Je verleden is niet uit te wisselen. Het is alsof het je achtervolgt, tot de dag van vandaag. 

Heel veel therapeuten besteden aandacht aan het verleden. En dit verleden gaat zelfs zover terug dat het ook over vorige levens gaat. 

Wanneer je wilt blijven bewegen in de wereld van dualiteit, in de wereld van het ego, dan zal je verleden daarin een permanente plek krijgen. Dan kan het je helpen om je verleden te verwerken door er over te praten en door er gerichte therapie in te volgen. Je raakt het dan niet kwijt, maar het kan je op de korte termijn wel lucht geven.  

Wanneer je de wereld van dualiteit wilt ontstijgen, dan ga je werken aan een nieuwe jij. In dat proces, in die spirituele reis, ga je jezelf onthechten van het verleden. Het verleden dat gedomineerd en geleid werd door het ego. Je gaat afscheid nemen van dat ego, van dat masker. Uiteindelijk brengt het je bij een wedergeboorte. 

Wanneer je een wedergeboorte ervaart, dan is dat het begin van een nieuwe fase in je leven. Een nieuwe jij is dan tot leven gekomen. Een wedergeboorte kun je zelf niet afdwingen. Het is een bovennatuurlijk verschijnsel en het is God die bepaalt of jij er klaar voor bent. Je betreedt dan de wereld van onvoorwaardelijke liefde.

Het verleden hoef je niet meer te verwerken

Verwerken houdt in dat je er emotioneel gezien opnieuw doorheen gaat. Dat je de situatie opnieuw herbeleefd. Verwerken houdt voor de meeste mensen in dat je het daarna los kunt laten. Door te verwerken, of eigenlijk door het verleden opnieuw op te roepen, realiseren mensen zich hoe zwaar en pijnlijk en ook hoe beschamend het verleden is geweest. Soms levert het je een vorm van kracht op, omdat alleen jij dit hebt moeten doorstaan. Maar meestal levert het zelfmedelijden op en duwt het je verder weg in het moeras van slachtofferschap. Wanneer je het verleden wilt verwerken, dan blijf je vastzitten in de wereld van dualiteit. Door de dualiteit te erkennen, blijf je er in hangen. Door de dualiteit op te zoeken, blijf je er in hangen.  

Het verleden hoef je niet te herprogrammeren

Er zijn verschillende therapieën die je helpen om je verleden te herprogrammeren. Je gaat dan terug naar dat moment. Je verandert dan ter plekke, in staat van hypnose of trance, je houding of gedrag. Op die manier kun je "de vijand" in de herprogrammering verslaan waardoor je het verleden makkelijker achter je kunt laten. 

Het loslaten van je verleden kan maar op één manier

Je kunt nog zoveel therapieën volgen, maar je zal merken dat het verleden telkens opnieuw terug blijft komen. Dit komt, omdat de mensen die we ontmoeten en de gebeurtenissen die we mee maken als vanzelf ons aan het verleden blijven herinneren. Dit geldt voor zowel dader als slachtoffer. Beide willen niet herinnerd worden aan het verleden en de meest makkelijkste weg om dat te bereiken is om afleiding te zoeken. Want hoe meer afleiding er is, hoe gemakkelijker het is om er niet mee bezig te zijn. Soms is de afleiding niet sterk genoeg en dan gaan mensen op zoek naar sterkere varianten van afleiding zoals drugs of alcohol. Afleiding is altijd een vorm van vluchten en dat geldt voor iedereen.

Het verleden blijft je achtervolgen, omdat de wereld van het kwaad, de wereld van het donker van lage energie, er alles aan zal doen om jou te blijven herinneren aan je verleden. Voor veel mensen is het verleden iets wat er bij hoort. De herinneringen aan het verleden horen er bij. Maar dat is dus niet zo. Het verleden is in handen van het kwaad, omdat je zal merken dat de meeste herinneringen die je hebt je brengen bij schaamte, schuld of verdriet. 

Er is maar één manier om je verleden los te laten en dat is door toe te werken naar een wedergeboorte. Dit houdt in dat je jezelf gaat onthechten van de wereld van dualiteit, de aardse wereld waar we nu in leven. In dat proces ga je namelijk inzien dat je in het verleden onwetend was, onbewust. Doordat je meer en meer bewust gaat leven besef je dat het verleden je is overkomen en dat het aan jou is om die wereld los te laten. Het verleden wordt beheerst door demonen, door onzichtbare krachten die je willen weghouden van God. Zo lang jij nog hechtingen hebt, overtuigingen hebt waarmee de illusie in stand wordt gehouden lukt het je niet om het verleden achter je te laten. 

Wanneer je besluit om het roer om te gooien en dichter naar God, naar onvoorwaardelijke liefde toe te groeien, zal je merken dat het verleden vooral een eye opener wordt. Je gaat dan inzien hoeveel donkere krachten jou beinvloed hebben in je leven. Het verleden ga je dan vanuit een ander perspectief bekijken. 
De wedergeboorte zorgt ervoor dat je op celniveau veranderd. Je wordt een ander persoon, er is dan geen verleden meer. Omdat je die persoon niet meer kent en niet meer herkent. 

Wil je jezelf bevrijden van je verleden? Stuur dan een emailbericht. Voor de contactgegevens, klik HIER.