Het beeld wat mensen van God hebben verschilt van persoon tot persoon. Dit beeld is veelal subjectief. Het is gevormd op basis van programmeringen en ervaringen uit het verleden. In heel veel gevallen is er een vertekend beeld, omdat het niet dé waarheid is. Dit geldt voor meerdere thema's in ons leven. De programmeringen en ervaringen hebben er voor gezorgd, dat we niet weten wat dé waarheid is. Het ego zorgt ervoor dat we achter onze subjectieve waarheid gaan staan en dat we deze met ons leven verdedigen.  

Pas wanneer het je lukt om terug te keren naar het nulpunt, naar een staat van zijn, kun je een nieuw begin maken. 

Mensen hebben een verwachting van God 

In veel gevallen hebben mensen een verwachting van God. Want als Hij de almachtige is, als Hij ons als zijn kinderen ziet, dan zorgt Hij er toch voor dat ik het goed heb? 

Verwachtingen hebben te maken met het ego. Het ego hanteert een kader en dat is de norm. Wanneer iets of iemand buiten dit kader beweegt dan komen er oordelen. Verwachtingen hebben een plek in de wereld van duaiteit. In deze wereld kun je mensen afwijzen op basis van jouw eigen norm. 

Jouw eigen norm is subjectief en voor veel mensen is deze norm gebouwd op zand. Wanneer er een storm komt, waait die norm om. Hierdoor zie je dat veel mensen onvoorspelbaar gedrag laten zien. In het ergste geval worden ze onberekenbaar, omdat het ego dan een narcistische vorm heeft aangenomen. Mensen die vastgeklampt zitten aan het ego bewegen van links naar rechts. Is de ochtend slecht begonnen, dan houden ze stug vast aan de norm die in hun hoofd zit. Hebben ze alcohol op en krijgen ze genoeg aandacht, dan zie je dat die norm ineens kan verschuiven. Dé norm van een individu is dus afhankelijk van verschillende factoren. Het is afhankelijk van de stemming, afhankelijk van de hormonen en ook de stand van de zon en de maan. Het is voor iedereen anders en hierdoor weet je niet wat je aan een ander hebt.

Zo is God niet. God is standvastig en rechtvaardig. God komt zijn beloftes na. 

Het ego wijst God af

Het ego drijft mensen in de hoek van arrogantie en wantrouwen. Het ego heeft overwonnen wanneer het jou zover heeft dat jij God afwijst.

Je wijst God resoluut en bikkelhard af door:
zijn naam belachelijk te maken
ongezonde en onvolwassen dingen te doen (lees: porno toe te laten, mensen te bedriegen, mensen voor te liegen, ontrouw te zijn, jaloers te zijn op anderen, mensen te haten)
door andere goden te gaan aanbidden en in je huis spullen te plaatsen die geluk, bescherming of voorspoed betekenen      
door je bezig te houden met tovenarij en waarzeggerij

Wanneer je God afwijst, dan kan Hij niet meer in je leven werken. Je zal zelf de relatie moeten herstellen. En in het herstellen van die relatie zul je offers moeten brengen. Die offers gaan over het loslaten van alle ongezonde en onvolwassen dingen, personen, patronen in je leven. Ook is het belangrijk dat je dan aan Hem durft toe te geven wat je hebt gedaan, gedacht en gezegd waarmee je Hem af wees. De relatie kan dan weer hersteld worden. 

God weet wat onvoorwaardelijke liefde is 

We zijn geboren in een andere wereld, dan de wereld die God voor ogen heeft. We zijn vervuild en beschadigd geraakt als gevolg van alle programmeringen. Ieder van ons is beschadigd en dat houdt in dat ieder van ons meerdere blinde vlekken heeft. We denken vaak te weten wat échte liefde is, maar ook dat is een blinde vlek. God is de enige die weet wat onvoorwaardelijke liefde is. Hij heeft geen enkele blinde vlek. Hij is perfect in alles. 

God vind je in de geest. Hij is bovennatuurlijk en bepaalt voor ons wat goed is. Hij overziet álles. Hij overziet de hele wereld en Zijn analytische vermogen is onmetelijk groot. Hierdoor weet Hij als geen ander hoe de puzzel gelegd moet worden. Hij weet hoe wij mensen vast zitten aan die duale wereld. Hij weet wat hechtingen met ons kunnen doen. Dat wat jij bij je draagt en in je draagt is niet zomaar weg te halen. Dat wat jij denkt dat normaal is, is subjectief. Wij mensen weten in het systeem waarin we zijn opgegroeid nog zo weinig van de wereld van God. 

Daarom is ontzag en nederigheid zo belangrijk wanneer je wilt groeien naar onvoorwaardelijke liefde. Er is er maar één die alles weet en alles overziet en wanneer het jou lukt om je daar aan over te geven, dan kan Hij je kneden en vormen naar Zijn wereld. 

Onvoorwaardelijk houden van is een illusie

In de wereld van voorwaarden, de duale wereld, zijn mensen in staat om te roepen "ik hou onvoorwaardelijk van jou". Maar let op:

onvoorwaardelijk houden van is heel wat anders dan onvoorwaardelijke liefde.

Onvoorwaardelijke liefde is namelijk een staat van zijn. Het is een leefvorm, een instelling, een houding. Onvoorwaardelijk houden van is een typische opmerking van de aardse mens. De aardse mens die gehecht is aan de liefde. 

We kunnen namelijk met alle gemak roepen dat we onvoorwaardelijk van een ander houden, maar toch lelijk over die ander praten. We kunnen met alle gemak roepen dat we onvoorwaardelijk van iemand houden, terwijl we die ander op bepaalde momenten ook kunnen haten. Terwijl we ook in staat zijn om ontrouw te zijn. Terwijl we ook in staat zijn om die ander uit te lachen. 

Onvoorwaardelijk houden van is een gevoel van binnen waarmee je als een magneet naar die ander getrokken wordt. We denken dat dit onvoorwaardelijke liefde is, terwijl het juist een vorm van afhankelijkheid en hechting is.