal je merken dat het je kracht geeft. Het gemis, het verdriet, wat er is door zijn/haar overlijden mag jij verwerken. Dit is van jou en daar hoef je de overledene niet bij te gebruiken. Zijn/haar taak zit er op, op aarde. Zo lang we hier nog aanwezig zijn, op aarde, hebben we een taak. En dus is het aan jou om focus aan te brengen en samen met anderen de hemel op aarde te creeren.  

03-05-2023 Wat wil God?

De wereld van onvoorwaardelijke liefde gaat over de wereld van God. De wereld van onvoorwaardelijke liefde gaat over in staat zijn om iedereen in je leven te vergeven, om de grootste crimineel te vergeven, om je ouders te vergeven, je ex-partner te vergeven en ook om jezelf te vergeven. Je ziet in dat het ego actief was, dat iemand de verbinding met God was kwijtgeraakt. Vergeving kun je pas belichamen wanneer jij inziet dat God door je heen wil werken. Niet een beetje, maar 100% en altijd. En dat deze verbinding je brengt bij wijsheid en bevrijding. Dan zie je dat alles wat een ander jou heeft aangedaan of alles wat jij een ander hebt aangedaan ging over iets anders dan God. Jij bent God, omdat we van God afkomen. Wijk je af van God, dan is er dus iets anders in jou actief. Iets wat jouw ware essentie even heeft overgenomen.    

De wereld van onvoorwaardelijke liefde gaat over iedereen liefhebben, of het nu je buurman of collega is. Je hebt iedereen net zo veel lief als dat je jezelf lief hebt. Om daar te komen moet je eerst God liefhebben. 

Maar wie is God en wat wil God? Dit is een interessante vraag, omdat de markt met "God-kenners" tegenwoordig behoorlijk gevuld is. Er zijn zoveel boeken die een link met God hebben, zoveel websites en ook veeel pagina's op social media. Denk aan boeken van Neal Donald Walsh, Eckhart Tolle of Marianne Williamson of denk aan bekende channelers die zeggen dat ze in verbinding staan met Jezus Christus. Er is genoeg te vinden en veel mensen halen hier hun inspiratie vandaan. Maar wie spreekt hier nou de waarheid? Wie kan mij vertellen wat God echt wil? 

Want wanneer je weet wat God echt wil, dan kun je daar aan gaan werken. Dan weet je waar je aan werkt. Laat ik het zo zeggen: Iedereen weet wel dat God gaat over zuiverheid, dat God gaat over anderen helpen en dat God geen enkele verbinding heeft met het ego. Maar als je jezelf hier aan houdt, waarom heb je dan nog soms het gevoel dat je moet lijden? Waarom heb je dan nog het gevoel dat iets jou tegenwerkt? Waar is God dan? 

Wat God wil gaat verder dan het praktiseren van zuiverheid en liefde. Liefde is een groot begrip met verschillende onderliggende aspecten. Wil jij volledig volgens zijn waarheid gaan leven, dan zal je iets of iemand centraal moeten stellen als zijnde dat diegene of datgene de waarheid verkondigd. 

Op het moment wanneer je iemand centraal stelt en je zegt "diegene is mijn voorbeeld, daar haal ik de waarheid over God". Dan ben je iemand anders aan het aanbidden dan God. Je stap dan eigenlijk onmiddelijk in een new age praktijk, omdat het dan niet meer God is die de waarheid spreekt maar die persoon. Je bent dan een nieuwe hechting aan het creeren en blijft daardoor vastzitten in de Matrix, de wereld van de derde dimensie. 

Een Heilig geschrift is een boekwerk waarin verschillende profeten en getuigenissen zijn opgenomen waarin de waarheid over God verkondigd wordt. De Heilige geschriften zijn er al vele vele jaren en blijven volledig intact. Er zijn drie Heilige geschriften waarin de waarheid over God verkondigd wordt. Dat is de Bijbel, de Koran, de Tenach, de Veda's, Purana's en Shastra's. 
Veel mensen hebben in hun jeugd deze Heilige geschriften ervaren als taai en ingewikkeld. Sla je deze nu open met de intentie om te leren begrijpen wat God wil, dan ga je de teksten op een hele andere manier lezen. Dan pas begrijp je de symboliek. Dan wordt het jouw waarheid die jij haalt uit dit Heilige geschrift. Er zit dan niemand tussen, geen instituut, geen leraar, geen priester. Het gaat dan om jou en het woord van God. Dit staat los van religie, het gaat hier over het opdoen van wijsheid en zingeving.    

02-05-2023 Gooi alle verwachtingen uit je leven

Elke verwachting die je hebt is een garantie voor disbalans. Het grappige is dat iedereen die aan het ontwaken is dit over het algemeen wel weet. Niemand heeft de intentie om met verwachtingen te leven. Dat wordt versterkt door de ervaringen die je zelf hebt gehad toen anderen een verwachting van jou hadden. Denk aan het claimgedrag van vader of moeder of denk aan vrienden die niet begrijpen waarom je niet mee op stap gaat. Het leven zonder verwachtingen bevrijdt iedereen. En hoe komt het dat het jou dan nog steeds in zijn greep heeft? 

Verwachtingen ontstaan in je hoofd. Dit wil je niet en toch vreet het aan je. Wanneer verwachtingen niet uitkomen loop je rond met een steen in je maag of met zenuwen die je niet kunt onderdrukken. Verwachtingen kunnen gaan over een appje of over een genezing waar je op zit te wachten. Je zegt dat je de verwachtingen loslaat, je gooit je telefoon aan de kant en toch blijf je het in je lijf voelen.
Verwachtingen zijn 100% ego. Ego is niet liefdevol, ego wil bezitten, wil afdwingen, wil, wil, wil. Het ego ontmoet je in de derde dimensie. De dimense van oordelen, aanpassen en overleven. Overleven gaat over je bestaansrecht. Zo lang alle pilaren in je leven blijven staan, heb jij recht van bestaan. De pilaren van inkomen, sociale contacten, familie, gezondheid en de pilaar van een liefdesrelatie. Je focus ligt daar waardoor het ook al je tijd in beslag neemt. Deze pilaren vormen het fundament waarmee we zijn opgegroeid. We zijn er aan gehecht. Hechting gaat over een ongezonde band, een ongezond patroon. Ongezond, omdat je de hechting in stand houdt uit angst. Zo kan het zijn dat je werkomgeving niet inspirerend werkt en dat er veel verschillende machten in de cultuur aanwezig zijn die jou klein willen houden. Je blijft, omdat je bang bent anders je inkomen te verliezen. Ik zeg hier niet mee dat je direct ontslag moet nemen, maar dat je je focus moet gaan verleggen. Door je werk op de tweede of derde plek te zetten en een nieuwe hoby te ontplooien waar je aandacht naar uit gaat, kun je een verandering in je leven brengen. 
Een ander voorbeeld is sociale contacten. Wanneer jij bang bent om vrienden te verliezen, dan is mijn advies om te stoppen met het investeren in vriendschap. Echte vriendschap blijft namelijk altijd bestaan. Wanneer jij moeite moet doen om vriendschap in leven te houden, dan is de relatie tussen jou en vrienden gebaseerd op ego in plaats van liefde.  
Tot slot nog de focus op het hebben van een liefdesrelatie. Misschien heb je altijd al het verlangen gehad om een volwassen en gezonde relatie te kunnen hebben met iemand. Misschien heb je iemand ontmoet bij wie je dat kunt voorstellen. De verwachting dat je uiteindelijk met hem of haar samenkomt houdt jou in zijn greep. De verwachting maakt dat jij je focust op die ander. Dat is ego. Door die ander los te laten en je te focussen op je eigen leven, laat je de hechting aan het hebben van een relatie los. Soms willen we te graag een ander in ons leven, maar dan is dat gebaseerd op een aards beeld en dat is altijd fata morgana. Het is een ongezonde hechting, omdat het iets zegt over een ander willen "bezitten". Laat de "wil" en het "verlangen" naar een ander los. Focus je op iets ander dan die ander, omdat het leven misschien iets anders voor jou in petto heeft dan dat je dacht.    

Wil jij uit het web van verwachtingen stappen, dan ga je je focus verleggen. Dit houdt in dat je gaat onthechten. Daar horen offers bij. Je laat dan datgene los wat de hechting in stand houdt. Verwachtingen blijven bestaan zolang je de focus hebt liggen op de verkeerde dingen. Heb je de focus op het helpen van andere mensen of heb je de focus op het voltooien van een creatief project dan gaat daar al je aandacht en energie naar toe. Je krijgt daar energie van, er is sprake van een uitwisseling van liefde. Je hebt dan geen tijd om je bezig te houden met wat anderen van je vinden. Ook niet of de pilaren van de huis nog wel blijven staan.

De meest ultieme weg naar vrijheid, naar loskomen van alle verwachtingen is door je te focussen op God. Hierdoor kun je komen tot overgave. Je vertrouwt hem in plaats van anderen en in plaats van jezelf. Je vertrouwt op hem volledig en ontvangt wat nu op jouw pad komt. Je laat zijn wil door je heen werken en hebt je "ik" uit je systeem verwijderd. Wat een ander ook vindt, jij bent trouw aan hem. Daar gaat het om. 

Dat je leven dan anders loopt dan je gehoopt of verwacht had, dat is een vast gegeven. "you can't always get what you want." Door te focussen op het creeren van de hemel op aarde kun je alle liefde en creativiteit kwijt. Het is de weg naar God en daar ligt het ultieme geluk. 

01-05-2023 Laat je niet op de kast jagen

In de wereld van 3D, van de Matrix, denken mensen in oordelen. Het is goed of het is fout. Wanneer jij in hun ogen fout bent, worden zij getriggerd. Een trigger resulteert altijd in een gevoel van weerstand, van onbehagen, in jezelf. Mensen die in 3D leven nemen geen verantwoordelijkheid voor dat wat ze voelen. Ze willen niet voelen en dus kunnen ze niet anders dan af te reageren middels oordelen of een andere aanval. Een andere aanval houdt altijd in dat ze jou pijn willen laten lijden, omdat ze dan van hun eigen pijn af zijn. Dit doen ze door aannames te doen, door te schelden, door te straffen / door je iets te ontnemen en ook door zichzelf te verheerlijken / op de borst te slaan. Het zijn typische 3D gedragingen en je doet er goed aan door er direct afstand van te nemen. Hoe doe je dit? 

Iemand die oordeelt of aannames doet op basis van jouw keuzes in het leven, is uit op een tegen reactie. Ze verwachten dat jij jezelf verantwoord naar die ander. Wanneer je dat doet stel je jezelf onder die ander en dat is precies wat ze willen. Mijn advies is: doe helemaal niets, beeindig het gesprek en loop weg. Ga niet sussen, ga niet pleasen, ga niet alsof vriendelijk doen. Kap het gesprek af en loop weg. Niet door een ander af te wijzen, maar door voor jezelf te kiezen. De woorden die je gebruikt mogen dan ook over jou gaan en niet over de ander. "ik beeindig nu dit gesprek, ik heb geen behoefte aan een discussie" of "ik ga hier niet op in, dat is mijn keus voor nu". Laat jezelf niet verleiden om alsnog een discussie aan te gaan. Wat er bij die ander gebeurt is dat demonen het overnemen en die willen verdeeldheid en strijd brengen. Die ander is niet bewust en laat zich daarom leiden door het ego. Jij die wel bewust is ziet wat er gebeurt. Observeer alsof je naar een theaterstuk kijkt. Hoor de woorden die gezegd worden, maar laat ze niet in je hart binnenkomen. Die ander weet niet wat hij/zij zegt. Spijt komt altijd achteraf. Dan komt de "sorry" en willen ze dat je alles direct vergeet. Wanneer je in je kracht staat laat je de woorden van een ander in een moment van strijd / oordeel / boosheid niet binnenkomen. De kracht hiervan is dat je na het gesprek de ander direct kunt vergeven. Het hele toeval / de situatie kun je dan veel sneller achter je laten. De "sorry" die dan later mogelijk jouw kant op komt kun je dan veel gemakkelijker ontvangen. Het doet je niets, het was al lang vergeven. 

Ben bewust aanwezig in het nu, zo vaak mogelijk op de dag. Alles wat lijkt te escalleren in een discussie of afwijzing kun je dan direct waarnemen waardoor je sneller in staat bent om het gesprek te beeindigen. Hou altijd de regie over een gesprek wanneer iemand oordeelt of verwachtingen uitspreekt. Regie betekent dat jij het gesprek kantelt naar een ander onderwerp of dat jij het gesprek beeindigd. Voorkom dat je de uitnodiging voor discussie of verwachting ter plekke aan gaat. Mensen die in 3D leven worden momenteel sneller op de kast gejaagd dan iemand die vanuit de 5D intentie leeft. Jouw licht is voor hen als vanzelf al een trigger, omdat de demonen in hen het licht niet kunnen weerstaan. 

Een functionele discussie die gaat over werkgerelateerde onderwerpen, die de inhoud van het werk of de inhoud van een onderwerp raken, zijn van een hele andere orde dan waar het in dit nieuwsbericht over gaat. Die discussies zijn heel gezond, tenzij iemand zijn houding of gedrag er in betrokken wordt. Dan kantelt het gesprek naar een demonische aanval. In geen enkel geval mag iemand anders jou aanspreken op je houding of gedrag. Jij bent perfect zoals je bent en doet en je hebt de intentie om elke dag een beetje meer de beste versie van jezelf te worden. Daar heb je een ander niet voor nodig om dit bij te sturen. De mensen die je bij mogen sturen kies je zelf uit en vraag je zelf om hulp. Dit houdt dus ook in dat je de keuzes die je maakt niet hoeft te checken bij een ander, niet hoeft te verantwoorden of hoeft toe te lichten. Jouw keuzes zijn jouw keuzes, ook al voelt iemand anders zich daardoor benadeeld of tekort gedaan. Dat is de trigger waar die ander mee moet dealen.  

Let op: je laten verleiden tot een discussie of het onaangekondigd ontvangen van een oordeel is een hardnekkig verschijnsel dat vaak voor komt. In onze kinderjaren hebben we geleerd dat dit heel "normaal" is. Dit is niet normaal, maar een manier van 3D om je klein te houden en controleerbaar te houden. Breek hieruit, ook al word je dan afgewezen. Daar waar deuren sluiten, openen er nieuwe.