Wat zijn tweelingzielen?

Hierover bestaan verschillende uitwerkingen. Mijn ervaring en kennis over dit onderwerp is inmiddels zo helder als water: tweelingzielen zijn twee individuen die een ongelooflijke aantrekkingskracht op elkaar hebben. Deze aantrekkingskracht komt voort uit het gegeven dat ze voor de incarnatie gesplitst zijn uit één ziel, en daarmee een zelfde zielsoorsprong hebben. Het universum brengt tweelingzielen met elkaar in contact op het moment dat het tijd is dat beide zich versneld gaan ontwikkelen en ontwaken. Het doel hiervan is dat ze in union komen met zichzelf. Dat hieruit voort vloeit dat ze daarna in union komen met elkaar is voor het merendeel een logisch gevolg. De union zorgt voor een ongekende hoeveelheid positieve energie. Deze energie heeft de aarde nodig om een transformatie door te kunnen maken, zodat de mensheid op een andere frequentie gaat leven. De frequentie van onvoorwaardelijke liefde. 

De ontmoeting tussen tweelingzielen kan het beste worden omschreven als overweldigend, verwarrend en op verschillende momenten ook uitputtend. Het zien en voelen van je tweelingziel komt binnen tot in het diepste van je eigen ziel. Hierdoor ontstaat er een weten waar je niet aan voorbij kunt. Na de ontmoeting kun je je verward voelen. In feite worden de grootste angsten in jezelf aangewakkerd en naar de oppervlakte gebracht. Deze angsten mogen getransformeerd worden. 

Tweelingzielen en wat nog meer?  

In de praktijk kom je verschillende verschillende termen tegen die qua inhoud of vorm lijken op de term tweelingzielen. Hierdoor zou je in verwarring kunnen raken. Vooralsnog is mijn stelling dat tweelingzielen en tweelingvlammen hetzelfde betekenen. Tweelingstralen heeft een net iets andere inhoud, net als kosmische geliefden of nieuwetijdsgeliefden.  

De term soulmate of zielsverwant houdt wat mij betreft iets anders in dan een tweelingziel. Het verschil is dat een soulmate (of zielsverwant) afkomstig is uit eenzelfde zielenfamilie. De twee personen hoeven niet op elkaar te lijken, maar vullen elkaar aan en ze voelen zich vooral gemakkelijk bij elkaar. Het kunnen ook hele goede vrienden of vriendinnen zijn. Een relatie hoeft niet altijd te oplossing te zijn om in verbinding te staan met je soulmate. Daarnaast hoeft het ook niet zo te zijn dat je telepathische boodschappen door krijgt van je soulmate. Dit is bij tweelingzielen wel het geval. Je voelt elkaar op afstand, altijd. Je ervaart dezelfde lichamelijke emoties en pijnen die de ander door maakt. 

Wat is het doel van de ontmoeting tussen tweelingzielen?

Het universum heeft maar één doel met de ontmoeting, dat is dat je aan de slag gaat met jezelf. Alles loslaten wat niet meer dient en compleet vrij worden in alles. Het gaat over onvoorwaardelijk van jezelf houden en daarmee met alles om je heen. Het loslaten wat niet meer dient, oftewel het loslaten van "oude jassen". In ons leven hebben we deze jassen aangetrokken om te kunnen overleven. Om ons geaccepteerd te voelen door de buitenwereld of om de pijn niet te hoeven voelen die van binnen om aandacht vraagt. Deze jassen hadden toen een functie, maar nu niet meer. Al deze oude jassen gaan over comfort en veiligheid. Over zelfontkenning en het loskomen van beperkingen, patronen, overtuigingen en negatieve gedachten. Het laat zien dat je vlucht van het leven wat bij jouw wezen past, bij jouw zielsmissie. Doordat je al deze jassen hebt aangetrokken, heb je je als het ware aangepast aan de buitenwereld. Daarmee ben je gaan overleven in plaats van gaan leven. En door te overleven hoef je minder te voelen en zijn het de bevestigingen en waarderingen van buitenaf die jou het gevoel van bestaansrecht geven. Ondertussen is het een vorm van lijden geworden, je rent jezelf compleet voorbij. Deze jassen gaan ook over de verschillende programmeringen en systemen waarin we als mens opgroeien. Ook deze zorgen ervoor dat je ziel klein blijft. Hier kun je alleen uit komen wanneer je aan de slag gaat met jezelf. Jezelf? Ja met het ZELF in jou, je hogere zelf, je ziel. Dat is iets anders dan je "ikje", je hoofd. Dat gaat over gevoel, over je roeping, over jouw unieke talenten en het pad wat hierbij hoort. Meer hierover, lees HIER.  

Een tweelingzielenreis gaat over onafhankelijk worden van alles en iedereen door je verantwoordelijkheid te nemen voor alles in het leven. Het gaat over onvoorwaardelijk liefhebben.

Een tweelingzielenrelatie leert jou dat je in dit leven eerst moet sterven, zodat je nooit meer hoeft te sterven. De angst om te sterven mag namelijk in het leven overwonnen worden, door je eigen Goddelijke kern te ontdekken. Het gaat er om dat je gaat doorzien dat angsten niet bestaan. Angsten zijn een illusie, gecreeerd door het hoofd. Pas wanneer je je eigen godsvonk, jouw kracht, hebt ontdekt en omarmt zullen alle angsten verdwijnen. Angsten zijn een trigger, een boodschap, die jou vertellen dat je werk te doen hebt. Innerlijk werk. De afleidingen in het leven zorgen ervoor dat angsten in stand blijven. Of het nu televisie of school is, alles is er op gericht om je hoofd actief te houden. Dit zijn programmeringen, net als de waarden en normen die je van je ouders hebt meegekregen. Dit alles is niet jouw waarheid, maar opgelegd en door jou aangenomen. Een opmerking die hier vaak gegeven wordt is "het hoofd moet ook aan staan, anders kun je je werk niet doen. De maatschappij is nu eenmaal zo ingericht." Deze opmerking gaat alleen op als je er in gelooft. Ik geloof dat we onze realiteit zelf kunnen creeren. Die magie hebben we in ons. Denk aan de kracht van manifesteren, het maken van quantum leap sprongen en het shiften naar verschillende tijdlijnen. Wanneer je jezelf verdiept in dit soort onderwerpen gaat er een andere wereld voor je open. 

Het gaat er in de tweelingzielen reis om dat je ego sterft. Je ego wordt bepaald door je overtuigingen en patronen. Je ego zal je altijd willen beperken, omdat het gericht is op overleven in plaats van leven. De gedachten die hierbij horen zijn veelal kritisch en oordelend. Je hoofd maakt overuren wanneer je ego geladen is. Verwachtingen mogen ook worden losgelaten. Bijvoorbeeld de verwachtingen die samenhangen met de rollen die je bekleed. De rol van vader, buurman, werkgever, werknemer, dochter, tante, noem maar op. 
In dit proces wordt van jou gevraagd om elke externe bron waar jij van afhankelijk bent, los te laten. Hierdoor word je werkelijk vrij van alles en deze vrijheid brengt jou naar je kern. Naar je goddelijke bron, jouw kracht die door middel van jouw liefde in de wereld wordt gezet. 

Om daar te komen moet je eerst aan het werk. Het betekent al je angsten gaan voelen en doorvoelen. En wanneer je vervolgens besluit om datgene te doen wat je eng vindt om te doen, dan kom je bij je eigen Godsvonk uit. Dit is het licht wat je hele leven al in een schaduw gezet is. Het proces voelt soms aan als sterven. Het concept van "de dark night of the soul" hoort hier ook bij. Klik HIER voor meer informatie. 

Het proces wat jij doorloopt om in union, oftewel "in eenheid", met jezelf te komen, om onvoorwaardelijk van jezelf te houden, is er een van vallen en opstaan. Van bergen en dalen. Iedereen doorloopt een ander proces met een ander tijdpad, afhankelijk van het werk dat je in je leven al gedaan hebt en afhankelijk van de roeping die er voor je ligt.  
Een tweelingzielenreis is niet voor iedereen weggelegd. Het is voor die personen die vaak al een bewogen leven achter zich hebben. Het universum weet wat je aan kunt, daarom ben jij uitgekozen om dit pad te bewandelen. De tweelingzielenreis gaat over jou, over de liefde voor jezelf en over jouw roeping in dit leven. Want je draagt hoge energie bij je en die mag je in de wereld gaan zetten.  

Citaat uit de praktijk: "hele dagen ben ik maar aan het huilen, de tranen blijven stromen. Ik kan het niet stoppen. Wanneer houdt dit hart verscheurende gevoel, deze diepe eenzaamheid op? Hoe lang kan ik dit nog volhouden?"

Je vraagt je wellicht af, waarom ik? Dat heeft met je zielencontract te maken. Jij hebt er verschillende levens op zitten. Je hebt zoveel wijsheid in je, zoveel kennis ook. Dit mag je in dit leven gaan inzetten ten goede van de wereld. De aarde heeft je nodig. De tweelingzielenreis helpt je om je plek in te nemen en dat te gaan doen om van de aarde weer een paradijs te maken. In verschillende theorieen wordt beweerd dat er ongeveer 144.000 tweelingzielen zijn, wereldwijd. Het is dus uniek dat jij er één van bent. Ook wordt er in verschillende theorieen over gesproken dat dit het laatste leven op aarde is voor de tweelingzielen die in union komen met elkaar. Dat de weg naar union een overweldigend en moeilijk pad is, is dan beter te verklaren. Het is het grootste geschenk wat je te wachten staat. 

De tweelingzielenreis bestaat in de meeste gevallen uit 4 fasen: de bubbelfase, de duw- en trekfasek, de separatiefase en de union. 

Fase 1: De bubbelfase

Wanneer je je tweelingziel ontmoet beland je in de zogeheten bubbelfase. Het is als een blikseminslag. Je kijkt in iemand zijn / haar ogen en ervaart een vorm van thuiskomen wat je nog nooit eerder hebt gevoeld. De aantrekkingskracht is enorm en de manier waarop je de ander waarneemt is die vanuit bewondering. Trots en blijheid zijn gevoelens die aanwezig zijn. Je kan volledig jezelf zijn bij de ander. Je bent in staat om je kwetsbaar op te stellen en om je diepste geheimen met de ander te delen. En dat in een periode dat je elkaar nog niet eens zo heel goed kent. Het innerlijke kind in jou wordt opnieuw aangewakkerd en uitgebreid lachen of gek doen is ook typisch iets voor tweelingzielen. De lichamelijke aantrekkingskracht is enorm en als je intiem bent in deze periode dan zal je ervaren dat wat je met elkaar deelt uniek is en dat je dit nog nooit zo mooi en intens hebt ervaren. Lichaamsgeur, de manier van zoeken en de zielsverbinding die je ervaart tijdens de intimiteit is perfect en compleet.  

De communicatie verloopt gemakkelijk en als vanzelf. Het lijkt wel of je op elkaar bent afgestemd, al vele levens lang. En dat klopt ook. Je kent elkaar door en door terwijl je elkaar nog niet zo heel lang kent. Het kan ook dan al verwarrend zijn en soms als overweldigend voelen. 

De timing van de ontmoeting is meestal niet handig. Dat kan zijn, omdat een van de twee gaat trouwen, gaat verhuizen of op het punt staat om te gaan reizen. De ontmoeting is daarom nog meer verwarrend, omdat de omstandigheden je aan het denken zetten. "Is dit een valstrik van het universum of is dit echt?" "word ik hier afgeleid en is het te mooi om waar te zijn of klopt alles wat ik voel en zie?" Deze vragen poppen als vanzelf op, omdat alles zo overweldigend is. Vaak ook brengt het grote angsten met zich mee. De angst om alleen achter te blijven en alles en iedereen kwijt te raken is een oer angst en juist daarom wordt een tweelingziel ook hierin getriggered. 

De bubbelfase is intens en duurt niet heel lang. Het universum wil je deze ervaring echter niet ontnemen. Want in deze fase is het belangrijk dat je de verbinding met je tweelingziel herinnert. Dat er een innerlijk weten ontstaat die je er van bewust maakt dat dit gevoel nooit meer weg zal gaan. Dat dit perfect is en gekoesterd mag worden. 

Fase 2: De duw- en trekfase

Tijdens de bubbelfase zal je gaan merken dat er externe omstandigheden zijn die invloed gaan hebben op de fijne verbinding die er tussen jullie is. Vaak is er een derde partij in het spel of keuren ouders en familie de relatie af. De externe omstandigheden maken dat je beperkt wordt in je bewegingsvrijheid, in de vrijheid om elkaar op een ontspannen manier te kunnen ontmoeten. De externe omstandigheden maken ook dat je voelt dat tijd een rol speelt en dat je niet volledig tot je recht komt bij je ander. Langzaam aan komen er angten naar boven zoals schuld, jaloezie, afwijzing en minderwaardigheid. Deze gevoelens van angst worden gaandeweg de tijd groter en groter. Tweelingzielen triggeren elkaar in alles wat niet bij harmonie of onvoorwaardelijke liefde hoort. Ze triggeren elkaar, terwijl de thema's die de triggering veroorzaken bij beide aanwezig zijn in een andere context. Je spiegelt elkaar. Deze fase is nodig om te weten waar je aan moet werken wanneer je in de separatiefase terecht komt. 

De liefde is vanaf het begin zo ongelooflijk intens dat dit eveneens als een trigger werkt. Zo kan de mannelijke tweelingziel het zo overweldigend vinden dat hij zich afvraagt of het diepe gevoel daadwerkelijk te vertrouwen is. Dit gevoel gaat namelijk tegen alle logica in. Vaak zelfs denken tweelingzielen gek te zijn geworden wanneer zij deze diepe liefde voelen en zijn ze bang om zichzelf en hun vrienden/familie kwijt te raken. Doordat er ineens zoveel triggers zijn kan de gedachten gaan overheersen dat het de ander is, of de verbinding zelf, die zoveel pijn brengt. Ook denken ze eerder aan een karmische relatie. De kern van alle pijn ligt echter diep verankerd in het onbewuste (voornamelijk bij de mannelijke energieen) en deze wil hij vermijden. Ook zit er vaak een grote angst om verlaten te worden. De mannelijke tweelingziel zal denken dat hij niet goed genoeg is, dat zijn tweelingziel een verkeert beeld van hem heeft en hem zal verlaten wanneer ze hem beter leert kennen. En doordat hij al vaker is verlaten of afgestoten in zijn leven, wil hij dit koste wat kost vermijden. Tweelingzielen die pijn zijn gedaan door anderen in het verleden zijn gereserveerder. Door te vertrekken, weg te lopen, de liefde te ontkennen en te doen alsof het niet bestaat hopen ze dat alle pijn vanzelf weggaat.

En dan komt dus het moment dat één van de twee resoluut afstand gaat nemen. Dit moment is ook dit keer weer als een bliksem te interpreteren. Onverwachts en heftig. De separatiefase is dan aangebroken. 

Let wel: Dit resolute besluit komt niet bij alle tweelingzielen voor. Iedere tweelingzielenreis is uniek.  

Fase 3: De separatiefase 

Tijdens de separatiefase komt er een einde aan het contact met je tweelingziel. Beide nemen afstand van elkaar en er is geen ruimte meer om elkaar te benaderen. Deze fase is nodig om in rust te komen, om jezelf weer te kunnen gaan voelen en vooral om aan de slag te gaan met jezelf. De separatiefase is er ook voor om je te realiseren wat voor jou belangrijk is in dit leven. Ben je bereid om aan jezelf te gaan werken of laat je alle oude jassen aan en ga je door met waar je mee bezig bent? Echter, de ontmoeting met je tweelingziel zal je laten realiseren dat dit "oude" leven niet meer mogelijk is. Je systeem is aangewakkerd en vanaf dan zal het universum er alles aan doen om je er aan te blijven herinneren wie je tweelingziel ook al weer is en wat je voor hem / haar voelt. Dit gebeurt in symbolen, maar ook in  "toevallige"gebeurtenissen. Je ziet zijn / haar naam overal, herinneringen duiken op in je telefoon of in de buurt, dubbele cijfers, andere synchroniciteiten. Er gebeurt vanalles waardoor de verwarring soms weer de kop op steekt. Vooral bij die tweelingzielen die nog niet helemaal ontwaakt zijn. Dit nog niet open staan voor spirituele boodschappen en voor de mystieke kant van het leven. 

Tijdens de duw- en trekfase en ook tijdens de separatiefase zal het universum je gaan uittesten. Je zal afleidingen gepresenteerd krijgen en de vraag is of je deze aanneemt ofdat je trouw blijft aan je tweelingziel. In welke mate kun jij je focussen op je heling? De afleidingen zullen als als een boodschap voelen, alsof de separatiefase klopt en jullie niet bij elkaar horen. Maar het universum zal daar altijd wat tegenover stellen. Zodat jij je op een later moment realiseert dat het een manier wat om je uit te testen in plaats van je te bevestigen dat het allemaal "too good to be true" was. 

Tijdens de separatiefase is het de bedoeling dat je alle angsten gaat aankijken en loslaten. Iedereen doet dit op zijn / haar eigen tempo en op zijn /haar manier. Dit zijn angsten zoals bindingsangst, verlatingsangst, gevoelens van schuld, wantrouwen, boosheid, eenzaamheid, enzovoort. Het zijn veelal grote wonden die we uit vorige levens hebben meegenomen en die we in dit leven mogen gaan oplossen. Pas wanneer we alles hebben uitgewerkt en opgelost zal het universum tweelingzielen samenbrengen. 

Fase 4: Union

De union fase houdt in dat tweelingzielen samen komen, in harmonie en voor de rest van hun leven. Op dat moment hebben beide aan alle stukken gewerkt en is er niets meer wat er tussen hen in kan staan. Er is alleen nog maar onvoorwaardelijke liefde aanwezig. Onvoorwaardelijk, dat wil zeggen zonder voorwaarden. Om hiertoe te komen, zullen ze eerst in union met zichzelf moeten komen. Onvoorwaardelijk van zichzelf houden en 100% zuiver zijn naar je ziel. Luisteren naar je gevoel en handelen naar je gevoel. Dat is de essentie. Uiteindelijk zul je hierdoor ook onvoorwaardelijk van een ander kunnen houden. Er is dan niets meer wat hen in de weg staat. Alle negatieve gevoelens uit het verleden hebben geen functie meer, triggers zijn aangekeken en beide hebben gewerkt aan balans en onafhankelijkheid. Tweelingzielen zijn in potentie in staat om een harmonieus liefdesleven te leiden. Een leven waarin ze zowel op fysiek, emotioneel, mentaal en op spiritueel niveau met elkaar verbonden zijn.

Het innerlijke werk vraagt om wilskracht en om focus. Vaak moet er een derde partij worden verlaten of moet familie worden teleurgesteld. Ook kan het zijn dat er kinderen in betrokken zijn. Het gaat over de weg naar innerlijke vreugde en overvloed. Wanneer we onvoorwaardelijk van onszelf houden, houden we ook van alle mensen om ons heen. Echter hebben zij geen invloed meer op ons en is er niemand of niets meer die onze keuzes kunnen beinvloeden. In union komen met jezelf houdt ook in dat je de vrouwelijke - en mannelijke energie in jezelf hebt geintegreerd. Daarmee word je een krachtig wezen. Tip: De manier waarop je naar je tweelingziel kijkt zegt iets over de mate waarin de andere energie in jou geintegreerd is. Dus ben je een vrouw en zie je je mannelijke tweelingziel als zwak, dan heb je in jezelf nog wat op te lossen mbt de mannelijke energie. Zie (en voel!) je je tweelingziel als je Goddelijke wederhelft, dan ben je precies waar je zijn moet. 

Wanneer je aan de slag gaat met jezelf, dan zijn er voor de union 4 doelen te behalen in jezelf:

- Liefde: als in zelfliefde en onvoorwaardelijke liefde
- Ascentie: als in ontwaken en je hogere zelf belichamen
- Roeping: als in omarmen en je daarop volledig gaan focussen, waarom je op aarde bent en wat je de mensen te bieden hebt
- Overvloed: als in leren zien en leren ontvangen van zegeningen uit het universum. Dankbaarheid ligt hier aan ten grondslag

Hoe kom ik in union? 

Wil je in union komen met je tweelingziel dan zal je tenminste eerst in union moeten komen met jezelf. Beide zielen doorlopen tijdens de separatiefase een proces, tenminste dat is wat voor hen is weggelegd. Ofdat jouw tweelingziel dit ook gaat oppakken is aan hem of haar. Gaat hij of zij dit proces niet aan, dan is union tussen jullie beide onmogelijk. Maarrrrr vergeet de kracht van het universum niet, de kracht van de spirituele wereld. Deze wereld heeft namelijk tweelingzielen energie nodig. Dus zal er vanalles gebeuren in het leven van je tweelingziel om hem / haar wakker te krijgen en hem / haar te laten realiseren dat er werk aan de winkel is. Dit kan zijn door jou vaker op zijn / haar pad te sturen, dus door toevallige ontmoetingen te organiseren. Of door hem / haar bedrust te geven, zodat het gevoelsleven kan worden aangewakkerd. En zo zijn er nog veel meer gebeurtenissen te noemen die in zijn geheel geen toeval zijn. 

Er zijn een aantal tips die je kunnen helpen om in union te komen. Ik som ze even achter elkaar op. Deze lijst zal gaandeweg de tijd nog verder aangevuld worden. De belangrijkste noem ik alvast. 

 • Leef je mooiste leven, voel wat jij nodig hebt en maak dat voor elkaar. Breng je eigen leven op de rit, zelfstandig en onafhankelijk van iedereen
 • Breng tijd alleen door. Want door alleen te zijn ga je voelen. En voelen is essentieel in het helen van jezelf
 • Zorg ervoor dat je gevoelens van ongeduld, schuld, jaloezie, wrok, boosheid en slachtofferschap gaat aankijken en loslaten. Deze gevoelens hebben geen plek in de union
 • Ben dankbaar, elke dag opnieuw
 • Zorg dat je alles en iedereen vanuit de bril van liefde gaat bekijken. Iedereen? Ja echt iedereen. Ook de grootste schurk op aarde
 • Bij alles wat je doet in het leven denk je "wat zou de liefde doen". De actie die daarop volgt past hierin
 • Zorg ervoor dat je je twin uiteindelijk als een zelfstandig krachtig wezen gaat zien. Iemand die zijn / haar eigen pad bewandelt en heel goed weet wat hij / zij nodig heeft om compleet te worden
 • Ben er van overtuigd dat je twin naar je toe komt. Maar verwacht niets
 • Zie de tekens van het universum onderweg als een fijne ondersteuning, maar hang hier niet teveel aan vast. Dubbele getallen en synchroniciteiten willen zeggen dat je goed bezig bent, dat je precies daar bent waar je moet zijn
 • Bedwing jezelf om niet nieuwsgierig te zijn naar je twin. Ga dus geen profiel foto checken op social media. Nieuwsgierigheid is een vorm van controle en daarmee stel je de union alleen maar verder voor je uit.
 • Hou je gedachten in het hier en nu. Denk niet na over zijn of haar leven, waarom hij of zij iets gedaan heeft of wat hij/zij dagelijks doet. Hou je gedachten op je eigen leven en richt je op het hier en nu. Iedere vorm van analyse over je twin is een vorm van controle en dat is nu juist wat je moet gaan loslaten.
 • Ben zuiver in wat je doet en probeer niets te forceren of te manipuleren. Met andere woorden: wanneer je een bericht plaatst op social media doe je dit niet om indruk te maken op je twin.  

Om in union te komen zal je boven alles moeten gaan staan wat niet liefdevol is. In je eigen licht gaan staan, uit je angst gaan en onvoorwaardelijk geven om jezelf en de ander. Dat betekent nooit meer oordelen, nooit meer boos zijn, geen enkele trigger meer oppakken, iedereen vergeven. Het betekent dat het duister geen enkele vat meer op je heeft.

Union bereik je door al je relaties op te schonen en alleen nog te kiezen voor verbindingen die zuiver, eerlijk en oprecht zijn. Geloven in je eigen kracht, nooit meer bang zijn. Jezelf 100% verbinden aan licht en liefde altijd en overal.  

Het belangrijkste aspect: jouw roeping 

Tweelingzielen worden klaargestoomd om een belangrijke bijdrage te leveren aan het, zoals ze dit noemen: realiseren van het paradijs op aarde. Je hebt een Goddelijke missie. Ik? Ja, elke tweelingziel heeft een Goddelijke missie. En om deze missie te kunnen gaan leven moeten ze één worden met de Goddelijke bron en dat is de puurste staat van liefde. Liefde kent geen hoofd en daarmee geen controle, ongeduld, angst of wantrouwen. Liefde is de hoogste vorm van energie die denkbaar is. En om hier te komen ga je door een proces heen. Dit proces is vergelijkbaar met een ego-dood. Het is een proces van uitzuiveren. Je moet door gevoelslagen heen om bij je Godsvonk uit te komen. Sla je de gevoelslagen over, omdat je de liefde via mentale kracht wilt manifesteren, dan ben je niet in lijn met hoe het universum de tweelingzielenreis bedoeld heeft. 

Het is voor tweelingzielen, met name de de vrouwelijke tweelingziel (degene die vrouwelijke energie als primair in zich heeft), belangrijk om  het sterfteproces als eerste te doorlopen. Je wordt naar de allerdiepste pijnlagen geleid. In dit proces kun je de hemel en de hel naast elkaar ervaren. De hemel die staat voor het ultieme Goddelijke samenzijn, het hemelse gevoel dat je kunt hebben wanneer het leven in een flow gaat en je dankbaar bent voor alles wat op jouw pad komt. Daarnaast heb je de hel die staat voor de rauwe afscheidingspijn, de diepe eenzaamheid en het verscheurde gevoel. Juist in dit proces zit jouw heling, jouw weg naar eenwording. De pijn nodigt je elke keer weer uit om terug te gaan naar je basis, naar jouw kern. In deze basis leer je hoe je jezelf volledig kunt onthechten van alles wat zich vanuit de persoonlijkheid nog wil hechten aan iets of iemand buiten jezelf. Het heilige huwelijk zoals ze dit noemen, zit in jou en wordt in jou gevormd. Het heilige huwelijk bestaat uit het helen en omarmen van zowel de mannelijke- als de vrouwelijke energie. Deze weg is loodzwaar, omdat er een herhaling in lijkt te zitten waar je soms maar niet uit lijkt te komen. Het eindpunt is er zeker wel en deze is het meer dan waard om het proces te doorlopen. Daar aan het einde van de tunnel wacht overvloed, geluk en harmonie op jou en niet te vergeten de union met je tweelingziel. De weg is alleen te bewandelen door volledige overgave aan dat wat zich aan dient. Door vertrouwen en rust en vooral door geduld op te brengen.    

De roeping vraagt om volledige toewijding. Neem maar van mij aan, dat deze toewijding vanzelf in jou gaat ontstaan wanneer je ervaart dat het universum op allerlei manieren je aan het begeleiden is. Soms zijn gebeurtenissen zo verbazingwekkend dat je weet dat er een sturing plaatsvindt. Je gidsen, engelen en ook dierbare overledenen doen er alles aan om jou op het pad van deze roeping te krijgen. 

Een tweelingzielenreis leidt tot het belichamen van je hogere zelf en activeert je roeping. Bij het belichamen van je hogere zelf heeft het ego geen enkele functie meer. Alles wat je dan nog doet komt vanuit inspiratie en liefde.

Dit pad vraagt van jou om boven alles te gaan staan wat niet liefdevol is. Het houdt in dat je het duister geen vat meer op je laat hebben. Dit doe je door in je eigen licht te gaan staan en door te geloven in jouw kracht. Wanneer jij in staat bent om jezelf leeg te maken, zodat God of de Bron door jou heen kan werken dan ben je er. Dan heeft liefde zich volledig in jou ontwaakt. Het duister is dan slechts nog een reminder voor de onvoorwaardelijke liefde. Hoe sterk ben jij verbonden aan onvoorwaardelijke liefde? Als dit 100% is, dan heeft het duister geen grip meer op je. 

Wat is het duister?
Het duister bestaat uit angst, boosheid, afgunst en ook uit nachtmerries. Je zal op je weg worden uitgetest. En wanneer je dit gaat inzien, ga je het duister omarmen. Want zonder duister is er geen licht. Het duister herinnert jou aan het licht in jou. Het licht is in dit perspectief vertrouwen, onvoorwaardelijke liefde, geduld en dankbaarheid.  

Hoe ziet die roeping er in de praktijk uit? 
Dat kan verschillend zijn. Er zijn hierin geen grenzen, omdat liefde geen grenzen kent. Daar waar jij je thuis voelt, in dat werkveld mag jij je liefde gaan inzetten. Onbaatzuchtig en vanuit een volledig toewijding aan het scheppen van een betere wereld. Je mannelijke tweelingziel zorgt er als vanzelf voor dat jij alle ruimte krijgt om dit in te zetten. Hij is er voor jou en steunt en beschermt jou. 

Mijn waarheid en jouw waarheid

Iedere tweelingziel doorloopt een uniek proces. Geen enkel proces is hetzelfde. Steun zoeken bij andere tweelingzielen helpt om begrepen te worden. Je hoeft dit pad niet alleen te bewandelen. Je hoeft niet te verdwalen. Je hoeft geen sessie te boeken voor steun. Soms is het kunnen delen van je verhaal veel belangrijker dan een reactie terug te willen ontvangen. Er zijn weinig tot geen mensen om je heen die je echt begrijpen. Sommige kunnen hier goed mee dealen, anderen begrijpen het niet. Daar waar anderen in een 3D relatie zitten, zullen ze je adviseren om je tweelingziel te vergeten. Het voelt voor hen als onvolwassen of toxisch, maar ze begrijpen de diepte niet en het gevoel van thuiskomen ook niet. Een tweelingziel relatie is gebaseerd op energie en niet op de aardse normen en waarden. Het vraagt om een ander perspectief en je kunt de mensen in je omgeving het niet kwalijk nemen dat ze je niet begrijpen. 

Het komt regelmatig voor dat je tijdens je tweelingzielproces andere tweelingzielen ontmoet. Het universum helpt je hierin, zodat je niet alleen bent. Iemand begint naar jou toe over zijn / haar relatie en je herkent zoveel dat je de ander zelfs kunt "wakker schudden" en diegene laat beseffen dat hij/zij in een tweelingzielenproces zit. 

Inmiddels heb ik al zoveel tweelingzielen in mijn praktijk gehad, dat ik weet dat ieder tweelingzielenproces uniek is. Hierdoor zal je merken dat bepaalde teksten over tweelingzielen wel en bepaalde teksten niet met je resoneren. Resoneren wil zeggen, dat je het gevoel hebt dat het niet op jou van toepassing is. Mijn teksten zijn geschreven op dat wat ik weet, wat met mijn ziel resoneert en wat mijn ervaring in dit werkveld is. Echter, mijn waarheid hoeft niet jouw waarheid te zijn. 

Zo zijn er energiewerkers die stellen dat je meer dan één tweelingziel hebt. Ik ben het daar niet mee eens, omdat het mijn waarheid is dat er maar één rondloopt. Wel is het zo dat iedere tweelingziel relatie uniek is. Bij de een is het een lichte relatie en bij de ander zwaar of diep. Het kan zijn dat je meerdere zielsverwanten ontmoet in je leven. Die zijn ook belangrijk voor je groei, maar vervullen niet datgene wat je met je tweelingziel ervaart. De fysieke aantrekkingskracht met je tweelingziel gecombineerd met het gevoel van thuiskomen en de match op spiritueel, mentaal en emotioneel niveau is ongekend.  

In je proces zal je veel mensen ontmoeten die denken de wijsheid in pacht te hebben. Vergeet niet dat we allemaal roeren in dezelfde pan, maar dat we allemaal onze eigen ingredienten gebruiken en naar boven halen. Wat de tweelingzielenreis voor jou nog meer in petto heeft is dat je volledig op jezelf mag gaan vertrouwen. Jouw gevoel is dé waarheid. Zegt jouw gevoel, dit klopt, dan klopt het. Wanneer je dit als een vast gegeven in je systeem monteert, dan begrijp je ook dat oordelen vanaf nu niet meer mogelijk is. Iedereen kijkt vanuit zijn / haar perspectief naar de wereld. Iedereen heeft een eigen bril. Dé waarheid bestaat niet. 

Mijn advies is dus om je gevoelswereld prioriteit 1 te geven. Maak contact met je lijf en ga de taal van je lijf ontdekken. Het is hetzelfde als een vreemde taal leren. Je lijf geeft zoveel signalen, het is aan jou om ze op te pakken. Dit kun je alleen leren door in rust te zijn en tijd alleen door te brengen. Niks doen is vaak nog functioneler dan jezelf aan de buitenwereld bewijzen dat je druk bent. 

Wat houdt een tweelingzielenreis in? 

Een tweelingzielenreis is de weg naar innerlijke bezieling, innerlijke verrijking, innerlijke voldoening en innerlijke kracht. Het is de weg naar overgave en dankbaarheid en vanuit daar naar overvloed. Hier kom je door tijd alleen door te brengen, door je gevoel te laten spreken, door rust en soberheid. Door je te verbinden met het universum en moeder aarde. Het is de reis naar binnen. Het is de reis naar meesterschap over jezelf. 

Tijdens een tweelingzielenreis is één van de twee meer ontwaakt dan de ander. Dit noemen we de leidende energie. Meestal is dit de vrouw (of degene die de meeste vrouwelijke energie bezit). Degene die leidend is in de energie zal het werk moeten doen voor de union. Dit klinkt misschien gek, maar we hebben hier te maken met een relatie gebaseerd op energie. Het is geen aardse relatie, dus alle verwachtingen en overtuigingen daaromtrent moeten worden losgelaten. Let wel: dat de een meer ontwaakt is zegt niets over de potentie van de ander. Veelal is het de mannelijke energie, mits hij in union is met zichzelf, die het meest krachtig is. Zijn energie is goddelijk en kan creeren. Om in zijn ware kracht te komen heeft hij de vrouwelijke tweelingziel nodig. Dit geldt ook andersom. De vrouwelijke tweelingziel staat volledig in haar kracht wanneer de mannelijke tweelingziel in zijn kracht staan. Hij is dan vooral leidend en beschermend, zodat zij zich kan overgeven aan dat wat er is.  

Degene die leidend is in de energie, mag gaan werken aan de onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf. Dit betekent onder meer dat alle triggers waarmee haar tweelingziel haar wist te raken, moeten worden aangekeken en getransformeerd. Uiteindelijk gaat het er om dat iedere herinnering aan een trigger uiteindelijk omgezet wordt in liefde. De vrouwelijke tweelingziel mag gaan inzien dat de mannelijke tweelingziel gewond is en het ego zal altijd afwijzen of negeren wanneer er gevaar lijkt te dreigen. De vrouwelijke tweelingziel mag door sluiers heen leren kijken. Wanneer ze het hoofd overstijgt, staat ze in contact met haar ziel. Haar ziel kan de ware liefde bij haar mannelijke tweelingziel op afstand voelen. 

De liefde tussen tweelingzielen is onvoorwaardelijk. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Dit is ook een van redenen waarom veel mensen een tweelingzielenreis heftig en moeilijk vinden. Het is een kosmische verbinding die ook op dat niveau mag worden hersteld. Wil je meer weten over onvoorwaardelijke liefde, klik dan HIER

Wanneer de vrouwelijke energie in union is met zichzelf wordt ze een magneet voor de mannelijke energie. Zij kiest namelijk onvoorwaardelijk voor zichzelf, zet zichzelf op de eerste plek, voelt haar innerlijke kracht en staat op dat moment in de ontvangende stand. De mannelijke energie, die dezelfde ziel deelt, kan dan niet anders dan ook voor zichzelf te kiezen en in zijn kracht te gaan staan. De mannelijke energie is initiatief nemend en dus zal hij de stap zetten richting de vrouwelijke energie.  Let wel, ondanks dat de vrouwelijke energie leidend is, heeft de mannelijke energie de meest moeilijke weg te bewandelen. Daarom is union pas mogelijk wanneer beide vanuit liefde kijken naar het nu en naar het verleden. In de union fase is geen ruimte meer voor oud zeer. De vrouwelijke energie is in overgave met alles, waardoor ze de mannelijke energie in zijn kracht zet. 

De man en vrouw energie in balans brengen

Beide tweelingzielen mogen aan de slag met hun primaire energie. Dit houdt in dat de vrouwelijke energie aan de slag mag met deze energie in zichzelf te omarmen en de mannelijke energie idem dito. Omdat in het tweelingzielen proces de vrouwelijke energie leidend is in het ontstaan van union tussen tweelingzielen ga ik hier eerst op in. 

Veel vrouwen hebben in hun leven geleerd om de vrouwelijke energie te vermijden of te negeren. Ondanks dat ze zich vaak wel vrouwelijk kleden en/of verzorgen, wat zeker ook vrouwelijke energie betreft, zijn er nog meer aspecten die deze energie in zich dragen. Dat deze energie vroeger (of nu nog) genegeerd of vermeden werd heeft alles te maken met de omgevingsfactoren. Wanneer we als kind een onveilige of onzuivere situatie ervaren dan hebben we het vermogen om ons aan te passen. En dit is wat veel vrouwen is overkomen. Ze zijn zich gaan aanpassen en hebben ervaren dat het veiliger voelde om in de mannelijke energie te stappen. De mannelijke energie staat voor overleven, voor controle en leiderschap. In een ongezonde energie gebeurt dit alles vanuit macht. Ook de mind en het ego spelen hierin een rol. Mannelijke energie is verder ook nog actiegericht en beschermend. 

Vrouwelijke energie daarentegen is gericht op voelen. Het is de energie van rust en vertrouwen. Door in overgave te leven en geinspireerd actie te ondernemen, komt het leven zoals het bedoeld is, naar je toe. Overgave vraagt om in het nu te zijn en te accepteren van dat wat er is. Door in deze energie te gaan staan gaat je gevoelswereld openen en zal je gaan helen. 

Het is daarom ook een proces om deze energie te omarmen. Dit kun je niet in één keer realiseren. Het proces kost tijd. Een van de aspecten van vrouwelijke energie is daarnaast geduld en ook dat is lastig als je gewend bent om vanuit actie en resultaat te werken en te denken.  

Wanneer de vrouwelijke energie volledig in haar kracht staat kan ze de mannelijke energie volledig in zijn kracht laten zijn. En zo ontstaat er balans en harmonie, precies wat de aarde nu nodig heeft. De vrouwelijke energie staat volledig in haar kracht wanneer ze haar leven en haar relatie leidt vanuit de hoogste normen voor respect, loyaliteit en integriteit. De vrouwelijke energie is liefde en vanuit overgave, acceptatie en ontvangen kan ze de mannelijke energie inspireren en tot actie aan zetten. Het is een gezonde energie die de oude gewonde energie van controle, manipulatie en straffen heeft vervangen. Wanneer de vrouwelijke energie in haar kracht staat heeft ze haar hogere zelf belichaamd. 

 

Vrouwelijke energie gaat over het hier en nu. Het gaat om plezier te beleven in alles wat je doet. Het gaat over dankbaarheid, geduld, over rust en vertrouwen. 

Wanneer we kijken naar de gezonde mannelijke energie dan zien we dat hij denkt en handelt vanuit liefde. De mannelijke energie wil beschermen en creeeren en heeft de vrouwelijke energie nodig om hierin een goede bedding te hebben. Het is zijn thuishaven en daarmee ook zijn wortels om vanuit inspiratie een bijdrage aan de wereld te leveren. Is mannelijke energie nog gewond dan zal hij handelen en denken vanuit macht en lust. 

Het omarmen van Christusenergie is een onderdeel van het in balans brengen van de man en vrouw energie. Wil je hier meer over weten, klik dan HIER.   

Is mijn tweelingziel narcistisch? 

Het kan zijn dat je tweelingziel zowel een lichte als een donkere kant in zich draagt. Vaak komt de donkere kant net voor de separatiefase naar boven. Sommigen vergelijken dit gedrag met narcisme of met een andere persoonlijkheidsstoornis. Daarom twijfelen veel tweelingzielen aan de relatie. Is dit een karmische relatie of een tweelingziel relatie. Als het goed is ervaar je bij je tweelingziel dat hij/zij wil groeien. De kwetsbaarheid waarmee hij/zij zich laat zien of de momenten waarop hij/zij open is over zichzelf, laat zien dat het licht sterker is dan de schaduw kant.
Wanneer we het hebben over een zware of diepe tweelingziel relatie dan kun je er vanuit gaan dat jouw tweelingziel omgeven wordt door donkere energie. Deze donkere energie, dit noemen we ook wel demonen, proberen hem uit zijn kracht te halen. Dit doen ze door zijn gevoel te blokkeren. Hierdoor gaat zijn hoofd en daarmee ego volledig aan staan en kan hij alleen nog maar denken in angst, schuld en schaamte. Deze donkere energie is vaak al zijn hele leven aanwezig. De donkere energie is een aparte stem in zijn hoofd die hem naar beneden haalt. Woorden als "je doet er niet toe" en "je bent het niet waard", "je wordt toch weer bedrogen", "geloof haar niet" nemen dan de overhand. De diepste angst die dit alles creeert is de angst dat hij alles kwijt zal raken wanneer hij de stap richting zijn tweelingziel zet. Zijn hoofd wil dit koste wat kost voorkomen, omdat deze angst in vorige levens meerdere keren waarheid is geworden. In feite blokkeert hij hiermee zijn gevoel, zijn hart en zijn ziel en dat is nu precies wat deze donkere energie ook wil. 

Aangezien tweelingzielen meerdere vorige levens met elkaar delen en deze nooit in union zijn geeindigd, kun je stellen dat tweelingzielen op relatieniveau een karma met zich meedragen. Er zijn in vorige levens verschillende factoren geweest die er aan hebben bijgedragen dat deze twee mensen niet samen mochten komen. Op onbewust niveau zit er een grote angst om elkaar te verliezen of kwijt te raken dat aan deze relatie beginnen op voorhand kansloos is. Aangezien 95% van ons gedrag gestuurd wordt door ons onderbewustzijn kun je je voorstellen hoe groot deze invloed is. De enige uitweg, uit deze verstikkende gedachten is om het hoofd tot stilstand te brengen. Dit noemen we een ego dood. Meer hierover lees je HIER

De negatieve en donkere energie uit vorige levens wordt versterkt en bevestigd in de kinderjaren wanneer blijkt dat de tweelingziel in het gezin niet gezien of begrepen is. Vaak begon dit al in de baarmoeder. De demonen hebben hierdoor meer grip gekregen. Wanneer hij/zij dan ook nog in een karmische relatie zit en hij/zij hierin niet gezien of begrepen wordt, dan ontstaat er vaak een overtuiging die zegt dat ware liefde niet bestaat. Onder karmische relatie verstaan we dat iemand in een relatie zit waarin geen onvoorwaardelijke liefde aanwezig is en waar iemand niet gezien of begrepen wordt of waarin iemand bedrogen wordt. En wanneer zijn/haar tweelingziel dan ineens in zijn/haar leven verschijnt, dan hebben de demonen inmiddels zoveel podium gekregen dat deze stem hem altijd op zijn hoede houdt. De separatiefase is dan de enige uitweg om uit dit voor hem geloofwaardige pad naar vernietiging te stappen. Ik schrijf hem, maar ook de vrouwelijke tweelingziel kan hier last van hebben.
De grote hoeveelheid blokkades aan energie worden overigens vaak versterkt door één of meerdere vloeken die over hem / haar zijn uitgeroepen. Vloeken uit vorige levens, maar ook uit dit leven. Hierin speelt zwarte magie eveneens een rol. Al met al hele heftige vormen van energie waar je zelf niet zomaar ineens uit kunt komen. Hierdoor heeft een tweelingziel vaak niet door dat zijn huidige relatie (meestal zit een tweelingziel nog in een relatie tijdens het ontmoeten van je tweelingziel) eveneens toxisch is. Hij is er zo van overtuigd dat zijn huidige relatie prima is zoals het is, terwijl hij juist in deze relatie klein wordt gehouden. Liefde gaat over vrijheid en groei. Over erkenning en over echt thuiskomen. 
Deze relatie verlaten is heel erg moeilijk, omdat het een bestaansvorm is geworden waar hij zijn complete veiligheid in vindt. Het is een proces waarvoor de tweelingziel meestal eerst door de donkere nacht van de ziel moet gaan. Dit noemen ze zo, omdat hij eerst alle angsten onder ogen moet gaan zien en mag doorbreken voordat hij de kracht vindt om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen. Meer over de donkere nacht van de ziel lees je HIER
Je tweelingziel is dus allesbehalve narcistisch of iets wat hiermee samenhangt. Hij is de meest liefdevolle persoon die er rond loopt. Dat hij kenmerken vertoont is, omdat hij zoveel pijn aan offers met zich mee draagt dat dit zijn enige vorm van zelfbescherming is die hij kent. Zodra hij door dit proces heen is en het grote licht ziet, komt hij bij zich Zelf. En op die plek is alleen maar liefde. Al het toxische is dan getransformeerd. Dan voelt hij de kracht en kan hij stappen zetten. 

Wanneer je te maken hebt met een tweelingziel die aan deze kenmerken voldoet, dan vraagt het van jou om volledig in die onvoorwaardelijke liefde te stappen en te blijven. Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, voor de ander, maar ook voor de toxische zielen om jullie heen. Ondank dat zij er alles aan doen om jullie uit elkaar te houden mag jij in liefde blijven en deze mensen vergeven. Dit vraagt van jou om je volledig toe te wijden aan de onvoorwaardelijke liefde. Alleen wanneer je dit doet, kun je hem en jezelf uit het duister trekken en samen komen. Het is daarmee een heel zwaar pad voor jou en voor die ander. Dit gebeurt niet voor niets. Er ligt een hoger doel aan ten grondslag en dat wordt pas duidelijk wanneer union bereikt wordt. Leer om dit pad te bewandelen. Het helpt om hierbij hulp te vragen. Hulp in de vorm van healing en/of coaching. Hulp in de vorm van een luisterend oor en iemand die je tools kan aanreiken om patronen te doorbreken, om het anders te doen. In dit proces is het de bedoeling dat je diep gaat. Dat jij je gevoelswereld volledig omarmt. Het voelt als sterven, omdat je hoofd wordt losgelaten. Dat is de enige weg. Dit noemen ze een ego dood. Meer hierover, lees je HIER

Hoe weet ik of mijn tweelingziel aan me denkt? 

Er zijn een aantal signalen / kenmerken te geven die je de bevestiging kunnen geven dat je tweelingziel aan je denkt. 

Een daarvan is dat wanneer jouw hartchakra vibreert, dan kun je er vanuit gaan dat je tweelingziel aan je denkt. Een ander voorbeeld is dat wanneer je over je tweelingziel droomt, dat je er vanuit kunt gaan dat hij / zij een soortgelijke droom op dat moment had. Jullie energie wordt voortdurende uitgewisseld. Dus veel van wat jij ervaart, ervaart hij/zij ook hetzij in een andere context. 

Ook kan het zijn dat bepaalde symbolen jullie connectie bevestigen. Wanneer je in de bubbelfase bijvoorbeeld regelmatig een kikker zag, dan zal de kikker symbool staan voor jullie verbinding. Ben je in de separatie fase en zie je een kikker, dan is dit de bevestiging dat je tweelingziel aan je denkt. 

Verder nog: Wanneer je plotseling sexuele opwinding voelt, weet dan dat op dat moment je tweelingziel eveneens aan je denkt. Het kan ook zijn dat je tweelingziel op dat moment sexueel opgewonden is en dat je dat gevoel via je eigen intieme lichaamsdelen oppakt. 

Waarschuwingen en afleidingen op het tweelingzielenpad

Tweelingzielen, met name de vrouwelijke tweelingziel (of degene die de meeste vrouwelijke energie in zich draagt) krijgen tijdens hun reis te maken met afleidingen. Het universum zal je gaan uittesten. Om te zien hoe sterk je focus is, hoe sterk je wilskracht is. Ik noem er een aantal: 

 • wanhopig op zoek gaan naar antwoorden via tarotlezers, youtube voorspellers of andere helderzienden. De vragen die je hebt gaan dan vaak over of jullie samen zullen komen, of de ander je tweelingziel is en ook wanneer je samen komt. Het universum zal je op een gegeven moment tegengestelde berichten gaan geven. De ene tarot lezer zal je vertellen dat jullie tweelingzielen zijn en de ander zal het volledig ontkennen. Je raakt hierdoor in verwarring en dat is nu net de bedoeling. Het universum wil dat je volledig op jezelf gaat vertrouwen. Er is niets mis met jouw intuitie. Jouw diepe weten heeft al lang een antwoord gegeven. Op een gegeven moment komt het er op aan dat het universum wil dat je alle externe bronnen los laat en dat je op jezelf gaat vertrouwen en bouwen. 
 • andere potentiele interessante liefdespartners dienen zich aan. En zo kan het ineens gebeuren dat je in een moment van diepe eenzaamheid iemand treft die belangstelling in je heeft. Hoe gemakkelijk ben jij op dat moment over te halen? Ga jij een relatie aan met iemand om die diepe eenzaamheid te vergeten? Ga jij een relatie aan met iemand om je tweelingziel daarmee uit je systeem te kunnen drukken? Of blijf je trouw aan dat wat je voelt. Blijf je geloven dat jullie ooit samen komen en dat het nu tijd is om het pad alleen te bewandelen en juist door die diepe eenzaamheid heen te gaan? 
 • de pijn en het gemis is zo sterk dat je besluit om je ego weer op te trekken. Met als gevolg dat je verschillende vormen van afleiding aanneemt, zodat je je gevoel niet meer hoeft te ervaren. Hierdoor kun je besluiten om je toxische vriendschappen weer op te zoeken of om elke dag een fles wijn te openen. Er zijn verschillende vormen van afleiding die niet goed voor jou zijn in dit proces. Je vertraagt daarmee je eigen ontwikkeling en ook de kans om samen te komen. 
 • je bent meer met je tweelingziel bezig dan met jezelf. Probeer het denken uit te schakelen. Dat is voor jou de belangrijkste stap. Wanneer je je denken uitschakelt, dan komt je tweelingziel ook minder in beeld Daar ligt voor jou de uitdaging. Elke keer wanneer je nieuwsgierig bent naar hem en actie onderneemt (vb door op het profiel van je tweelingziel te kijken), zal het universum de separatie periode verlengen. Het geeft namelijk aan dat je hechting aan het oude stuk, aan je oude wonden, nog steeds vers is. Eerst mag alles in neutraliteit komen voordat het tijd is dat je weer een glimp kunt opvangen. En deze glimp zal niet door jou worden geinitieerd, maar door het universum. In overgave zijn is in dit proces het belangrijkste. 
 • je wilt de pijn niet meer voelen en besluit daarom maar om de koorden tussen jou en je tweelingziel door te snijden. Sommige energiewerkers geven aan dat je daarmee de energetische lading er af haalt. Mijn advies is om nooit koorden door te snijden met je tweelingziel. Jullie zijn beide geincarneerd uit één ziel. Wat denk je dat er met jouw systeem gebeurt als je hier in gaat snijden? Ik vermoed dat je hele energie systeem dan overhoop wordt gehaald. 

Waarom is het pad van tweelingzielen zo zwaar? 

Er zijn een aantal kenmerken te noemen die maken dat het pad van een tweelingziel zwaar kan zijn:

 • de ontmoeting tussen jou en je tweelingziel vond op een verkeerd moment plaats. Je stond op het punt om te gaan trouwen, je vrouw was zwanger, je had net een nieuw huis gekocht, enzovoort. Hierdoor raakte je in verwarring en gaf het stress. Je wist niet wat je overkwam en wat je er mee moest
 • de duw- en trek fase kan uitputtend geweest zijn. Je hebt misschien dingen gezegd waar je spijt van hebt. De ander reageerde vaak vreemd, alsof je elkaar niet begreep. De ander was niet bereikbaar terwijl het juist zo belangrijk was om in verbinding te staan. Je voelde je machteloos en wanhopig. Op de goede momenten voelde je verbinding, op de slechte momenten leek het alsof de verwijdering alleen nog maar meer toe nam. Een voor jou onverklaarbare ontwikkeling, eentje die je nog niet eerder hebt ervaren in je liefdesleven. Soms heb je het gevoel dat je gek aan het worden bent. 
 • na de separatiefase blijf je leeg achter. De anders heeft er resoluut een punt achter gezet. Je begrijpt het niet. Je begrijpt de ander niet. Want als de liefde zo diep zit, dan blijf je toch in contact met elkaar? Maar zo werkt het dus niet. Jij hebt dat besef wel, maar de ander niet. Zo werkt de energie. De ander zal eerst nog door een donkere nacht van de ziel moeten gaan, wil hij/zij beseffen dat liefde zo mooi kan zijn. 
 • jullie hebben er vele levens op zitten. Levens waarin jullie meerdere offers hebben moeten brengen. Levens waarin verschillende toxische personen jullie uit elkaar wilden drijven. Waarin zwarte magie is toegepast en vloeken zijn uitgesproken. Daar komt bij dat één van jullie of jullie beide geen goede start hebben gehad in dit leven. Waar je niet gezien werd door het gezin waar je in opgroeide, waarin je niet in je kracht werd gezet. Jouw kijk of die van je tweelingziel op de wereld is daardoor vertroebeld en bestaat hoofdzakelijk uit duister en negativiteit. Om hieruit te komen, om dit te overwinnen is er veel moed nodig en en vertrouwen dat het licht zal overwinnen. Jullie komen weer samen!
 • je ego is nog zo sterk aanwezig, je hangt nog sterk aan materie, geld en aanzien dat het voor jou lastig is (of voor je tweelingziel) om dit ego te doorbreken. De enige weg is de weg naar binnen. Contact leggen met je gevoel en jezelf beloven dat je dit pad wilt bewandelen. Het is het pad van vallen en opstaan, maar uiteindelijk kom je er.      

Hoe kan ik mijn tweelingziel ontmoeten?

Het concept tweelingzielen maakt veel mensen nieuwsgierig. Alsof je de meest geweldige relatie bereikt hebt wanneer je je tweelingziel ontmoet. Laat ik vooropstellen dat een tweelingzielenreis soms jaren kan doen. Sterker nog, het kan zijn dat je in dit leven nog niet in union mag komen met elkaar. Een tweelingzielrelatie voelt in eerste instantie als een karmische relatie en die is vooral uitputtend. Je kan er behoorlijk veel emotionele momenten aan beleven. Vooral wanneer beide elkaar weten te raken op de meest diepste lagen. Geraakt worden in je vertrouwen en genegeerd worden zijn hierin bekende emoties. 

Dit in tegenstelling tot een soulmate relatie. Waarin beide partners optimaal bevriend zijn met elkaar en waarin de relatie vanaf het begin al harmonieus is. 

Ik zelf heb een sjamanistische opleiding gevolgd waarin mijn Amerikaanse docent ons adviseerde dat wanneer je je tweelingziel ooit ontmoet, je dan heel hard weg moet rennen. 

Met andere woorden: weet waar je aan begint. Het is een reis van vallen en opstaan, van wanhoop en verdriet. En ook van vertwijfeling en teleurstelling. Dit klinkt heel negatief, maar ik kan je vertellen dat er geen dag voorbij gaat dat je niet aan je tweelingziel denkt. De liefde gaat zo diep, dat niemand die plek meer kan innemen. Je kunt er dus voor kiezen om het pad te parkeren en een andere weg in te slaan. Dat doen veel mensen en dat is ook prima. Toch weet ik dat je tweelingziel dan de rest van je leven met regelmaat op zal poppen in je systeem. Daar zorgt het universum voor. Zo zie je zijn / haar naam regelmatig ergens staan of kom je op andere manieren in contact met zijn / haar energie. Het universum is heel duidelijk in wat de bedoeling zou moeten zijn. Jij hebt een vrije wil en kan in dit leven zelf kiezen of je het pad wilt bewandelen. Aan het einde van de rit is er sprake van devine timing. Dit is iets anders dan perfect timing. Devine timing wil zeggen Goddelijke timing en daarmee bepaalt het universum het moment wat voor beide perfect is. Alle omstandigheden kloppen en er is geen sprake meer van controle of hechting die deze timing in de weg zit.  

Hoe weet ik ofdat mijn tweelingziel heb ontmoet?

Er zijn verschillende kenmerken te noemen die er op kunnen wijzen dat je je tweelingziel hebt ontmoet. Het belangrijkste kenmerken is je gevoel. Alleen jij kunt hier een antwoord op geven. Ik zal achtereenvolgens een aantal voorbeelden van kenmerken opnoemen. Wanneer je meer dan 5 van deze kenmerken met een volle JA kunt beantwoorden, dan is er een kans dat je je tweelingziel hebt ontmoet:

- Je ziet na de ontmoeting ineens veel dubbele getallen
- Je ziet na de ontmoeting regelmatig zijn / haar naam op verschillende plekken opduiken
- Je hebt (meestal) relaties achter de rug waarvan er tenminste één een soulmate en één een karmische relatie betrof
- Je tweelingziel zit nog in een bestaande relatie
- Er zijn overeenkomsten te vinden tussen jullie zoals geboorteplaats, geboortedatum en interessegebieden
- De vrouwelijke tweelingziel is meer ontwaakt dan de mannelijke
- De eerste ontmoeting voelde als een magneet, een explosie
- Na de eerste ontmoeting was je verward en bleef je constant aan de ander denken
- Je tweelingziel weet jou op het diepste niveau in je ziel te raken
- Je kan je ervaring met je tweelingziel moeilijk met anderen delen, omdat ze je niet zullen begrijpen
- Je zou in eerste instantie niet op het type vallen waar je tweelingziel op lijkt. Jouw partnerkeus was voorheen altijd anders
- Het moment van jullie ontmoeting komt niet uit, is niet goed getimed
- Je bewondert de ander om wie hij / zij is, eigenlijk maakt het niet uit wat de ander doet in het dagelijks leven
- Wanneer je in zijn / haar ogen kijkt, dan voelt dit als thuiskomen
- Het voelt alsof je de ander kent uit vorige levens
- De ander ziet jou staan zoals je bent. Je kan volledig je zelf zijn
- Jullie kunnen gemakkelijk met elkaar praten, er is een wederzijdse interesse die je nog niet eerder ervaren hebt   

Waarom is er zoveel aandacht voor het onderwerp tweelingzielen?

Tweelingzielen delen één bewustzijn. Hierdoor is het niet mogelijk om de verbinding tussen deze mensen op een aardse manier te interpreteren. De meeste tweelingzielen lopen er op vast dat ze hun verhaal niet aan hun omgeving kwijt kunnen. Niemand begrijpt hen. De diepte van de liefde op basis van de korte ontmoeting die er is geweest is niet te verklaren. Ook het duwen en trekken wordt door de omgeving als toxisch geinterpreteerd. Wanneer we deze verbinding vanuit energie gaan bekijken is er heel wat anders aan de hand. Er wordt gespiegeld en zo lang beide nog niet aan de slag gaan met de stukken die hiermee worden blootgelegd zal het duwen en trekken door gaan. Maar, omdat ze geincarneerd zijn uit één ziel zal de aantrekkingskracht altijd heel sterk blijven. De ander vergeten gaat dus niet lukken. Je wordt hierdoor geforceerd om met jezelf aan de slag te gaan. Het hoort bij je pad, bij je roeping. Je kunt er niet onderuit. 

Voor veel tweelingzielen is de reis zeer zwaar. De eenzaamheid en het verscheurende gemis van binnen drijft velen tot wanhoop. Aandacht geven aan dit onderwerp kan de mensen helpen om zich gesteund te voelen. Erover kunnen praten is heel belangrijk. Te weten dat je niet alleen bent en vooral weten dat je niet gek bent of aan het worden bent. 

Van tweelingzielen wordt verwacht dat ze een ego-dood tegemoet treden. Alleen dan kunnen ze de stap naar onvoorwaardelijke liefde maken. Dan zal er nooit meer sprake zijn van wantrouwen, liegen of bedriegen. Dit is het einddoel, een harmonieuze relatie waarbinnen ieder individu volledig zichzelf kan zijn. Geen restricties, geen afwijzingen, geen blokkades of manipulaties. Tweelingzielen weten dat deze liefde nooit meer over zal gaan. Echter, wanneer ze samen gaan leven onder één dak dan komen de aardse karaktertrekken weer naar boven. Deze mogen ze eerst los van elkaar gaan uitwerken, zodat als ze samen gaan leven deze aardse gewoonten verleden tijd zijn. Wanneer tweelingzielen in union treden dan is dit op alle vlakken (fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel) de meest harmonieuze en passievolle relatie die denkbaar is. Sommigen moeten hier jaren voor knokken. Geduld en overgave zijn eigenschappen die in deze tijd enorm ontwikkeld worden.  

Tweelingzielen dragen een hoge energie bij zich. Deze energie komt vrij wanneer ze in union zijn met zichzelf. Wanneer het ego geen kans meer heeft en de liefde centraal staat in alles wat ze doen en denken. Deze energie is belangrijk voor het collectief. Tweelingzielen hebben een roeping om een bijdrage te leveren aan de wereld. Om het paradijs op aarde te creeeren, het paradijs waarin de mens gelijkwaardig is aan elkaar en met elkaar in harmonie leeft, waarin gewerkt en gebouwd wordt aan de aarde, waar aandacht is voor de natuur en al het leven wat hier is. Vanwege deze roeping is het belangrijk dat tweelingzielen zich blijven ontwikkelen. Groei staat centraal. Het universum zal er alles aan doen om deze groei in gang te zetten. Hier kom je niet onderuit. 

Wat kan Memorable betekenen in de tweelingzielenreis?

De thema's van toepassing op een tweelingzielenreis zijn zelfliefde, helen van oude stukken en blokkades, onvoorwaardelijke liefde, in je kracht komen en manifestatie. Ik ben ervaringsdeskundige en werk dagelijks met alle thema's die hiermee van doen hebben. De sessies bestaan uit gesprekken waarin ik je spiegel en inspireer en bestaan uit healing en lichaamsgericht werk, zodat de gevoelswereld in jou geactiveerd wordt. 

Ik wil graag een afspraak inplannen, kan dat? 

Tuurlijk kan dat. Laat je gegevens achter via mail of Whatsapp of via het contactformulier en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op. Klik HIER voor de pagina met contactgegevens.  

Wil je graag meer informatie over de sessie, klik dan HIER