Met "de mening" wordt in deze blog bedoeld: 
iemand zijn kijk op het leven
iemand zijn perspectief op de werkelijkheid
iemand zijn perspectief op ethiek
iemand zijn kijk op normen en waarden
iemand zijn oordeel over jouw gedrag
iemand zijn oordeel over jouw leven

Eigenlijk kun je de vraag in tweeën opsplitsen:

1.Hoeveel waarde hecht jij aan de mening van mensen in jouw "inner circle"? 
Bijvoorbeeld:
Hoeveel waarde hecht jij aan de mening van je moeder? 
Hoeveel waarde hecht jij aan de mening van je broer of zus?
Hoeveel waarde hecht jij aan de mening van je kinderen? 
Hoeveel waarde hecht jij aan de mening van een goede vriend? 

2.Hoeveel waarde hecht jij aan de mening van mensen buiten je "inner circle"? 
Bijvoorbeeld:
Hoeveel waarde hecht jij aan de mening van je buurman?
Hoeveel waarde hecht jij aan de mening van een persoon die je bij toeval spreekt in de supermarkt?
Hoeveel waarde hecht jij aan de mening van een inwoner uit Afrika?
Hoeveel waarde hecht jij aan de mening van een politicus?

Vaak zie je dat mensen veel waarde hechten aan de mening van anderen uit de inner circle. En dat komt, omdat we een hechting hebben naar die andere mensen. Die hechting heeft te maken met afhankelijkheid. De vraag is ook ofdat de mensen uit jouw inner circle in dezelfde vijver zwemmen als waar jij in zwemt. Met de vijver wordt je fundament bedoeld. Het fundament dat gaat over een spirituele stroming. Wanneer iemand in een andere vijver zwemt, dan zorgt elke mening van een ander ervoor dat jij beetje bij beetje meer uit balans wordt gebracht. En dat is het punt waarop er verwarring in je leven komt. En verwarring is het begin van chaos: zo werkt de donkere wereld.  

In het proces van onthechten ga je jezelf onthechten van alles en iedereen. Je gaat je dan ook onthechten van personen en je zal gaan merken dat het onthechten van de inner circle het meest lastig is. Want die inner circle kan jou gaan afwijzen en juist daar zijn we bang voor. Die inner circle raakt dan de grip op jou kwijt en dat maakt hen angstig. En vanuit die angst wijzen ze je af, want het is veiliger om iemand af te wijzen dan dat je afgewezen gaat worden. Iemand die gaat onthechten gaat zijn hart meer en meer openen. Iemand die vast zit in zijn hoofd begrijpt je dan niet meer. Je bent dan "raar" geworden. Vaak gaan deze mensen dan zorgen uiten zoals "gaat het nog wel goed met je"?

De angst die we zelf ervaren, om dierbaren bij leven te verliezen, zorgt er voor gezorgd dat we de verbinding met die mensen in stand houden. We zijn loyaal naar hen en wille graag onderdeel blijven uitmaken van hun wereld. Het krampachtig vasthouden aan de verbinding heeft niets met liefde te maken. In de karmische wereld van dualiteit maken we op die manier allemaal gebruik van elkaar. Dat klinkt heel negatief, maar zo werkt het. Omdat we de afhankelijkheid in stand houden is er iets anders dan liefde wat ons drijft om met elkaar om te blijven gaan.
Wanneer je gaat onthechten kan het voorkomen dat de mensen uit je innercircle net zo makkelijk afscheid van je nemen als dat ze ooit zeiden dat ze van je hielden. Dat is hoe het hoofd werkt, hoe het ego werkt. 

Wanneer je onthecht bent van mensen, of ze nu dichtbij staan of veraf, zorg jij ervoor dat de relatie zuiver blijft. Want elke hechting die jij hebt naar iemand vertelt jou dat jij iets van die ander nodig hebt en dus is de relatie voorwaardelijk. Wanneer je jezelf onthecht, dan verandert de verbinding. De verbinding wordt dan minder intens, maar dat zegt niets over de zuiverheid en liefde die er in aanwezig is. 
Veel mensen hebben geleerd om een relatie warm te houden en dus moeite te blijven doen. Blijkbaar is dat nodig, omdat de relatie anders verwaterd en je dus niet meer op de verjaardagskalender van die ander staat.  Het heeft allemaal niets met liefde te maken. Liefde is vrijheid. Liefde is werken aan de relatie tussen jou en God. Als jij die relatie op één zet, dan zal alles in je leven gaan stromen. 

Om jezelf te beschermen en ook om jezelf te voeden kun je de volgende stelregel hanteren:
De mening van een ander doet er toe wanneer die ander vanuit eenzelfde fundament leeft als jij. Met een fundament wordt een spirituele stroming bedoeld. Elke spirituele stroming, of het nu het Hisdoeisme, de Islam, het Christendom of het Boedhisme is, kent regels en principes. Ze leren je om te groeien in het geloof, want hoe meer je groeit hoe meer je in staat bent om het aardse leven met alle tegenstrijdigheden los te laten. Mensen die vanuit hetzelfde fundament leven kunnen je helpen om de relatie met die stroming te versterken. Het zal ten goede komen aan je ontwikkeling. Mensen die geen fundament hebben, zullen uitgaan van wat hun "ik" denkt dat goed en slecht is. Deze mensen zullen niet in staat zijn om volledig te onthechten, omdat hun "ik" niet altijd het onderscheid kan maken tussen misleiding en zuiverheid. Omdat hun "ik" niet altijd in staat is om een goed onderscheid te kunnen maken tussen donker en licht. Met als gevolg dat chaos en verwarring ALTIJD aanwezig blijven. Leef je vanuit een fundament dan is er structuur en rust in je leven. Dan verdwijnt de chaos en is er permanente vrede.   

Wanneer je veel waarde hecht aan de mening van een ander, dan heb je die ander nodig om te weten of je het goed doet in het leven. Wanneer je veel waarde hecht aan de ander, dan ben je afhankelijk. Wanneer je veel waarde hecht aan de mening van een ander, dan laat je daarmee zien dat je niet in staat bent om jezelf 100% aan God te verbinden. Je bent dan nog niet in onvoorwaardelijke liefde.