New Age wordt ook wel occultisme genoemd of spiritisme. Volgens Wikipedia is New Age: 

"Een westerse spirituele beweging die ontstond in de 20e eeuw. De aanhangers van new age kijken sinds de jaren 1970 uit naar de komst van een 'nieuw tijdperk' van liefde en licht waar ze zich op voorbereiden door te werken aan eigen spirituele groei. New age is een verzamelterm voor een breed palet aan esoterische filosofie, nieuwe religies, alternatieve therapieën en alternatieve leefwijzen
die vanaf de tweede helft van de jaren 1960 van de twintigste eeuw aan populariteit hebben gewonnen. Overkoepelend gaan newageaanhangers uit van een holisitisch mens- en wereldbeeld, met daarbij het geloof in persoonlijke ontwikkeling, en het geloof dat de mensheid een nieuw tijdperk ingaat. Men ervaart de eenheid van mens, natuur en kosmos. Men hecht waarde aan een intuïtieve en gevoelsmatige benadering van problemen en zaken. New age wordt gezien als een reactie op traditionele monotheïstische religies, maar ook op materialisme, rationalisme en individualisme."

New Age maakt je ego groter

Een veel voorkomend concept uit de New Age is zelfliefde. Zelfliefde impliceert dat jij je "ik" meer gaat waarderen en dat doe je door het meer liefde te gaan geven. Een ander veel voorkomend concept uit de New Age is het verwerken van je verleden. In de wereld van God bestaat er geen verleden. Je hebt dan een wedergeboorte ervaren en dat houdt in dat er een nieuwe jij is ontstaan. Een wedergeboorte vindt op celniveau plaats. Het heeft invloed op je dna, op je hele wezen. Een wedergeboorte is een bovennatuurlijke ervaring. Het gaat verder dan een ego dood. 

Je komt tot een wedergeboorte wanneer je in staat bent om het "ik" af te wijzen / te negeren / niet meer in je leven toe te laten. Dat is een pijnlijk proces, omdat we geleerd hebben om ons overal aan vast te houden en om ons aan iedereen vast te klampen. De patronen en hechtingen zitten als een bolwerk in ons leven gekleefd en juist met die aspecten zijn we onszelf gaan identificeren. 

Wanneer je aan de slag gaan met het verwerken van je verleden roep je de beelden en de emoties weer opnieuw op. Wanneer je deze beelden en emoties gaat herprogrammeren, dan is het verleden nog steeds aanwezig in je systeem. Wanneer je aandacht schenkt aan vorige levens, word je verleden nog een keer extra verlengt met alle gevolgen van dien. Het zijn allemaal manieren om onze "ik" in stand te houden. Want zo lang jij nog vast zit aan het ego, zo lang zal het verleden nog op de deur kloppen. Het verleden heeft namelijk alles met het ego te maken. Het is er mee verstrengeld. Het ego is een gecreerde identiteit en dus als je het ego laat sterven, laat je alles wat met het ego samenhangt ook los. 

New age spiritualiteit is er op uit om het ego te vergroten. Dit gebeurt door: 
- een heel verhaal om je "ik" heen te bouwen, waardoor het beeld van je "ik" groter en rooskleuriger wordt. Je innerlijke trots groeit en dat geeft je een fijn gevoel. Denk bijvoorbeeld aan de momenten dat jou verteld wordt wat je in vorige levens hebt ervaren, wat je hebt gedaan en wie je bent geweest. Je bent bijvoorbeeld een groter genezer geweest, je bent een redder geweest, je bent een heks geweest, een engel, wat dan ook. Je bent vanalles geweest en dat doet je ego heel veel goed! Heel even voel je jezelf hierdoor stukken beter. Heel even is het gevoel goed, en dan als die energie-shot geweest is vind je het tijd om aan een nieuwe cursus of sessie deel te nemen.
- je mee te nemen in een bad van saamhorigheid en veiligheid waardoor je even denkt dat daar de échte liefde te vinden is. Denk aan vormen van dans, zoals ecstatic dance of biodanza of tantra. Je neemt er aan deel en voelt je er fijner door. Het ego wil daarna meer en meer, omdat je daar in die omgeving even het fijne gevoel kon ervaren. Daar komt bij dat de trance muziek ervoor zorgt dat iedereen open staat. Je neemt vaak meer mee naar huis, dan dat je daar achter laat. Deze vormen van afleiding helen jou niet, maar het voedt je ego en dat voelt als heling. De mens, het ego en het "ik", ontvangt heling. Door de dans durf jij je bijvoorbeeld meer te laten zien, durf je jezelf vrijer te bewegen, durf je lijflijk contact te maken. Het gaat in alle gevallen over jou in de derde dimensie. Daarmee heb je nog geen stap gezet in de vijfde dimensie, waar onvoorwaardelijke liefde is. Daar ben je liefde, omdat je in het nu bent en heb je maar één wens dat is anderen dienen in plaats van jezelf. 
- andere sferen te openen / aan te spreken. Met andere sferen bedoel ik andere portalen / andere dimensies waar andere goden het voor het zeggen hebben en waar andere wezens aanbeden worden. Deze zijn niet goed voor je gezondheid, omdat de verbinding tussen jou en God daarmee verbroken wordt. Die portalen zorgen ervoor dat er meer demonische energie naar je toe kan komen. Demonische energie bestaat uit niet zichtbare wezens met een specifieke taak. Je hebt de geest van vermoeidheid, de geest van minderwaardigheid, de geest van jaloezie enzovoort. Hoe meer demonen aan je vast zitten hoe moeilijker jij het vindt om positief te denken. Dat is dus niet gek, want negatieve gedachten zijn niet van jou. Ze overkomen je! Er zijn veel alternatieve methoden waar dit soort portalen geopend worden. Ze zijn weer te sluiten, maar daar is extra focus en tijd voor nodig. 

New Age maakt je eigenwijzer en trotser

Mensen die New Age uitoefenen die gaan er vanuit dat het geen kwaad kan. Die gaan er vanuit dat er geen gevolgen aan vast zitten. Die gaan er vanuit dat wat je niet ziet, er ook niet is. De wereld van New Age denkt dat wij mensen de onzichtbare wereld beheersen, maar het tegenovergestelde is waar. De onzichtbare wereld beheerst ons.

Want in de onzichtbare wereld zijn er rijken en die rijken zijn verbonden aan een spirituele stroming. Zo heb je in het Hindoeisme te maken met andere Goden en wezens en dus ook met andere regels en wetten dan die je tegenkomt in de Christelijke spirituele stroming. De regels en wetten schrijven je voor hoe met die rijken moet worden omgegaan. In vrijwel alle spirituele stromingen heb je te maken met rituelen of met handelingen waarmee je God of de goden moet aanbidden. In vrijwel alle spirituele stromingen staat liefde centraal. Maar de manier waarop een wedergeboorte ervaren wordt of wat deze inhoudt, die verschilt per stroming. En, omdat een wedergeboorte een bovennatuurlijke ervaring is, begrijp je misschien ook wel wat de invloed hierop is van die andere rijken. 

Eigenlijk kun je zeggen dat door de komst van internet de vrijheid in ons uiterlijke leven is toegenomen, maar dat de vrijheid in ons innerlijke leven daardoor is beperkt. Dat komt, omdat ons hoofd meer en meer gevoed wordt en de wereld die hier het meeste baat van heeft is de wereld van het kwaad, de donkere wereld. Die willen namelijk maar één ding en dat is dat jij verward raakt. Want van verwarring komt chaos en door chaos ga je ongezonde en onvolwassen dingen doen. Hierdoor ontstaat verdeeldheid en dat draagt van zichzelf een spanning in zich. Verdeeldheid ontstaat doordat de ego aspecten als aanzien, macht en hebzucht worden gestimuleerd en opgezocht. Hieruit ontstaat namelijk een hechting en dus een verslaving. Mensen willen dan meer en meer, maar hebben dat zelf niet altijd in de gaten. Hierdoor krijgt de donkere wereld steeds meer grip op je.  

De donkere wereld is de wereld van manipulatie, van verleiding en misleiding. De aardse mens die gefocust is op bewijzen en verklaarbare omstandigheden, zal nooit erkennen dat new age activiteiten ertoe hebben geleid dat ze uiteindelijk verkeerde wegen zijn ingeslagen. Iemand die op afstand alles heeft kunnen waarnemen en die hier in thuis is, heeft dit wel degelijk zien gebeuren. De eigenwijze mens die verbonden is aan het ego denkt meestal "wat ik niet zie, is er ook niet" of hij denkt "als er gevolgen aan zitten, dan zie ik dat moren wel weer". We willen graag eerst zien en dan pas geloven. En dat maakt het in deze wereld heel lastig, omdat de donkere wereld nooit meteen toeslaat, maar stap voor stap. Het is net als bij kanker, een sluipmoordenaar. En waarom? Omdat deze wereld land wil veroveren. En in de oorlog betekent dit dat je slim spel moet spelen.  

New Age is een verzameling van vanalles

In de wereld van New Age heb je te maken met technieken en methoden afkomstig uit verschillende spirituele rijken én ook met technieken en methoden waar geen enkel rijk mee verbonden is. Die technieken en methoden zijn 100% verbonden met de donkere wereld. De donkere wereld is machtig en dat wil zeggen dat zij:

kunnen voorspellen
jou het gevoel kunnen geven dat je in contact staat met een overledene (omdat zij over die informatie beschikken. Informatie over die overledene ligt namelijk opgeslagen in de energie)
jou kunnen lezen 
zichzelf als een engel kunnen laten zien
zichzelf als een overledene kunnen laten zien
in een channeling zich voor kunnen doen als Jezus of Maria

De donkere wereld is tot alles in staat, tenminste bijna alles. God is de almachtige, dat wil zeggen: Hij kan wonderen verrichten en Hij kan de donkere wereld vernietigen. 

De wereld van God is 100% zuiver

Wanneer je in de wereld van God bent en ook bent opgenomen, dan heb je een wedergeboorte ervaren. Tot die tijd is het aan jou om je te focussen op Zijn wereld, net zo lang tot de wedergeboorte jou in Zijn rijk opneemt. Wanneer je in union bent met God zal alle informatie die bij jou binnenkomt 100% van Hem afkomen. God houdt niet van tovenarij. Mensen die verbonden zijn met God hebben voorspellende gaven, kunnen healen, kunnen genezen, kunnen kwade geesten onderscheiden van goede geesten en beschikken over kennis en wijsheid. Waarom? Omdat God rechtstreeks door hen heen werkt. Dat is een gevolg van de wedergeboorte.   

Youtube audio over New Age

Op het Youtube kanaal van Memorable vind je een audio welke gaat over New Age. Wil je deze luisteren, klik dan HIER

Voorbeelden van New Age 

De methoden en technieken die je vindt in New Age, die niet gekoppeld zijn aan een spirituele stroming (voor zover ik hiermee bekend ben), zijn:

pendel
amulet
ingewijde stenen
ingewijde voorwerpen
tarotkaarten
gelukspoppetjes
krachtdieren
zon- en maanstanden
astrologie
handlezen
verhalen voortkomend uit channelings
geometrie
diverse healing methoden
mediumschap
neo sjamanisme
I Ching
paragnosten
numerologie
biotensor
biodanza / ecstatic dance

Ik wil graag hulp om los te komen uit de gevolgen van New Age

Je bent van harte welkom. Een spirituele healing sessie kan je hierbij helpen. Voor meer informatie hierover of voor het boeken van een sessie, klik HIER.