Wanneer je aan elk willekeurig persoon de vraag stelt "waar geloof jij in?" of "wat betekent God voor jou?" dan zijn alle antwoorden in twee groepen onder te verdelen:

Je gelooft in een onpersoonlijke god
Je gelooft in de persoonlijke god

Wat is een onpersoonlijke god?

Met een onpersoonlijke god wordt een kracht of macht bedoeld die het beste omschreven kan worden als energie. Het is de kosmos, het universum of het heelal. Het is alles en en wij maken er onderdeel van uit. Alles is energie en alles is altijd in beweging. Wanneer je dat begrijpt, dan zeggen ze dat je de energie ook in je voordeel kunt laten werken. Samen zijn we één, omdat we allemaal een stukje van de kosmos vertegenwoordigen. Een onpersoonlijke god vind je in de new age, omdat god als een begrip wordt gezien en niet als een entititeit. God is synoniem voor liefde en licht. In de new age gaan mensen er vanuit dat we toe groeien naar een nieuwe bestaansvorm. Sommige noemen dit het aquariustijdperk waarin we gaan naar een ander bewustzijn. Naar een hoger bewustzijn. En hoe hoger het bewustzijn, hoe meer liefde je kunt ervaren. De mensen die het vermoeden hebben dat ze een lichtwerker zijn, dragen goddelijkheid in zich. Zij mogen het licht en de liefde gaan verspreiden over de rest van de bevolking. Alles wat ze doen komt voort uit de intentie van liefde en licht.

Mensen die in een onpersoonlijke god geloven gaan er vanuit dat ze al perfect zijn. Immers, alles is één en één is alles. Door opnieuw in verbinding te komen met die perfecte staat kun je het leven aantrekken wat jij wilt. Het universum kun je in je voordeel benutten door een juiste mindset. Wanneer je in een onpersoonlijke god gelooft dan is het de bedoeling dat je vooral het leven ervaart en aanvaart. Mee bewegen met de golven van het leven houdt in dat je flexibel bent en dat je begrijpt dat donker en licht altijd onderdeel uitmaken van een mensenleven. 

Mensen die in een onpersoonlijke god geloven, geloven dat ze hun eigen realiteit kunnen scheppen. Voorbeelden van bekende auteurs die uitgaan van een onpersoonlijke god zijn: Eckart Tolle, Tony Robbins, Neil Donald Walsh, Marianne Williamson, Oprah Winfrey en Deepak Chopra. 

Iemand die gelooft in een onpersoonlijke god die gelooft in zichzelf. De nadruk ligt op zelfliefde. Want hoe meer aandacht je besteedt aan liefde voor jezelf, hoe meer liefde je aan de wereld kunt geven. Zelfliefde bereik je door jezelf te voeden met liefde via affirmaties, door te visualiseren, door dingen te ondernemen waar jij je fijn bij voelt en vooral door verbinding te maken met je hart. 

Wanneer je gelooft in een onpersoonlijke god dan kunnen je intenties net zo mooi en goed zijn als wanneer je gelooft in een persoonlijke god. Het grote verschil is dat het geloven in een onpersoonlijke god er toe leidt dat grenzen vervagen en dat je persoonlijke vrijheid zo ver reikt als dat jij zelf wilt. Het gevaar wat er in schuilt is dat je geen heldere leiding meer hebt in je leven waardoor je vandaag denkt dat je rechtsaf moet en morgen voel je dat je linksaf moet. Dit kan leiden tot verwarring en verwarring leidt altijd tot chaos. En dat is precies waar het ego op uit is. 

Daarnaast is het ego uit op hebzucht, aanzien en macht en dat is via het geloven in een onpersoonlijke god veel gemakkelijker te bereiken dan wanneer je gelooft in een persoonlijke God. Wanneer jij het gevoel hebt dat jou in je jeugd zelfliefde is ontnomen, dan wil je dat nu gaan inhalen. Dat houdt in dat je jezelf op de eerste plek gaat zetten en dat houdt weer in dat je doet wat jij voelt wat goed is. En het ego heeft hier veel invloed op. 

Wanneer je gelooft in een onpersoonlijke god, dan zal je merken dat het aan gaan van relaties, met name een liefdesrelatie, lastig is. Waarom? Omdat het leven hier en nu door gaat en we allemaal te maken hebben met verantwoordelijkheden. De permanente staat van liefde waar je graag in wilt zitten verdwijnt op het moment wanneer het gaat over bezit, tijd of aandacht. Want hoe weet jij zo zeker of die partner die je gevonden hebt ook op die manier in het leven staat, zoals jij er in staat? Wat als dit af wijkt? 

Het is onmogelijk om een wedergeboorte te ervaren wanneer je gelooft in een onpersoonlijke god. Het is ook onmogelijk om het hele ego te laten sterven wanneer je gelooft in een onpersoonlijke god. Is dat erg? Het ligt er aan wat jij graag wilt bereiken in het leven. Als jij nu wilt leven en je niet bezig wilt zijn met de toekomst en als je in dit nu alles aanvaart zoals het komt, dan is new age iets voor jou. Als voor jou de ervaringen in het leven belangrijker zijn, dan het oplossen van mentale kwellingen of triggers, dan is new age wat voor jou. Maar als het jouw doel is om te groeien tot onvoorwaardelijke liefde, dan bereik je dat niet via de weg van new age. Dat geldt ook voor overgave. Via new age kun je nooit tot overgave komen, omdat het aardse leven dit blokkeert. New age houdt je gevangen in de wereld van dualiteit, in het aardse leven, in de wereld van het ego.

Wat is de persoonlijke God? 

God wordt persoonlijk wanneer voor jou helder wordt wat Hij wil en hoe Hij met jou communiceert. De persoonlijke God leidt jou en voedt jou, net zo lang tot je zoveel mogelijk op Hem lijkt. De persoonlijke God vind je in een spirituele stroming, omdat daar geschriften aanwezig zijn / boekwerken die beschrijven wat je kunt doen om aan de relatie met Hem te werken. Mensen die geloven in de persoonlijke God, die geloven in één God die specifiek verbonden is aan de spirituele stroming. Die geloven dat God de schepper is van hemel en aarde en alles wat daarop leeft. Die geloven dat God in de eerste plaats buiten jezelf is en dat het aan jou is om de relatie met Hem te versterken.

Het doel van de persoonlijke God is om je te bevrijden uit de wereld van dualiteit. Om je te bevrijden uit het ego. En om dat te bereiken moet je binnenkant en je buitenkant worden vernieuwd. Het doel is ook om je te beschermen en je te helen. Het is een bovennatuurlijke kracht die, hoe meer je in Hem gelooft, jou gaat leiden en met jou gaat samenwerken. 

De binnenkant kun je alleen veranderen wanneer je Hem volledige toegang geeft tot jouw kanaal. Volledige toegang betekent dat het ego eerst moet sterven, alvorens Hij in jou kan komen. God heeft dus de wens om Zijn geest in jou volledig te laten ontwaken, maar daar moet je eerst wat voor doen. En in dat proces steunt en begeleidt Hij je. 

Wanneer je gelooft in de persoonlijke God, dan leef je zoveel mogelijk in de Geest. Je deelt je leven met Hem en als vanzelf zal Hij jou dan gaan reinigen en opbouwen. Hij zal jou dan tekens gaan sturen, jou gaan leiden.