Extra informatie

 1. NIEUWS UPDATE Memorable

  Nieuwsberichten geplaatst door Memorable 

  Nieuwsberichten zullen standaard bovenaan deze pagina blijven staan. Wekelijks worden er nieuwsberichten geplaatst. Elk bericht wordt voorzien van een datum. Een nieuwsbericht bestaat uit inzichten die je kunnen helpen op het pad van je groei. 

  09-06-2023 Wanneer je lijdt sta je op een kruispunt in je leven

  Elke keer wanneer je lijdt, of het nu mentaal lijden is, emotioneel lijden of fysiek lijden, houdt in dat je opnieuw op een kruispunt staat in je leven. Elk punt van lijden brengt je dichter bij bevrijding of duwt je verder weg in de wereld van verslaving. Elk punt van lijden heb je dus een keuze mogelijkheid. 

  Dit houdt dus in dat het leven bestaat uit lijden. Net zo lang tot je sterft of net zo lang tot je bevrijd bent. Poeh, dat is nogal wat!
  Wanneer je sterft eindigt het leven op aarde. Wanneer je bevrijd bent, ben je onsterfelijk. 

  Heel veel mensen zijn er van overtuigd dat

  Lees meer »
 2. Negatieve energie en Toxische energie

  Kennis van de onzichtbare wereld is van levensbelang

  De onzichtbare wereld is de wereld van energie. Je kunt het niet zien en toch is het er. De onzichtbare wereld is ongrijpbaar. Er wordt gezegd dat we slechts 5% kunnen zien van wat er werkelijk aanwezig is. En eigenlijk is dat ook heel logisch, want als in elke loze ruimte om je heen sprake is van leven, dan is de lucht boven je dus ook gevuld met leven! En die lucht is oneindig. Kennis van de onzichtbare wereld is van levensbelang, omdat die wereld vele malen machtiger is dan we ons soms voor kunnen stellen.  

  De onzichtbare wereld kan worden onderverdeeld in de wereld van goed en kwaad. Soms spreken mensen ook wel van hoge- en lage energie. De hoge energie is de wereld van goed. Het is de wereld van God. Daar kom je liefde tegen, rust, vrede en harmonie. De lage energie vinden we in de wereld van het kwaad en daar spreken we van de duivel. Het is de duivelse energie die daar overheerst zoals boosheid, afgunst

  Lees meer »
 3. Tweelingzielen en het pad naar union

  Inhoudsopgave

  Dit artikel "Tweelingzielen en het pad naar union" geef je een complete beschrijving van de reis waar tweelingzielen mee te maken hebben. Het is een uitgebreid artikel. Deze een inhoudsopgave helpt je om een overzicht te hebben van de onderwerpen die besproken worden en om snel en gemakkelijk het onderwerp te kunnen vinden waar je naar op zoek bent. Het artikel is bedoeld als handleiding en als naslagwerk om je te helpen op het pad van union. Dit artikel "Tweelingzielen en het pad naar union", hangt naadloos samen met het artikel "Hoe kom ik in union met God?". De weg om in union te komen gaat over overgave en onvoorwaardelijke liefde. God ontmoet je wanneer je in overgave bent. Wanneer je in overgave bent, ben je in onvoorwaardelijke liefde. Het artikel met als titel "Hoe kom ik in union met God?" is een handleiding met daarin opgenomen een stappenplan die je helpt om te komen tot overgave. Wil je dit artikel lezen, klik dan

  Lees meer »
 4. Hoe kom ik in union met God?

  Inhoudsopgave

  Met dit artikel "Hoe kom ik in union met God" ontvang je een complete en uitgebreide beschrijving over wat union met God inhoudt en hoe je daar kunt komen. Dit artikel wordt daarom voorzien van een inhoudsopgave, zodat je een overzicht hebt van de onderwerpen die besproken worden. Het artikel is bedoeld als handleiding en als naslagwerk om je dichter bij God te brengen. Om je te helpen te gaan leven vanuit overgave. Om je te helpen te komen tot onvoorwaardelijke liefde. Het is het pad van bevrijding, van ego sterfte, van een wedergeboorte. Het is het pad van rust en vrede en maakt je los van verslavingen en hechtingen.  

  De indeling van het artikel is als volgt:

  Wat houdt union met God in?
  Wie is God?
  Je ziel kiest voor union met God
  Wat wil God?
  Waarom is union met God belangrijk? 
  Spirituele groei is geestelijke groei
  God is onvoorwaardelijke liefde
  Het ego laten sterven
  Hoe kom ik in union

  Lees meer »
 5. Van denken naar voelen, hoe doe je dat?

  Hoe laat ik mentale kwellingen los?

  Vaak begint het met deze vraag. Mensen zitten voor hun gevoel vast in hun hoofd. Het hoofd maakt overuren. Maar wat ze niet in de gaten hebben is dat dit niet het hoofd is, maar het ego. Het ego is een opbouwd samenspel van verdedigingsmechanismen en overlevingsmechanismen. We noemen dit ook wel bolwerken. In het Engels noemen ze dit strongholds, en strong zijn ze zeker! Het zijn diepgewortelde overtuigingen ontstaan als gevolg van voorbeeldgedrag en programmeringen die je via beeld en geluid binnen hebt gekregen. Hoe dan ook: het ego is negatief en ongezond! Soms zeggen mensen wel eens: het ego kan ook positief zijn. Daar ben ik het niet mee eens. Het ego is er namelijk altijd op uit om verdeeldheid te zaaien. Want van verdeeldheid komt chaos en van chaos komt lijden. Het ego wil dat jij jezelf uitput, zodat het ego je nog meer onder controle kunt houden. 

  Wanneer je positief denkt, als in aanmoedigend en zachtmoedig en ook als

  Lees meer »
 6. Waarom helpt God me niet?

  Wie is God?

  God is de Schepper van de aarde, de hemel en alles wat leeft. God is alwetend, almachtig en alomtegenwoordig (=overal). Zij Geest is overal, dat wil zeggen in jou en om jou een. Het is de bron van al het leven. Het begrip God is in de loop der eeuwen op zoveel verschillende manieren gebruikt en misbruikt, dat veel mensen het eerder als een conceptueel begrip zien dan als het levende bewijs dat wij bestaan. 
  God is de Schepper van alle voorzieningen die er zijn en van alles wat leeft. Het is Zijn bezit. Hoe kan het dan dat er zoveel mensen zijn die doen alsof Hij niet bestaat of die Hem afwijzen? Hoe kan het dat er zoveel mensen zijn die voor eigen rechter spelen?  

  God is er in de Geest. Dat wil zeggen dat Hij bestaat, maar niet als in een lichaam. Hij is onsterfelijk, de mens is sterfelijk. Om hem te leren kennen is het de bedoeling dat je tijd doorbrengt in de Geest. Wat is dat?

  Wanneer je terug gaat naar het allereerste begin, het

  Lees meer »
 7. Hoe vernietig ik mijn duivelse ego?

  Wat is het ego?

  Het ego bestaat uit alle negatieve gedachten en daaruit voortvloeiende negatieve emoties en negatieve gedragingen waarmee we een beschermingsmechanisme hebben ingebouwd. Soms hoor ik mensen zeggen dat het ego heel functioneel kan zijn. Dat je het ego dus ook mag koesteren. Dat klopt, wanneer je de wereld van goed en kwaad, de wereld van dualiteit ambieert. Wanneer je je comfortabel en rustig voelt in een wereld van oordelen en verdeeldheid.
  Verlang je naar onvoorwaardelijke liefde, dan is het ego een vervuiling van je systeem. Sterker nog, wanneer je daar naar verlangt dan zal je ervaren dat het ego helemaal niet bij jou hoort. Dat het als het ware aan je plakt, zonder dat jij daar toestemming voor geeft. Het ego is het werk van het kwaad, van het donker. Want in de onzichtbare wereld hebben we net als in de wereld die we met onze zintuigen kunnen waarnemen, een goed en een kwaad. Dit noemen we het rijk van God en het rijk van de duivel. 

  Wat is

  Lees meer »
 8. Wat is een trigger?

  Wat is een trigger? 

  Een trigger is een gevoel van weerstand wat in jou omhoog komt naar aanleiding van een gebeurtenis of opmerking van iets of iemand of van een gedachte. Er wordt op dat moment iets uit je jeugd geraakt waardoor er een overlevingsmechanisme in werking treedt. Dat overlevingsmechanisme gebruikt het ego om op de trigger te reageren.
  Een trigger is aards en hoort bij de duale wereld, de wereld van goed en kwaad. Dit noemen we ook wel de Matrix of de derde dimensie. Het is de wereld van dualiteit, waarin je te maken hebt met een ego en waarin jij de keus hebt om het ego wel of niet als jouw identiteit te zien.  

  Voorbeelden van triggers:
  -je rijdt op de snelweg op de linkerbaan en hebt haast en nu net op dat moment rijdt er iemand anders voor je die veel trager dan jij rijdt. 
  -Je huidige partner zegt in een boze bui dat je lui bent en het is nu net dat woord wat je moeder vroeger veel te vaak naar je hoofd slingerde
  -Bij

  Lees meer »
 9. Het ego maakt je verslaafd

  Wat is een verslaving?

  Een verslaving heeft met een extreme vorm van hechting te maken. Je bent in dat geval afhankelijk geworden van een externe bron, dus iets of iemand buiten jezelf, om je fijn of gelukkig te kunnen voelen. Bij verslaving denken we al snel aan drugs of alcohol. Maar wat we vaak vergeten is dat er veel, heel veel meer, vormen van verslaving zijn. De meeste vormen van verslaving vallen niet zo op, omdat we deze kunnen maskeren voor de buitenwereld. Je kunt stellen dat elke vorm van afhankelijkheid een verslaving is. 

  Voorbeelden van verslaving

  drugs
  alcohol
  sex / lust
  schoonmaken
  gamen
  roken
  gokken
  medicijnen

  Maar ook:
  verzamelen
  kopen
  dwang
  geld
  aanzien
  aandacht
  liefde
  gezondheid
  schoonheid
  een vriendschap
  een liefdesrelatie

  Een verslaafde is obsessief

  Iemand die verslaafd is, is zich aan een externe bron gaan hechten, om zich fijn en gelukkig te kunnen voelen.

  Lees meer »
 10. Hoe kan ik effectief bidden?

  Wat is bidden? 

  Bidden is het communicatiemiddel waarmee je loskomt van het ego en het aardse leven en waarmee je in de Geest stapt. In de Geest is liefde, pure liefde. Bidden is de basis waarmee je werkt aan jouw verbinding met God.   

  Waarom is bidden zo belangrijk?

  Bidden zorgt ervoor dat je:
  in de juiste omgeving bent, daar waar geen negativiteit of donker aanwezig is
  God beter leert kennen en begrijpen
  meer op Hem gaat lijken
  mogelijkheid hebt op op afstand iets voor anderen in nood te kunnen betekenen
  gedachtewereld geherprogrammeerd wordt, zodat de duisternis minder vat op je heeft
  gedachten gecentreerd worden op dat wat goed voor je is
  stress kwijt raakt en dat je met een fijner gevoel de dag begint of afsluit. Het is goed voor je welzijn
  in staat bent om belangrijke beslissingen te kunnen nemen 

  Twee vormen van gebed 

  Spontaan gebed: werken aan de relatie met God gedurende dagelijkse activiteiten.

  Lees meer »
 11. Dark night of the soul

  Wat is het ego? 

  Het ego is een gecreeerde identiteit op basis waarvan jij je veilig en geaccepteerd voelt in het leven. Het ego bestaat uit overtuigingen, verwachtingen en patronen die door een samenloop van omstandigheden heel diep in jou verankerd zijn. Het ego is jouw fundament geworden, jouw identiteit. Het fundament is alleen extern gericht, dus er is niets in jou waarmee dat fundament verstevigd wordt. Je hebt verschillende trapleuningen opgetuigd in je leven, zodat je ouders, je partner, je kinderen, je familie, je vrienden, je werk, de buurt, enzovoort, jou accepteren. Dat komt, omdat je op tijd hebt gesignaleerd wat hun behoeften zijn en wat hun verwachtingen zijn zodat je daar op in kunt spelen. Hierdoor blijf je altijd veilig tussen de lijnen. Dat je dingen stiekem doet of achter hun rug om verdraaid, doet er niet toe. In hun gezichtsveld gedraag jij je zoals je je hoort te gedragen en daar gaat het om. Hoe jij je hieronder voelt, doet er niet toe. 
  Ondertussen

  Lees meer »
 12. Onthechten hoe doe je dat?

  Wat is een hechting? 

  Wanneer we ons veiliger voelen in een bepaalde situaties, bij bepaalde gedachten of in de nabijheid van bepaalde mensen dan kan er sprake zijn van hechting. Wanneer deze hechting niet gezond voor je is, dan noemen we dit een ongezonde hechting. Een ongezonde hechting houdt in dat je afhankelijk bent geworden. Je hebt het nodig, dat je anders niet mag of kan bestaan. Je hebt jouw recht op bestaan uit handen gegeven. De hechting kan betrekking hebben op een voorwerp of op een persoon en ook op een ritueel en zelfs op een gedachte. Hierdoor ben je naar buiten gericht en verlies je jezelf. Voor jouw persoonlijke groei is het beter om je van deze situaties, mensen, gedachten of spullen te onthechten. Onthechten is loslaten, het doorbreken en er afscheid van nemen. 

  Hoe ontstaat een hechting? 

  Een hechting ontstaat naar aanleiding van een onveilige gebeurtenis uit het verleden. Voor de een kan dit een onderliggend trauma zijn, voor

  Lees meer »