Union met God gaat over het bereiken van eenheid. Je smelt als het waren samen met Hem. En dan nog is het God die alles omvat, alles ziet, alles begrijpt en alles kan. Je smelt dus samen met de geest van God die al perfect is, die veel groter is dan jij, veel machtiger, veel omvangrijker en waarin plaats en tijd niet bestaan. Dat vinden we lastig te begrijpen, omdat ons brein dit niet aan kan. 

Het samensmelten met de geest van God is wel degelijk mogelijk. Het vraagt van jou om al het mogelijke te doen en dan doet Hij al het onmogelijke. In al het mogelijke vind je een aantal belangrijke uitdagingen. Want de samensmelting komt niet zomaar tot stand. Het is een proces en het vraagt van jou om je leven 180 graden te keren. 180 graden, dat betekent dus dat alles op zijn kop moet. En dat is heftig, omdat je nog zoveel wilt en verlangt in dit leven. Het zijn de keuzes die bepalen welke weg je in slaat. Soms worden mensen een handje geholpen, omdat ze een wake up call krijgen. Dan zien ze nog maar één weg en dat is de weg naar God. Is er geen wake up call, dan is er meestal ook geen aanleiding om het anders te gaan doen. 

Wat zijn de uitdagingen om te komen tot union? 

Er zijn een aantal aspecten die invloed hebben op het bereiken van union met God. De belangrijkste is:

De wereld van God bestaat uit een monarchie. Dat wil zeggen: er is één koning en Hij is de koning der koningen. In die wereld is er dus geen democratie. Dit houdt in dat onderhandelingen niet mogelijk zijn. En ook niet dat je moet denken aan een balans in geven en nemen. Het houdt ook in dat je begrijp dat in de wereld van God er geen akkoord wordt bereikt. De wereld van God wordt bepaald en geregeerd door God. Hij heeft het eindoordeel. Hij bepaalt wat goed is en wat slecht is. 

Wat we vaak doen is de wil van God gebruiken als een optie, als een aanmoediging. Want God is liefde en dan is Hij ook begripvol. Nee, zo werkt het dus niet. God wordt ook als optie gezien wanneer mensen Zijn aanwezigheid niet ervaren. Dat is ook de reden waarom mensen kiezen voor Bron of universum, omdat het dan onpersoonlijk wordt. Ze voelen God niet en dat komt, omdat de relatie niet warm is en niet warm gehouden wordt. Maar Hij is er wel degelijk. 
Het ego probeert mensen te verleiden en dus denken we vaak "wat maakt deze ene keer nou uit?". We weten dat het niet goed is wat we doen, maar geven onszelf toestemming om het te doen, want God is begripvol en ziet een fout door de vingers.

Wanneer je God nog ziet als een democratie of als een goede vriend of als een bron die niet echt bestaat, dan ben je union met God aan het saboteren en blokkeren. 

Een andere aspect wat invloed heeft op het bereiken van union met God is ons gevoelsleven. 
Veel mensen laten zich leiden door hun gevoel. Als mijn gevoel zegt dat ik geen zin heb, dan ga ik niet. Heb ik geen zin om in stilte te zitten, dan doe ik dat niet. Zegt mijn gevoel dat het beter is om een vriend te bellen, dan doe ik dat. Ons gevoelsleven wordt, zo lang het ego nog aan zet is, geleid door onze aardse verlangens. Ons gevoel blokkeert de weg naar union. Wil je in union komen met God dan moet je je gevoelsleven gaan negeren, wanneer een activiteit of gedachte er toe bijdraagt dat je dichter naar Hem toe groeit. God krijgt dan altijd voorrang op de aardse verlangens. 

Een laatste aspect wat invloed heeft op het bereiken van union met God is ons aandeel in deze relatie. De relatie met God kan alleen warm gehouden worden wanneer wij het initiatief nemen. Dat wil zeggen, de mate waarin jij Hem op zoekt is bepalend voor de relatie. Hoe vaker jij Hem op zoekt, hoe meer Hij ook in je leven zal komen. Wij mensen moeten altijd de eerste stap zetten, elke dag opnieuw. Hoe vaker jij contact zoekt met Hem, hoe duidelijker Zijn aanwezigheid wordt in jouw leven. 

Het verbond met God is heel strikt

Wanneer je wilt werken aan union met God dan gaat het over trouw zijn aan Hem. Je sluit dan een verbond met Hem. Dat verbond is heel strikt, omdat een verbond gaat om vertrouwen. In welke mate kan Hij jou vertrouwen? Zijn wereld is onvoorwaardelijke liefde, maar daar kun je alleen zijn als je 100% leeft met Hem. Vandaag niet en morgen weer wel, dat gaat dus niet. Want dan is er geen verbond tussen jou en hem. Het zijn de eigenschappen van arrogantie, eigenwijsheid, rebelsheid en trots die niet in de wereld van God passen. Die belemmeren het vertrouwen. Omdat je daarmee uitstijgt boven Hem en dat kan niet. Het verbond werkt dus alleen wanneer er ontzag is voor God. Wanneer je inziet, voelt en weet dat Hij alles bepaalt in je leven en dat Hij dat doet om jou voor te bereiden voor een taak. Want Hij wil met jou graag meters maken. Hij heeft een plan met jou. En komen we tot overgave, dan ervaar je Zijn bescherming en Zijn leiding. En die stap is heel eng, maar dat is wel de kern om te komen tot union.