Spritualiteit

 1. Hoe verbind ik me met mijn ziel?

  Wat is je ziel?

  Je ziel is wie je werkelijk bent. Je bent een ziel die geïncarneerd is in een menselijk lichaam. In dit lichaam kun je fysieke, mentale en emotionele pijn ervaren. Die pijn komt voort uit ons denken. Het denken zorgt namelijk voor emoties en voor fysieke klachten.
  Je ziel is 100% bewustzijn en daarmee 100% energie. Ons verstand wil begrijpen wie we werkelijk zijn en daarom hebben we aan onze essentie een zelfstandig naamwoord toegekend "de ziel". Het lijkt hiermee iets tastbaars te zijn, iets wat een vaste vorm heeft. Dit is niet zo. De ziel is niet waar te nemen of vast te pakken. Het is onzichtbaar. Wil je er contact mee maken, dan is de meest logische ingang de zonnevlecht. Dit is je derde chakra. Je derde chakra ligt twee vingerbreedtes boven je navel.

  Nu is de ziel redelijk concreet gemaakt, echter de complexiteit en intelligentie van de ziel is hiermee nog ver onderbelicht gebleven. Want hoewel je ziel in jouw lichaam geincarneerd is, staat deze

  Lees meer »
 2. Hoe kom ik in union met God?

  Waarom union met God?

  Wanneer we willen werken aan zelfliefde, aan de verbinding met ons "zelf", dan ontkomen we er niet aan om het "zelf" vanuit een andere werkelijkheid te gaan beschouwen.  Het "zelf" is je ziel. Iedereen heeft een ziel en deze ziel is geincarneerd in een menselijk lichaam. Wanneer we overlijden verlaat deze ziel je lichaam en keert deze terug naar de bron. Ziel is een ander woord voor energie of bewustzijn. Ons verstand vind dit lastig te bevatten. Sterker nog, ons ego wil helemaal niet dat je dit begrijpt. Het zou het einde van het ego betekenen!
  Veel mensen vragen zich af wat de reden is van ons bestaan op aarde. In mijn beleving is de zin van het leven, dat we worden uitgenodigd om terug te keren naar onze essentie. En deze uitnodiging ontvang je telkens via de levenslessen die op je pad komen. Onze essentie is onze ziel en als we daar naar terugkeren dan zijn we bewustzijn. Bewustzijn houdt in dat je "bent". Je neemt het leven waar zonder oordeel

  Lees meer »
 3. Dualiteit is toch realiteit?

  Wat is dualiteit?

  We spreken van dualiteit wanneer je de wereld beschouwd en benaderd vanuit een tweedeling, namelijk goed en fout. Je vindt het belangrijk om een mening te hebben en om deze mening te verkondigen. Je hebt een oordeel over mensen en vaak ook over jezelf. Je doet aannames en je hebt verwachtingen. Ontsnappen uit een wereld waar dualiteit is voelt voor jou als zweverig en hoort thuis bij mensen die leven in het klooster. Dualiteit is de realiteit van vandaag en wil je in deze maatschappij overleven, dan is het belangrijk dat je dit aanvaard en mee gaat in deze stroom.

  Hoe ontstaat dualiteit?

  Als kind hebben je ouders en je omgeving je geleerd dat er een goed en fout is. Het ontvangen van liefde en aandacht was in een bepaalde mate afhankelijk van jouw eigen gedrag. In plaats van te "zijn" leerde je gaandeweg conditioneringen die je hielpen om positieve aandacht te krijgen. Het woord "conditionering" draagt programmering in zich. Door gedrag of woorden

  Lees meer »
 4. Spiritualiteit gaat over een paradox

  Wat is een paradox?

  We spreken van een paradox wanneer er sprake is van een ogenschijnlijke tegenspraak. Het gaat over een zin, over een spreuk / quote waarin een tegengesteldheid aanwezig is, waardoor de zin van zichzelf vreemd en onlogisch overkomt. De zin bestaat uit twee aspecten die op het eerste gezicht niet samen zouden kunnen voorkomen in één zin. Maar ontrafel je de diepere betekenis er van dan klopt het wel. Een paradox gaat voorbij logica.

  Wat is spiritualiteit?

  Spiritualiteit gaat over bewustzijn en over de weg terug naar jezelf. Spiritualiteit gaat over "voelen" en "zijn". Spiritualiteit gaat over wakker worden en ervaren dat het leven anders is dan je altijd hebt gedacht. Het gaat net als bij een paradox voorbij logica.

  In welke zin is er bij spiritualiteit sprake van een paradox?

  Spiritualiteit gaat over de verbinding met jezelf en om daar te komen moet je doen wat je eng vindt om te doen. Je gedachten doen je geloven dat het m

  Lees meer »
 5. Hoe kan ik mijn hart openen?

  Wat wordt bedoeld met "het hart openen"?

  Wanneer we spreken over een geopend hart dan bedoelen we het hartchakra. Het hartchakra ligt in het midden van je borstkas ter hoogte van je borstbeen. We hebben het hier niet over je fysieke hart. Wanneer je hartchakra geopend is, dan sta je in verbinding met jezelf en daarmee met de wereld om je heen. Je denkt, praat en handelt dan vanuit de intentie van liefde. En je bent in staat om liefde te ontvangen zoals dit bedoeld is.  Wanneer je hart geopend is voel je wat goed voor je is, kun je keuzes maken die bij jou passen en stroomt het leven zoals dit voor jou bedoeld is. 

  Waarom is een geopend hart zo belangrijk? 

  Een geopend hart zorgt ervoor dat je verbonden bent met jezelf. Het is de verbinding met onze innerlijke wereld, met jouw essentie. Sta je in verbinding met jezelf, dan sta je in verbinding met alles om je heen. Dan stroomt je leven en geeft het leven je energie. Je hartchakra sluit vrij snel

  Lees meer »
 6. Rationele spiritualiteit blokkeert jezelf

  Rationele spiritualiteit blokkeert jezelf

  Spiritualiteit is een containerbegrip geworden. We gebruiken het tegenwoordig voor van alles en nog wat. Iedereen heeft zo zijn eigen denkwijze over spiritualiteit. De een denkt bij de term aan zweverigheid. De ander denkt aan praktische uitwerkingen zoals meditatie en yoga. En ondanks alle positieve ontwikkelingen in de maatschappij roept het begrip ook nog regelmatig wat aversie op bij mensen. Dat komt, omdat spiritualiteit gaat over gevoel. Mensen die vastzitten in hun hoofd vinden het lastig om zich te verbinden met dat wat betrekking heeft op gevoel.

  Vanuit mijn zienswijze interpreteer ik spiritualiteit als de weg naar jezelf. Het is de weg naar bewustwording en die weg is maar op één manier te bewandelen en dat is door naar binnen te keren. Op die plek leer je namelijk dat je alles bent. Het is een ander realiteit, dan de aardse realiteit die je gewend bent. Je leert dan dat de dagelijkse rollen in je leven van tijdelijke a

  Lees meer »
 7. Ik heb een trauma en ik wil er van af

  Wat is een trauma?

  Een trauma is emotie die vastzit in je lijf en het lukt je tot op heden nog niet om deze emotie los te laten. De emotie is gekoppeld aan een negatief geladen ervaring die een grote indruk op jou gemaakt heeft. Zoveel indruk, dat je ademhaling even stokte en je op dat moment verstijfde. Wat voor de een een trauma is, is voor de ander een negatieve ervaring. Het is afhankelijk van verschillene factoren waardoor iets als trauma doorwerkt in je systeem. Een trauma overkomt je met als reden om hier van te groeien. Het dient een doel, het heeft een functie in je leven. Vaak kom je hier pas op latere leeftijd achter, wanneer je het trauma doorwerkt en doorleeft hebt. Doe je dit niet, dan zal je het trauma altijd als iets negatiefs blijven beschouwen waardoor het je verdere leven zal gaan hinderen. Het is de bedoeling dat je een trauma omzet in een zegening, dan heb je de les geleerd. 

  Sommigen mensen kunnen zich een trauma herinneren, anderen weer niet.

  Lees meer »
 8. De Devine Feminine - De reis naar de Godin

  Wat bedoelen we met de Devine Feminine?

  Wanneer we het hebben over de Devine Feminine (DF) dan bedoelen we een persoon die de vrouwelijke energie primair belichaamd. Primair wil zeggen voornamelijk. Hij/zij heeft ook mannelijke energie, het is de vrouwelijke energie die van nature overheerst. De DF heeft er verschillende levenslessen op zitten en is als gevolg van deze gebeurtenissen versneld gaan ontwaken. Ze (het kan ook een man zijn) volgt het spirituele pad met als doel om haar licht te vergroten, zodat de hemel op aarde kan worden gerealiseerd.
  DF heeft tijdens haar ontwakingsproces alles aangekeken en losgelaten wat lager is dan onvoorwaardelijke liefde. Ze heeft zichzelf compleet gezuiverd en de verbinding met zichzelf en alles om haar heen hersteld. Ze staat hierdoor volledig in haar kracht en is in staat om de liefde uit te dragen. 
  De DF gaat verder dan vrouwelijkheid. Het is de hoge priesteres die door middel van wilskracht en vertrouwen alles heeft overwonnen.

  Lees meer »
 9. Tweelingzielen horen bij elkaar

  Wat zijn tweelingzielen?

  Hierover bestaan verschillende uitwerkingen. Mijn ervaring en kennis over dit onderwerp is inmiddels zo helder als water: tweelingzielen zijn twee individuen die een ongelooflijke aantrekkingskracht op elkaar hebben. Deze aantrekkingskracht komt voort uit het gegeven dat ze voor de incarnatie gesplitst zijn uit één ziel, en daarmee een zelfde zielsoorsprong hebben. Het universum brengt tweelingzielen met elkaar in contact op het moment dat het tijd is dat beide zich versneld gaan ontwikkelen en ontwaken. Het doel hiervan is dat ze in union komen met zichzelf. Dat hieruit voort vloeit dat ze daarna in union komen met elkaar is voor het merendeel een logisch gevolg. De union zorgt voor een ongekende hoeveelheid positieve energie. Deze energie heeft de aarde nodig om een transformatie door te kunnen maken, zodat de mensheid op een andere frequentie gaat leven. De frequentie van onvoorwaardelijke liefde. 

  De ontmoeting tussen t

  Lees meer »
 10. Hoe vernietig ik mijn duivelse ego?

  Wat is het ego?

  Het ego bestaat uit alle negatieve gedachten en ongezonde gedragingen waarmee we denken dat we onszelf beschermen. Dit is het ego, meer is het niet. Soms hoor ik mensen zeggen dat je ego heel functioneel kan zijn. Dat je het ego dus ook mag koesteren. Daar ben ik het niet mee eens. Het ego is vervuiling van je systeem, het is de duivel in jou. Wat deze mensen meestal bedoelen is dat het best gezond is als je soms voor jezelf kiest of voor jezelf op komt. Maar dat is geen ego! Dat is gezond gedrag. Het hangt er vanaf vanuit welk perspectief je gedrag in zet, vanuit welke intentie. 

  Om het ego goed te kunnen begrijpen is het nodig om even een stap naar achter te zetten. Zo word je de observeerder en vergeet je even de details van het leven waar jij je mee identificeert. Vanuit de rol van observeerder kun je namelijk zien dat je ego in je jeugd is ontstaan. Net zoals elke baby kwam je als een onbeschreven blad ter wereld en bekeek en ervaarde alles vanuit

  Lees meer »
 11. Hoe effectief zijn affirmaties?

  Wat zijn affirmaties?

  Affirmaties zijn repeterende woorden en zinnen die je hardop of in gedachten herhaalt met als doel meer positiviteit in je leven te brengen.

  Waarom gebruik je affirmaties?

  Affirmaties helpen je onder meer om negatieve of ongezonde overtuigingen te her-programmeren. Een overtuiging is iets waar jij in gelooft en wat voor jou vanzelfsprekend is. Voorbeelden van overtuigingen zijn:
  Ik ben lelijk, omdat ik dik ben
  Ik heb geen eigen mening en heb daarom anderen nodig voor advies
  Het is gezond om drie keer per dag een maaltijd te eten
  Je moet elke dag het nieuws kijken om te weten wat er in de wereld aan de hand is
  Oudere mensen zijn wijzer dan jongere mensen
  Je moet je best doen om vrienden in je leven te houden

  Een overtuiging is door externe omstandigheden, door mensen die invloed op je konden uitoefenen, in jou geprogrammeerd. Doordat woorden en zinnen regelmatig herhaald zijn, is deze overtuiging in jou ontstaan.

  Lees meer »
 12. Hoe verhoog ik mijn energie?

  Wat is energie?

  Alles om ons heen is opgebouwd uit energie. Dat wat je kunt zien en ook dat wat je niet ziet. Of het nu een boom, kleding, een tafel, een gedachte, geluid of de lucht om ons heen is: werkelijk waar alles is energie. In de kwantumfysica is aangetoond dat energie altijd in beweging is. Deze beweging bestaat uit een voortdurende trilling en een ander woord voor trilling is vibratie of frequentie. De quote van de filosoof Hiraclitus is hier op zijn plaats: Verandering is de enige constante in het leven. Of het nu een tafel is, de bomen buiten of jij zelf. Alles is voortdurend in beweging. Je ontkomt er niet aan dat verandering in je leven plaatsvindt. 

  Het omarmen van verandering, het accepteren van verandering en mee bewegen met de stroom van verandering helpt je om in een positieve flow te blijven. Het levert je energie op. Ons ego is niet blij met verandering, omdat ons ego geleerd heeft om zichzelf te beschermen en te beperken. Comfort en veiligheid

  Lees meer »
 13. Karmische relaties eindigen altijd

  Wat is een karmische relatie? 

  In de basis kun je stellen dat een karmische relatie bestaat uit een verbinding tussen twee mensen waarin afspraken, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het samenleven de boventoon voeren. Waarin zorgen of uitdagingen aan tafel bediscussieerd worden, waarin verbale communicatie centraal staat. Waarin vanzelfsprekendheid een vast gegeven is. Veiligheid in de vorm van financiele stabiliteit en comfort vormen de basis van deze relatie. De relatie bestaat uit twee mensen die op elkaar zijn ingespeeld en die hun leven leiden zoals ze dat altijd gedaan hebben. Door de tekortkomen in hun jeugd en de teleurstellingen in hun leven hebben ze geleerd om de relatie verstandelijk te bekijken. Verstandelijk wil zeggen dat voor- en tegen argumenten bepalend zijn in alles wat ze doen. Alles wordt geanalyseerd en het ego is dusdanig sterk aanwezig dat hardnekkige overtuigingen ervoor zorgen dat ze vastzitten in deze relatie. 

  Karmische

  Lees meer »
 14. Hoe kan ik me weer gelukkig voelen?

  Wat is geluk? 

  Geluk is een staat van zijn. Het is het beste te omschrijven als een gevoel van tevredenheid en dankbaarheid. Je accepteert het leven zoals het is, hebt vertrouwen in de toekomst en je bent dankbaar voor alles wat tot op heden op je pad is gekomen. Je leeft met je staat van zijn in het nu. Nu is het enige moment wat telt. De rest is een illusie. 

  Geluk gaat niet over wat je hebt of wat je doet. Het gaat ook niet over blijdschap of over een meevaller in het leven. Geluk is een gevoel wat langer dan een moment aanwezig is. Het is een constant gevoel van tevredenheid. Door de waan van de dag kan het zijn dat bij jou het gevoel nog wel eens fluctueert. Wanneer dat zo is, dan is er nog innerlijk werk te doen. Geluk gaat namelijk over bewustzijn. En als je daar contact mee hebt gemaakt, dan kun je er ook weer naar terugkeren. Dan is het aan jou om te kiezen voor geluk. En als je dat punt hebt bereikt, dan is geluk als een constante aanwezig in je leven. 

  Lees meer »
 15. Het belang van vergeven

  Waarom is vergeven zo belangrijk?

  Wanneer iemand jou iets heeft aan gedaan, dan kan het zijn dat je deze persoon dat kwalijk neemt. Je kunt bijvoorbeeld boosheid of wrok voelen. Elke keer wanneer je deze persoon ziet of van hem/haar hoort, ervaar je opnieuw die boosheid in je systeem. Wanneer je aan deze persoon denkt ervaar je hetzelfde. Deze boosheid of teleurstelling is in jou aanwezig en levert je geen energie op. In het ergste geval wens je de ander minder fijne dingen toe. Je hoopt ergens op boetedoening of karma wat wordt uitgewerkt. Wat er in wezen gebeurt is dat je negatieve energie in jezelf brengt en je hoofd het steeds meer van je laat overnemen. Je komt als het ware in een neerwaartse spiraal terecht waardoor je ongeluk en teleurstellingen gaat aantrekken. Je kunt ook meer fysieke problemen gaan ervaren. De negatieve energie die je af vuurt op de ander is eveneens een donker pad, het pad van zwarte magie. Dit pad, door

  Lees meer »
 16. Onthechten hoe doe je dat?

  Wat is onthechten?

  Wanneer we ons veiliger voelen in een bepaalde situaties, bij bepaalde gedachten of in de nabijheid van bepaalde mensen dan kan er sprake zijn van hechting. Wanneer deze hechting niet gezond voor je is, dan noemen we dit een ongezonde hechting. Een ongezonde hechting houdt in dat je afhankelijk bent geworden. Afhankelijk in jouw bestaansrecht. Je hebt jouw recht op bestaan uit handen gegeven. Door een hechting in stand te houden voel jij je gewaardeerd, erkent en voel je je gezien. Je bent naar buiten gericht en bent daarmee de verbinding met je ziel kwijt geraakt. Je ziel, die het ZELF in jou vertegenwoordigd. Je ziel, jouw wezen, jouw essentie! Voor jouw persoonlijke groei is het beter om je van deze situaties, mensen, gedachten of spullen te onthechten. Dat wil zeggen: losmaken.

  Hoe ontstaat een hechting? 

  Een hechting is een voorspellende en terugkerende handeling of gedachte (spraak kan ook) die jou het gevoel

  Lees meer »
 17. Wat is de zin van het leven?

  Wat is de zin van het leven?

  Mijn opvatting over de zin van het leven is terugkomen bij je ZELF. En dat is onvoorwaardelijke liefde. Het gaat over het activeren van het vertrouwen in een grotere macht of intelligentie en je daar aan over durven geven. Het gaat over zuiver leven, in waarheid met jezelf en anderen en leven in complete vrijheid. Het gaat over afscheid nemen van je hoofd en daarmee afscheid nemen van je ego en alle angsten die daarmee samenhangen. In de literatuur wordt veel gesproken over ontwaken of uit de matrix stappen en dat is wat mij betreft de weg naar de zin van het leven. 

  De zin van het leven is om zielsgelukkig te worden.

  Waarom is de zin van het leven zo belangrijk?

  De manier waarop we zijn opgevoed en opgegroeid heeft ons gevormd. Het zijn de externe omstandigheden die ons tot "vorm" hebben gemaakt. Veel mensen hebben deze manier van leven geaccepteerd en voor waar aangenomen. Ze zijn zichzelf

  Lees meer »
 18. Zelfliefde ontwikkelen

  Wat is zelfliefde?

  In de betekenis van zelfliefde wordt vaak verwezen naar zelfacceptatie en zelfwaardering, goed voor jezelf zorgen en positief over jezelf denken. Het zijn allemaal mooie begrippen en ze dienen als basis om de volledige zelfliefde te kunnen gaan ervaren. Toch bereik je daarmee het diepe gevoel van deze liefde nog niet. Vaak hoor ik mensen zeggen dat iets hen nog blokkeert, maar wat is dat dan? Hoe kom je tot zelfliefde? Wanneer weet je dat je er bent? 

  In dit artikel geef ik uitleg aan het concept zelfliefde en ontvang je stap voor stap handvatten over hoe je zelfliefde kunt gaan belichamen. Een belangrijke vraag die je jezelf mag stellen in dit proces is: Wat heb jij er voor over?  

  Zelfliefde houdt in dat je aanwezig bent in jezelf, dat je je verbonden voelt met je ZELF en daarmee met alles om je heen. Zelfliefde gaat over 100% bewustzijn en verbonden zijn met je ziel. Je ziel, dat wie jij

  Lees meer »
 19. Dark night of the soul

  Wat is de "Dark night of the soul"?

  De dark night of the soul is een veelgebruikte term. In het Nederlands noemen we dit de donkere nacht van de ziel. Het is het proces waar je in terecht kunt komen wanneer je gaat ontwaken. Ontwaken houdt in dat je vanuit een ander perspectief naar het leven gaat kijken. De aanleiding voor het ontwaken is een gebeurtenis of een relatie / ontmoeting waarin je geconfronteerd wordt met jezelf. Hierdoor word je bewust van je patronen en gewoonten waarmee je in je leven veiligheid hebt gecreeerd. Deze veiligheid was voor jou een belangrijke manier om te overleven en om je leven daarmee in stand te kunnen houden. Wanneer deze veiligheid weg valt, omdat je besluit meer vanuit je gevoel te gaan leven dan val je even in een zwart gat waarin je grootste angsten naar de oppervlakte komen.

  Tijdens de Dark night of the soul kom je er achter dat je al die tijd hebt geleefd in een schijnveiligheid. Als dit om een relatie gaat, dan besef

  Lees meer »
 20. De Nieuwe Aarde

  Wat wordt bedoeld met de Nieuwe Aarde?

  Met de nieuwe aarde wordt een verandering bedoeld, een transformatie, die de aarde en daarmee de mensheid door maakt. De verandering vindt plaats onder alle mensen en zo ook onder alle andere levende wezens. De mensheid zal fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel de meeste gevolgen ondervinden van deze verandering. De nieuwe aarde is voor iedereen toegankelijk, echter zal iedereen hier op zijn/haar eigen manier een weg voor moeten afleggen. Dit betekent daarmee dat alleen de mensen die de wilskracht hebben om de verandering te omarmen mee groeien naar de nieuwe vorm van samenleven.

  De nieuwe aarde wordt tot stand gebracht door een frequentieverhoging. Deze verhoging brengen wij mensen niet op gang, maar dit gebeurt als vanzelf door moeder aarde en het universum. Om ons heen bevindt zich een hogere intelligentiekracht en zij bepalen wanneer het tijd is. Moeder aarde is klaar met de manier waarop wij, de mens,

  Lees meer »
 21. Hoe kan ik ontwaken?

  Wat is ontwaken?

  Ontwaken, ook wel spiritueel ontwaken genoemd, gaat over een verandering in jou en het proces wat daarmee samenhangt. Ontwaken gebeurt niet van de een op andere dag. Dit komt in golven en het is te ingrijpend om je er niet van bewust te worden. Het is het proces van transformeren zonder dat je er invloed op hebt. Ontwaken houdt in dat je vanuit een ander perspectief naar het leven gaat kijken. Deze verandering in perspectief hangt vaak samen met het gevoel dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat wat jou overkomt is geen toeval en je begint te beseffen dat jouw leven op aarde een hoger doel dient. Het is niet voor niets dat je nu leeft. Jij hebt iets te doen, iets te brengen. Het ontwakingsproces hangt samen met deze zoektocht. 

  De vraag die we onszelf mogen stellen is niet "wat wil ik van het leven?", maar "wat wil het leven van mij?"

  Wat is het verschil tussen transformeren en ontwaken? 

  In

  Lees meer »
 22. De spirituele betekenis van Pasen

  Hoezo heeft Pasen een spirituele betekenis?

  Veel mensen associëren Pasen met een religie. En wat ik om me heen zie en ervaar is dat er weinig tot geen aandacht wordt geschonken aan de symbolische betekenis van dit feest. Omdat het geloof iets is van de religie, wordt Pasen eerder toegepast als een snoepfeest dan als wat anders. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen ervaringen met een specifieke religie. Wat ik heb ervaren is dat het geloof in mijn kindertijd vooral aan je werd opgedrongen. De teksten die we bij aanvang van de lessen moesten lezen waren ingewikkeld en saai. Het instituut de kerk bestond in mijn beleving vooral uit een koud stenen gebouw waar strenge regels golden. Ondanks de lessen en de kerk heb ik daarnaast ook de ervaring dat een feest als Pasen thuis altijd heel erg leuk was. Het was vooral een familie aangelegenheid waarin er een feestelijke sfeer hing en er veel gegeten werd. De

  Lees meer »
 23. Kosmische energie en onze gezondheid

  Wat is energie? 

  In het kort is het antwoord op deze vraag: alles! Alles is energie, omdat alles een trilling, een vibratie heeft. Dat betekent dat alles beweegt, zonder dat we dat met ons blote oog kunnen zien. In de kwantumfysica wordt dit fenomeen onderzocht. Gebleken is dat alles om ons heen en wij zelf ook, voortdurend in beweging zijn. 

  Wat is de kwantumfysica?

  Mensen willen graag alles begrijpen. En vooral datgene wat we niet met het blote oog kunnen zien. De kwantumfysica helpt ons hierbij. Volgens Wikipedia is de kwantumfysica het deelgebied van de natuurkunde dat zich bezighoudt met verschijnselen die met de kwantummechanica kunnen worden beschreven. Het wordt doorgaans niet als zelfstandig vakgebied beoefend door onderzoekers, maar men vindt het wel vaak als vak in een universitaire opleiding. De kwantumfysica leert ons dat wetenschappelijke kennis zoals we die kennen beperkt is als het gaat om het universum en ons bestaan. De kwantumfysica

  Lees meer »
 24. Aarden en Gronden: hoe doe ik dat?

  Wat is Aarden en Gronden?

  Aarden en gronden zijn synoniem aan elkaar, ze betekenen hetzelfde. Onder aarden verstaan we je verbinden met de aarde waardoor je in het hier en nu komt. Het zorgt er voor dat je de balans in jezelf vast houdt en vanuit daar het aardse leven met beide ogen aan kijkt en aan gaat.

  Waarom is aarden en gronden zo belangrijk?

  Aarden is met name belangrijk om uit je hoofd te komen. Je hoofd is je 3e persoonlijkheid en deze staat synoniem voor je ego. Je ego is niet wie jij werkelijk bent. Het ego is het tegenovergestelde, namelijk een persoonlijkheid die er op uit is om je weg te houden bij de liefde, bij het vertrouwen en geluk. Het ego wil graag dat jij in angsten denkt en dat je binnen dat gegeven je leven vorm geeft. Het is een beperking waar we gedurende ons leven doorheen mogen breken.
  Door te aarden kom je uit je hoofd en stap je rechtstreeks in het vertrouwen. Rust, stabiliteit, evenwicht, liefde en acceptatie zijn woorden

  Lees meer »
 25. Healing begint en eindigt altijd met jeZELF

  Healing begint en eindigt altijd met jezelf

  Regelmatig ontvang ik mensen in mn praktijk die een "rijk" leven hebben. Een drukke baan, kinderen, veel vrienden en kennissen en genoeg leuke hobbies. Er is een soort overtuiging aanwezig dat alleen zijn prima is voor een avond of twee, maar daarna is het klaar. Alleen zijn, bewust en voor een langere periode hoort niet in dit leven thuis. Dat klinkt namelijk als eenzaam en leeg. Klinkt als niet sociaal zijn en een vorm van depressiviteit.

  Echter, deze mensen komen niet voor niets bij mij. Er is onrust in het systeem en ze krijgen er geen vat op. Ze hebben structureel hoofdpijn of andere fysieke klachten. Ja ze zijn druk, dat weten ze. Maar er zijn ook zoveel verplichtingen. Alles moet door blijven gaan. De vakanties tussendoor of de zondag moet alles weer gladstrijken.

  We vergeten vaak dat we een ziel zijn die in een fysiek lichaam huist. Na onze dood reist onze ziel verder, het lichaam verteert. Deze ziel heeft een

  Lees meer »
 26. Het Christusbewustzijn belichamen

  Wat is het Christusbewustzijn?

  Met het Christusbewustzijn wordt een manier van ZIJN bedoeld waarmee we ons verbinden met de hoogste vorm van universele energie, namelijk de scheppingskracht. Het is een energie die je kunt voelen en ook kunt zien wanneer je er bewust van bent. Met scheppingskracht wordt bedoeld dat wij het in ons hebben om onze wereld te creeeren. Dit staat los van elke vorm van religie. Meer hierover lees je HIER.

  Wanneer ben je toe aan het Christusbewustzijn? 

  Mijn ervaring is dat mensen die vastlopen in de praktijk vaak klaar zijn om te gaan ontwaken. Dit geldt niet voor iedereen, omdat het hoofd soms zo in de weg kan zitten dat het lastig is om de negatieve denkpatronen te doorbreken. Toch betekent "vastlopen" vaak al heel veel. Namelijk dat de jas je niet meer past die je tot dan toe hebt aangehad. 

  Kenmerken en symptomen die een ontwakingsproces in gang kunnen zetten: 

  - een burn out

  Lees meer »
 27. Christusbewustzijn

  Wat wordt bedoeld met het Christusbewustzijn?

  Met het Christusbewustzijn wordt een manier van ZIJN bedoeld waarmee we ons verbinden met de hoogste vorm van universele energie, namelijk de scheppingskracht. Het is een energie die je kunt voelen en ook kunt zien wanneer je er bewust van bent. Met scheppingskracht wordt bedoeld dat wij het in ons hebben om onze wereld te creeeren. Deze energie is in principe voor iedereen beschikbaar. Hiervoor is het belangrijk dat we onszelf gaan herinneren wie we in wezen zijn en waar we vandaan komen. En hiermee komen op het kantelpunt van de huidige aarde, want we zijn allemaal in essentie meesters en mogen daarmee de stempel van slaaf of dienaar loslaten. Wanneer je in het Christusbewustzijn stapt, dan sta je in verbinding met het Goddelijke, met de Kosmische energie en dus met de Bron. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is om een pure leider te

  Lees meer »
 28. Wat zijn leylijnen?

  leylijnen zijn de energielijnen van de aarde

  Een ander woord voor leylijnen zijn drakenlijnen of droomlijnen. Iedere cultuur gebruikt zijn eigen terminologie. Leylijnen bestaan al duizenden jaren en hebben een functie in het dagelijkse leven van de mens. Leylijnen kun je namelijk vergelijken met een meridiaan. De aarde is opgebouwd uit leylijnen en via de lijnen wordt energie getransporteerd, net als bij meridianen het geval is. De leylijnen liggen verspreid over de aarde en vormen daarmee een aardraster. Omdat we leylijnen niet met het blote oog kunnen waarnemen zijn er in de loop der jaren opvallende ontdekkingen gedaan. Zo is duidelijk geworden dat bepaalde stenen structuren de leylijnen aanduiden. Dit zijn bijvoorbeeld hunebedden, menhirs en steencirkels. Deze stenen structuren liggen veelal op de knooppunten van het aardraster. Op deze knooppunten is de energie extra sterk voelbaar.

  Waar lopen de leylijnen?

  Zoals gezegd lopen de leylijnen verspreid over de

  Lees meer »
 29. Axiatonale lijnen - Meridiaanlijnen - Leylijnen

  Wat zijn meridiaanlijnen?

  Het menselijke energiesysteem wordt vooral gevoed via de meridiaanlijnen met daarbij de verschillende acupunctuurpunten op het lichaam. Dit is een verfijnd netwerk in ons lichaam dat in verbinding staat met al onze organen, lichaamsdelen en cellen. Het is het netwerk dat ons gehele lichaam voorziet van energie. Wanneer er een disbalans ontstaat, heeft dit als eerste in het meridiaanstelsel gevolgen en dit werkt uiteindelijk door in ons mentaal, emotioneel en geestelijk welbevinden.

  Wat zijn axiatonale lijnen? 

  Het meridiaanstelsel was oorspronkelijk verbonden met de energielijnen die in en om de aarde aanwezig zijn. Dit noemen we de leylijnen. En met deze energielijnen stonden we in contact met een onmetelijk groter netwerk van ons gehele zonnestelsel, andere zonne- en sterrenstelsels en het gehele universum. Dit grotere netwerk aan energielijnen noemen we de Axiatonale lijnen. 

  Door de tijden heen zijn de verbindingen

  Lees meer »
 30. Chakra's in balans bij Memorable

  Wat zijn chakra's?

  Chakra's zijn knooppunten van energie waar diverse energiebanen in het lichaam samen komen. Ze zijn niet waarneembaar met ons fysieke oog en bestaan uit energie. De knooppunten draaien als een wiel en kunnen daarmee de energie in beweging zetten en doorsturen naar de andere chakra's. Over het algemeen wordt er gewerkt met 7 basis chakra's. We hebben er veel meer, maar om overzicht te houden behandelen we alleen deze.

  • Chakra 1: Wortelchakra (ook wel Muladhara genoemd). Gelegen onderaan de ruggengraad. De wortelchakra staat voor je gevoel van veiligheid en stabiliteit.
  • Chakra 2: Sacraal chakra (Swadhistana). Deze bevindt zich net boven de wortelchakra, bij het stuitbotje / beneden de navel. Deze chakra staat voor je gevoel van verbinding, dankbaarheid en je seksuele gevoelens.
  • Chakra 3: Zonnevlechtchakra (Solaris plexus). Deze bevindt zich 2 cm boven je navel. Een stukje boven het sacraal chakra. Dit is het fysieke chakra, tevens
  Lees meer »
 31. Chakra's in balans brengen bij Memorable

  Regelmatig ontvang ik de vraag ofdat het ook mogelijk is om chakra's terug in balans te brengen. Jazeker, dat kan! Ik zal je in het kort uitleggen op welke manier dit gebeurt.

  Chakra's zijn kruispunten in het lichaam waarlangs energiebanen hun weg vinden. Deze kruispunten worden gemarkeerd door een wiel waarmee de energie in het lichaam wordt getransporteerd. Deze chakra's zijn voor ons heel belangrijk, omdat wij de energie nodig hebben voor onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele processen. De chakra's nemen energie op en geven energie af en hebben een belangrijke functie voor zowel het fysieke lichaam als de geest. Iedere chakra is gelegen op een andere plek in het lichaam en kent zijn eigen functie binnen dat gebied. Daarnaast werken chakra's altijd samen, waarbij het doel is alles in balans te brengen en te houden. Je kunt je dan dus ook voorstellen dat wanneer een chakra geblokkeerd is, een ander chakra het overneem en dan overactief wordt.

  Chakra's zijn energetische

  Lees meer »
 32. Hoezo bestaat het universum uit licht, energie en informatie?

  Tijdens een spirituele healing sessie wordt gewerkt met frequenties (trillingen) die licht, energie en informatie bevatten. Het universum bestaat uit één trillend ether veld bestaande uit frequenties. Alles in dit veld is met elkaar verbonden. De frequenties zijn ook wel uit te leggen als elektromagnetische golven die we waarnemen als licht. Als dit licht vrij kan reizen door de ruimte dan ervaren we dit als energie, maar als het gebonden zit in de vorm van staande spiraal golven in een beperkte ruimte, dan ervaren we het als materie. Vanuit het quantum-veld kun je dus stellen dat materie en geest volkomen met elkaar verbonden zijn, eenheidsbewustzijn. De verbinding levert informatie op. Het is de wereld van energie, golven, frequentie, informatie, bewustzijn en alle spectra van licht. De frequenties werken op kwantum niveau om communicatie tot stand te brengen met ons DNA, onze cellen, ons lichaam, onze geest en ziel. Daarom is een spirituele healing veel omvattend en wordt het door v

  Lees meer »