We hebben allemaal te maken met gevoelens van leegte, eenzaamheid en/of onrust. Geen enkel mens is hier van bevrijd, alleen zijn we ons er niet altijd van bewust. De mensen die zich er van bewust zijn, die worden als vreemd gezien of als labiel. Terwijl het juist deze mensen zijn die onderweg zijn naar totale bevrijding. 

Wat is vrijheid? 

Echte vrijheid gaat over mentale vrijheid. Het gaat over bevrijd zijn van alle 
negatieve gedachten
ongezonde gedachten
onvolwassen gedachten

Je bent van bevrijd van oordelen, van destructieve gedachten, van schuld en schaamte en ook van angst. Je bent dan zelfs bevrijd van de angst om te sterven! Dat is echte vrijheid. Want, we kunnen nog zoveel geld hebben, maar als je alleen op de bank zit en je eenzaam voelt dan voel je een bedrukking, dan ervaar je negativiteit. 
We kunnen nog zoveel gaan reizen en leuke mensen ontmoeten, maar wanneer je in bed ligt en gaat malen dan neemt de negativiteit het opnieuw van je over. 

Echte vrijheid gaat over een leven met vredige gedachten waarbij de emotie en gevoelens die je ervaart gekoppeld zijn aan deze gedachten. 

Leegte, onrust en eenzaamheid kun je niet zelf oplossen

De meeste mensen gaan op zoek naar externe hulp wanneer ze te lange tijd onrust ervaren in hun lijf, wanneer ze te vaak eenzaamheid ervaren in hun leven. Ze gaan dan op zoek naar tools waarmee ze de negatieve gedachten kunnen breken en oplossen. 
Van alle hulp en alle tools die beschikbaar zijn kun je stellen dat de meeste tot op zekere hoogte helpen. Soms helpen ze een dag, soms 2 jaar. Maar nooit een leven lang. Dat komt, omdat de meeste hulp erop gericht is om je "zelf" steviger te maken. Om te investeren in zelfliefde en het "zelf" op de eerste plek te zetten. De meeste hulp is er op gericht om je hoofd te ordenen en vast te stellen waarom ervaringen in het leven moesten plaatsvinden. Om vast te stellen welke toegevoegde waarde ervaringen uit het verleden hebben voor het leven NU. 

Maar hoeveel hulp je ook inschakelt, hoe veel tools je ook gebruikt: je zal nooit van leegte, onrust en eenzaamheid af komen. Ook niet wanneer je er voor kiest om een hutje op de hei te kopen en daar je leven door te gaan brengen. 

Welke hulp helpt dan wel? De enige hulp die je van leegte, onrust en eenzaamheid af helpt is de hulp van God en dat wil zeggen door te gaan leven in de geest. 

God is een bovennatuurlijke kracht 

God is meer dan de bron van onvoorwaardelijke liefde. God is een bovennatuurlijke kracht. Wanneer we ons best doen om met Hem een relatie op te bouwen, dan zal je gaan ervaren dat hardnekkige gedachten in je leven getransformeerd gaan worden. Soms kunnen gedachten zo slim en sluw zijn, dat je er zelf geen controle meer over hebt. Het ego probeert je dan klein te hoden. Zo lang je het ego nog de leiding geeft over je leven, zal deze verandering daarom niet worden ingezet. Het ego gaat over controle, dat wil zeggen dat zo lang je toe geeft aan aardse verlangens blijft onrust terug in je leven komen. Aardse verlangens gaan over gedachten die zeggen dat je mee moet doen om er bij te horen, dat je toe moet geven aan drank / eten om niet teveel op te vallen, dat je berichten moet blijven plaatsen op social media, omdat je anders volgers gaat kwijtraken. 

Laat je dit los en richt je je aandacht op rust en vrede, dan kun je gaan werken aan de relatie met deze bovennatuurlijke kracht. Dan gaat de transformatie als vanzelf in je leven plaatsvinden. Dit aannemen en ook geloven is al een proces op zich, omdat we zo graag vast willen kunnen blijven houden aan alles wat feitelijk waarneembaar is.