Wat is bidden? 

Bidden is het communicatiemiddel waarmee je loskomt van het ego en het aardse leven en waarmee je in de Geest stapt. In de Geest is liefde, pure liefde. Bidden is de basis waarmee je werkt aan jouw verbinding met God.   

Waarom is bidden zo belangrijk?

Bidden zorgt ervoor dat je:
in de juiste omgeving bent, daar waar geen negativiteit of donker aanwezig is
God beter leert kennen en begrijpen
meer op Hem gaat lijken
mogelijkheid hebt op op afstand iets voor anderen in nood te kunnen betekenen
gedachtewereld geherprogrammeerd wordt, zodat de duisternis minder vat op je heeft
gedachten gecentreerd worden op dat wat goed voor je is
stress kwijt raakt en dat je met een fijner gevoel de dag begint of afsluit. Het is goed voor je welzijn
in staat bent om belangrijke beslissingen te kunnen nemen 

Twee vormen van gebed 

Spontaan gebed: werken aan de relatie met God gedurende dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld wanneer je in de auto zit, wanneer je boodschappen doet of aan het werk bent. Je kunt op elk moment van de dag in de Geest aanwezig zijn. 

Intentioneel gebed: een vast moment of momenten op de dag waarop je tijd alleen doorbrengt met God. Dit doe je in een ruimte waar weinig prikkels, weinig stoorzenders zijn om je af te leiden. Doordat je tijd vrij maakt voor Hem, maak je Hem belangrijk. 

Onderdelen van een gebed

Elk gebed is anders en in elk gebed kun je andere onderdelen terug laten komen. Gebed is meer dan je handen in elkaar vouwen en woorden opdreunen. Gebed gaat over het werken aan jouw relatie met God. Een onderdeel van gebed kan zijn: 

Aanbidding via muziek, zingen, woorden, dans, schilderwerk

Meditatie door zijn Woord (de Bijbel)

Spreken, zodat je Hem betrekt in jouw leven

Bidden in een vreemde taal (die niemand begrijpt, alleen God). (Dit wordt in een andere blog nog verder uitgelegd). 

Stilte, zodat je Zijn antwoorden kunt ontvangen

Dankbetuiging voor Zijn aanwezigheid in álles in je leven

Spijtbetuiging, zodat vergeving direct plaats kan vinden

Hulpvraag / smeekbede voor jezelf of voor anderen

Randvoorwaarden voor een effectief gebed

Breng discipline op om te bidden

De aardse verlangens staan lijnrecht tegenover de verlangens van de Geest. De Geest gaat over spiritualiteit. Iemand die wil groeien in spiritualiteit zal discipline moeten opbrengen om dagelijks te bidden. Hoe meer tijd je in de Geest doorbrengt, hoe sneller je onthecht van alle verslavingen in het aardse leven. God ontmoet je in de Geest en niet in het aardse. God biedt bescherming in je leven terwijl het aardse leven gedomineerd wordt door verslavingen en verleidingen die ervoor zorgen dat je verbonden blijft met het ego. In de moderne samenleving wordt meer en meer aandacht geschonken aan meditatie. Bidden echter, is het voorportaal voor meditatie. Gebed is essentieel om spiritualiteit tot leven te brengen. 

Ben bewust van God zijn aanwezigheid

Bewustzijn gaat over aanwezig zijn in het moment met God. Hierdoor breng je het drukke leven van de dag in een vertraging en geef je God de ruimte om je nieuwe kracht te brengen. Bewust aanwezig zijn in gebed zorgt ervoor dat je de tijd die je er in door brengt ook effectief gebruikt en vanuit een geopend hart. Wanneer je bid maak je ruimte voor God. Het is de quality time die jij investeert in Hem. Hierdoor intensiveer je Zijn aanwezigheid in jou en om je heen. Hij is aanwezig en Hij luistert naar je wanneer je bidt. Denk niet dat Hij je niet hoort, want Hij is er.  Wanneer je je meer en meer bewust bent van Zijn aanwezigheid, dan zal je gebed ook veel realistischer zijn en zal je ook vaker het verlangen hebben om met hem in gesprek te gaan. Want of je nu in de auto zit of op het werk bent, wanneer je weet dat Hij ook daar aanwezig is dan wil je daar aandacht aan schenken. Daar komt bij dat wanneer je boos of verdrietig bent en je beseft je dat Hij dan ook bij je aanwezig is, dan helpt het om er sneller uit te komen. God is liefde, pure liefde en Hij wil dat jij dat ook bent.  

Elk gebed moet geleid worden door de Geest

Misschien ben je het gewend geweest om te bidden volgens een vaste structuur? Misschien is er een standaard gebed wat je geleerd hebt toen je jong was en is bidden voor jou hetzelfde als het opzeggen van diezelfde tekst? Het komt er op neer dat gebed door de Geest geleid moet worden en niet door een vast protocol of een vast ritueel. Laat de Geest je leiden. Denk aan een mooi muziekstuk of een indringende speech. Het is de oprechtheid waarmee je woorden spreekt. Alle woorden die niet oprecht zijn, maar die je uitspreekt om iets van God gedaan te krijgen, komen niet aan. 

Benader God via Jezus Christus

Jezus Christus heeft ons laten zien hoe je tot God kunt komen. Hij was de aardse incarnatie van God. In gebed kun je God bereiken door Jezus Christus. Praktisch gezien houdt dit in dat je in je gebed refereert aan Jezus Christus. Dat je Hem erkent en dat je daarmee dus gelooft dat Hij bestaan heeft. 

Zorg voor een neutrale en rustige omgeving

Bij een intentioneel gebed zoek je een ruimte op waar het rustig is en waar je niet afgeleid kunt worden. Wanneer we tijd met God doorbrengen, dan is het belangrijk dat je respect toont voor Hem. Dat je Hem laat merken dat Hij jouw tijd krijgt. En dat doe je door de tijd die je met Hem doorbrengt exclusief te maken. 

Zorg ervoor dat je bij Hem bent en niet bij jezelf

Veel mensen gaan bidden wanneer ze iets van God willen. Of ze willen vergeving of ze willen een gunst of hulp. Dat is niet het doel van bidden. Het doel van bidden is dat jij je verplaatst in Hem. In Zijn wereld. Wat is Zijn wereld:

Zijn wereld is hemels
Zijn wereld is heilig
Zijn wereld bereik je door Jezus Christus
Zijn wereld is alleen toegankelijk voor ons. Wat een privilege!
Zijn wereld staat boven alles en iedereen
Zijn wereld is machtig
Zijn wereld is eeuwig
Zijn wereld is alwetend
Zijn wereld is rechtvaardig
Zijn wereld is zuiver
Zijn wereld is pure liefde
Zijn wereld is Geestelijk
Zijn wereld is Scheppend

Wanneer je bidt dan heb je het vooral over bovenstaande aspecten. Dan voel je jezelf alsof je een bad neemt in Zijn rijk. Je voelt je dan licht en heel bijzonder. Je voelt dan de intense kracht en het geluk dat je daar even mag zijn. Je voelt dan de dankbaarheid voor alles wat Hij al heeft gedaan in je leven en in het leven van mensen. Je voelt dan Zijn verlangen dat Hij wil dat je op Hem lijkt. Even ben je dan in Zijn dimensie. Hierdoor ga je andere onderwerpen bespreken, ga je om andere gunsten vragen en ga je hem vaker aanbidden. Dan ben je precies waar Hij je graag ontmoet. 

Bid voor datgene wat in lijn is met Zijn wil

God wil dat we op Hem lijken en dus moet alles waar we voor bidden ook in lijn zijn met Hem. Hij wil de hemel op aarde creeren en heeft er voor gekozen om de mens dit te laten uitvoeren. De hemel op aarde wil zeggen een vruchtbare wereld waar mensen liefdevol, onbaatzuchtig, geduldig, nederig, vertrouwensvol, respectvol, gelijkwaardig, harmonieus, ondernemend zijn en in overgave leven aan Zijn wil. Wanneer je bidt voor hulp of ondersteuning, verplaats je dan in Hem. Wat wil Hij graag horen. Hij wil dat je Hem ontmoet in Zijn sfeer, daar waar onvoorwaardelijke liefde is. Hij wil dat je Hem ontmoet in de tegenwoordige tijd en dat je ALTIJD vertrouwensvol bent en weet dat Hij je helpt.

Wanneer je de Bijbel leest, dan weet je wat Hij wil. Dan wordt Zijn wil meer en meer ook jouw wil waardoor gebed als vanzelf gaat. Want alles wat je dan bidt, komt dan overeen met wat Hij wil.  

Ben volhardend en in vertrouwen

God heeft het verlangen dat we op Hem lijken. God is overtuigend en ook soeverein. Hij is rechtvaardig en liefdevol. Als God deze eigenschappen heeft, dan verlangt Hij dit ook van ons. Wanneer je bidt voor iemand die ziek is, dan zijn er meer factoren afhankelijk van herstel. De mate waarin jij er vertrouwen in hebt dat de Heer deze man of vrouw geneest is bepalend. En ook hoe vastberaden of volhardend je hier in bent. Is iemand vandaag niet genezen, dan dank je de Heer voor de genezing die morgen plaatsvindt. Je bent altijd in vertrouwen en je blijft bidden tot het voor elkaar is. Er zijn nog meer factoren afhankelijk van genezing en niet alle factoren zijn van jou afhankelijk. Zo lang jij jouw deel voor je rekening neemt, dan heb jij er alles aan gedaan. 

Wanneer je op God lijkt, dan geloof je dat Jezus Christus geleefd heeft en dat met Zijn sterven wij van onze schulden en zonden bevrijd zijn. Dan kun je, wanneer je bidt voor een genezing of heling, de kracht van God jezelf toe-eigenen. Dan werkt het effectiever om de genezing te claimen in Jezus naam, dan dat je er om vraagt.  

Bidden gaat over "zijn" in plaats van ontvangen

Je bent aan het werken aan de relatie met God. Je bent in partnerschap met Hem. Jij doet het mogelijke hier op aarde, Hij het onmogelijke. Hoe meer je leeft volgens Zijn wil, hoe meer je voor Hem het kanaal wordt om doorheen te werken. 

Bidden gaat over een moment van overgave en niet over mentale overtuigingskracht

God is een stabiele rivier die stroomt en niet van koers afwijkt. Het is aan jou om onderdeel te worden van die rivier. Wanneer je de Geest laat leiden in het gebed, dan ontmoet je Zijn rivier. Wanneer jij een druk voelt in de vorm van stress of wanneer jij je onzeker voelt of je dit wel kunt, dan mis je de kans om effectief te bidden.  

Laat het verleden achter je

God heeft een hekel aan het verleden, omdat Hij tegenwoordige tijd is. Wanneer je spijt hebt, dan benoem je dit vanuit het diepste uit je hart en daarna is het klaar. Dan is het vergeven en wil Hij er niets meer over horen. Hij wil je ontmoeten in de tegenwoordige tijd en Hij wil je ontmoeten in de sfeer van zuiverheid en gehoorzaamheid.  

Vergissingen die een effectief gebed belemmeren

Een aantal veel voorkomende vergissingen die je weghouden van een effectief gebed zijn:

-God is al aanwezig. Hij weet wat er in je leven speelt, hij weet ook met welke vragen je rondloopt. Wanneer je vraagt of Hij aanwezig wil zijn, dan is dat tijdverspilling, want Hij is er al
-God heeft het verlangen dat je Hem ontmoet in gebed, dat je naar Hem toekomt. Dit doe je door je te verplaatsen in de omgeving waar Hij is. Hij is in de hemel, daar waar onvoorwaardelijke liefde een vanzelfsprekendheid is. Daar waar alles heilig is, zuiver, machtig en alwetend. Hij is de God van alles, Hij kan alles, Hij weet alles, Hij doorziet alles. Hij wil dat je Hem daar ontmoet. Dat doe je door je te verplaatsen in de heilige grond waar Hij is. Voel je speciaal dat je daar mag zijn. Dat je bij Hem mag zijn. Dat doe je door Hem op te hemelen en Hem te bedanken voor wat Hij jou brengt in je leven. Door hem te aanbidden en te voelen dat je daar bent waar Hij je graag heeft, dan kom je in verbinding.
-God wil alleen kinderen die zijn zoals Hij. Dus zuiver, eerlijk, dienstverlenend, gehoorzaam en hardwerkend. Hij heeft geen behoefte aan spijtbetuigingen. Deze zijn wel nodig op zijn tijd, maar gebed gaat in wezen over iets heel anders. Gebed gaat over de versterking van de relatie tussen jou en Hem. Dat doe je door hem te aanbidden vanuit oprechtheid.  
-God kent geen verleden en wil geen verleden kennen. Het verleden bestaat niet. God is tegenwoordige tijd. Wanneer je spijt hebt betuigd, werkelijk gevoeld hebt dat je er berouw van hebt, dan is het klaar. Dan ligt het achter je. Het is vergeven en vergeten. Helemaal! God wil er dan niks meer over horen en wil ook niet dat jij er dan nog mee rondloopt. Stop dus met het vasthouden van schuldgevoelens of gevoelens van schaamte, want God heeft daar een hekel aan. God is de hemel en Hij wil dat jij je ook als de hemel gedraagt en voelt. De hemel is tegenwoordige tijd, is mooi, is groots, is goed, is licht.  
-God heeft liefde voor ons allemaal, nu en altijd. Soms denken mensen dat Hij boos op ze is, vanwege alle slechte dingen die ze hebben gedaan. Ofdat Hij er niet voor hen is. Stop hiermee. God is liefde, nu en altijd. Als wij bereid zijn om terug bij Hem te komen en ons leven opnieuw te beginnen, dan is alles direct vergeten en vergeven. Altijd!
-God straft niet, God corrigeert wel. Dat wil zeggen, dat wanneer je veel problemen ervaart in het leven dat God je duidelijk wil maken dat je daar niet hoort. Dat er een andere bestemming is, een andere weg. Hij straft daarmee niet, hij corrigeert. En: karma komt niet van God af, dat is iets wat je op jezelf afroept. God is rechtvaardig. Dat wil zeggen dat --God de gevolgen van je eigen handelen niet gaat tegenhouden. Wanneer jij een verkeerde actie onderneemt die schadelijk of ongezond is, dan mag je de gevolgen van die acties ook zelf ervaren. In gebed hoef je jezelf dus nooit te schamen of weerstand te voelen. Want die is er niet. God is tegenwoordige tijd. Hij kijkt niet naar het verleden, mits jij zelf tot het inzicht van spijt bent gekomen. Omdat spijt nodig is om direct vergeving te kunnen ontvangen.    
-Door de generaties die achter ons liggen, zijn we vanaf de geboorte al afgescheiden van God. Hoe komt dit zo? Adam en Eva, als eerste bewoners van de aarde, werden uit het Paradijs van God gezet nadat ze zich niet hadden gehouden aan Zijn wil. Ze hadden gegeten van de vrucht waar goed en kwaad in zat en daardoor moesten ze verhuizen naar de wereld waar goed en kwaad is. Daar leven we nu in. Het is niet de wereld waar God naar verlangt. God verlangt naar wereld waar alleen nog maar goed is. Waar vrede, liefde, plezier en liefde is. Om hier te komen wil God dat we ons best doen om op Hem te lijken. Hoe meer we gaan leven vanuit de Geest, dus hoe meer tijd we doorbrengen met Hem en in Hem, hoe meer we in staat zijn om aan Zijn wil te voldoen. De vergissing die mensen maken is dat ze denken dat we al in God zijn wereld leven. Dat is dus niet zo. Zijn wereld is Koninkrijk God en die wereld gaat er komen. Het is daarom aan jou om uit deze wereld te stappen, de wereld van entertainment, verleidingen en misleidingen. 
-Het herhalen van woorden en woorden als een mantra of affirmatie met als doel dat je boodschap dan beter of sterker aan komt bij de Heer is een fabel. Wat je daarmee doet is het vertrouwen in Hem verplaatsen naar vertrouwen in de wijze waarop je bidt. Dit gebeurt heel vaak! Gebed is de kans voor jou om aan de relatie te werken en als de relatie sterker wordt wanneer je herhaald of benadrukt, dan is dat oke. Maar wat je boodschap of verzoek ook is, herhaling of benadrukking van deze woorden hebben geen extra effect. God is er al en Hij hoort alles. 
-Gebed moet geen doel op zich worden. Gebed mag dus niet het doel hebben dat je zo effectief mogelijk wordt, of dat je in positieve zin opvalt bij God. Nee! Anders zou gebed een ongezonde hechting kunnen worden en zou het een dwang-ding kunnen worden waar je obsessief mee om gaat. Gebed heeft alleen zin als je in Zij sfeer wilt komen, als je wilt werken aan je band met Hem. Iedereen heeft hier zijn eigen standaarden voor. Het gaat niet om de vaste structuur van een dag of van een gebed, het gaat om de intentie. Want wat God wil is dat je Hem vertrouwt en op Hem vertrouwt. Het gaat God dus niet om de structuur, maar om de oprechtheid. Altijd en overal. 
-De manier waarop je bidt is voor iedereen anders. Je kunt je handen vouwen of open voor je neer leggen. Je kunt het zittend doen of voorover buigen. Mensen die bidden willen graag in het moment respect opbrengen voor de Heer en Hem het gevoel geven dat ze alleen voor Hem bidden. Deze mensen richten hun gezicht dan naar de grond, omdat ze dan op geen enkele andere manier afgeleid kunnen worden via het gezichtsvermogen. 

Het bidden lukt me niet of niet goed, ik heb hulp nodig

Wanneer je teveel gedachten hebt of wanneer je teveel stress ervaart in je leven kan het een uitdaging zijn om te bidden. Iedereen kan een moment vinden om te zijn met God, maar niet iedereen lukt het om met gedachten en oprechtheid echt aanwezig te zijn in het moment. Wanneer je hoofd vol zit kan het zijn dat bidden juist stressvol voelt, in plaats van als fijn. Het kan ook zijn dat je depressieve klachten hebt en hier moeilijk uit komt. Ook dan is het lastig om tot bidden te komen. Er kan vanalles aan de hand zijn, maar de oorzaak ligt meestal in de hoeveelheid gedachten die al aanwezig zijn en de negativiteit die je in je leven ervaart. Een spirituele healing helpt je om los te komen van je hoofd. Tijdens een healing is het God die de healing mogelijk maakt. Hij kent jouw verlangens en in dat moment wanneer je in de praktijk bent, kun je Zijn aanwezigheid voelen en ervaren. Na de sessie voel je je rustiger of krachtiger, zodat je een leven van bidden kunt gaan opbouwen. Voor het boeken van een sessie, klik HIER.