De persoonlijke reconnectie is een levensveranderend proces van heelwording, bewustwording en herverbinden aan de energievelden om ons heen, de energievelden van universele levenskracht.
Lang geleden werd de mensheid afgescheiden van de energielijnen die ons verbinden met de energetische velden om ons heen, met de leylijnen van onze planeet en van daaruit met het energieraster van het hele universum.

Het menselijke energiesysteem wordt vooral gevoed via de meridiaanlijnen met daarbij de verschillende acupunctuurpunten op het lichaam. Dit is een verfijnd netwerk in ons lichaam dat in verbinding staat met al onze organen, lichaamsdelen en cellen. Het is het netwerk dat ons gehele lichaam voorziet van energie. Wanneer er een disbalans ontstaat, heeft dit als eerste in het meridiaanstelsel gevolgen en dit werkt uiteindelijk door in ons mentaal, emotioneel en geestelijk welbevinden.

Het meridiaanstelsel was oorspronkelijk verbonden met de energielijnen die in en om de aarde aanwezig zijn. Dit noemen we de leylijnen. En met deze energielijnen stonden we in contact met een onmetelijk groter netwerk van ons gehele zonnestelsel, andere zonne- en sterrenstelsels en het gehele universum. Dit grotere netwerk aan energielijnen noemen we de Axiatonale lijnen. 

Door de tijden heen zijn de verbindingen van onze meridianen met dit grotere netwerk verloren gegaan. Dat we zijn afgescheiden van de energielijnen om ons heen heeft te maken met de evolutie, met het vervallen van de oude perfecte wereld. Elke cultuur in de geschiedenis kent verhalen van deze oude, perfecte wereld. Hier kwam je geen oorlog, geen ziekte, geen ongemak tegen. Vervolgens kwam er een zondeval – een verbreking met de krachten die ons samen hielden in liefde en geluk. Afscheiding. Sommige mensen wijzen naar het Hof van Eden als verklaring van deze afscheiding.

The Reconnection is er voor om je te verbinden aan de unieke trillingsfrequenties en bewustzijnsniveaus die genezing en groei bevorderen en die de bedoeling van je leven helpen manifesteren. Je wordt gekoppeld aan een hogere intelligentie, de bron van ZIJN. Door deze ontwikkeling in je bewustzijn ontstaat er een versnelling in je intuïtieve vermogens en op het gebied van spiritualiteit. Waarom jouw ziel hier op aarde is, oftewel je blauwdruk, wordt na The Reconnection beter voelbaar en je zal gaan voelen en ervaren dat jouw leven zich mag gaan openbaren zoals het bedoeld is. Dit heeft tot gevolg dat je keuzes kunt gaat maken, dat je meer rust ervaart en in harmonie leeft met alles wat er is en dat het mogelijk is dat er verschuivingen gaan plaatsvinden op het gebied van werk, wonen en relaties.

The Reconnection geeft je persoonlijke evolutie richting en versnelling. Er zijn veel ervaringen over de hele wereld waaruit blijkt dat het mensen op hun levenspad gezet heeft. The Reconnection helpt je om je levensdoelen sneller en gemakkelijker te ontdekken en te bereiken. Deze her-verbinding is maar één keer in je leven nodig.

The Reconnection vindt altijd in twee sessies plaats, bij voorkeur op twee opeenvolgende dagen. Voor beide sessies plan ik twee uur in waarvan je ongeveer een uur op de behandeltafel ligt.
Je ligt gekleed op de tafel en wordt niet aangeraakt. Je hoeft je slechts open te stellen om datgene toe te laten wat zich aandient.

Het wereldwijd gehanteerde tarief voor de complete Reconnection bedraagt 333 in lokale valuta, in Nederland dus € 333,00. Dit is het specifieke frequentiegetal van The Reconnection® Het staat symbool voor de eenheid van de mens in lichaam, ziel en geest.

Wil je een afspraak inplannen, klik dan HIER.