De Nieuwe Aarde

De Nieuwe Aarde

Wanneer we over De Nieuwe Aarde spreken hebben we het over een andere manier van leven, dan het leven wat we tot op heden gewend waren. De Nieuwe Aarde gaat over leven in onvoorwaardelijke liefde. Het gaat over onvoorwaardelijke liefde zijn. Het is een manier van leven, een houding, waarin mensen leven in harmonie. 

De Nieuwe Aarde kent geen dualiteit als in afwijzing en veroordeling. In deze manier van leven vergeef je iedereen en accepteer je iedereen. Je houdt van een ander net zoveel als dat je van jezelf houdt. 

In verschillende spirituele theorieën wordt beweerd dat we groeien van de derde dimensie naar de vijfde dimensie. Hiermee wordt bedoeld dat we groeien naar een maatschappij waarin het ego geen plek meer heeft. In de vijfde dimensie zijn er geen oordelen meer. Daar leven de mensen in harmonie, omdat iedereen verbonden is met zijn/haar essentie. Je leeft dan vanuit je ziel waardoor je niet anders kunt dan in het NU te leven en te leven vanuit de frequentie van liefde. Je bent dan uit de Matrix gestapt, uit de illusie van het leven, waarin je geleid werd door alle aardse hechtingen.    

In de Nieuwe Aarde leven de mensen in overgave. Dat wil zeggen dat je leeft in het NU en dat je in dat moment "bent". Je laat je dan leiden door je hartsfrequentie waardoor het leven als vanzelf stroomt. Er is op dat niveau geen enkele behoefte meer aanwezig om controle uit te oefenen. In het duale leven van de derde dimensie, hebben we geleerd om ons te focussen op het ego. Dat wil zeggen dat we elke dag bezig zijn met overleven. Dat komt, omdat het ego wil dat we onze ogen naar buiten gericht hebben. Zien wat er om je heen gebeurt en je daarop aanpassen voorkomt problemen. Leven vanuit de ziel zorgt ervoor dat je aandacht naar binnen gericht is. In de wereld van vandaag leven we nog in de derde dimensie. Om jezelf hieruit te bevrijden, om in een hogere energie te kunnen gaan leven is het de bedoeling dat je dit aardse leven als een adelaar gaat ontstijgen. 

Dat wil zeggen dat je het aardse leven niet meer accepteert als jouw leven. Je bent je er bewust van dat het comfort brengt, omdat ook jij hechtingen hebt opgebouwd die het aardse leven met zich mee brengt. Je begrijpt dan ook dat wanneer je uit het aardse leven stapt, dat dit weerstand en emotionele pijn gaat opleveren. Het voelt in feite hetzelfde als afkicken. Je beweegt eerst toe naar een periode van discomfort.
Je kunt dit proces niet te snel doorlopen. Het gaat stap voor stap, omdat er veel gevoel los komt. Wie te snel gaat komt als vanzelf opnieuw vast te zitten in het ego. Groeien van de derde naar de vijfde dimensie gaat over het ontwikkelen van zachtheid, dankbaarheid, geduld en vertrouwen. Dat kun je verstandelijk gezien niet "even" anders doen. Dat mag je belichamen en het belichamen van deze aspecten kost tijd en inzet.
In dit proces kom je op een punt waarin je je realiseert dat het niet gaat om de vraag: "wat wil ik van het leven?", maar dat het gaat om de vraag: "wat wil het leven van mij?".

Een spirituele healing opent je bewustzijn

Om te komen tot onvoorwaardelijke liefde zal je bewustzijn stap voor stap verder geopend worden. Je komt hierdoor steeds meer in verbinding te staan met je essentie. Je essentie is je ziel. Je ziel is 100% bewustzijn. De frequentie van onvoorwaardelijke liefde is de frequentie van je ziel. Het openen van je bewustzijn is dus cruciaal om te komen tot onvoorwaardelijke liefde. 

Een spirituele healing opent je bewustzijn. Dit gebeurt doordat hoge frequenties in je cellen gedrukt worden, zodat lagere energie er uit gedrukt wordt. Het is een reinigingsproces wat daarmee op gang wordt gebracht. Tevens worden blokkades verwijderd en chakra's geopend. In de dagen en weken na de sessie zal je gaan ontdekken dat er nieuwe deuren gaan openen, dat er momenten komen waarin je beseft dat je deze vanuit een ander perspectief benaderd. Op dat punt is je bewustzijn dan geopend. Wil je een sessie boeken, klik dan op de blauwe button voor het versturen van een aanvraag. Of wil je hier graag meer over lezen klik dan HIER.

Contact opnemen

   

De spirituele oorlog

Zo lang er nog geen Nieuwe Aarde is, hebben we te maken met een spirituele oorlog. De spirituele oorlog is meer levend dan ooit en zeker nu, in deze tijd, actueler dan ooit. 
De spirituele oorlog vindt plaats in je hoofd, via gedachten. Wanneer je niet bewust in het leven staat kan het zijn dat deze term vreemd en ongemakkelijk bij je binnen komt. Dat komt, omdat we zijn opgegroeid met gedachten. We weten niet beter. We hebben geleerd om drie stappen vooruit te denken. En we hebben geleerd om op te letten in het leven, omdat je in de duale wereld te maken hebt met goed en kwaad. 

De spirituele oorlog vindt plaats in je hoofd en hierdoor is het een oorlog die je niet samen, maar alléén kunt winnen. Het is een spirituele oorlog, omdat de onzichtbare wereld een belangrijk onderdeel uit maakt van deze oorlog. Het ego zoals we dit kennen is een gecreerde identiteit. Het zijn de gedachten die je karakter bepalen. En typische ego gedachten zijn altijd terug te brengen naar gedachten die negatief, onvolwassen en ongezond zijn. Het zijn niet de gedachten die JIJ zelf denkt, maar als vanzelf in je hoofd ontstaan.      

Wat is spiritualiteit?

In de aardse wereld is alles logisch ingericht, is alles verklaarbaar en beargumenteerbaar. Er is sprake van oorzaak en gevolg en alles moet aantoonbaar of tastbaar zijn. We denken in feiten en in logica. En wat we ook denken, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat er om dat we denken. Het denken is "normaal" in deze aardse wereld. "Kun je niet denken, dan ben je gehandicapt". Om deel uit te kunnen maken van de aardse wereld moet je bij blijven en er ook onderdeel van zijn. Want je kunt gemakkelijk worden buitengesloten en dat wil niemand.
Het aardse leven met alle patronen en overtuigingen is "normaal" en iedereen die hier van afwijkt is raar of zweverig. We hebben geleerd om "deze mensen", die afwijken van het normaal, te vermijden. Want we leren dat mensen die afwijken van het normaal vaak labiel zijn. We leren dat het vaak niet goed gaat met deze mensen. 

Spiritualiteit komt van het Latijnse woord spiritus, wat geest betekent. Spiritualiteit gaat dus over je geestelijke ontwikkeling en heeft te maken met de niet zichtbare wereld. De geestelijke wereld maakt onderdeel uit van de bovennatuurlijke wereld. Deze wereld is ongrijpbaar. Spiritualiteit maakt daarom onderdeel uit van een andere wereld dan de aardse wereld. Hierdoor is het begrip heel breed en ergens ook ondefinieerbaar. Omdat de onzichtbare wereld wordt gebruikt en ook wordt misbruikt. 

Spiritualiteit gaat in de basis over bewustzijn. Bewustzijn bestaat uit energie, licht en liefde en kent daarom een bovennatuurlijk component.

Het aardse en het bovennatuurlijke komen samen in de mens. Het aardse leven vraagt van ons om een lichaam te dragen. Met dat lichaam kunnen we voldoen aan alle aardse verwachtingen als eten, drinken, denken, doen en praten. Het bovennatuurlijke staat in verbinding met onze ziel. Dat is wie we in essentie zijn. Jouw ziel, jij dus, bestaat voor 100% uit bewustzijn. Die verbinding zijn al vanaf jonge leeftijd kwijtgeraakt.  
Het aardse leven is namelijk gericht op overleven in plaats van leven. Het is een andere dimensie, een andere energie, dan waar je ziel je wilt brengen.  

Het komt vaak voor dat mensen op een punt in hun leven komen dat ze op zoek gaan naar antwoorden. Meestal gaat er een wake up call aan vooraf, waardoor ze óf gezondheid óf geld óf dierbaren verliezen. Het is in het lijden van de mens dat ze op zoek gaan naar hun ware identiteit. Dan komen er vragen omhoog die gaan over: Wie ben ik, waar was ik vóór mijn geboorte en wat is het doel van dit leven op aarde?

En dat is spiritualiteit. Het is de weg die gaat over wie we werkelijk zijn en hoe we hier contact mee kunnen krijgen. En die weg is op verschillende manieren te bewandelen en brengt je ook bij verschillende uitkomsten. Het is dus belangrijk dat je weet welke weg je moet bewandelen, zodat het antwoord wat je zoekt je op de langere termijn rust, vrede en geluk brengt. 

De risico's van spirituele activiteiten

Spiritualiteit nodigt je uit om op onderzoek te gaan. Er is een hele wereld achter spiritualiteit. Je vindt spiritualiteit in de alternatieve beroepsgroepen, maar ook bij mensen thuis en op straat. En wanneer je op zoek gaat loop je het risico dat je verdwaalt. Want er is geen handleiding die jou vertelt wat goed en wat slecht is.
De wegen van spiritualiteit zijn daardoor complexer. Je mist aanknopingspunten die jou kunnen helpen in je zoektocht. Meestal maken mensen een keus op basis van hun gevoel. En of dit gevoel de juiste is geweest is afhankelijk van het resultaat. Het is namelijk een aardse gedachte, dat alle inspanningen moeten leiden tot een zichtbaar en voelbaar resultaat. We willen bewijs en bij voorkeur direct, zodat de inspanningen ook aan de inspanningen kunnen worden gekoppeld. 

De spirituele wereld is niet zichtbaar, terwijl de "eigenwijze" mens op zoek is naar bewijs. Dat gaat niet altijd samen, omdat de zuivere spirituele wereld altijd werkt vanuit divine timing. Dat wil zeggen dat niet de mens, maar de spirituele wereld bepaalt wanneer het resultaat gaat plaatsvinden. Spirituele activiteiten kun je dus het beste ondernemen wanneer je alle controle en ongeduld hebt losgelaten.
De mens heeft van nature controledwang. De mens heeft aardse verlangens en is ongeduldig. Hierdoor wordt de spirituele wereld soms benaderd als een kermisatractie. Er is zoveel te halen en eigenlijk is het allemaal leuk en interessant. Totdat je 's nachts wakker wordt en dingen ziet die er niet zijn.

Wanneer je niet weet waar de spirituele wereld toe in staat is kun je beter voorzichtig zijn in het ondernemen van activiteiten. Net als in het aardse leven heb je in de spirituele wereld te maken met goed en slecht. Goed en slecht zijn ondergebracht in licht en in donker. Licht en donker moet je hier dus lezen als goed en slecht. De tegenstelling licht als in zichtbaar en donker als in onzichtbaar is een andere benadering. In die benadering kun je uitgaan van het principe dat licht en donker niet zonder elkaar kunnen.
Maar wanneer we het hebben over goed en slecht, dan kunnen beide niet samen bestaan. Het is of het een of het ander. Je vindt goed in een andere dimensie dan donker. In de donkere dimensie worden je gedachten door die energie beinvloedt. Je ontvangt dan gedachten die gaan over depressie, angst, boosheid of wraak. In de lichte dimensie ontvang je nauwelijks gedachten, want alles komt recht uit je hart. Het is de dimensie van onvoorwaardelijke liefde en om daar te kunnen komen moet je de lagere energie achter je laten. Die lagere energie werkt alleen als een magneet en dus vraagt het van jou extra wilskracht om jezelf hieruit te kunnen bevrijden. Dit alles speelt zich af in jou en daarom noemen we dat de spirituele oorlog. 

New Age

We spreken van new age, wanneer je te maken hebt met activiteiten die je vasthouden in de lagere dimensies. Dit zijn activiteiten die hechtingen en verslavingen in stand houden. Het zijn activiteiten die je mentale kwaliteiten verstevigen. Het zijn activiteiten waarin je ten koste van anderen een ritueel uitoefend. 
In de wereld van New Age wordt veel gebruik gemaakt van bijgeloof. Bijgeloof zorgt ervoor dat we iets anders nodig hebben om ons veilig of goed te kunnen voelen. Door bijvoorbeeld een steen in je broekzak met je mee te dragen, denk je dat je beschermd bent. Het is bijgeloof, omdat bescherming nooit met een steen gegarandeerd kan worden. Het is bijgeloof, omdat je hoopt dat de steen je zal helpen terwijl die hoop omgezet mag worden in een rotsvast vertrouwen in jezelf. Wanneer je in verbinding staat met jezelf, dan ben je uitgelijnd met de bron. Dan ben je gecentreerd, ofwel in balans, waardoor de energie precies stroomt zoals het de bedoeling is. 

Contact opnemen