Wat zijn meridiaanlijnen?

Het menselijke energiesysteem wordt vooral gevoed via de meridiaanlijnen met daarbij de verschillende acupunctuurpunten op het lichaam. Dit is een verfijnd netwerk in ons lichaam dat in verbinding staat met al onze organen, lichaamsdelen en cellen. Het is het netwerk dat ons gehele lichaam voorziet van energie. Wanneer er een disbalans ontstaat, heeft dit als eerste in het meridiaanstelsel gevolgen en dit werkt uiteindelijk door in ons mentaal, emotioneel en geestelijk welbevinden.

Wat zijn axiatonale lijnen? 

Het meridiaanstelsel was oorspronkelijk verbonden met de energielijnen die in en om de aarde aanwezig zijn. Dit noemen we de leylijnen. En met deze energielijnen stonden we in contact met een onmetelijk groter netwerk van ons gehele zonnestelsel, andere zonne- en sterrenstelsels en het gehele universum. Dit grotere netwerk aan energielijnen noemen we de Axiatonale lijnen. 

Door de tijden heen zijn de verbindingen van onze meridianen met dit grotere netwerk verloren gegaan. Dat we zijn afgescheiden van de energielijnen om ons heen heeft te maken met de evolutie, met het vervallen van de oude perfecte wereld. Elke cultuur in de geschiedenis kent verhalen van deze oude, perfecte wereld. Hier kwam je geen oorlog, geen ziekte, geen ongemak tegen. Vervolgens kwam er een zondeval – een verbreking met de krachten die ons samen hielden in liefde en geluk. Afscheiding. Sommige mensen wijzen naar het Hof van Eden als verklaring van deze afscheiding.

Wat gebeurt er tijdens een spirituele healing? 

Tijdens een spirituele healing word je verbonden met je unieke trillingsfrequentie en bewustzijnsniveau waardoor genezing en groei kan plaatsvinden. Hierdoor kan het leven ontstaan wat voor jou bedoeld is.  Je wordt gekoppeld aan een hogere intelligentie, de bron van ZIJN. Door deze ontwikkeling in je bewustzijn ontstaat er een versnelling in je intuïtieve vermogens en op het gebied van spiritualiteit. Waarom jouw ziel hier op aarde is, oftewel je blauwdruk, wordt na de healing beter voelbaar en je zal ook gaan voelen en ervaren dat jouw leven zich mag gaan openbaren zoals het bedoeld is. Dit heeft tot gevolg dat je keuzes kunt gaat maken, dat je meer rust ervaart en in harmonie leeft met alles wat er is en dat het mogelijk is dat er verschuivingen gaan plaatsvinden op het gebied van werk, wonen en relaties.

Een spirituele healing geeft je persoonlijke evolutie richting en versnelling. Je levenspad wordt hierdoor duidelijker en daarmee word je geholpen om je levensdoelen sneller en gemakkelijker te ontdekken en te bereiken. Deze her-verbinding ontstaat tijdens de healing en geeft je innerlijke rust. 

Tijdens een spirituele healing lig je gekleed op de tafel en word je niet aangeraakt. Je hoeft je slechts open te stellen om datgene toe te laten wat zich aandient.

Wil je een spirituele healing sessie boeken of wil je hier graag meer over lezen, klik dan HIER.