Geestelijke groei is er op gericht om je dichter bij God te brengen. Dichter bij de liefde, bij onvoorwaardelijke liefde. Wat zou het toch heerlijk zijn als we allemaal bevrijd zijn van mentale kwellingen. Wat zou het toch heerlijk zijn als we allemaal in vertrouwen leven. Wanneer iedereen met een glimlach en diepe vorm van dankbaarheid rond zou lopen. Daar op die plek, waar geen mentale kwellingen zijn en waar vertrouwen en dankbaarheid centraal staan, daar leef je in de geest. 

Om in de geest te kunnen gaan leven, werk je aan geestelijke groei. Je stelt dan iets anders centraal in je leven dan de oorspronkelijke hunkeringen van het ego. Geestelijke groei houdt in dat je de dagelijkses beïnvloeding om je heen ziet en ervaart en dat je de kracht kunt opbrengen om er niet in mee te gaan. Geestelijke groei houdt ook in dat je jezelf kunt spiegelen aan onvoorwaardelijke liefde. Waarin heb je nog te groeien? Onvoorwaardelijke liefde gaat over geduld, acceptatie, vertrouwen, voelen, liefde, vergeving, oordeelloosheid. Onvoorwaardelijke liefde kent geen jaloezie, boosheid, bezitsdrang, controle, obsessies, dwangmatigheden, veroordeling, wantrouwen, trots, hoogmoed, arrogantie, manipulatie, zelfafwijzing. Dat is nogal wat. Deze kwellende eigenschappen raak je niet zomaar kwijt. Je verstand kan wel roepen: ik wil er vanaf, maar daarmee is het nog niet uit je systeem gezet. Wat doe je er aan om er vanaf te komen? Om te komen tot onvoorwaardelijke liefde?   

Hoe meer je gericht bent op geestelijke groei, hoe meer er een honger in jezelf wordt aangewakkerd. De honger naar meer van dit. 
Mensen die vast zitten in de wereld van het ego, hebben hun buitenwereld onder controle, maar hun binnenwereld niet. Geestelijke groei gaat over het loslaten van de controle in de buitenwereld en controle krijgen over de geest. De geest voedt de binnenwereld. Hoe meer je aandacht gericht is op God, hoe meer de liefde onderweg is naar jou. 

Lijden hoort bij het leven, omdat lijden aan geeft waar je nog te groeien hebt naar onvoorwaardelijke liefde. Het lijden vormt voor veel mensen in deze wereld een aanleiding om te rennen en te vermijden. Waardoor mentale kwellingen toenemen en fysieke problemen ook. Het lijden in de geestelijke wereld is er op gericht om de tegenwerking en weerstand die uit de ego wereld voortkomt te kunnen weerstaan. In liefde, in begrip, in mededogen. 

Het een levert geestelijke armoede op. Het ander levert je geestelijke kracht op. 

Onvoorwaardelijke liefde gaat verder dan weten dat je van iemand onvoorwaardelijke kunt houden. Onvoorwaardelijke liefde gaat over van alles en iedereen kunnen houden. Het is de overstijgende trap van liefde. Het overstijgt het ego, het overstijgt de dualiteit. Onvoorwaardelijke liefde gaat over het bereiken van een constante vorm van nederigheid, waarin je jezelf niet meer belangrijk vindt. Het denken, het praten en het handelen is in evenwicht en gericht op liefde. Het gaat niet meer om jou, maar om God.