Spirituele stroming

Wat is een spirituele stroming?

In de wereld van spiritualiteit kun je soms verdwalen in het grote aanbod wat op de markt beschikbaar is. Het aanbod maakt gebruik van de onzichtbare wereld en die wereld is nóg groter dan onze zichtbare wereld. Want of het nu chakra's zijn of meridianen, overleden dierbaren of gidsen en engelen: we kunnen het niet zien en toch is het er. Of toch niet?  

In de onzichtbare wereld heb je, net als in de wereld hier op aarde, te maken met goed en kwaad. De goede wereld gaat over liefde. De wereld van het kwaad gaat over lijden. 
Wanneer je iemand benaderd die zich bezig houdt met spiritualiteit dan doe je er goed aan om na te vragen vanuit welke spirituele stroming diegene werkzaam is. De spirituele stroming bepaalt namelijk van welke bovennatuurlijke rijken iemand gebruik maakt en welke goden en geesten daarin centraal staan. En ook welke wetmatigheden daarin bepalend zijn, welke regels en zo ook rituelen of gebruiken. Iemand die bewust of onbewust geen spirituele stroming hanteert, plukt mogelijk uit allemaal verschillende rijken en dan krijg je een mix van energie die voor verwarring en tegenstrijdigheden kan gaan zorgen.

Spiritualiteit komt van het Latijnse woord spiritus, wat geest betekent. Spiritualiteit gaat dus over je geestelijke ontwikkeling. Je richt je dan op het hogere, het overstijgende, het goddelijke en je probeert dan om daarmee in contact te treden. We hebben het hier over bewustzijn waarmee de mens of de ziel in relatie staat tot een hogere werkelijkheid. 

Er zijn veel verschillende spirituele stromingen. Een stroming is net als bij een religie, het fundament van waaruit je activiteiten onderneemt. Het is de basis van alles wat je doet en wat je uitdraagt. Meestal is een spirituele stroming gekoppeld aan een godsdienstig geloof. Zo hebben de grote wereldreligies allemaal een spirituele stroming van waaruit gewerkt en geleefd wordt. Dit is de geestelijke kern van de religie. 

Wanneer er geen sprake is van een spirituele stroming, dan spreken we van New Age-spiritualiteit of esoterische stroming. In de New Age spiritualiteit wordt een spirituele methode of vorm toegepast. De beoefenaars combineren meestal verschillende vormen of methoden waardoor er sprake is van zowel oosterse als westerse invloeden. Denk aan karma, chakra's, gidsen, engelen, goden, etherische olie, rituelen, bovennatuurlijke tekens, aura lezers, incarneren. Het zijn spirituele praktijken zonder basis of fundament.  

Christelijke spiritualiteit

Het fundament van Memorable is gebouwd op de Christelijke spiritualiteit. Deze spirituele stroming is gericht op jouw relatie met God en Jezus. Het begint bij het besef dat jouw leven niet zomaar ontstaan is. Er is een scheppende kracht die er voor heeft gezorgd dat jij leeft en dat er voorzieningen zijn waarmee jij jezelf in leven kunt houden. Deze scheppende kracht is zo groot dat dit voorbij gaat in tijd en ruimte. Deze scheppende kracht is alwetend, eeuwig en bovennatuurlijk intelligent. En vooral: Deze scheppende kracht bestaat uit onvoorwaardelijke liefde. 

Wanneer God je aan raakt verandert je leven. Vanaf dat moment is het Zijn geest die jouw bewustzijn heeft geopend waardoor je het verlangen hebt om goed te doen en goed te zijn.  

Spiritualiteit versus religie

Een religie is de vorm waarmee geloof als het ware tot leven wordt gebracht. Het zijn de regels en de rituelen die samenhangen met een religie. Het Christelijke geloof kom je tegen in heel veel religies zoals bijvoorbeeld de Katholieke-, de Protestants Christelijke- of de Gereformeerde religie. 
Vroeger was het vooral de religie die mensen bij elkaar bracht in het geloof. De mensen die hiermee te maken hebben gehad zien geloof vooral als een verplichting en als een beperking in plaats van als een bevrijding. De spirituele kant van het Christelijke geloof gaat er op een andere manier mee om. Daar gaat het voorals om de persoonlijke geloofsbeleving en de eigen zoektocht naar een diepere zin en betekenis in het leven. Hierin gaat het om het volgen van de leiding van de Geest en stelt deze je in staat om keuzes te maken en zijn het de ervaringen die je rijker maken. De spirituele kant van het geloof geeft je vrijheid en ruimte en tegelijk valt daarmee alle houvast weg. Dat voelt soms wat oncomfortabel, maar het is dé manier om te komen tot overgave. Het gaat om de verbinding tussen jou en God en niemand anders.  

Memorable en de liefde

Memorable is in 2015 opgericht met als missie om de liefde dichter bij de mens te brengen. De liefde is wat ons verbindt wat zorgt voor eenheid. Door de aanraking van God in 2021 werd mijn leven volledig vernieuwd, hersteld en opgeschud. Sindsdien leidt Hij me, Hij wijst me de weg. Soms heel nadrukkelijk en streng, soms subtiel en zacht. Hij heeft een diep verlangen om alle mensen te bevrijden uit het leven van lijden. Het leven dat gaat over overleven in plaats van leven. God is pure liefde en om met Hem samen te kunnen smelten is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk op Hem gaan lijken.  
God brengt je bij spiritualiteit, bij de Geest. Wanneer je in union bent met God ervaar je een wedergeboorte en ben je bevrijd. Je bent dan in overgave. 

Jezus Christus was een spiritueel leraar. Hij was de aardse incarnatie van God waardoor Hij volledig leefde in de Geest, in onvoorwaardelijke liefde. God is in mijn leven verschenen, Jezus heeft zich laten zien. God maakt wonderen mogelijk.

Spirituele healing is Devine healing

In de praktijk kun je terecht voor een spirituele healing. Een spirituele healing wordt ook wel devine healing genoemd, omdat het door de Geest van God plaatsvindt. De Geest van God is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig. Het is een bewustzijnsvorm waar we allemaal contact mee kunnen maken. 
In de praktijk ontmoet je God en word je door Hem aangeraakt. Je kunt Zijn aanwezigheid voelen als in liefde, in een emotie, een kou, een tinteling, een stuwing, zwaartekracht. De Geest van God brengt je altijd heling en genezing en bevrijd je van alle donkere machten en krachten die op dit moment in je leven aanwezig zijn. 

Bevrijding gaat over een ego dood

Jezus Christus was de aardse incarnatie van God. Hij leidde een leven volgens de wil van God door de boodschap van liefde te brengen en door Zijn leven te geven. Door het geven van Zijn leven werd de mens bevrijd uit de handen van het kwaad.  Bevrijd van alle schuld en schaamte, van alle bedrog, van ziektes, pijn en verslavingen. Hoezo?
Vanuit de geschiedenis kun je zien dat al onze voorouders te maken hadden met een vorm van lijden. Dit is telkens opnieuw doorgegeven. Het offer Jezus kon al dit lijden uitwissen, waardoor je in deze tijd niet meer hoeft te lijden.

We worden namelijk geboren in een wereld waar verdeeldheid is. Waar mensen oordelen hebben en leven in angst. Daar waar angst is ontstaat lijden. Je kunt jezelf hieruit bevrijden door het ontvangen van een spirituele healing en door je ego te laten sterven.     

Mensen die er niet voor kiezen om uit dit lijden te stappen blijven als het ware onbewust. Je ervaren hierdoor op mentaal-, emotioneel-, fysiek- en spiritueel niveau een lijden waar ze in vast blijven zitten. Ze zijn zo verbonden zijn met- en gehecht zijn aan de aardse wereld dat ze daar aan vast blijven houden. We noemen dit ook wel de grootste verslaving van de mensheid en de veroorzaker van deze verslaving is het ego. Het ego staat lijnrecht tegenover de ziel. Het wil vasthouden en klein blijven. Het ego leeft in het verleden en in de toekomst. Het ego bestaat uit overtuigingen en negatieve gedachtenpatronen die in je onderbewustzijn zijn verankerd. De tegenwoordige tijd bestaat niet voor het ego. In de tegenwoordige tijd vind je God.
Om de onrust en leegte in het wezen van de mens te vermijden en te onderdrukken volgen veel mensen de drang van lichaam om te verdoven en te vermijden. Hierdoor worden we als het ware getrokken naar entertainment, drukte, drank, drugs en social media. Wil je meer lezen over de verslaving van het ego, klik dan HIER.   

De drie-eenheid

God wordt vertegenwoordigd door de drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie zijn wezens-één, in één enkele en ondeelbare natuur. Ieder van deze drie personen is God en toch is er maar één God.   

Ze zijn dus één, met elk afzonder een eigen taak:
God is de Schepper, degene die voor alle voorzieningen zorgt en heeft gezorgd. God heeft zijn plek in de hoogste hemel en heeft vanaf daar het hoogste gezag. 
Jezus Christus is de Zoon. Zijn leven is het voorbeeld voor de huidige mens 
De Heilige Geest is de Geest van God. Hij is als een persoon die door je heen werkt. Hij voelt aan als een stuwing, een aanmoediging. Hierdoor voel je dat Hij je helpt, comfort biedt, liefde brengt, wijsheid en kennis.   

De Heilige Geest

Zonder de Heilige Geest zou het leven van Jezus Christus al lang vergeten zijn. De Heilige Geest was in Jezus waardoor ij wonderen kon verrichten. Deze Heilige Geest verliet Hem toen Hij overleed en zorgde er ook voor dat Hij daarna uit de dood opstond. 
Het was deze zelfde Heilige Geest die de apostelen ontvingen en die in hen een bovennatuurlijke kracht opende. Hierdoor voelde ze een sterke stuwing, aanmoediging om de boodschap van Jezus door te geven. Het was de Heilige Geest die de mensen herinnerd aan het bestaan van Jezus. Mensen die de Heilige Geest ontvangen ervaren een wedergeboorte. Vanaf dan is Zijn geest in jou voelbaar. Hij leidt je daarheen waar jij in je kracht staat en waar je jouw liefde kunt delen.  

De Heilige Geest helpt je, brengt je comfort, wijsheid en kennis. De Heilige Geest leeft in jou en is meer dan adem en Geest. Wie veel aandacht en tijd besteedt aan de Heilige Geest zal Hem opmerken in zichzelf. Het is leven in jou, het is een wonder.  

Tijdens een spirituele healing ervaar je de Heilige Geest. Het is levende kracht, emotie en energie. Hij opent in jou het verlangen naar heelheid, liefde en compleetheid. Iedereen verlangt naar onvoorwaardelijke liefde alleen weten heel veel mensen niet hoe je er in deze maatschappij kunt komen en kunt blijven. 

Hoe kon Jezus mensen helen?

Jezus Christus heeft door Zijn leven laten zien hoe je kunt komen tot onvoorwaardelijke liefde. Hij heeft laten zien dat iedereen dit punt kan bereiken. En ook heeft Hij laten zien hoe je dat punt kan bereiken.
In Zijn leven heeft Hij vooral veel mensen geheeld, door Zijn liefde te geven. Daarnaast heeft Hij veel mensen genezen door de kracht die door Hem heen werkte. Dit gebeurde door Zijn aanwezigheid, door mensen aan te raken en/of door voor Hen te bidden. En zo werkt het ook bij spirituele healing.

De wereld van onvoorwaardelijke liefde gaat over komen tot overgave. Je laat dan alle hechtingen los, alle controle, hebzucht en oordelen. Ben je in overgave, dan heb je de wereld van het kwaad en dus de wereld van negatieve machten en krachten, achter je gelaten. De weg naar overgave, naar onvoorwaardelijke liefde, is een innerlijk stervingsproces. 

God is de enige, nu en altijd

Er zijn verschillende spirituele stromingen die andere en meerdere Goden aanbidden. Daar zijn superieure geesten actief die zich onderscheiden van andere geesten, door hun hogere hoedanigheden (macht en rang) en meestal ook als zodanig worden vereerd.
Het Christelijke geloof is monotheïstisch, dat wil zeggen dat er één God is. Alle andere geesten worden niet beschouwd als volmaakt of eeuwig en sommige zelfs niet onsterfelijk. Wel worden aan hen bovennatuurlijke krachten en aspecten toegekend.  

Maar wie is God en wat wil God? Dit is een interessante vraag, omdat de markt met "God-kenners" tegenwoordig behoorlijk gevuld is. Er zijn zoveel boeken die een link met God hebben, zoveel websites en ook veel pagina's op social media. Er is genoeg te vinden en veel mensen halen hier hun inspiratie vandaan. Maar wie spreekt hier nou de waarheid? En gaat het om hen of gaat het om God? 

Wanneer je weet wat God echt wil, dan kun je daar aan gaan werken. Dan weet je waar je aan werkt. Laat ik het zo zeggen: Iedereen weet wel dat God gaat over zuiverheid, dat God gaat over anderen helpen en dat God geen enkele verbinding heeft met het ego. Maar als je jezelf hier aan houdt, waarom heb je dan nog soms het gevoel dat je moet lijden? Waarom heb je dan nog het gevoel dat iets jou tegenwerkt? Waar is God dan? Wat God wil gaat verder dan het praktiseren van zuiverheid en liefde. Liefde is een groot begrip met verschillende onderliggende aspecten.
De waarheid van God vind je in de Geest. Twee leefregels zijn hierin leidend: 
Houd van God met heel je verstand, met heel je hart en heel je geest. 
Houd van je naaste net zoveel als van jezelf 

Iedereen is welkom in de praktijk, gelovig en niet gelovig. Het is de aanraking van God die je mag ervaren. God gaat over liefde, over onvoorwaardelijke liefde.