De Nieuwe Aarde, de spirituele oorlog en Pasen

Het grote ontwaken waar al veel over geschreven wordt, de groei naar de vijfde dimensie, de Nieuwe Aarde en de spirituele oorlog: het komen allemaal samen tijdens Pasen. Pasen wordt tot op heden nog als een jaarlijks terugkomend moment gezien die twee dagen in beslag neemt. Pasen is veel meer dan dat. Is veel groter, veel dieper, veel omvattender. Pasen is inspirerend en werkt als een warm bad voor je ziel. Pasen laat zien dat er donker en licht is, laat zien dat de ziel onvernietigbaar is. Pasen brengt je in verbinding met de kern van het leven, waar het werkelijk om gaat. Het is symbolisch gezien het einde van de spirituele oorlog en het begin van de Nieuwe Aarde.     

Wat houdt Pasen in? 

Voor veel mensen heeft Pasen te maken met lekker eten en samen zijn. Met Pasen zijn we vrijgesteld van werk. Het brengt veel mensen vrolijkheid, vooral ook omdat met Pasen kuikens, eieren en de kleur geel centraal staan. Er is minder aandacht voor de inhoud van het feest, omdat het gezien wordt als godsdienstige aangelegenheid.
Het is van oorsprong een heilig feest en de kern van het feest is dat gevierd wordt dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. We vieren dat moment en dat moment noemen we Eerste Paasdag. Echter, Pasen is veel meer dan dat. Het kent ook nog een mystieke kant. Het verhaal wat voor ieder mens een plek kan innemen in zijn/haar leven. 

Welke gebeurtenissen hebben invloed op het feest van Pasen? 

Feitelijk wordt Pasen altijd gevierd op de eerste zondag en maandag na de eerste volle maan, na 21 maart. In 2023 is dit zondag 9 en maandag 10 april. De week voorafgaande aan Pasen is een bijzonder interessante week, mits je deze vanuit spiritueel oogpunt bekijkt. Het letterlijke verhaal, zoals dit in de bijbel bijvoorbeeld beschreven wordt, moet symbolisch gelezen worden. Dan lees je verschillende aanknopingspunten die je thuis brengen bij jezelf. Die je een spiegel voor houden waarmee je tot de essentie van het leven komt.
De week voor Pasen ziet er als volgt uit: 
Op de zondag voor Pasen wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. 
Op maandag en dinsdag vinden er verschillende gebeurtenissen plaats waaruit blijkt dat Jezus uit naam van God handelde. 
Op de woensdag voor Pasen besluit Judas om Jezus in de val te lokken in ruil voor geld. Dit noemen ze heilige woensdag.
Op de donderdag voor Pasen wordt Jezus in gevangenschap genomen en ter dood veroordeeld. Dit wordt de witte donderdag genoemd.  
Op de vrijdag voor Pasen wordt Jezus gekruisigd. De kruisiging zelf is een belangrijk momenten. Te meer, omdat Jezus stervende was en hij in dat proces alsnog vergeving vroeg voor alle daders en moordenaars. Hij bleef tot aan zijn dood God trouw. Een ander belangrijk detail is dat op deze dag tussen 11 en 15 uur in de middag er volgens de overlevering een zonsverduistering zou optreden op de hele Aarde. Dat is het moment waarop Jezus sterft. Na zijn sterven schudt de aarde. Nog voor zonsondergang wordt hij begraven.
De zaterdag voor Pasen noemen ze Stille zaterdag. Dit is de dag dat Jezus in zijn graf ligt en dat hij door de bevolking wordt herdacht. 
Zondag is het eerste Paasdag. In de vroege ochtend gaan er vrouwen naar zijn graf en constateren dat hij daar niet ligt. Kort daarna verschijnt Jezus aan Maria Magdalena. Later die dag zendt hij aan de discipelen de heilige geest, zodat zij zijn werk voort kunnen zetten op aarde. De heilige geest staat symbool voor het Goddelijke in de mens. God is op dat moment een innerlijke aanwezigheid, een vanzelfsprekendheid en wordt niet meer buiten jezelf gezocht.  
Op maandag vieren we tweede Paasdag. Inhoudelijk kent deze dag geen meerwaarde. Op deze dag zijn alle Nederlanders vrijgesteld van werk.  

De spirituele betekenis van Pasen

Pasen kent een spirituele kant die met name de innerlijke weg van de mens belicht. Met de innerlijke weg wordt de weg van de ziel bedoeld. Gelet op de huidige tijd waarin we leven neemt Pasen dit jaar een belangrijke plek in. Pasen is de voorbode voor het ontstaan van de Nieuwe Aarde, het benadrukt het belang van liefde in ons leven. Liefde als kracht, als samenwerkingsvorm, als kruispunt in ons leven om te kiezen voor harmonie en voor vrijheid. De betekenis van Passen kan pas bij je binnen komen en als een zaadje tot bloei komen wanneer je innerlijk werk hebt verzet. Wanneer je contact hebt gemaakt met de eenzame stukken in jezelf, wanneer je het lijden in je leven ziet als een spiritueel pad, als een verrijking in plaats van een schaduwzijde. 

De energie op aarde stijgt iedere dag meer en meer. Dit is al een aantal jaren zo, maar gelet op de afgelopen maanden ervaren we nu een piek. Zonnestormen en ook de trilling van moeder Aarde zorgen hier voor. De stijging van energie heeft invloed op de mens. We bestaan voor het grootste gedeelte uit water en wetenschappelijk gezien begrijp je dat hoe hoger de energie is, hoe meer onze cellen vuil uitscheiden. Met andere woorden: onze cellen worden lichter en lichter. Een andere benadering is dat alles energie is en dat alles met elkaar in verbinding staat. De hogere energie zorgt ervoor dat onze ziel meer en meer van zich laat horen. Onze ziel is wie we werkelijk zijn. Het lichaam, onze gedachtes en emoties zijn tijdelijk. Onze ziel bestaat uit energie, licht en liefde en samen noemen we dit bewustzijn. Hoe meer we ons "bewust" "zijn", hoe meer we in verbinding staan met onze ziel. En nu komen we bij de kern. Onze ziel keert na overlijden terug naar de Bron, naar God. Om weer opgenomen te worden in het grote veld van bewustzijn. Met dit veld stonden we altijd al in verbinding, maar daar is ruis op gekomen. Ruis, omdat we vanaf de geboorte geprogrammeerd zijn. Het denken nam het over van het voelen. Hierdoor gingen we overleven in plaats van leven. Overleven staat haaks op liefde, omdat angst er aan ten grondslag ligt. De ziel kent geen angst.  

Vanwege onze ziel heeft de mens een aangeboren vermogen tot onvoorwaardelijk liefhebben. Onvoorwaardelijke liefde is hetzelfde als zelfliefde. De basis voor onvoorwaardelijk liefhebben gaat over acceptatie van dat wat er is, vertrouwen hebben in jezelf, in anderen en in het leven en leven in het nu en vanuit overgave. Zo lang er nog oordelen in jou aanwezig zijn en verwachtingen, ben je nog niet in onvoorwaardelijke liefde. Je identificeert jezelf dan nog steeds met iets uit het verleden. Op het moment wanneer je deze identificatie los laat en je beseft dat je alles al bent en dat alles precies zo hoort te zijn zoals het is, ben je in onvoorwaardelijke liefde.  

Jezus was met de kruisiging in staat om alles wat in zijn bewustzijn omhoog kwam te aanvaarden. Dus ook de de weerstand tegen verdriet, fysieke pijn, doodsangst, boosheid en wanhoop. Hij was in staat om het mens-zijn los te laten. Door de identificatie met het aardse los te laten en je te verbinden met God stap je direct uit het lijden. Verbind je jezelf met God en breng je God tot leven in je roeping / in dat wat je doet in het leven van alledag, dan word je verlost van het lijden en zal je eeuwig leven. Dat is wat er met Jezus gebeurde. Jezus was de vertegenwoordiger van de mens op aarde en liet zien waar het werkelijk om gaat in dit leven. 
Met de hoge energie van dit moment worden de mensen aangespoord om hetzelfde te doen. Om de identificatie met "ik" los te laten en je volledig over te geven aan God. Hiervoor moet je een innerlijk proces doorlopen van onthechting. Je ervaart een dark night of the soul wat kan aanvoelen als sterven. Dit zijn de momenten die vergelijkbaar zijn met waar Jezus doorheen ging. De dieptepunten die je dan tegenkomt zorgen voor een transformatie, voor een verandering in perspectief. Het leven krijgt dan een andere betekenis. 

In het proces van onthechten laat je al het comfort in je leven los. Alle vanzelfsprekendheden, alle veiligheid. Dit kun je niet in een keer doen. Dit kost tijd en doorzettingsvermogen. Je leert in dit proces dat werkelijk alles door je hoofd bepaald werd. Door het hoofd, het denken, buiten spel te zetten ga je het leven aantrekken wat voor jou bedoeld is. Wat altijd al voor jou bedoeld was. Je zal dan gaan ervaren dat God meer is dan alleen een begrip. Niets is dan meer toeval in je leven. Geluk en overvloed komen dan als vanzelf op je pad.   

De spirituele betekenis van Pasen gaat over de diepgang in je leven en daarmee alles wat het aardse overstijgt. Het benadrukt dat wat met liefde, eenheid en vrijheid te maken heeft. Het gaat over een dieper weten wat ieder van ons in zich draagt. Het is een spiritueel proces wat universeel is, het is voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Het gaat over de weg naar de ziel, wat ook wel het Christusbewustzijn wordt genoemd. Meer hierover lees je HIER en HIER

Pasen en de taal van de wedergeboorte 

Dat met Pasen het ei centraal staat heeft alles te maken met de symbolische betekenis er van. Het ei staat symbool voor de wedergeboorte. Het ei zal openbreken wanneer de tijd rijp is, wanneer alle innerlijke processen zijn voltooid. Dit kan in ieder mens plaatsvinden. Het is het proces van transformatie, net zoals de rups zichzelf tot een vlinder ontpopt. 

De wedergeboorte in dit verhaal is verbonden met het innerlijke leven, de ziel.

Pasen gaat over de wijsheid en het mysterie dat we als multidimensionaal wezen incarneren op aarde om daar in een fysiek lichaam de vergankelijkheid van het leven te kunnen gaan ervaren en tegelijkertijd ons bewust blijven dat we als ziel vrij zijn van tijd en ruimte. Dat we niet vergankelijk zijn en dat we tot veel meer in staat zijn dan dat we tot dan toe ons gerealiseerd hebben.  

Een wedergeboorte ervaar je na een dark night of the soul. Je ego sterft en maakt plaats voor iets nieuws. Je breekt als het ware en daardoor breek je open. Je kwetsbaarheid wordt hierdoor groter waardoor je innerlijke kracht toeneemt. Het is de spirituele paradox waar je doorheen gaat. We hebben geleerd dat kwetsbaar zijn eng is en gevaarlijk, terwijl juist op die plek innerlijke kracht ligt. Het springen in het diepe, namelijk door de moed te hebben om door te gaan. Ook al verlies je voor je gevoel alles in je leven, daar ligt de wedergeboorte op je te wachten. 

Het kan zijn dat je in de dagen voorafgaande aan de wedergeboorte veel afbeeldingen ziet van babies of geboortes en ook eieren. De Bron probeert je op die manier voor te bereiden op een nieuwe fase in je leven. Veel mensen ervaren een aantal wedergeboortes in een korte periode. Het ego sterft meestal in stukjes, zodat je lijf het aan kan. Het is een beschermingsmechanisme van je systeem die in verbinding staat met de Bron.  

Pasen nodigt uit tot zelfrealisatie

In dit leven ligt er voor ieder mens de uitnodiging om te komen tot zelfrealisatie. Dat wil zeggen, ervaren dat we in twee verschillende werelden leven en dat beide werelden samengevoegd kunnen worden tot één. Deze twee werelden zijn uit te leggen als enerzijds de materialistische rationele wereld waarin we geboren worden als fysiek wezen. Een wereld waarin ons verteld wordt wat "normaal" is en hoe je geaccepteerd en opgenomen kunt worden in de maatschappij. Waarin we ervaren dat het leven een aantal fasen kent en dat de laatste fase bestaat uit de dood. Dat het leven dus eindigend is en dat het ergens ook beangstigend is om met dit idee te moeten leven. Dat het leven vooral bestaat uit werken en overleven en dat de aardse genuchten het leven aangenaam kunnen maken. Tegelijk ervaren we de vergankelijkheid van ons fysieke lichaam doordat gaandeweg de jaren er steeds meer fysieke, mentale en emotionele klachten ontstaan. 

Anderzijds is er de innerlijke wereld die verbonden is met een hoge geestelijke kracht. Het is de wereld waarin we in staat zijn om een zielenlichaam op te bouwen. Het is de wereld waarin onze onsterfelijkheid tot leven komt. De spirituele vermogens die we als mens bezitten komen dan tot leven. 

De weg om te komen tot zelfrealisatie vraagt om het leven aan te gaan. Dus met beide benen op de aarde staan en in beweging komen. Alle krachten die zich aan jou presenteren vragen van jou om bewust te zijn en altijd en overal te kiezen voor liefde, vertrouwen en dankbaarheid. Weet dat je gesteund wordt en dat de aardse uitdagingen op je pad van jou vragen om trouw te blijven aan dat vertrouwen. 

Pasen en de Nieuwe Aarde

We groeien naar een Nieuwe Aarde waar ieder mens uniek en vrij is om te gaan en staan waar hij/zij wilt. De basis voor de Nieuwe Aarde is zelfrealisatie. Ben je hier nog niet, dan houd je iets in stand wat je een veilig gevoel geeft, maar wat je niet gelukkig maakt. Je leidt daarmee een leven die niet van jou is. Je wilt niet verzuipen en om dat te bereiken doe je maar alsof en pas je je aan. Je verzuipt en vergiftigd hierdoor je eigen lichaam en energetische systeem. Niet wetende dat je in verbinding staat met alles en iedereen. Jij bent energie en alles om je heen is energie. We komen allemaal uit dezelfde Bron. Ontken je jezelf, dan beinvloed je de energie van alle mensen om je heen. Ben je verbonden met jezelf, trouw aan jezelf, dan ben je verbonden met de Bron en met alles om je heen. Dan straal je dit uit en ben je een inspiratie voor iedereen.

In de Nieuwe Aarde krijgt het aardse leven een andere betekenis dan wat we altijd gewend zijn geweest. In de Nieuwe Aarde hebben we allemaal de taak om de hemel op aarde te creeeren. Dat is de reden waarom je geincarneerd bent. Om dit te kunnen moet je je "ik" hebben losgelaten. Je "ik" is je ego. Zoals Jezus op de dag van zijn kruisiging liet zien dat hij zijn kruis op zijn rug droeg. Het kruis staat hier symbool voor het ego. We mogen allemaal leren dat het ego niet primair in ons leven aanwezig kan zijn. Als we dat doen, dan wordt onze energie vervuild. Dan ontwikkelen we karma. Karma is een ander woorden voor zonden. Een zonde is vergelijkbaar met de energie van macht, lust, hebzucht en wraak. 

Veel zielen hebben de weg naar het spirituele rijk gevonden. Door in stilte te zitten of door te luisteren naar een geleide meditatie. Wanneer je in het spirituele of geestelijke rijk komt, in de vijfde dimensie, dan voel je de liefde. Dan voel je de eenheid en de verbinding met alles. Veel zielen willen daar graag blijven, maar het is juist de bedoeling dat dit gevoel wordt neergezet op aarde. In de Nieuwe Aarde heb je het besef gekregen dat dat de reden is waarom je bent geincarneerd. De reden is dat je eerst de weg naar huis terug mocht bewandelen om vervolgens de hemel op aarde te gaan creeeren. Welke vorm je daarvoor kiest is voor iedereen uniek. De een voelt de passie om dit via muziek te doen, de ander via het aanbieden van zorg. Welke vorm je ook kiest, je werk komt hierdoor altijd op één te staan. 

Jezus heeft laten zien dat hij God tot aan zijn dood zal gehoorzamen. God laat je nooit in de steek. Wanneer je ego sterft, zoals dit bij Jezus gebeurde, zal je merken dat je het eeuwige leven er voor terug krijgt. Een leven zonder lijden. Dat is de reden waarom Jezus uit de dood op stond. Het sterven van het ego, is het einde van het lijden. Daarna ga je leven.   

Liefde, vrijheid en eenheid

Het verlangen tot een wedergeboorte kan in ieder mens ontstaan. Het is de innerlijke weg die je daarvoor gaat bewandelen. Het is geen eenvoudige weg, omdat het hoofdzakelijk gevoelens van eenzaamheid zal oproepen, gevoelens van verwarring en van uitputting. De weg naar het innerlijk moet je zelf ondernemen en gaan. Uiteindelijk bevrijd je jezelf van alles wat zich in je leven beperkt heeft. Alle overtuigingen en systemen worden losgeweekt en losgelaten. Het voelt alof je in het donker valt, maar in wezen val je in het licht. Je bevrijd jezelf van alles en hierdoor ga je ervaren dat je onsterfelijk bent. De spirituele vermogens die in dit proces ontstaan en groeien bevestigen jou in deze onsterfelijkheid. Wat overblijft, wanneer je het contact met de ziel hebt hersteld en omarmd is liefde, vrijheid en eenheid. In het aardse materiele bestaan heeft liefde een wederkerige betekenis. In het bestaan van de ziel is dit onvoorwaardelijk. Je zal gaan ervaren dat de liefde die je voelt voor jezelf en al het levende om je heen veel groter is dan je ooit had kunnen bedenken. Het is een ongekend groots gevoel, iets wat je tranen zal geven van geluk. De vrijdheid die je gaat ervaren is die van onsterfelijkheid. Je weet nu dat we niet zullen sterven, omdat je hebt ervaren wie je in wezen bent. Dit wezen blijft bestaan, ook nadat je lichaam wordt teruggegeven aan de aarde. Eenheid ga je ervaren met al het levende om je heen. Je gaat je beseffen dat je met alles verbonden bent. Dat alles een weerspiegeling is van jou. Dat de werkelijkheid waarin jij leeft een projectie is van je ZELF. 

Eerst jij, daarna pas wij

De weg van de wedergeboorte houdt in dat je eerst jezelf volledig gaat kennen. Niet jouw persoonlijkheid, maar je ziel. Pas als je dat pad bewandeld hebt, ben je in staat om te dienen. Om de mensheid te helpen. Wanneer je eerder dan dit proces tot zelfvoltooiing komt tot het dienen van de mensheid dan doe je dit vanuit een tekort in jezelf. Er is dan een externe factor die je nodig hebt als wisselwerking om je dienstbaar op te stellen. Ofwel in de vorm van liefde ontvangen, of bevestiging of als vorm van afleiding zodat je jezelf niet hoeft tegen te komen. 

Door het ego te laten sterven kom je uit bij je ziel. Deze innerlijke weg is nodig om het contact met je ziel te herstellen en de taal van je ziel te gaan herkennen. Je ziel leidt je daarna verder op je pad waardoor je in staat bent om je realiteit te gaan interpreteren vanuit energie. Alles wat stroomt is goed voor je pad, alles wat belemmerend werkt vermijd je. Na je ziel kom je uit bij de eenheid, bij het "wij". Dat houdt in dat je voelt op welke manier jij de liefde in dit leven mag gaan neerzetten. Welke vorm hierbij past. We zijn allemaal naar aarde gekomen met dezelfde taak. Namelijk om de liefde, eenheid en vrijheid die we hebben ervaren in de Bron neer te gaan zetten op aarde. Dat is je belangrijkste taak. 

De weg tot zelfkennis of zelfvoltooiing brengt jou dus altijd als vanzelf bij je roeping. De manier hoe jij de mensheid kunt helpen in dit leven. Dit betekent dat je roeping in dit leven veel duidelijker wordt nadat je komt tot zelfrealisatie. Het kan zijn dat je voor de zelfrealisatie al bezig was om dit te verkennen en dat je hier al mooie stappen in hebt gezet.  Wanneer de verbinding met je ziel volledig is, is het een diep weten om er ook echt iets mee te gaan doen.   

Vertrouwen, dankbaarheid, compassie en liefde

De mens heeft spirituele vermogens die we in het proces van zelfrealisatie opnieuw gaan ontdekken en omarmen. Wanneer we daartoe komen zijn we uiteindelijk in staat om ons leven op aarde tot een paradijs te maken. Dit doe je door elke dag opnieuw te leven vanuit vertrouwen, dankbaarheid, compassie en liefde. Dit zijn woorden die pas in je hart binnen komen wanneer je het proces hebt volbracht. Het zijn betekenisvolle woorden die in je hart en ziel resoneren op een diepte die alleen jij kunt begrijpen. Een diep vertrouwen dat alles goed komt, maakt dat je elke dag met een glimlach door brengt.  Een diep gevoel van dankbaarheid maakt dat je elk moment van de dag geniet. Compassie met alles wat leeft houdt in dat je altijd vergeeft en een ander vrij laat in hoe hij/zij het leven wil ervaren. Leven vanuit liefde met alles wat leeft houdt in dat je iedereen, zelfs je grootste vijand, met ogen van liefde kunt bekijken. Je beseft je dat iedereen in wezen uit liefde bestaat. De enige reden dat iemand gemeen kan zijn is, omdat hij/zij van zijn eigen kern verwijdert is. Je gunt het de ander dat hij/zij de weg weer terug vindt. Je weet ook dat dit zomaar weer terug kan zijn. Dat iemand kan veranderen als dag en nacht. Zo sterk is de liefde. 

Ik wil graag hulp om zo mijn innerlijke weg in te slaan, kan dat? 

Natuurlijk, je bent van harte welkom. Een spirituele healing helpt je om je bewustzijn te vergroten en de innerlijke kracht te vinden om dit pad te bewandelen. Voor het boeken van een sessie, klik HIER. Wil je een mail of whats app bericht sturen met vragen, dan vind je HIER de contactgegevens.