De wereld van God is de wereld van licht, de wereld van liefde. Het is de wereld waar de hoogste energie aanwezig is. Waar je puurheid en zuiverheid vindt. In deze wereld is onvoorwaardelijke liefde. De wereld van de duivel is de wereld van donker, de wereld van kwaad, de wereld van leugens en bedrog. In deze wereld raak je uitgeput, de energie is laag. 

Niemand wil graag in de donkere wereld zitten, niemand wil horen bij de wereld van het kwaad. En toch zit het grootste gedeelte van de mensheid vast in deze wereld, zonder dat ze het door hebben. Zelfs bewuste mensen zitten er in vast, omdat ze blijven vasthouden aan bepaalde overtuigingen die afkomstig zijn uit deze wereld. De wereld van de Duivel gaat over misleiding en manipulatie. Je trapt er als vanzelf in, zonder dat je het door hebt. Dat komt, omdat onze oorspronkelijke natuur verbonden is met deze wereld. We weten niet beter, de aardse wereld is de "normale" wereld waarin de vanzelfsprekendheden een bevestiging zijn dat je goed doet en dat het klopt. 

En toch gebeurt het regelmatig dat mensen een wake up call ervaren en pas daarna inzien dat het roer om moet. Dat dit leven geen rust en vrede brengt en dat ze daar wel naar toe willen werken. Een wake up call kan ook heel pijnlijk zijn en in die pijn vraag je om bevrijding of verlossing. Je houdt dan je handen omhoog en zakt door je knieën. Je beseft je op dat moment dat je het niet alleen kunt. In het lijden bevinden we ons vaak op een kruispunt waarin je kunt kiezen voor groei of voor vernietiging. In het lijden kun je besluiten om alles te onderdrukken en het te negeren of om het aan te kijken en er een les uit te leren. 

De onzichtbare wereld is machtiger dan velen denken. De onzichtbare wereld bepaalt namelijk hoe je leven er uit ziet en hoe jij je voelt. Niemand ontkomt aan de onzichtbare wereld. Iemand die denkt dat hij eigen baas is en dat zelfliefde de oplossing is voor alles in het leven, zit vast in de donkere wereld. Dat komt, omdat zelfliefde gaat over jouw wil, over jouw ego. Het voedt trots, het voedt een rebelse manier van leven. En dat is lagere energie. Dat wat er in jou gebeurt gaat over de spirituele oorlog waar we vandaag de dag allemaal mee te maken hebben. Het is de strijdt in jou en in ieder mens. En mensen die geen strijd voelen of waarnemen die zitten vast in de illusie van het leven, in de zogeheten derde dimensie, de dimensie van het ego / de Matrix / het systeem.  

Voor de mensen die graag willen begrijpen wat de overeenkomsten zijn en wat de verschillen zijn tussen de lichte en de donkere wereld kan dit artikel inspirerend werken. Het is voor die mensen die al onderweg zijn of die er aan toe zijn om hun leven anders in te gaan richten. Het is voor die mensen die streven naar onvoorwaardelijke liefde.   

Overeenkomsten tussen God en de duivel

In beide werelden vind je één heerser, één leider. In de donkere wereld is dit Satan / de duivel en in de lichte wereld is dit God.
Beide werelden worden vertegenwoordigd door onzichtbare wezens met specifieke taken. 
Beide werelden beschikken over bovennatuurlijke gaven waarmee de onzichtbare wezens jou in detail informatie kunnen geven over je verleden, over je heden en je toekomst. Ook zijn ze beide in staat om nauwkeurige informatie te geven over overleden dierbaren en ze zijn beide in staat om jou te vertellen hoe je karakter in elkaar steekt.     
Voor welke wereld jij ook kiest: in beide werelden ben jij slaaf. Je bent altijd een slaaf, wat je ook doet en waar je ook voor kiest. Een ander woord voor slaaf is dienaar.  
In beide werelden is lijden een vast gegeven. Het is de bedoeling dat we als mens lijden in dit leven.

Verschillen tussen God en de duivel

God is overal aanwezig, tegelijkertijd (niet aan tijd en ruimte gebonden)
God is alwetend
God is almachtig (heeft een onbegrensde macht en kracht)

De duivel kan maar op één plek tegelijk zijn
De duivel weet veel, maar is niet alwetend
De duivel is machtig, maar niet almachtig

God wil dat je naar Hem toe komt, vanuit vrije wil
De duivel trekt net zo lang aan je tot je er aan toe geeft

God laat je gaan, wanneer je niet meer bij Hem wilt zijn
De duivel gaat je bestoken en aanvallen, wanneer je niet meer bij Hem wilt zijn

In de wereld van God breng je bewust offers om bij Hem te kunnen zijn
In de wereld van de duivel breng je onbewust offers wanneer je kiest voor verleidingen en misleidingen die uit zijn wereld komen 

De geestelijke wereld is de wereld van God. In die wereld word je aangemoedigd om goede dingen te doen en te leven vanuit liefde, vrede en innerlijke rust
De aardse wereld is de wereld van de duivel. In die wereld word je aangemoedigd om slechte dingen te doen die hebzucht, aanzien of macht in de hand werken

In de wereld van God moet je lijden om te kunnen groeien. Elke vorm van lijden is een test om te zien wat jouw geestelijke kracht is
In de wereld van de duivel moet je lijden om je zwakker te maken en je aan te zetten tot het doen van slechte dingen, waardoor je nog meer gaat lijden

In de wereld van God is er sprake van structuur en van grenzen. Rust, reinheid en regelmaat zijn belangrijke begrippen
In de wereld van de duivel is er sprake van chaos en onrust. Heel veel externe prikkels moeten je brein overstimuleren

In de wereld van God is er maar één die almachtig is en over jou kan oordelen
In de wereld van de duivel word je er toe aangezet om niet in God te geloven. Want als God niet bestaat, dan maakt het niet uit wat je doet. Alle vormen van kwaad hebben dan geen gevolg. Jij bent je eigen God, je eigen baas en dus heb jij alle vrijheid om rebels te kunnen zijn.

Alle goede dingen, alle positieve dingen komen van de wereld van God
Alle slechte dingen, alle negatieve dingen komen van de wereld van de duivel

God kom je tegen in het heden, in de tegenwoordige tijd
De duivel herinnert je aan je verleden

In de wereld van God word je vergeven voor alle slechte dingen die je gedaan hebt
in de wereld van de duivel word je herinnerd aan alle slechte dingen die je gedaan hebt en is er geen vergeving

In de wereld van God gedraag je je nederig, ben je dienstbaar en toegewijd
In de wereld van de duivel ben je trots en arrogant en gedraag je je rebels   

Hoe herken ik de wereld van het kwaad in mijn leven? 

Allereerst is het belangrijk om je te realiseren dat het systeem waar we nu in leven, de maatschappij, wordt aangestuurd door de donkere wereld. Dat zie je bijvoorbeeld aan de verdeeldheid onder de mensen, het rebelse karakter van de mendheid, de chaos in de wereld en het feit dat er oorlogen zijn. Het zijn allemaal kenmerken uit de donkere wereld. De wereld van God gaat over onvoorwaardelijke liefde. Deze wereld lijkt nu nog een utopie, omdat de maatschappij anders in elkaar steekt. En toch is het geen utopie. Het vraagt van jou alleen om een andere manier van leven. Een manier van leven die afwijkt van het "normaal". En dat is lastig, omdat je elke dag opnieuw wordt blootgesteld aan verleidingen en misleidingen. 

Ook is het belangrijk om te weten dat je van nature trekt naar de ongezonde en slechte dingen in het leven. Dat zit in onze natuur, daarmee zijn we geboren. Om hier niet aan toe te geven heb je dus wilskracht nodig. Het helpt je daarom om je leven sober te maken en je wereld kleiner te maken. Dan kost het je iets minder innerlijke strijd, want dat is wat er feitelijke gebeurt in jou. In jou vindt een strijd plaats tussen donker en licht. Het donker wil dat jij weer terug valt in oude patronen en hechtingen. 

Tot slot is het belangrijk om te weten dat chaos en verwarring via verschillende richtingen op je kunnen worden afgevuurd. Via gezondheid, relaties, financien en ook via mensen die je stelen en bedriegen. Het zijn manieren om je uit balans te brengen, zodat je uiteindelijk toch slechte dingen gaat doen. De tijd die je niet investeert in je relatie met God is de tijd waarin de duivel je kan bereiken. Benut je tijd daarom altijd zinvol en doordacht.  

Hoe kan ik alle wegen rondom de duivel sluiten?

door structuur en grenzen aan te brengen in je leven
door alle kanalen die je hoofd voeden te versoberen / te minimaliseren
door jezelf te vergeven, voor alles wat je in het leven hebt aangericht of hebt gedaan
door iedereen in je leven te vergeven
door God een plek te geven in alle aspecten van je leven
door preventief weg te blijven van verleiding en misleiding
door alles weg te gooien en te vermijden wat met hebzucht, aandacht en macht te maken heeft 
door elke keer wanneer je lijdt te beseffen dat het een test is en dat het doel is om te groeien
door elke vorm van mentale kwelling helder te maken, zodat je weet welke overtuiging (en dus leugen) er mee samen hangt
door jezelf nooit meer te veroordelen (angst voor falen is ook een oordeel)
door anderen nooit meer te veroordelen
door elke dag na te gaan waar je spijt van hebt en dit richting God te erkennen, zodat je bewust blijft van het doen van goede dingen
door voor je tempel, je lichaam, te zorgen. Als je wilt dat God in je gaat werken, dan zorg je ervoor dat je huis schoon en zuiver is

Wil je éénheid bereiken met God, dan werk je aan het pad van union. Dit is een spiritueel pad. Meer hierover lees je HIER

Ik wil graag loskomen van negativiteit en donkere energie  

Je bent van harte welkom. Een spirituele healing gaat je helpen. Tijdens de healing wordt er negatieve energie bij je weggehaald, waardoor overtuigingen en negatieve gedachten verminderen of zelfs verdwijnen. Wil je hier meer over lezen of wil je een sessie boeken, klik dan HIER.