Hoezo heeft Pasen een spirituele betekenis?

Veel mensen associëren Pasen met een religie. En wat ik om me heen zie en ervaar is dat er weinig tot geen aandacht wordt geschonken aan de symbolische betekenis van dit feest. Omdat het geloof iets is van de religie, wordt Pasen eerder toegepast als een snoepfeest dan als wat anders. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen ervaringen met een specifieke religie. Wat ik heb ervaren is dat het geloof in mijn kindertijd vooral aan je werd opgedrongen. De teksten die we bij aanvang van de lessen moesten lezen waren ingewikkeld en saai. Het instituut de kerk bestond in mijn beleving vooral uit een koud stenen gebouw waar strenge regels golden. Ondanks de lessen en de kerk heb ik daarnaast ook de ervaring dat een feest als Pasen thuis altijd heel erg leuk was. Het was vooral een familie aangelegenheid waarin er een feestelijke sfeer hing en er veel gegeten werd. De spirituele betekenis van het feest, wat het ons als mens wil vertellen, is mij niet bijgebleven.   

Dat ik hier jaren later op terug kom, heeft te maken met mijn eigen ontwikkeling. Met mijn innerlijke zoektocht en de signalen en symbolen die in deze zoektocht op mijn pad zijn gekomen.
Pasen gaat in mijn beleving vooral over de menselijke evolutie waarin deze het pad bewandelt en op een kruispunt komt waarin het hoofd plaats maakt voor het hart. Het levensverhaal van Jezus en dan met name in de week voor Pasen geeft dit heel mooi weer. Het gebeurt op een mythische manier. Het gaat ook over de spirituele groei en spirituele vermogens die in ieder van ons aanwezig zijn. Het gaat over de kracht van liefde. 
De betekenis van Passen kan pas bij je binnen komen en als een zaadje tot bloei komen wanneer je innerlijk werk hebt verzet. Wanneer je contact hebt gemaakt met de eenzame stukken in jezelf, wanneer je het lijden in je leven ziet als een spiritueel pad, als een verrijking in plaats van een schaduwzijde. 

In wezen wordt met de kruisiging van Jezus vertelt dat hij in staat was om alles wat in zijn bewustzijn kwam te aanvaarden. Dus ook de de weerstand tegen verdriet, fysieke pijn, doodsangst , boosheid en  wanhoop. En dat daarmee de boodschap aan ons wordt vertelt dat dit de weg in ons leven mag zijn. Het leven is bedoeld om ervaren te worden. Namelijk het ervaren van elke gedachte, emotie en lichaamsindruk zonder oordeel of analyse. Precies zoals die zich aan je voordoet op dat moment. Wanneer je dat doet, dan lost het als vanzelf op. Heb je er een oordeel over of ga je het verder uitdiepen met je gedachten, dan wordt het juist groter en blijft het bestaan.  De mens heeft een aangeboren vermogen tot onvoorwaardelijke liefde. Dit houdt in de eerste plaats in dat je onvoorwaardelijk van jezelf gaat houden. En dit begint bij het aanvaarden van alle soorten emoties, gedachten en lichamelijke sensaties. Door er vanuit liefde naar te kijken, vanuit compassie, ga je ervaren dat jij dat niet bent. Je laat de identificatie los. Jij bent liefde. 

De spirituele betekenis van Pasen gaat hiermee over de diepgang in ons leven en daarmee alles wat het aardse overstijgt. Het benadrukt alles wat met liefde, eenheid en vrijheid te maken heeft. Het gaat over een dieper weten wat ieder van ons in zich draagt. Het is een spiritueel proces wat universeel is, het is voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Het gaat over de weg naar de ziel, wat ook wel het Christusbewustzijn wordt genoemd. Meer hierover lees je HIER en HIER

Pasen en de taal van de wedergeboorte 

Dat met Pasen het ei centraal staat heeft alles te maken met de symbolische betekenis er van. Het ei staat symbool voor de wedergeboorte. Het ei zal openbreken wanneer de tijd rijp is, wanneer alle innerlijke processen zijn voltooid. Dit kan in ieder mens plaatsvinden. Het is het proces van transformatie, net zoals de rups zichzelf tot een vlinder ontpopt. 

De wedergeboorte in dit verhaal is verbonden met het innerlijke leven, de ziel.

Pasen gaat over de wijsheid en het mysterie dat we als multidimensionaal wezen incarneren op aarde om daar in een fysiek lichaam de vergankelijkheid van het leven te kunnen gaan ervaren en tegelijkertijd ons bewust blijven dat we als ziel vrij zijn van tijd en ruimte. Dat we niet vergankelijk zijn en dat we tot veel meer in staat zijn dan dat we tot dan toe ons gerealiseerd hebben.  

Pasen nodigt uit tot zelfrealisatie

In dit leven ligt er voor ieder mens de uitnodiging om te komen tot zelfrealisatie. Dat wil zeggen, ervaren dat we in twee verschillende werelden leven en dat beide werelden samengevoegd kunnen worden tot één. Deze twee werelden zijn uit te leggen als enerzijds de materialistische rationele wereld waarin we geboren worden als fysiek wezen. Een wereld waarin ons verteld wordt wat "normaal" is en hoe je geaccepteerd en opgenomen kunt worden in de maatschappij. Waarin we ervaren dat het leven een aantal fasen kent en dat de laatste fase bestaat uit de dood. Dat het leven dus eindigend is en dat het ergens ook beangstigend is om met dit idee te moeten leven. Dat het leven vooral bestaat uit werken en overleven en dat de aardse genuchten het leven aangenaam kunnen maken. Tegelijk ervaren we de vergankelijkheid van ons fysieke lichaam doordat gaandeweg de jaren er steeds meer fysieke, mentale en emotionele klachten ontstaan. 

Anderzijds is er de innerlijke wereld die verbonden is met een hoge geestelijke kracht. Het is de wereld waarin we in staat zijn om een zielenlichaam op te bouwen. Het is de wereld waarin onze onsterfelijkheid tot leven komt. De spirituele vermogens die we als mens bezitten komen dan tot leven. 

De weg om te komen tot zelfrealisatie vraagt om het leven aan te gaan. Dus met beide benen op de aarde staan en in beweging komen. Alle krachten die zich aan jou presenteren vragen van jou om bewust te zijn en altijd en overal te kiezen voor liefde, vertrouwen en dankbaarheid. Weet dat je gesteund wordt en dat de aardse uitdagingen op je pad van jou vragen om trouw te blijven aan dat vertrouwen. 

Liefde, vrijheid en eenheid

Het verlangen tot een wedergeboorte kan in ieder mens ontstaan. Het is de innerlijke weg die je daarvoor gaat bewandelen. Het is geen eenvoudige weg, omdat het hoofdzakelijk gevoelens van eenzaamheid zal oproepen, gevoelens van verwarring en van uitputting. De weg naar het innerlijk moet je zelf ondernemen en gaan. Uiteindelijk bevrijd je jezelf van alles wat zich in je leven beperkt heeft. Alle overtuigingen en systemen worden losgeweekt en losgelaten. Het voelt alof je in het donker valt, maar in wezen val je in het licht. Je bevrijd jezelf van alles en hierdoor ga je ervaren dat je onsterfelijk bent. De spirituele vermogens die in dit proces ontstaan en groeien bevestigen jou in deze onsterfelijkheid. Wat overblijft, wanneer je het contact met de ziel hebt hersteld en omarmd is liefde, vrijheid en eenheid. In het aardse materiele bestaan heeft liefde een wederkerige betekenis. In het bestaan van de ziel is dit onvoorwaardelijk. Je zal gaan ervaren dat de liefde die je voelt voor jezelf en al het levende om je heen veel groter is dan je ooit had kunnen bedenken. Het is een ongekend groots gevoel, iets wat je tranen zal geven van geluk. De vrijdheid die je gaat ervaren is die van onsterfelijkheid. Je weet nu dat we niet zullen sterven, omdat je hebt ervaren wie je in wezen bent. Dit wezen blijft bestaan, ook nadat je lichaam wordt teruggegeven aan de aarde. Eenheid ga je ervaren met al het levende om je heen. Je gaat je beseffen dat je met alles verbonden bent. Dat alles een weerspiegeling is van jou. Dat de werkelijkheid waarin jij leeft een projectie is van je ZELF. 

Eerst jij, daarna pas wij

De weg van de wedergeboorte houdt in dat je eerst jezelf volledig gaat kennen. Niet jouw persoonlijkheid, maar je ziel. Pas als je dat pad bewandelt hebt, ben je in staat om te dienen. Om de mensheid te helpen. Wanneer je eerder dan dit proces tot zelfvoltooiing komt tot het dienen van de mensheid dan doe je dit vanuit een tekort in jezelf. Er is dan een externe factor die je nodig hebt als wisselwerking om je dienstbaar op te stellen. Ofwel in de vorm van liefde ontvangen, of bevestiging of als vorm van afleiding zodat je jezelf niet hoeft tegen te komen. 

De weg tot zelfkennis of zelfvoltooiing brengt jou als vanzelf bij je roeping. De manier hoe jij de mensheid kunt helpen in dit leven.  Dit betekent dus dat je roeping in dit leven pas duidelijk wordt nadat je bent gekomen tot zelfrealisatie. Het kan zijn dat dit voor de zelfrealisatie al sterk naar de oppervlakte kwam in je leven. Wanneer de verbinding met je ziel volledig is, is het een diep weten en een roeping om er ook echt iets mee te gaan doen.   

Vertrouwen, dankbaarheid, compassie en liefde

De mens heeft spirituele vermogens die we in het proces van zelfrealisatie opnieuw gaan ontdekken en omarmen. Wanneer we daartoe komen zijn we uiteindelijk in staat om ons leven op aarde tot een paradijs te maken. Dit doe je door elke dag opnieuw te leven vanuit vertrouwen, dankbaarheid, compassie en liefde. Dit zijn woorden die pas in je hart binnen komen wanneer je het proces hebt volbracht. Het zijn betekenisvolle woorden die in je hart en ziel resoneren op een diepte die alleen jij kunt begrijpen. Een diep vertrouwen dat alles goed komt, maakt dat je elke dag met een glimlach door brengt.  Een diep gevoel van dankbaarheid maakt dat je elk moment van de dag geniet. Compassie met alles wat leeft houdt in dat je altijd vergeeft en een ander vrij laat in hoe hij/zij het leven wil ervaren. Leven vanuit liefde met alles wat leeft houdt in dat je iedereen, zelfs je grootste vijand, met ogen van liefde kunt bekijken. Je beseft je dat iedereen in wezen uit liefde bestaat. De enige reden dat iemand gemeen kan zijn is, omdat hij/zij van zijn eigen kern verwijdert is. Je gunt het de ander dat hij/zij de weg weer terug vindt. Je weet ook dat dit zomaar weer terug kan zijn. Dat iemand kan veranderen als dag en nacht. Zo sterk is de liefde. 

Ik wil graag hulp om zo mijn innerlijke weg in te slaan, kan dat? 

Natuurlijk, je bent van harte welkom. Het is jouw pad, ik kan je helpen door inzichten te geven, door healing toe te passen en door een luisterend oor te bieden. Klik HIER voor de contactgegevens.