De ziel is het centrum van ons mens-zijn. Het is geincarneerd in een menselijk lichaam en is onzichtbaar. De ziel is bij geboorte neutraal, kent geen referentiekader, is in overgave en tevreden. Een baby wordt geboren als een onbeschreven blad, het is als een nulpunt. Vanaf de geboorte wordt het referentiekader van een baby opgebouwd. Door woorden en voorbeeldgedrag kan een baby zien en horen wat "men" "normaal" vindt in het leven. Het is de ziel die dit allemaal opneemt en registreert. Daarnaast is het de ziel die een wezenlijke verbinding met een ander persoon kan ervaren. De ziel bestaat uit drie aspecten:

de wil
gedachten
emoties

In de kern van de ziel, dus het meest innerlijke deel van ons wezen, vind je de Geest. De Geest is het deel dat zich met God verbindt. God is onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde gaat over gelijkheid, onbaatzuchtigheid, naastenliefde, harmonie en positiviteit.  

We worden geboren in een wereld waarin ons wordt geleerd om met onze ziel te focussen op het lichaam. Het is de ziel die er voor kiest om zich te laten leiden door het lichaam. Het lichaam is aan aarde gebonden, omdat het stoffelijk is, sterfelijk. Het heeft aardse dingen nodig om van te kunnen leven en het heeft aardse dingen nodig om de permanente onrust en leegte in het lichaam te kunnen bedekken. Het lichaam werkt hierdoor hard en staat bij velen in de overlevingsstand. De ziel weet dat het lichaam sterfelijk is en ook dat het kwetsbaar is. De gedachten zijn daardoor ook gebonden aan het lichaam. Gedachten die gaan over angst staan centraal. De ziel ervaart emoties die hiermee te maken hebben. 

We worden geboren in een wereld waarin de Geest als het ware dood is. De ziel weet niet beter. Het zijn de verslavingen van het lichaam die de ziel sturen en waardoor hij is vastgezet. Verslavingen leiden tot verdeeldheid, omdat een te kort van de verslaving altijd angst oproept. En angst vraagt om actie, omdat het lichaam opdracht geeft om deze angst te sussen met nog meer voeding. 

Soms kunnen mensen in een meditatie, in de stilte, terugkomen bij neutraliteit. Er is dan even helemaal niets meer, niets heeft dan meer de leiding. Ze worden dan één met de omgeving en ervaren als het ware het 0-punt waarmee we geboren zijn. Er is dan een diepe vorm van vrede en rust voelbaar. Op dit punt ben je dan nog niet verbonden met de Geest. Dat gebeurt pas wanneer je de leiding hebt gegeven aan de Geest. Tot die tijd zal je ervaren dat er nog heel veel andere geesten zijn die je aandacht willen. De geest van macht, de geest van kracht, de geest van vermoeidheid. Het zijn deze geesten die proberen je weg te halen bij de Geest van God.  

Pas wanneer je ziel, wanneer jij, er voor kiest om de leiding te geven aan de Geest van God, dan ga je door een transformatie heen. Je lichaam zal gaan tegenstribbelen, die wil de leiding niet uit handen geven. Alle verslavingen zullen proberen om je ziel terug te halen. De keuze voor de Geest van God is er één die je moet maken met heel je wezen. Vanaf dan zal je de wil, de gedachten en de emoties moeten richten op God anders ga je de strijd niet winnen. 

Leven in de Geest van God is iets anders dan leven naar je ziel. Je kunt dit testen. Ik neem even als voorbeeld alcohol. Alcohol is aards en door het verslavende karakter zorgt alcohol ervoor dat je lichaam weer even de leiding krijgt. Je leeft dan niet in de Geest van God. Dat lukt je gewoonweg niet. Hoezo? Stel dat je op een avond 3 glazen alcohol drinkt, dan kan ik je voorspellen dat je misschien wel terug kunt keren naar het 0-punt maar het is zeker dat je dan niet in de Geest met God kunt zijn. Dat lukt gewoonweg niet. In de Geest met God zijn gaat over samensmelten met zijn Geest en daar kom je door aanbidding en door gebed. Want wanneer je er voor kiest om te leven vanuit dankbaarheid en nederigheid dan ontkom je er niet aan om in God de meest mooiste Geest te zien die er is. Je gedachten zijn dan één met Hem. En dat bereik je nooit met alcohol. 

Wanneer we de ziel vergelijken met een horizontale as als zijnde het richtpunt van de mens waarmee hij/zij in de wereld staat en we vergelijken de Geest met een verticale opstijgende as die je bij God brengt. Dan kunnen we het lichaam zien als de verticale dalende as die je bij het aardse brengt. In deze vergelijking zie je dat de ziel en de geest en het lichaam elkaar ontmoeten op het kruispunt van de horizontale- en de verticale as. Het is de keuze van de ziel om de weg omhoog te maken of om de weg omlaag te maken. Het is de weg naar vrijheid en liefde of de weg naar verslaving en onderdrukking.