Leven in overgave houdt in dat je de moed hebt om je hele leven in handen te leggen van een hogere macht. Deze hogere macht leidt jou waardoor je het leven gaat leiden wat altijd al voor jou bestemd is geweest. Je kunt alleen geleid worden door een hogere macht, dus door de onzichtbare wereld, wanneer er geen negativiteit meer in jouw systeem aanwezig is. Overgave vraagt dus van jou om eerst alle negativiteit uit je leven te verwijderen. Dit houdt in dat je het ego laat sterven. Dat is een proces en het sterven verloopt stap voor stap. 

Negativiteit in je leven gaat over disfunctionele gedachten. Disfunctionele gedachten zijn gedachten die gaan over jezelf of over een ander en die gebaseerd zijn op oordelen of andere vormen van negativiteit, zoals:

angst
zorgen
schaamte
onzekerheid
schuld
oordelen
jaloezie
boosheid
haat
wraak
controle
macht
hebzucht
aanzien
obsessie 

Trauma therapie houd je weg bij overgave

Wanneer iemand het ego laat sterven, werkt diegene toe naar het 0-punt. Het 0-punt is de neutrale staat van zijn waar we als baby in geboren zijn. Het is de staat van zijn waar nog geen enkel referentiekader of programmering ons belast en uit balans haalt. Het moment wanneer we uit balans zijn, is het moment wanneer we disfunctionele gedachten hebben. 

Veel mensen hebben de overtuiging dat ze eerst trauma's moeten verwerken alvorens ze in staat zijn om de kom van zelfliefde te kunnen vullen. Dat is niet zo. Belangrijker is dat alle disfunctionele gedachten die vandaag de dag in je hoofd zitten, gesignaleerd worden.  En ook dat je voor jezelf na gaat hoe deze in hemelsnaam in je systeem terecht zijn gekomen. En dan kan het zijn dat je uitkomt bij een overtuiging die de gedachte in stand houdt. En op dat punt kun je de gedachte deleten, omdat je ziet dat de valse overtuiging de oorzaak is van al het leed. Het trauma kan dan gevonden worden als oorzaak voor de disfunctionele gedachte, maar om die disfunctionele gedachten te kunnen loslaten hoef je niet het trauma zelf opnieuw te ervaren. 

De volgende stelregel of het volgende handvat kan je helpen:
Elke negatieve disfunctionele gedachte die ik heb in mijn leven houdt verband met een valse overtuiging. Zo lang ik negatieve gedachten heb, is er nog steeds een valse overtuiging (of meerdere) actief in mijn leven.  

De valse overtuiging is ontstaan naar aanleiding van een trauma of naar aanleiding van een negatieve ervaring. Dat wat voor de één geen enkele invloed heeft, kan voor de ander als een trauma ervaren worden. De gebeurtenis die impact heeft op het leven van een persoon is daardoor altijd uniek en persoonsgebonden. Daar komt bij:  Wat de inhoud ook is van het trauma of de ervaring, het maakt niet uit. De inhoudt doet er feitelijk niet toe. Dit klinkt misschien heel gek, omdat de gebeurtenis zelf veel impact op je heeft gehad. Maar het is niet de gebeurtenis die jou nu nog steeds in zijn greep houdt, maar de overtuiging die daaruit is ontstaan. 

Bijvoorbeeld: 
Op een dag liet je als 8-jarige een kostbare vaas uit je handen vallen. Je moeder stuurde je direct naar je kamer en de twee weken die daarop volgde sprak ze nauwelijks met je. Sindsdien ben je neurotisch als het gaat om breekbare spullen van een ander. De overtuiging die in jou actief is verteld je dat je kan worden afgewezen wanneer je iets kapot laat vallen. Je hebt sindsdien veel destructieve gedachten die gaan over niet goed genoeg zijn, het niet waard zijn, en het niet goed kunnen. De destructieve gedachten maken je zwak en putten je uit. Die moeten uit je systeem, maar daarvoor moet je op zoek naar de oorzaak en dus naar de overtuiging die er mee samen hangt.  
De overtuiging "ik kan worden afgewezen wanneer ik iets kapot laat vallen" kun je loslaten door deze overtuiging in een ander perspectief te plaatsen. Bijvoorbeeld: Iemand die gehecht is aan een vaas of ander voorwerp, heeft innerlijk werk te doen. Diegene is afhankelijk van zijn/haar buitenwereld en daarmee niet verbonden met zijn ziel en ware aard. Iemand die mij af wijst, omdat ik iets laat vallen laat zien dat hij/zij in voorwaardelijke liefde leeft. 

Het proces van onthechten legt overtuigingen bloot

Daar komt bij dat wanneer je gaat onthechten van 

mensen
patronen
spullen

Dat dit er toe kan leiden dat er een nieuwe golf aan negatieve gedachten in jou gaat ontstaan. De hechtingen die je hebt opgebouwd hangen namelijk samen met overtuiginen. In het voorbeeld van hierboven kan het dus zijn dat je extra dienstbaar bent aan je moeder, zodat de kans op afwijzing daardoor kleiner wordt.  

In het proces van onthechten ga je stap voor stap afhankelijkheden in je leven loslaten. Dat wil zeggen dat je doet wat je eng vindt om te doen. Vind je het eng om niet meer wekelijks met een vriendin te bellen, omdat je anders haar misschien kwijt raakt? Dan zit hier een hechting op. Is dat erg? Voor je eigen groei is het beter om die hechting te doorbreken. Je wordt dan kwetsbaarder, het breekt je open. En dat is nodig in dit proces. Het breken kan negatieve gedachten veroorzaken en dan is het aan jou om op zoek te gaan naar de oorzaak, naar de onderliggende overtuiging. 

Youtube audio over het onderwerp overgave

Wil je meer weten over het thema overgave, luister dan naar de audio die je vindt op het Youtube kanaal van Memorable. Om deze te luisteren, klik je HIER