De Nieuwe Aarde

De Nieuwe Aarde

Wanneer we over De Nieuwe Aarde spreken hebben we het over een andere manier van leven, dan het leven wat we tot op heden gewend waren. De Nieuwe Aarde gaat over leven in onvoorwaardelijke liefde. Het gaat over onvoorwaardelijke liefde zijn. Het is een manier van leven, een houding, waarin mensen leven in harmonie. 

De Nieuwe Aarde kent geen dualiteit als in afwijzing en veroordeling. In deze manier van leven vergeef je iedereen en accepteer je iedereen. Je houdt van een ander net zoveel als dat je van jezelf houdt. 

In verschillende spirituele theorieën wordt beweerd dat we groeien van de derde dimensie naar de vijfde dimensie. Welke dimensie het ook is, wanneer je leeft in liefde dan is de energie als vanzelf al hoger.   

In de Nieuwe Aarde leven de mensen in overgave. Je hebt dan alle controle los gelaten. Je hebt dan geleerd om te vertrouwen op de juiste leiding. In het duale leven, oftewel de derde dimensie, waar we nu nog in leven, hebben we geleerd om de leiding uit handen te geven aan het ego. Het ego heeft bepaald dat je moet voldoen aan de eisen van de buitenwereld en dus zijn we elke dag opnieuw aan het worstelen en strijden om te mogen bestaan. 
In de vijfde dimensie, de Nieuwe Aarde, volg je de leiding van God. God. Zijn leiding gaat over een niet-aardse manier van leven, niet gericht op het ego. Het is spannend om dat leven de rug toe te keren, omdat het je comfort is. En daarom gaat het ook stap voor stap. In dit proces kom je op een punt waarin je je realiseert dat het niet gaat om de vraag: "wat wil ik van het leven?", maar dat het gaat om de vraag: "wat wil het leven van mij?".

Wanneer je groeit naar onvoorwaardelijke liefde, dan ervaar je een wedergeboorte. We spreken van een wedergeboorte wanneer God in jou leeft. Dit moeten we niet verwarren met zelfliefde of met het feit dat we zelf Goddelijke wezens zijn. De wedergeboorte bevrijdt je van alle vormen van angst en negativiteit in het leven. God is dan in jou aanwezig waardoor je een nieuw hart ontvangt met een zuiver geweten. 

Sterven van het ego

We groeien naar een leefvorm waarin liefde centraal staat. We hebben het hier niet over intentionele liefde, maar over toegewijde liefde. Het belangrijkste verschil tussen beide vormen van liefde is dat intentionele liefde impliceert dat je zelf bepaalt wanneer je liefde centraal stelt in je leven. Wanneer je toegewijd leeft naar het uitdragen van liefde, dan is er geen "zelf" meer aanwezig. Het ego is op dat vlak gestorven. 

Liefde als vorm van toewijding zorgt ervoor dat je nederig bent. Nederigheid kan alleen ontstaan wanneer je inziet dat niet jij alle goedheid uitdraagt en manifesteert in je leven, maar dat dit door jou heen werkt. Nederigheid zorgt ervoor dat je eigen "wil" aan de kant wordt geschoven. Het zorgt ervoor dat hebzucht, aanzien en macht geen plek meer hebben in je leven. 

De spirituele oorlog

Zo lang er nog geen Nieuwe Aarde is, hebben we te maken met een spirituele oorlog. De spirituele oorlog is meer levend dan ooit en zeker nu, in deze tijd, actueler dan ooit. 
De spirituele oorlog vindt plaats in je hoofd, via gedachten. Wanneer je niet bewust in het leven staat kan het zijn dat deze term vreemd en ongemakkelijk bij je binnen komt. Dat komt, omdat we zijn opgegroeid met gedachten. We weten niet beter. We hebben geleerd om drie stappen vooruit te denken. En we hebben geleerd om op te letten in het leven, omdat je in de duale wereld te maken hebt met goed en kwaad. 

De spirituele oorlog vindt plaats in je hoofd en hierdoor is het een oorlog die je niet samen, maar alléén kunt winnen. Het is een spirituele oorlog, omdat de onzichtbare wereld een belangrijk onderdeel uit maakt van deze oorlog. Het ego zoals we dit kennen is een gecreerde identiteit. Het zijn de gedachten die je karakter bepalen. En typische ego gedachten zijn altijd terug te brengen naar gedachten die negatief, onvolwassen en ongezond zijn. Het zijn niet de gedachten die JIJ zelf denkt, maar als vanzelf in je hoofd ontstaan.      

Wat is spiritualiteit?

In de aardse wereld is alles logisch ingericht, is alles verklaarbaar en beargumenteerbaar. Er is sprake van oorzaak en gevolg en alles moet feitelijk aantoonbaar of tastbaar zijn. Het denken staat centraal en dat geldt ook voor onze zintuigen. De aardse wereld is de wereld waarin we leven. Het is de wereld waarin we opgroeien en om uitsluiting te voorkomen moet je bij blijven en er ook een onderdeel van zijn. We nemen onze aardse realiteit aan voor waar en dat komt, omdat ieder ander mens dit ook doet. Het aardse leven met alle patronen en overtuigingen is "normaal" en iedereen die hier van afwijkt is raar of zweverig. We hebben geleerd om "deze mensen", die afwijken van het normaal, te vermijden. Want we leren dat mensen die afwijken van het normaal vaak labiel zijn. We leren dat het vaak niet goed gaat met deze mensen. 

Spiritualiteit komt van het Latijnse woord spiritus, wat geest betekent. Spiritualiteit gaat dus over je geestelijke ontwikkeling en heeft te maken met de niet zichtbare wereld. De geestelijke wereld maakt onderdeel uit van de bovennatuurlijke wereld. Deze wereld is ongrijpbaar. Spiritualiteit maakt daarom onderdeel uit van een andere wereld dan de aardse wereld. Hierdoor is het begrip heel breed en ergens ook ondefinieerbaar. Omdat de onzichtbare wereld wordt gebruikt en ook wordt misbruikt. En hierdoor ontstaan er risico's die je met een spirituele stroming kunt ondervangen. 

Spiritualiteit gaat in de basis over bewustzijn. Bewustzijn bestaat uit energie, licht en liefde en kent daarom een bovennatuurlijk component.

Het aardse en het bovennatuurlijke komen samen in de mens, omdat we een ziel zijn die geincarneerd is in een aards lichaam. Die ziel bestaat voor 100% uit bewustzijn. Het leven zoals we dit kennen is aards. Dat wil zeggen, dat in het huidige systeem waarin we leven weinig tot geen aandacht is voor het bovennatuurlijke. Het systeem is gericht op onze aardse behoeften, onze aardse verlangens en daarmee worden aspecten als hebzucht, aanzien en macht uitvergroot. Deze komen voort uit "het vlees". Het vlees zoekt naar tastbare veiligheid en comfort en dus naar aardse dingen.  

Het komt vaak voor dat mensen op een punt in hun leven komen dat ze op zoek gaan naar antwoorden. Meestal gaat er een wake up call aan vooraf, waardoor ze óf gezondheid óf geld óf dierbaren verliezen. Het is in het lijden van de mens dat ze op zoek gaan naar hun ware identiteit. Dan komen er vragen omhoog die gaan over: Wie ben ik, waar was ik vóór mijn geboorte en wat is het doel van dit leven op aarde?

En dat is spiritualiteit. Het is de weg die gaat over wie we werkelijk zijn en hoe we hier contact mee kunnen krijgen. En die weg is op verschillende manieren te bewandelen en brengt je ook bij verschillende uitkomsten. Het is dus belangrijk dat je weet welke weg je moet bewandelen, zodat het antwoord wat je zoekt je op de langere termijn rust, vrede en geluk brengt. 

De risico's van spirituele activiteiten

Spiritualiteit nodigt je uit om op onderzoek te gaan. Er is een hele wereld achter spiritualiteit. Je vindt spiritualiteit in de alternatieve beroepsgroepen, maar ook bij mensen thuis en op straat. En wanneer je op zoek gaat loop je het risico dat je verdwaalt. Want er is geen handleiding die jou vertelt wat goed en wat slecht is.
De wegen van spiritualiteit zijn daardoor complexer. Je mist aanknopingspunten die jou kunnen helpen in je zoektocht. Meestal maken mensen een keus op basis van hun gevoel. En of dit gevoel de juiste is geweest is afhankelijk van het resultaat. Het is namelijk een aardse gedachte, dat alle inspanningen moeten leiden tot een zichtbaar en voelbaar resultaat. We willen bewijs en bij voorkeur direct, zodat de inspanningen ook aan de inspanningen kunnen worden gekoppeld. 

De spirituele wereld is niet zichtbaar, terwijl de "eigenwijze" mens op zoek is naar bewijs. Dat gaat niet altijd samen, omdat de zuivere spirituele wereld altijd werkt vanuit divine timing. Dat wil zeggen dat niet de mens, maar de spirituele wereld bepaalt wanneer het resultaat gaat plaatsvinden. Spirituele activiteiten kun je dus het beste ondernemen wanneer je alle controle en ongeduld hebt losgelaten.
De mens heeft van nature controledwang. De mens heeft aardse verlangens en is ongeduldig. Hierdoor wordt de spirituele wereld soms benaderd als een kermisattractie. Er is zoveel te halen en eigenlijk is het allemaal leuk en interessant. Totdat je 's nachts wakker wordt en dingen ziet die er niet zijn.

Wanneer je niet weet waar de spirituele wereld toe in staat is kun je beter voorzichtig zijn in het ondernemen van activiteiten. Net als in het aardse leven heb je in de spirituele wereld te maken met goed en slecht. Goed en slecht zijn ondergebracht in elk een ander rijk. Ieder rijk vind je in een andere hemel. Het donkere rijk bestaat uit wezens en geesten die er op uit zijn om je negatief, ongezond en afhankelijk te houden. Het andere rijk is het rijk van God en daar vind je onvoorwaardelijke liefde. De Nieuwe Aarde gaat over het rijk van God en om daar permanent te kunnen wonen, moeten we het lagere rijk achter ons laten. Dat lagere rijk laat je niet zomaar gaat en zal er dus alles aan doen om je te beinvloeden. En de manier waarop ze dit doen gebeurt via gedachten. Vandaar dat we spreken van de spirituele oorlog. 

De donkere wereld wil mensen verward maken en doet dit bijvoorbeeld door het geven van verkeerde voorspellingen. Maar ook door je te misleiden met gedachten en visualisaties waardoor jij zin krijgt in ongezonde- en/of onvolwassen dingen. Door je meer bewust te worden, kun je stap voor stap gedachten gaan observeren en kun je onthechten van gedachten die niet van jou zijn.   

Wat is een spirituele stroming?

Wil je er zeker van zijn dat een spirituele activiteit uit het rijk van God komt, dan is het belangrijk om na te gaan met welke spirituele stroming de spirituele activiteit verbonden is. We spreken van een spirituele stroming wanneer je het bijvoorbeeld hebt over Boedhisme, het Hindoeïsme, de Islam of het Christendom. 
Of het nu om chakra's of meridianen gaat, om overleden dierbaren of gidsen en engelen: iedere stroming heeft hier zijn eigen opvatting over en iedere stroming maakt gebruik van andere spirituele rijken.
In een spiritueel rijk zijn er goden en geesten actief, demonen en entiteiten die alles beïnvloeden. In een spiritueel rijk staan wetmatigheden centraal met regels en rituelen en gebruiken. Ga je deze wetmatigheden, deze regels en rijken mixen dan roep je problemen op je af. Dit heeft dan effect op je denken en op de situaties waar je in terecht komt. 

Een spirituele stroming vertelt je hoe geesten en wezens werken. Met name hoe de donkere wereld werkt. De donkere wereld kan heel veel in beweging brengen en zo kun je dus pech ervaren, fysieke problemen, nachtmerries of zelfs aanwezigheid in huis. Wanneer je spirituele rijken gaat mixen, dan gooi je alles op één hoop en heeft iedereen vrij spel. Je leven kan dan ineens op veel fronten tegen gaan zitten. Dan wordt het grenzenloos. Wanneer je jezelf richt op één fundament, op één spirituele stroming dan heb je een beter begrip van wat mogelijk is en ook zal je dan beter kunnen waarnemen wanneer iemand wel of geen kwaliteit aflevert.  

Een spirituele stroming staat los van een religie. En andersom is dit niet het geval. Een religie is altijd verbonden met een spirituele stroming. Alleen heeft een religie daar extra regels omheen gebouwd, met rituelen en rollen. Een religie zorgt ervoor dat er veel vervuiling optreedt met betrekking tot een spirituele stroming. En ook daar kom je dan risico's tegen.   

New Age

Wanneer iemand verschillende activiteiten onderneemt die verbonden zijn aan verschillende spirituele stromingen, dan spreken we van New Age. Ook kan het zijn dat iemand spirituele activiteiten onderneemt dit helemaal niets met een spirituele stroming te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan pendelen of het gebruik van tarot kaarten. Wanneer dit het geval is, ben je er van verzekerd dat in 95% van de gevallen een ander rijk actief is dan het rijk van God. In de wereld van New Age wordt veel gebruik gemaakt van bijgeloof. Bijgeloof zorgt ervoor dat we iets anders nodig hebben om ons veilig of goed te kunnen voelen. Door bijvoorbeeld een steen in je broekzak met je mee te dragen, denk je dat je beschermd bent. Het is bijgeloof, omdat in dit geval bescherming nooit met een steen gegarandeerd kan worden.