Wat verstaan we onze boze geesten?

De onzichtbare wereld bestaat uit licht en uit donker. De wereld van donker noemen we het duister. In die wereld vind je angst, boosheid, afgunst, schuld, eenzaamheid, afwijzing. Het komt naar je toe via andere personen, gebeurtenissen en ook via nachtmerries. Je wordt getest. En wanneer je dit gaat inzien, ga je het duister omarmen. Want zonder duister is er geen licht. Het duister herinnert jou aan het licht in jou. Het licht is in dit perspectief vertrouwen, onvoorwaardelijke liefde, geduld en dankbaarheid. Het duister geeft je aanwijzingen waar je nog in te groeien hebt. Maar omarm je dit niet, ga je niet aan de slag, dan zal de donkere wereld toenemen en je meer en meer gaan aanvallen en beperken. De problemen stapelen zich dan op. Je ervaart dan meer mentale kwellingen of lichamelijke problemen. Pech is ook vaak een voortkomend verschijnsel uit de donkere wereld en paranormale waarnemingen ook.   

Demonische energie

Volgens Wikipedia zijn demonen mythische, bovennatuurlijk wezens die volgens diverse religies zich bevinden op het vlak tussen mensen en goden. Demonen zijn veel machtiger dan mensen, maar minder sterk dan goden. Ze leven heel lang, maar zijn niet altijd onsterfelijk zoals goden dat in principe wel zijn. 

Demonen zijn aardse wezens zonder lichaam. Ze hebben een lichaam nodig om te kunnen leven. Iedere demon heeft een unieke taak. Je hebt de geest van vermoeidheid, de geest van lust, de geest van jaloezie, enzovoort. Demonen vallen onder het gezag van de duivel en moeten verwarring en uitputting brengen. Het lastige van demonen is dat niet iedere klacht een teken van demonie is, maar elk demon brengt wel een klacht met zich mee. 

Wanneer je onbewust in het leven staat dan kunnen demonen actiever worden in je leven. In de spirituele oorlog worden ze ingezet om je via verschillende wegen kapot te maken. Demonen beginnen hun aanval áltijd met gedachten. En dat is niet zo moeilijk, omdat we hebben geleerd in deze wereld altijd open te staan voor nieuws en entertainment. We leven in een kennisgedreven maatschappij en daar speelt de televisie en social media gretig op in. Daarnaast zijn 95% van alle nieuwsberichten negatief geladen en daarmee is de programmering van onze gedachten een feit. Onze gedachten zijn daarmee in de basis negatief en ongezond. Het is voeding voor het ego en het ego wil controle enerzijds en meer van het ongezonde anderzijds. Het ego werkt verslaving in de hand.  

Uiteindelijk zorgt het namelijk allemaal voor lijden, omdat onze gedachten gaan naar ongelukkig zijn, depressief voelen, schuldig voelen, schaamte voelen, eenzaam voelen. Die gedachten zijn met de paplepel naar binnen gegoten en het enige wat het ego hoeft te doen is deze bandjes in je hoofd opnieuw af te spelen. Het zorgt voor een mentale kwelling en voor een emotionele disbalans.
Demonen zorgen ook voor pech in je leven en voor fysieke klachten. Wanneer dit in je leven voorkomt, dan ben je al even onderweg. Dan zijn er al meerdere demonen actief. Je kunt dan tegenvallers gaan ervaren zoals afwijzingen en conflicten en ook spullen die kapot gaan, die gestolen worden. De laatste vorm van lijden vind je in het ontstaan van fysieke klachten die kunnen uitmonden in chronische klachten en ziekten. Denk aan ontstekingen, allergieën, eczeem enzovoort. Het begint allemaal bij de gedachtenspinsels in ons hoofd. 

Voor veel mensen klinkt bovenstaande als iets wat bij het leven hoort. Iedereen heeft wel eens pech, iedereen is wel eens ziek. In mijn beleving hoort het niet bij het leven, zoals ons dat gegund is. Wat normaal zou moeten zijn is dat je heel af en toe een klein probleem tegenkomt in je leven wat eenvoudig op te lossen is. Je broodrooster bijvoorbeeld die na 15 jaar dienst het op geeft. Of een verkoudheid, omdat je te hard gewerkt hebt de laatste tijd. Chronische ziekten kom je niet tegen in de wereld van de Goddelijke mens. Mentale problemen kom je niet tegen in de wereld van de Goddelijke mens. Emotionele disbalans kom je niet tegen in de wereld van de Goddelijke mens. En ook tegenvallers, zouden zeer beperkt moeten zijn. Als ze zich voordoen, dan zijn het meestal demonen die proberen om je uit balans te brengen. Wat je wel tegenkomt in de wereld van God zijn beproevingen, hartenzeer en verleidingen als ook opstand / vervolging. Dat staat los van demonie.  

Demonische energie is in staat om mensen uit hun kracht te halen, om ze slaafs te maken en te leven van de energie die ze daarmee loslaten. Wanneer je omgeven bent door demonische energie dan ben je compleet vastgezet in je hoofd. Hierdoor denk je regelmatig de meest nare dingen, wens je anderen de meest nare dingen toe inclusief jezelf. Demonische energie zorgt ervoor dat er als het ware een tweede persoonlijkheid van jou naar voren treedt. Je wordt bijvoorbeeld obsessief of voelt een enorme boosheid opkomen.

De demonische energie is in staat om de momenten tussen aanvallen en rust af te wisselen. Tijdens de momenten van rust word je helder wat je gedaan hebt en zie in dat je gedrag ongezond is. Er kan dan een groot schuldgevoel ontstaan. Dit is precies het gevoel wat ze graag willen veroorzaken. 

Demonen zullen met name onbewuste mensen aanvallen. Deze mensen worden geveld door mentale kwellingen. Het wordt dan steeds moeilijker om het leven als een uitdaging te gaan zien. Wanneer deze mensen gaan shoppen in de wereld van spiritisme, tovenarij of waarzeggerij dan zetten ze daarmee alle deuren open voor nog meer aanvallen. Pas wanneer iemand bewust is, kan de weg terug worden ingezet. Voor veel mensen geldt dat als ze vast zitten in hun hoofd, dat ze dan hulp nodig hebben. Tijdens een spirituele healing vraag ik aan God om je te bevrijden van demonen. Klik HIER voor meer informatie of om een sessie te boeken. 

Het leger van donker en lijden bestaat uit demonen 

Onze zintuigen nemen geur, smaak en geluiden waar. Ons denken koppelt meestal een referentiekader aan dat wat we waarnemen. Het beïnvloed heel veel in het moment van nu. Hoe dan ook: alles wat je waarneemt is tijdelijk. Het komt en gaat. Niets is blijvend. Dit in tegenstelling tot de onzichtbare wereld. Deze wereld is oneindig en is er altijd en veranderd niet. Wanneer je de onzichtbare wereld gaat toevoegen aan je leven, dan ben je in staat om de vijand te verslaan. Mensen die onbewust zijn, die geen kennis hebben van deze onzichtbare wereld, zullen steeds meer chronische klachten gaan ervaren en mentale kwellingen. Ze zullen het voor "normaal" aannemen en accepteren dat dit bij het leven hoort. Wanneer je begrijpt dat dit het aardse leven is, wat eindigend is, dan klopt de waarheid van deze mensen. Wanneer je het leven ziet als een reis die jij als ziel maakt in een menselijk lichaam en dat het je ziel is die de verbinding met de Bron, met God, mag herstellen. Dan kom je uit bij een andere waarheid en accepteer je niet langer meer dat chronische klachten en mentale kwellingen deel uit maken van je leven. De wederopstanding van Jezus Christus heeft laten zien dat we oneindig zijn en dat we door het brengen van offers we uiteindelijk kunnen leven in oneindigheid. Je ontstijgt dan de aardse verlangens en verbind je met dat waar je ziel zo naar verlangt.     

In de niet-zichtbare wereld vind je twee rijken, namelijk het rijk van Satan en het rijk van God. Het rijk van Satan heeft een leger waar demonen en gevallen engelen onderdeel van uitmaken. Het rijk van God heeft een leger die bestaat uit engelen. Dit leger is niet buiten ons gezichtsveld in gevecht, maar via de mens. Bewuste mensen zijn in staat om de misleidingen van Satan te weerstaan en kunnen dan gebruik maken van het leger van God. Onbewuste mensen laten zich leiden en verleiden door Satan waardoor ze geen aanspraak kunnen maken op het leger van God. 

Bijvoorbeeld: Iemand die liegt en bedriegt en daardoor al zijn geld kwijtraakt, zijn huis en zin gezondheid is niet in staat om het leger van God aan te spreken. Tenzij hij spijt betuigt en daarmee inziet op welke manier hij het rijk van God de rug heeft toegekeerd. 

Je kunt niet met je rug naar God toe staan, hem vanalles verwijten en hem afwijzen en verwachten dat het leger van God je gaat redden.  

Wat zijn demonen? 

De spirituele oorlog wordt momenteel gedomineerd door demonen. Demonen zijn onzichtbare wezens die aan aarde gebonden zijn. Ze hebben een lichaam nodig om in leven te kunnen blijven en kunnen net als wij denken en emoties ervaren. Demonen staan onder leiding van Satan en hebben de taak om chaos in je leven te brengen. Chaos en verdeeldheid. Van chaos komt lijden, mentaal- en emotioneel liden. En dat is dé manier om mensen uit hun kracht te halen. Door te lijden ga je namelijk meer en meer in je hoofd zitten. Chaos creeren gedachtes die gaan over zorgen, schaamte, schuld, boosheid, haat en verdeeldheid. Demonen zoeken daarvoor naar een deur die jij opent en waarmee de chaos kan ontstaan. De meest eenvoudige deur vinden ze in een omgeving waar de grens tussen gezond en ongezond is vervaagd. Het is de verslavingsgevoelige omgeving. Denk aan een omgeving waar je te maken hebt met drugs (soft- en hard drugs), alcohol, porno en gokken. Denk aan een omgeving waar vaker gescholden wordt, waar vaker gevochten wordt, waar oneerbiedig met vrouwen wordt omgegaan, waar veel gelogen en bedrogen wordt.
Een andere eenvoudige deur vinden ze in de wereld van spiritualiteit. De niet-zichtbare wereld die zo grenzenloos groot lijkt te zijn en waar je bovennatuurlijke ervaringen op kunt doen. Waar je zelf ervaringen in op kunt doen, door uit je kruin te schieten. Door te zweven en te reizen naar andere dimensies. Door te praten met engelen en gidsen. Het is de wereld waar je kunt praten met overledenen, waar mensen in staat zijn om toekomstvoorspellingen te doen en waar je veel meer over jezelf te weten komt. Over vorige levens, over verborgen krachten, over je lichtteam, enzovoort. Deze wereld van spiritualiteit is grenzenloos geworden en gevaarlijk voor je gezondheid. Of het nu via hypnose tot stand komt of door het gebruik van hallucinerende producten of psychedelics zoals chocobliss, mushrooms of ayahuasca. Je opent deuren voor demonen.

De wereld van deceptie 

De wereld waar we in geboren zijn, is de wereld van deceptie. Deceptie gaat over bedrog. Zowel in het gezin als op school als daarbuiten is ons wijs gemaakt dat we een mens zijn en dat we via aardse zaken ons bestaansrecht kunnen garanderen. Aardse zaken zoals aanzien, macht en lust. Aardse zaken zoals aandacht, bevestiging en hebzucht. Aardse zaken zoals sociale zekerheid en de goedkeuring van familie. Toetsen en proefwerken op school gaven de bevestiging of je de waarheid beheerst en of je het waard bent om een plek in te nemen in de buitenwereld. We zijn opgegroeid in deze wereld, we wisten niet beter. Het gevaar van afwijzing en buitensluiting was zo groot dat eerlijkheid, rust en zachtmoedigheid geen grond had. In deze wereld heerste en heerst de wereld van het kwaad. Het is de wereld van misleiding, waarin we worden aangemoedigd om kwaad te doen. Kwaad komt voort uit de drang naar hebzucht, aanzien en macht.  Kwaad komt voort uit onze natuurlijke behoefte, het zijn de aardse verlangens. Deze wereld van het kwaad wordt geregeerd door de Duivel, door Satan. Het is de wereld van bedrog, het is een illusie. We maken onszelf vanalles wijs, omdat we te bang geworden zijn om te voelen. Het systeem van overleven heeft ons in zijn greep. Het systeem van controle. Door te voldoen aan alle verwachtingen, kunnen we controle houden. Door te rennen en te redden kunnen we het huidige bestaan voortzetten. De hechting aan materie, de hechting aan overtuigingen heeft bij veel mensen hardnekkige vormen aangenomen. Hierdoor zitten ze vast in hun hoofd, in het denken.
Door een impactvolled gebeurtenis in hun leven gaan veel mensen op zoek. Ze zoeken naar antwoorden, ze zijn op zoek naar zichzelf. Hierdoor rennen ze rondjes in de wereld van hulpverlening en spiritualiteit. Het "ik", de persoonlijkheid zoals deze in je leven gecreerd is, wordt dan gevoed. Jouw "ik" bestaat uit eigenschappen, kernkwaliteiten, uit een sterrenbeeld, uit gedrag, uit emoties, uit een lichaam, uit vorige levens, uit gidsen, uit competenties, uit je persoonlijkheid, uit je ouders, uit je familielijn, uit je baan, uit je liefdesleven, enzovoort. Elke persoonlijkheidstest die je doet is opnieuw een aanvulling op je "ik". Het is de aardse "ik" die door veel mensen gezocht en onderzocht wordt. 
En ook dat is deceptie. Door deze weg in te slaan heeft Satan ze nog steeds waar hij ze hebben wil. Hij kan ze onder controle houden via misleiding en afleiding.

Wat er werkelijk gebeurt is dat mensen zoekende zijn naar een fundament. Maar omdat alle grenzen vervaagd zijn, weten ze niet meer waar ze die waarheid moeten vinden. En doordat ze de waarheid niet bezitten, blijft het hoofd actief. En dat is een ingang voor Satan om je vast te kunnen houden. Om je uit je kracht te halen. Want dat is waar de spirituele oorlog over gaat. 

De wereld van het kwaad is er uit uit om verwarring aan te brengen. In deze wereld zijn de bovennatuurlijke verschijnselen soms net zo sterk en waar als wanneer deze van de wereld van God komen. Je weet niet meer of je te maken hebt met licht of donker. Met als gevolg dat er op dit moment groepen mensen zijn die er in zijn gaan geloven dat licht donker is en dat donker licht is. Of ze geloven dat God straft en dat Satan helpt. Of ze verwarren God met Satan en andersom. Hierdoor draait de wereld als het ware door. Alles wat ongezond is, wat slecht is, lijkt nu meer dan ooit bereikbaar. Grenzen tussen goed en slecht vallen weg. Alles wat mysterieus is wordt aangenomen als een uitnodiging. Alles onder het mot van "je leeft maar één keer". De chaos neemt meer en meer toe. Dit ervaar ik in de praktijk en je ziet het bijvoorbeeld ook aan de sterftecijfers in de wereld. Er komt een einde aan deze chaos, dat staat vast. Maar hoe en wat, dat weten we niet. VEr is manier om jezelf hieruit te bevrijden en dat is door het pad naar onvoorwaardelijke liefde te bewandelen. Want wanneer je jezelf bevrijdt van al het kwaad, dan heeft het kwaad ook geen vat meer op je.  

Hoe merk ik of ik demonen bij me draag?

Demonen manifesteren zich op verschillende manieren. Een voorbeeld:
Na een chocobliss trip heb je een ervaring opgedaan en neem je de lessen mee die tot je zijn gekomen. Je hebt niet in de gaten dat je een deur open hebt gezet en dat je demonen mee naar huis neemt. Eenmaal thuis kun je aanwezigheid gaan voelen. Je kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben dat iemand je aan raakt, terwijl er niemand in huis is. Of snachts in bed waarnemen dat iemand naast je bed staat of op je lakens drukt. Je kunt een schaduw zien op de muur of lichten zien knipperen in huis. Je kunt geluiden horen die je nog niet eerder hebt gehoord. Het is slechts het begin van wat demonen teweeg kunnen brengen.

Nog een voorbeeld:
Tijdens een tarotlegging word je vertelt dat je over 7 maanden gaat scheiden. Dat je partner geheimen voor je heeft en dat je hier beter ver weg vandaan kunt blijven. De tarotlegging heeft het ook over financiele voordelen die je begin volgend jaar gaat ervaren. Volgend jaar wordt het jaar waarop je veel geluk en overvloed gaat ervaren. 
Na de tarotlegging is de relatie met je partner voorgoed verandert. Je draagt op dat moment een geheim met je mee en gaat vooruitplannen om de toekomst te kunnen managen. Hierdoor ontstaat er chaos in je leven, omdat je vanaf dat moment een ander persoon wordt voor je partner. Je komt vast te zitten in je hoofd, door kopzorgen en angsten. 

Demonen brengen chaos in je leven, omdat ze in staat zijn om jou stapje voor stapje te beinvloeden zodat jij niet meer weet en ziet wat de grens is tussen goed en slecht. Hoe dit werkt?
Bijvoorbeeld:
je ontvangt een doos met heerlijke bonbons. Iedereen weet dat suiker niet goed voor je is, maar suiker werkt verslavend en dus is de verleiding moeilijk te weerstaan om er één van te nemen. Dat je een doos met bonbons cadeau krijgt is het begin van de test. Wanneer je hiervoor ontvankelijk bent terwijl je geen suiker mag eten van jezelf, zal de eerste gedachte zijn: "zonde om deze doos weg te doen". De tweede gedachte is: "Eén bonbon kan geen kwaad". En door aan deze gedachte toe te geven, zal je uiteindelijk de hele doos opeten. En daarna komen er dan kwellende gedachten die je naar beneden halen. Dit is hoe demonen werken. Suiker werkt verslavend en alles wat verslaving in de hand werkt is een ingang voor demonen. Dit is slechts een klein voorbeeld, maar eigenlijk werkt het met alles zo. Je overtuigd jezelf dat het niet erg is om over de grens te gaan en voor je het weet zit je in de chaos. En omdat dit alles zo geleidelijk gaat heb je ook daarna nog steeds niet in de gaten dat dit het werk van demonen is.

Een ander voorbeeld:
Vreemdgaan. De deur die vreemdgaan opent gaat over eenzaamheid, ontevredenheid of onzekerheid. In de ontmoeting met iemand anders, of het nu in de kroeg is of via internet, is die ander in staat om jou het gevoel te geven dat je er toe doet en dat je wordt gezien. De sfeer van dat moment kan je nog meer uitnodigen om dit verder te verkennen. Met "de sfeer" bedoel ik muziek, warmte, aantrekkelijke geuren of alcohol. Wanneer onzekerheid deel van jou uit maakt of eenzaamheid en wanneer dit thuis versterkt wordt, dan ben je meer ontvankelijk voor aandacht van anderen. Wanneer thuis de sfeer regelmatig gespannen is of wanneer je partner veel van huis is, ook dan is de aandacht buiten de deur een aanleiding voor zwakte. Het geeft daarnaast een kick wanneer je voelt en ziet dat iemand je graag "wil". De kick wordt bestempeld wanneer je met die ander intiem bent. Vrijwel direct daarna voel je je schuldig of ervaar  je angst of schaamte. Dit is het begin van "hoofd-activatie". Met andere woorden: dit is het begin waarop gedachten vermeerderd worden en een negatieve kant op gaan. Dat is precies wat demonen teweeg willen brengen. Je een kick geven enerzijds en je schuldgevoelens geven anderzijds. Daarnaast willen demonen ook nog het duiveltje in jou aanwakkeren, zodat je je gedrag ergens gaat goed praten. Goedpraten in de zin van "dit was eenmalig, het hoeft niet in mijn relatie te komen" of "ik had dit even nodig en eigenlijk verdiende ik dit ook nu alles zo slecht gaat" of "iedereen heeft wel een geheim, zolang dit geheim blijft is er niks aan de hand". Kom je op dat punt, het punt van zelfsabotage, dan hebben de demonen je in hun greep. Demonen vergeten namelijk nooit iets. Het zijn levende wezens die kunnen voelen en denken. Demonen weten hoe ze jou opnieuw in de val kunnen lokken en daar gaan ze ook werk van maken.

Door verschillende misstappen en door het dupliceren van je gedachtenwereld wordt de chaos meer en meer naar een hoogtepunt gebracht. Je gedachten gaan op en af en uiteindelijk raak je volledig geblokkeerd. De ingang naar je hart wordt verbroken en de gedachten die je hebt worden met de tijd steeds destructiever. Demonen brengen dan andere misleidingen op je pad, zoals alcohol. Door alcohol te drinken merk je dat je rustiger wordt. Demonen hebben daar opnieuw een ingang gevonden. Zo zijn er nog meer wegen die voor jou geopend worden, als gevolg van die ene misstap. Het stoppen met het vastpakken van en toegeven aan verleidingen en misleidingen gaat jou heel veel onrust geven. En, omdat je gevoel compleet geblokkeerd is lukt het je niet om de onrust er te laten zijn. Je hoofd neemt het van je over, waardoor meer en meer angsten in jou gaan leven. Zweetaanvallen, paniekaanvallen en depressiviteit liggen dan op de loer.  

Mensen die vastzitten in hun ego zijn beïnvloedbaar voor demonen. Het ego is een masker, het is een nep-identiteit. Het is ook met die reden waarom mensen zoveel liegen of de schijn op houden. Ze kunnen niet goed meer voelen en worden geleefd door gedachten. Ergens weten ze dat het niet goed is wat ze doen, maar het lijkt alsof ze zichzelf niet meer onder controle hebben. Hoe meer demonen hoe sterker de invloed wordt.  

Dit artikel is een vervolg op een eerder geschreven artikel welke in gaat op negatieve energie en toxische energie. Dit artikel kan je helpen om een breder en completer beeld te krijgen van de wereld waarin demonen actief zijn. Voor het lezen van dat artikel, klik HIER

Wat zijn signalen die wijzen op demonie?

Er zijn verschillende signalen die kunnen wijzen op demonie in je leven, maar niet al die signalen horen thuis in de categorie demonie. Een ziekte bijvoorbeeld, kan ontstaan zijn als gevolg van demonie, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. We zijn en blijven mens en dus wordt iedereen wel een keer ziek.
Een ander voorbeeld is pech ervaren in je huis en in je leven. Dit kan het gevolg zijn van demonie, maar het is geen zekerheid. Heftige nachtmerries zijn vaak wel een gevolg van demonie. En ook slaapverlamming hoort daarbij. Stemmen in je hoofd worden veroorzaakt door demonen en lichten in huis die knipperen ook.
De manier om vast te stellen of je last hebt van demonie is door na te gaan of je een patroon ziet in je leven van pech, ziektes, klachten. Ervaar jij je hele leven al een vorm van pech? Ervaar jij je hele leven al lichamelijke klachten die vaak niet door artsen zijn te traceren? Ervaar je veel nachtmerries? Zie en hoor je dingen in huis die bovennatuurlijk zijn? 
Als dit zo is, dan is het goed om op onderzoek te gaan naar de deuren die jij in je leven open hebt staan.

Een aantal deuren zijn:
Ben je eerlijk en zuiver? Niet een beetje, maar altijd. 100%. Wanneer niet?
Zijn je gedachten voor tenminste 85% of in ieder geval het overgrote deel positief en liefdevol? Positief over jezelf en over anderen? Ben jij je hier bewust van? 
Welke verslavingen zijn in je leven actief? Hoe belangrijk vind je seks? Kun je alcohol altijd weerstaan? Kun je een sigaret weerstaan? Kun je suiker weerstaan? Kun je social media kanalen die gaan over tarot of astrologie weerstaan?  
Heb je ooit deelgenomen aan occulte praktijken zoals astrologie, reiki, seances en waarzeggerij?
Liggen er in je huis spullen die afkomstig zijn uit de occulte wereld, zoals droomvangers, pendels, een schilderij dat door trance of channeling tot stand is gekomen, een medailon uit een ander land, heb je stickers met geometrische vormen of sleutelhangers? Heb je spulen in huis die zijn ingewijd? Welke beeldjes of afbeeldingen komen uit een ander land of een andere cultuur? Heb je ooit een andere naam gekregen? Luister je wel eens naar donkere muziek waarin gezongen wordt specifiek over de duivel of over de hel?

Een eenvoudige manier om te controleren of je last hebt van demonie is door op een stoel te gaan zitten en 20 minuten jezelf te focussen op je ademhaling. Alle gedachten die in deze 20 minuten voorbij komen ga je traceren. Elke negatieve gedachte die bij je opkomt signaleer je. Na 20 minuten stel je voor jezelf vast hoe vaak je negatief gedacht hebt. Negatief denken gaat over irritatie, boosheid, iemand obsessief missen, frustratie, schuld, ongeduld, kwellende gedachten over jezelf, Kwellende gedachten over de ruimte waar je bent of waar je in leeft, kwellende gedachten over een ander. 

Wanneer je last hebt van demonen kun je op mentaal-, emotioneel- en fysiek vlak problemen ervaren. Op mentaal vlak kan het zijn dat je veel vaker dan normaal depressieve gedachten hebt, dat je denkt in zorgen en schuld. Dat je niet weet of je het leven wel aan, dat je je niet thuis voelt op aarde. Demonen op emotioneel vlak gaat over extreme boosheid ervaren, extreem veel huilen, extreem vaak sjacherijnig zijn. Demonen op fysiek vlak gaat in ieder geval over lichamelijke problemen die de reguliere wetenschap niet kan verklaren of thuisbrengen. Het gaat over plotselinge aanvallen van misselijkheid of hoofdpijn. Het gaat over nog veel meer, alleen hoeft dat niet altijd te maken te hebben met demonen. 
Wanneer je in huis geluiden hoort die er niet thuishoren, dan zijn dit demonen. Wanneer je aanwezigheid voelt om je heen, dan zijn dit demonen. 
Wanneer je extreme nachtmerries ervaart, dan zijn dit demonen. Wanneer er regelmatig in huis spullen kapot gaan of kapot vallen, dan zijn dit demonen.

Wat kan ik doen bij demonie? 

Om te begrijpen hoe demonie werkt, is het in ieder geval belangrijk om kennis te nemen van het volgende:
Iedereen, werkelijk waar iedereen, heeft last van demonische aanvallen. Jij vormt hierop geen uitzondering. In de spirituele oorlog van nu wordt iedereen aangevallen. Hoe heilig, zuiver, eerlijk je ook bent. Satan zal er alles aan doen om je te bereiken. Het is dus niet de bedoeling dat je bang wordt van demonen, maar juist dat je wilskracht voelt en dat je jezelf strijdvaardig voelt. Het rijk van Satan heeft geen plek in je leven. Nu niet, nooit niet!
Het is dus de kunst om demonen zoveel als mogelijk op afstand te houden. De vijand op afstand houden, zorgt ervoor dat de chaos in je leven geminimaliseerd wordt. En dat kan alleen als je jezelf beschermt. Door alle misleidingen en verleidingen op tijd te signaleren en er van weg te blijven. Het gaat om discipline en wilskracht.  

Om er voor te zorgen dat je de demonen een halt toe roept, dat je leven niet verder escaleert in chaos en lijden, zijn er een aantal handvatten. De belangrijkste is deze :
Wanneer je wordt aangevallen door demonen, dan gaan je gedachten een negatieve kant op. Wanneer je last hebt van eenzaamheid, schuldgevoel, boosheid of schaamte onderneem dan even geen actie. Ga nergens heen. Blijf thuis en zoek inspirerende muziek of podcasts die je hart openen. Ga bidden, ga lezen in de bijbel, ga in de tuin werken, wandelen, ga douchen. Zet geen voet buiten de deur, ook niet op uitnodiging van. Focus je op God en werk aan de verbinding met God. Vraag om demonen van je weg te nemen en zorg ervoor dat je mindset 100% over God gaat. 

Wil je je bevrijden van demonie, dan is het belangrijk dat je alle aanleidingen en ingangen voor demonen gaat sluiten. Resoluut. Dit hoort bij het onthechtingsproces. Heb je vrienden die graag drinken, neem dan afstand van deze vrienden. Heb je vrouwen die je aandacht trekken, zorg er dan voor dat de verbinding met deze vrouwen verbroken wordt. Ken je mensen die drugs gebruiken, ga daar dan voorlopig niet meer mee om. Het gaat er niet om dat je de ander af wijst. Het gaat er om dat je goed voor jezelf zorgt. Demonen aantrekken is heel eenvoudig, maar er vanaf komen is heel taai. Dat vraagt om wilskracht en discipline. Ga je door met iedereen te vriend houden en jezelf populair neerzetten, dan zijn mentale-, emotionele- of fysieke problemen een vanzelfsprekend gevolg.   

De meeste deuren worden geopend, wanneer mensen actie ondernemen nadat ze negatieve gedachten ervaren. De actie die ze dan ondernemen is zeer sterk beinvloedbaar en wanneer je in een roes van negativiteit zit interesseert het je allemaal niks meer. Het is alsof er dan een scherm wordt weggehaald, alsof je bedwelmd bent. Doe het niet, heb het lef om het ego te negeren en de verleidingen niet op te zoeken. Blijf weg van alcohol, blijf weg van drugs, blijf weg van de kroeg, van de televisie, van omgevingen waar veel mensen zijn. Heb de wilskracht om het anders te doen, om jezelf te bevrijden.   

Iedereen heeft een vrije wil waardoor het uiteindelijk je eigen keus is welke weg je wilt bewandelen. De laatste tijd zie ik in de praktijk een sterke toename in het aantal mensen met mentale- en fysieke klachten. Mensen die stemmen horen, mensen die neerslachtige gedachten hebben, mensen die in nood zitten of die diepe eenzaamheid ervaren. Ik hoor en weet dat dit te maken heeft met de mate waarin demonen actief zijn in iemand zijn/haar leven. Wat ik ook regelmatig hoor is dat mensen enerzijds graag trouw willen zijn aan het pad van onvoorwaardelijke liefde, maar dat ze niet van plan zijn om non te worden. Dat het toch echt geen kwaad kan als ze dit en dat en dat en dit af en toe doen. En juist dat nodigt demonen uit. Je bent inconsequent in wat je wilt en waar je voor gaat. De wereld van onvoorwaardelijke liefde is alleen bereikbaar voor mensen die discipline hebben en wilskracht. Het anders doen dan de rest, weten waarom ze A kiezen en niet B.
De mensen die onder invloed van demonie staan, bijven vastzitten in de derde dimensie. Het lukt hun niet om eruit te komen, hoe graag ze dit ook zouden willen. De wereld van onvoorwaardelijke liefde is hierdoor onbereikbaar, omdat er een onzichtbare kracht bezig is om ze in het lijden te houden.

Ik help je graag om hier zicht op te krijgen, om uit te vinden waar demonen vandaan komen en om je daar van te bevrijden. God is licht en liefde. God is innerlijke vrede en rust. Demonen willen je weghouden bij het licht en zorgen daarom voor onrust en onvrede. 

Voor meer informatie en handvatten met betrekking tot dit proces, kun je de volgende artikelen raadplegen: 

Onthechten hoe doe je dat? Klik HIER

Hoe kan ik een overtuiging loslaten? Klik HIER

Hoe kan ik mezelf beschermen? Klik HIER

Hoe verwijder ik demonen uit mijn leven?

Het kan zijn dat je demonen hebt uitgenodigd om toe te treden. Bijvoorbeeld door spirituele activiteiten te ondernemen die niets met God te maken hebben. Door naar donkere muziek te luisteren, door veel alcohol te drinken, enzovoort. Los daarvan zullen demonen altijd proberen om houvast te vinden bij je. Net als ieder ander mens zoeken ze ook mij op. Soms, omdat ik ze tijdens een sessie het bevel geef om een ander te verlaten, soms omdat ze willen klieren en bang maken. Demonen willen je altijd duidelijk maken dat er sprake is van ongezond gedrag of een ongezonde overtuiging in je leven. Het is belangrijk dat je op zoek gaat naar de oorzaak en dat je deze gaat loslaten. 

Ik wil graag af van demonen in mijn leven

Je bent van harte welkom. Tijdens een spirituele healing word je geholpen. Voor het boeken van een sessie, klik HIER