De Reconnection in Arnhem - Bij Memorable

De Reconnection - Je persoonlijk Reconnection

Met je persoonlijke Reconnection wordt je opnieuw verbonden met het immense netwerk dat het universum, de aarde en de mensheid omvat. Het zijn de axiatonale lijnen op het lichaam, waaronder de accupunctuur- en meridiaanlijnen van jouw lichaam die hierin centraal staan. Door deze lijnen op het lichaam aan te brengen manifesteren frequenties zich en wordt er een enorme hoeveelheid licht en informatie uitgewisseld. Dit zijn de sleutels die een opening ceëren. Je DNA gevoed en vindt er een versnelde groei plaats in je bewustzijn waardoor je je eigen levenspad, jouw taak hier op aarde, gaat vervullen. Dit alles vraagt om een hele precieze manier van werken. 

Wat zijn axiatonale lijnen? 

Dit zijn de netwerklijnen van het universum. Deze maken deel uit van een groter dimensionaal systeem waarin kleuren, geluid, licht en informatie samen komen. De verbinding hiermee maakt het mogelijk om ons Hogere Zelf weer toegang te geven tot de basisenergie en informatie die noodzakelijk is voor alle vernieuwende functies in ons lichaam. Dit heeft zowel betrekking op ons fysieke als ons evoluerende lichaam. Met de Reconnection herstellen we die verbinden en kunnen we daardoor genetische informatie uitwisselen, waardoor de energetische informatie in ons lichaam georganiseerd kan worden en onze spieren, botten en organen zich kunnen herstellen. Het licht en de informatie die is opgeslagen in de frequenties werken door in onze cellen, waardoor onze ontwikkeling in een versnelling komt. 

Wat houdt De Reconnection in?

Jouw persoonlijke Reconnection bestaat uit 2 sessies die kort na elkaar plaatsvinden (er mag maximaal 72 uur tussen twee sessie in zitten). Je ligt gekleed op de behandeltafel en wordt tijdens de sessie niet aangeraakt. In totaal duurt iedere sessie één tot anderhalf uur. 

De Reconnection in Arnhem

Je kunt voor je persoonlijke Reconnection terecht bij Memorable in Arnhem. Floortje Janssen is een gecertificeerd practitioner en zorgt er voor dat dit iedere 2 jaar opnieuw geexamineerd wordt. Bij Memorable ben je in goede handen. Na afloop ontvang je een bewijs waarmee jouw deelname kan worden aangetoond.

De Reconnection inplannen

Wil je jouw Reconnection graag inplannen? Voor email of telefoon klik HIER