leylijnen zijn de energielijnen van de aarde

Een ander woord voor leylijnen zijn drakenlijnen of droomlijnen. Iedere cultuur gebruikt zijn eigen terminologie. Leylijnen bestaan al duizenden jaren en hebben een functie in het dagelijkse leven van de mens. Leylijnen kun je namelijk vergelijken met een meridiaan. De aarde is opgebouwd uit leylijnen en via de lijnen wordt energie getransporteerd, net als bij meridianen het geval is. De leylijnen liggen verspreid over de aarde en vormen daarmee een aardraster. Omdat we leylijnen niet met het blote oog kunnen waarnemen zijn er in de loop der jaren opvallende ontdekkingen gedaan. Zo is duidelijk geworden dat bepaalde stenen structuren de leylijnen aanduiden. Dit zijn bijvoorbeeld hunebedden, menhirs en steencirkels. Deze stenen structuren liggen veelal op de knooppunten van het aardraster. Op deze knooppunten is de energie extra sterk voelbaar.

Waar lopen de leylijnen?

Zoals gezegd lopen de leylijnen verspreid over de aarde. De knooppunten van deze leylijnen zijn iets beter aan te wijzen. Zo liggen de plaatsen Avebury en Stonehenge in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld op zulke krachtige leylijnen. Maar ook piramiden, trappiramiden, heilige tempelcomplexen en steencirkels liggen veelal op knooppunten. Ook de Maya-tempels in Yucatan, de piramiden op het plateau van Gizeh en de witte piramide in Tibet. De grote piramide van Kufu (Cheops) is de meest belangrijke, omdat deze precies gesitueerd is op de noordpool van de aardrastermatrix. De meeste mensen kennen alleen de piramiden uit Egypte en Mexico, maar piramiden liggen verspreid over de gehele wereld. Op veel plaatsen in China, Japan, Ecuador, El Salvador, Mexico (Chichen Itza), Guatemala, Peru (Machu Picchu) en zelfs in Bosnie komen dit soort imposante bouwwerken voor. Sommige archeologen menen dat ook in Europa piramiden aangetroffen kunnen worden. Men heeft al afwijkende piramidevormige heuvels aangetroffen onder een laag zand bij het Engelse Silbury Hill, maar ook in Italië bij Montevecchia (drie mogelijke piramidevormen) en in Duitsland.

Verder werd in 1982 door de Oostenrijkse architect Jörg Purner ontdekt dat alle kerken die voor de veertiende eeuw gebouwd zijn in de lengte-as parallel lopen met een leylijn en dat het altaar van de kerk altijd op de kern van een knooppunt werd geplaatst.

Welke rol spelen leylijnen tijdens The Reconnection?

Het menselijke energiesysteem wordt vooral gevoed via de meridiaanlijnen met daarbij de verschillende acupunctuurpunten op het lichaam. Dit is een verfijnd netwerk in ons lichaam dat in verbinding staat met al onze organen, lichaamsdelen en cellen. Het is het netwerk dat ons gehele lichaam voorziet van energie. Wanneer er een disbalans ontstaat, heeft dit als eerste in het meridiaanstelsel gevolgen en dit werkt uiteindelijk door in ons mentaal, emotioneel en geestelijk welbevinden.
Het meridiaanstelsel was oorspronkelijk enerzijds verbonden met de energielijnen die in en om de aarde aanwezig zijn, de leylijnen. Anderzijds stonden wij ook met dit soort energielijnen om onze aarde heen in contact. Dit elektromagnetische netwerk om onze aarde heen staat in verbinding met een onmetelijk groter netwerk van ons gehele zonnestelsel, andere zonne- en sterrenstelsels en het gehele universum. Door de tijden heen zijn de verbindingen van onze meridianen met dit grotere netwerk verloren gegaan.

The Reconnection herstelt de verbinding tussen de meridianen van ons lichaam en het netwerk dat onze planeet omringt. Als ons energiestelsel opnieuw aangesloten wordt op de Leylijnen van de aarde, maken ze een uitwisseling met het veld van licht en informatie mogelijk. Deze verbinding is een ondersteuning in genezing en evolutie.
Door de axiatonale lijnen op het lichaam aan te brengen, manifesteren de frequenties zich en wordt er een enorme hoeveel licht en informatie uitgewisseld.
Vanuit het hart van het universum kunnen alle stralen vanuit de Bron via de axiatonale lijnen je meridianen binnen stromen. The Reconnection verbindt je fysieke DNA weer met alle 13 oorspronkelijke DNA-RNA strengen.
The Reconnection verbindt ons opnieuw met onszelf, de aarde en het universum, zodat we deze unieke trillingsniveaus en frequenties weer kunnen gebruiken voor onze evolutie.

Wat zijn Axiatonale lijnen?

Axiatonale lijnen zijn de netwerklijnen van het universum die deel uitmaken van een groter dimensionaal systeem waarin kleuren en geluid, licht en informatie samenkomen. Als we daarmee opnieuw verbonden zijn, heeft ons Hogere Zelf weer toegang tot de basisenergie en de informatie die noodzakelijk zijn voor alle vernieuwende functies van ons lichaam, zowel ons fysieke lichaam als ons evoluerende lichaam. Bovendien werkt het door op elk niveau: cellen, DNA, hersenen, emoties enz. Als de verbinding permanent is hersteld, kunnen we door middel van de axiatonale lijnen genetische informatie uitwisselen, waardoor de energetische informatie in ons lichaam georganiseerd kan worden. Dit licht en deze informatie werken door in onze cellen en kunnen onze ontwikkeling versnellen.

Wat houdt de Reconnection in?

Tijdens jouw persoonlijke reconnection worden de patronen rond het lichaam weer in overeenstemming gebracht met de oorspronkelijke blauwdruk van ons systeem en de ons omringende trillingsniveaus.
Hierdoor ervaren veel mensen een diepe verbondenheid, een versterking van de intuïtie, die het zelfvertrouwen vergroot, een gevoel van thuiskomen, een versneld ontwikkelingsproces, het vinden van de levensbestemming en healing op diverse gebieden. De Reconnection bestaat uit 2 sessies die binnen 72 uur na elkaar moeten plaatsvinden. De Reconnection wordt in de praktijk uitgevoerd. Op locatie kan ook. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Ik wil de Reconnection boeken

Dat kan natuurlijk. Je bent van harte welkom. Klik HIER voor meer informatie en voor het boeken van jouw persoonlijke Reconnection.